Cathrine Kampevoll


Rådgiver for Årsstudiet og Bachelor i psykologi (permisjon til april 2024)

Stillingsbeskrivelse

  • Studieveileder med ansvar for Årsstudiet og Bachelor i psykologi
  • Eksamen
  • Undervisningsplanlegging
  • Generell saksbehandling