Bilde av Strømberg, Julie
Bilde av Strømberg, Julie
Institutt for farmasi julie.stromberg@uit.no

Julie Strømberg


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Jeg er en PhD-kandidat og er tilknyttet Forskningsgruppe for naturstoff- og legemiddelkjemi. Mitt forskningsfelt er strukturoppklaring av bioaktive cysteinrike peptider som har sitt opphav fra marin bioprospektering. Disse peptidene testes også for aktivitet mot bakterier og kreftceller. Sentrale begreper innenfor feltet mitt er peptidsyntese, kromatografi og massespektrometri.


 • Roland Kallenborn, Aasim Musa Mohamed Ali, Julie Strømberg, William F Hartz, Anna Kärrman :
  Contaminants of emerging concern (CECs) in background and effluent waters from Northern Europe and the Arctic.
  2021
 • Roland Kallenborn, Aasim Musa Mohamed Ali, Julie Strømberg :
  Contaminants of emerging concern (CECs) in background and effluent waters from Northern Europe and the Arctic
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Analytisk kjemi

  Organisk kjemi

  Peptidsyntese

  Undervisning

  FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi
  FAR-2301 Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi