Børre Robertsen


emeriti


 • Børre Robertsen :
  Medfødt immunitet mot virus - interferonsystemet
  Naturen 2020 DOI
 • Børre Robertsen, Linn Greiner-Tollersrud, Lars Gaute Jørgensen :
  Analysis of the Atlantic salmon genome reveals a cluster of Mx genes that respond more strongly to IFN gamma than to type I IFN
  Developmental and Comparative Immunology 2019 ARKIV / DOI
 • Steingrim Svenning, Agata Teresa Wyrozemska, Yorick Andreas van der Wal, Børre Robertsen, Ingvill Jensen, Jorunn B Jørgensen m.fl.:
  Microbial danger signals control transcriptional induction of distinct MHC class I L lineage genes in Atlantic salmon
  Frontiers in Immunology 2019 ARKIV / DOI
 • Mehrdad Sobhkhez, Aleksei Krasnov, Børre Robertsen :
  Transcriptome analyses of Atlantic salmon muscle genes induced by a DNA vaccine against salmonid alphavirus, the causative agent of salmon pancreas disease (PD)
  PLOS ONE 2018 ARKIV / DOI
 • Børre Robertsen :
  The role of type I interferons in innate and adaptive immunity against viruses in Atlantic salmon
  Developmental and Comparative Immunology 2018 DOI
 • Chia Jung Chang, Jinni Gu, Børre Robertsen :
  Protective effect and antibody response of DNA vaccine against salmonid alphavirus 3 (SAV3) in Atlantic salmon
  Journal of Fish Diseases 2017 DOI
 • Mehrdad Sobhkhez, Aleksei Krasnov, Chia Jung Chang, Børre Robertsen :
  Transcriptome analysis of plasmid-induced genes sheds light on the role of type I IFN as adjuvant in DNA vaccine against infectious salmon anemia virus
  PLOS ONE 2017 ARKIV / DOI
 • Chun Li, Linn Greiner-Tollersrud, Børre Robertsen :
  Infectious salmon anemia virus segment 7 ORF1 and segment 8 ORF2 proteins inhibit IRF mediated activation of the Atlantic salmon IFNa1 promoter
  Fish and Shellfish Immunology 2016 DOI
 • Kathrine Ryvold Bakkemo, Helene Mikkelsen, Audny Johansen, Børre Robertsen, Marit Seppola :
  Francisella noatunensis subsp. noatunensis invades, survives and replicates in Atlantic cod cells
  Diseases of Aquatic Organisms 2016 DOI
 • Børre Robertsen, Chia Jung Chang, Lisa Charlotte Bratland :
  IFN-adjuvanted DNA vaccine against infectious salmon anemia virus: Antibody kinetics and longevity of IFN expression
  Fish and Shellfish Immunology 2016 DOI
 • Chia Jung Chang, Iris Jenssen, Børre Robertsen :
  Protection of Atlantic salmon against salmonid alphavirus infection by type I interferons IFNa, IFNb and IFNc
  Fish and Shellfish Immunology 2016 DOI
 • Reidunn Silje Lauksund, Linn Greiner-Tollersrud, Chia Jung Chang, Børre Robertsen :
  Infectious pancreatic necrosis virus proteins VP2, VP3, VP4 and VP5 antagonize IFNa1 promoter activation while VP1 induces IFNa1
  Virus Research 2015 ARKIV / DOI
 • Chia Jung Chang, Baojian Sun, Børre Robertsen :
  Adjuvant activity of fish type I interferon shown in a virus DNA vaccination model
  Vaccine 2015 ARKIV / DOI
 • Chia Jung Chang, Camilla Robertsen, Baojian Sun, Børre Robertsen :
  Protection of Atlantic salmon against virus infection by intramuscular injection of IFNc expression plasmid
  Vaccine 2014 ARKIV / DOI
 • Mehrdad Sobhkhez, Astrid Skjesol, Ernst Ivan Thomassen, Dimitar Borisov Iliev, Baojian Sun, Børre Robertsen m.fl.:
  Structural and functional characterization of salmon STAT1, STAT2 and IRF9 homologs sheds light on interferon signaling in teleosts
  FEBS Open Bio 2014 ARKIV / DOI
 • Clemens Furnes, Øyvind Kileng, Ingvill Jensen, Pralav Karki, Lutz Eichacker, Børre Robertsen :
