Ellen Therese Holte


Spesialbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

Er medlem av faggruppe for formidling.
Ansvarlig for undervisning for nye studenter i Harstad, samt litteratursøk. 
Arbeider spesielt med: 

  • Fagteam for sosialfag (veiledning, fagressurser)
  • Undervisning
  • Innkjøp av litteratur i Harstad
  • Publikumskontakt
  • Referansehåndtering
  • Postmottak