Personkort bilde
Foto: Marita Johansen

Carl Arne Løchen Arnesen

Forskerlinjestudent Institutt for klinisk medisin
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Klinisk epidemiologi

Risikofaktorer for venøs tromboembolisme

 

Utdanning/grad

2015 - Bachelor i statsvitenskap

 

Forskerlinjestudent ved K.G. Jebsen Senter for Tromboseforskning (TREC)

[Loading...]

Medlem i forskergruppe