  Isolation and characterisation of two cDNAs encoding transglutaminase from Atlantic cod (Gadus morhua)
  Fish and Shellfish Immunology 2014 DOI
 • Baojian Sun, Linn Greiner-Tollersrud, Ben F Koop, Børre Robertsen :
  Atlantic salmon possesses two clusters of type I interferon receptor genes on different chromosomes, which allows for a larger repertoire of interferon receptors than in zebrafish and mammals
  Developmental and Comparative Immunology 2014 ARKIV / DOI
 • Tina Svingerud, Jenni Holand, Børre Robertsen :
  Infectious salmon anemia virus (ISAV) replication is transiently inhibited by Atlantic salmon type I interferon in cell culture
  Virus Research 2013 ARKIV / DOI
 • Turhan Markussen, Maria Krudtaa Dahle, Torstein Tengs, Marie Therese Løvoll, Øystein Wessel Finstad, Christer R. Wiik-Nielsen m.fl.:
  Sequence Analysis of the Genome of Piscine Orthoreovirus (PRV) Associated with Heart and Skeletal Muscle Inflammation (HSMI) in Atlantic Salmon (Salmo salar)
  PLOS ONE 2013 ARKIV / DOI
 • Tina Svingerud, Terese Solstad, Baojian Sun, May Liss Julianne Nyrud, Linn Greiner-Tollersrud, Øyvind Kileng m.fl.:
  Atlantic salmon type I IFN subtypes show differences in antiviral activity and cell dependent expression - evidence for high IFNb/IFNc-producing cells in fish lymphoid tissues
  Journal of Immunology 2012 DOI
 • Baojian Sun, ingrid SkjÆveland, Tina Svingerud, Jun Zou, Jorunn B Jørgensen, Børre Robertsen :
  Antiviral Activity of Salmonid Gamma Interferon against Infectious Pancreatic Necrosis Virus and Salmonid Alphavirus and Its Dependency on Type I Interferon
  Journal of Virology 2011 DOI
 • Børre Robertsen :
  Can we get the upper hand on viral diseases in aquaculture of Atlantic salmon?
  Aquaculture Research 2011 DOI
 • Veronica Bergan, Øyvind Kileng, Baojian Sun, Børre Robertsen :
  Regulation and function of interferon regulatory factors of Atlantic salmon
  Molecular Immunology 2010 DOI
 • Børre Robertsen, Mehrdad Sobhkhez, Aleksei Krasnov :
  Transkriptom-analyser bidrar til å forklare beskyttende effekt av DNA-vaksiner mot ILA og PD
  2018
 • Chia Jung Chang, Jinni Gu, Børre Robertsen :
  DNA-vaksinering mot SAV3 gir bedre beskyttelse mot infeksjon og høyere antistoffrespons mot viruset enn vaksinering med Norvax Compact P
  2017
 • Børre Robertsen, Lars Gaute Jørgensen :
  Effekt av interferon, poly I:C og virussmitte på induksjon av nyoppdagede Mx-gener hos atlantisk laks (Salmo salar L.)
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Chia Jung Chang, Børre Robertsen :
  Atlantic salmon type I interferons: Protection against virus infection in vivo and function as adjuvants in a virus DNA vaccine
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Kathrine Ryvold Bakkemo, Børre Robertsen :
  Francisella noatunensis ssp. noatunensis in Atlantic cod - intracellular localization, innate immune responses and antibacterial proteins
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Børre Robertsen, Chia Jung Chang, Baojian Sun :
  Interferon gir sterk økning i beskyttende effekt av DNA-vaksine mot ILA-virus
  2015
 • Chia Jung Chang, Baojian Sun, Børre Robertsen :
  Type I interferon as adjuvant in fish DNA vaccination.
  2015
 • Chia Jung Chang, Baojian Sun, Børre Robertsen :
  Type I interferons show strong adjuvant activity in DNA vaccination of Atlantic salmon against infectious salmon anemia virus.
  2015
 • Lisa Charlotte Bratland, Børre Robertsen :
  Interferon som adjuvant i DNA-vaksine mot ILA-virus hos atlantisk laks (Salmo salar L.)
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Iris Jenssen, Børre Robertsen :
  Effekt av interferon-plasmider på ekspresjon av antiviralt Mx-protein i pankreas og beskyttelse mot SAV3-infeksjon hos atlantisk laks (Salmo salar L.).
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Baojian Sun, Linn Greiner-Tollersrud, Ben F. Koop, Børre Robertsen :
  Identification of type I IFN receptors in Atlantic salmon
  2014
 • Chia Jung Chang, Camilla Robertsen, Baojian Sun, Børre Robertsen :
  Intramuskulær injeksjon av interferon-plasmid beskytter laks mot virus-infeksjon, nytt virkemiddel mot virussykdommer?
  2014
 • Astrid-Elisabeth Christiansen Hanssen, Ingvill Jensen, Børre Robertsen :
  Antiviralt forsvar i hjertet hos atlantisk laks (Salmo salar) Uttrykk av type I interferoner in vivo og i primære cellekulturer in vitro.
  UiT Norges arktiske universitet 2014
 • Reidunn Silje Lauksund, Børre Robertsen :
  Induction of Atlantic salmon type I interferon and antagonism by infectious pancreatic necrosis virus
  UiT Norges arktiske universitet 2014
 • T Svingerud, T Solstad, B Sun, MLJ Nyrud, O Kileng, L Greiner-Tollersrud m.fl.:
  Distinct roles of interferon A, B, C and D in antiviral immunity of Atlantic salmon revealed by differences in antiviral activity and cell dependent expression
  Fish and Shellfish Immunology 2013
 • Tina Svingerud, Børre Robertsen :
  Atlantic salmon type I interferons – Induction and antiviral activity
  UiT Norges arktiske universitet 2013
 • Camilla Robertsen, Børre Robertsen :
  Induksjon av antivirale gener hos atlantisk laks (Salmo salar L.) ved intramuskulær injeksjon av ekspresjonsplasmid for interferon c (IFNc)
  UiT Norges arktiske universitet 2013
 • Baojian Sun, B. Koop, Børre Robertsen :
  Atlantic salmon interferon receptors: Gene clusters and expression
  Fish and Shellfish Immunology 2013
 • Chia Jung Chang, Camilla Robertsen, Baojian Sun, Børre Robertsen :
  Protection of Atlantic salmon against infectious salmon anemia virus (ISAV) infection by intramuscular injection (i.m.) of IFNc expression plasmid
  2013
 • Jahn Petter Johnsen, Hilde Toften, Alf H. Hoel, Børre Robertsen :
  Hva må til for å sikre verdiskapning og bærekraftig vekst i havbruksnæringa i Troms?
  2013
 • Børre Robertsen :
  Interferon a, b, c og d har ulike funksjoner i medfødt immunitet mot virus hos laks
  2013
 • Jenni Holand, Børre Robertsen :
  Antiviral effekt av type I interferon hos atlantisk laks (Salmo salar L.) mot infeksiøs lakseanemi virus
  UiT Norges arktiske universitet 2012
 • Tina Svingerud, Jenni Holand, Siri Mjaaland, Børre Robertsen :
  Antiviral effekt av interferoner mot infeksiøs lakseanemivirus (ILAV)
  2011
 • Reidunn Silje Lauksund, Astrid Skjesol, Jorunn B Jørgensen, Børre Robertsen :
  Identification of IPNV proteins that antagonize interferon synthesis
  2011
 • Baojian Sun, Reidunn Silje Lauksund, Heng Chi, Chun Li, Børre Robertsen :
  Salmon Eris, an endoplasmatic reticulum IFN stimulator, activates antiviral signaling
  2011
 • Børre Robertsen, Baojian Sun :
  Funksjonelle studier av interferon gamma (IFNg) fra laks
  2010
 • Baojian Sun, ingrid SkjÆveland, Tina Svingerud, Jun Zou, Jorunn B Jørgensen, Børre Robertsen :
  Antiviral activity of salmonid interferon gamma against infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) is partially dependent on interferon a1 induction
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →