Dummy personkort bilde

Wara, Tatiana

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Wara, Tatiana. DEN MOBILE KROPPEN. En kroppsfenomenologisk studie av reorienteringspraksiser blant russiske kvinnelige migranter i Finnmark.. 2017 ISBN 978-82-8244-174-2.
 • Saus, Merete; Wara, Tatiana. Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen. Dreyer Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-8265-555-2.s 215 - 238.

 • Wara, Tatiana; Rønnes, Kari Olene Oma. Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom. En fenomenologisk, performativt inspirert tilnærming til aksjonsforskning.. Dreyer Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-8265-555-2.

 • Saus, Merete; Wara, Tatiana. Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen.. Dreyer Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-8265-555-2.

 • Rønnes, Kari Olene Oma; Wara, Tatiana. Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom. En fenomenologisk, performativt inspirert tilnærming til aksjonsforskning. Dreyer Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-8265-555-2.s 191 - 212.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. (Re)creating gender hierarchies within northern landscapes: a study of stories about nature and gender. (Fulltekst: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09589236.2016.1239572 Journal of Gender Studies 2018; Volum 27 (4). ISSN 0958-9236.s 481 - 491.s doi: 10.1080/09589236.2016.1239572.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. Dressing down to fit in: Analyzing (re)orientation processes through stories about Norwegianization. (Fulltekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539517303837 Women's Studies: International Forum 2018; Volum 67. ISSN 0277-5395.s 30 - 37.s doi: 10.1016/j.wsif.2018.01.001.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2016; Volum 27 (1). ISSN 0802-7285.s 22 - 38.s doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2016-01-03.

 • Wara, Tatiana. Kvinner og klær - En fenomenologisk analyse av hvordan russiske kvinner ‘kler seg‘ for å passe inn på et nordnorsk sted. Sosiologisk Tidsskrift 2016; Volum 24 (2). ISSN 0804-0486.s 101 - 122.s doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-02-03.

 • Wara, Tatiana. Russiske kvinner i Nord-Norge: fortellinger om soppturer og Sovjettid. Nordisk Østforum 2016; Volum 30 (3). ISSN 0801-7220.s 177 - 192.s doi: 10.17585/nof.v30.430.

 • Wara, Tatiana; Saus, Merete. Filmen Rekonstruksjon Utøya - et undervisningsopplegg. (https://www.rekonstruksjonutoya.no/dks-og-spesialvisninger) 2021.

 • Wara, Tatiana. We celebrate the International Women’s Day with red lipstick! An analysis of female Russian migrants in Norway and their stories about the International Women’s Day. No 3 (2019): Kjønnsforskning NÅ! 2019-11-13 - 2019-11-15 2019.

 • Wara, Tatiana. Bruten vithet: om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor. Nordisk Østforum 2019; Volum 33. ISSN 0801-7220.s 24 - 25.s doi: https://doi.org/10.23865/noros.v33.1612.

 • Wara, Tatiana; Oma Rønnes, Kari Olene. Pedagogisk handlingsrom. Forskningsgruppe Sted, makt, mobilitet. 2018-11-30 - 2018-11-30 2018.

 • Wara, Tatiana. Vi feirer Kvinnedagen med rød leppestift! Russiske migranters fortellinger om 8. mars i Norge. Forskningsgruppe Mangfold og integrering 2018-03-13 - 2018-03-13 2018.

 • Rønnes, Kari Olene Oma; Wara, Tatiana. "Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom". FoU i praksis 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.

 • Wara, Tatiana. DEN MOBILE KROPPEN. En kroppsfenomenologisk studie av reorienteringspraksiser blant russiske kvinnelige migranter i Finnmark.. 2017 ISBN 978-82-8244-174-2.

 • Wara, Tatiana. DEN MOBILE KROPPEN. Arkitektur N 2017; Volum 99 (2). ISSN 1504-7628.s 98 - 98.

 • Wara, Tatiana. Русская женщина в юбке. 2017.

 • Wara, Tatiana. Russiske kvinner i skjørt får slibrige kommentarer og sextilbud. 2017.

 • Wara, Tatiana. Utenlandske kvinner i skjørt behandles annerledes - See more at: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=510556&p_dim=88147#sthash.ZCp4HOrb.dpuf. 2017.

 • Wara, Tatiana. «Русская женщина в юбке слышит в свой адрес похабные комментарии и предложения заняться сексом» http://inosmi.ru/social/20170309/238847967.html. 2017.

 • Wara, Tatiana. Russiske kvinner i Norge liker «villmarksmenn». 2016.

 • Wara, Tatiana. Studie om kjønn og natur. 2016.

 • Wright, Reni Jasinski; Wara, Tatiana; Uhre, Kjerstin; Eriksen, Thor Eirik. Tall og trengsel på UiT. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Wara, Tatiana. Grensefortellinger i tid og rom. UiT 2016-09-21 - 2016-09-21 2016.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk. En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn. Kjønnsforskning nå! 2015-11-24 - 2015-11-25 2015.

 • Wara, Tatiana. Book review Border life. Barents Studies 2015; Volum 1 (3). ISSN 2324-0652.s 99-103 - .

 • Nilsen, Ragnar; Wara, Tatiana; Bleie, Tone. Hasvik - fra krise til vekst?. 2014 ISBN 978-82-8244-1353.

 • Nilsen, Ragnar; Viken, Arvid; Wara, Tatiana; Aarsæther, Nils. Lofoten: Fortrinn og flersidighet. Feltkursrapport, oktober 2012. 2013 ISBN 978-82-8244-096-7.

 • Wara, Tatiana; Saus, Merete. Filmen Rekonstruksjon Utøya - et undervisningsopplegg. (https://www.rekonstruksjonutoya.no/dks-og-spesialvisninger) 2021.

 • Wara, Tatiana. We celebrate the International Women’s Day with red lipstick! An analysis of female Russian migrants in Norway and their stories about the International Women’s Day. No 3 (2019): Kjønnsforskning NÅ! 2019-11-13 - 2019-11-15 2019.

 • Wara, Tatiana. Bruten vithet: om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor. Nordisk Østforum 2019; Volum 33. ISSN 0801-7220.s 24 - 25.s doi: https://doi.org/10.23865/noros.v33.1612.

 • Wara, Tatiana; Oma Rønnes, Kari Olene. Pedagogisk handlingsrom. Forskningsgruppe Sted, makt, mobilitet. 2018-11-30 - 2018-11-30 2018.

 • Wara, Tatiana. Vi feirer Kvinnedagen med rød leppestift! Russiske migranters fortellinger om 8. mars i Norge. Forskningsgruppe Mangfold og integrering 2018-03-13 - 2018-03-13 2018.

 • Rønnes, Kari Olene Oma; Wara, Tatiana. "Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom". FoU i praksis 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.

 • Wara, Tatiana. DEN MOBILE KROPPEN. En kroppsfenomenologisk studie av reorienteringspraksiser blant russiske kvinnelige migranter i Finnmark.. 2017 ISBN 978-82-8244-174-2.

 • Wara, Tatiana. DEN MOBILE KROPPEN. Arkitektur N 2017; Volum 99 (2). ISSN 1504-7628.s 98 - 98.

 • Wara, Tatiana. Русская женщина в юбке. 2017.

 • Wara, Tatiana. Russiske kvinner i skjørt får slibrige kommentarer og sextilbud. 2017.

 • Wara, Tatiana. Utenlandske kvinner i skjørt behandles annerledes - See more at: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=510556&p_dim=88147#sthash.ZCp4HOrb.dpuf. 2017.

 • Wara, Tatiana. «Русская женщина в юбке слышит в свой адрес похабные комментарии и предложения заняться сексом» http://inosmi.ru/social/20170309/238847967.html. 2017.

 • Wara, Tatiana. Russiske kvinner i Norge liker «villmarksmenn». 2016.

 • Wara, Tatiana. Studie om kjønn og natur. 2016.

 • Wright, Reni Jasinski; Wara, Tatiana; Uhre, Kjerstin; Eriksen, Thor Eirik. Tall og trengsel på UiT. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Wara, Tatiana. Grensefortellinger i tid og rom. UiT 2016-09-21 - 2016-09-21 2016.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk. En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn. Kjønnsforskning nå! 2015-11-24 - 2015-11-25 2015.

 • Wara, Tatiana. Book review Border life. Barents Studies 2015; Volum 1 (3). ISSN 2324-0652.s 99-103 - .

 • Nilsen, Ragnar; Wara, Tatiana; Bleie, Tone. Hasvik - fra krise til vekst?. 2014 ISBN 978-82-8244-1353.

 • Nilsen, Ragnar; Viken, Arvid; Wara, Tatiana; Aarsæther, Nils. Lofoten: Fortrinn og flersidighet. Feltkursrapport, oktober 2012. 2013 ISBN 978-82-8244-096-7.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe