No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tatiana.wara@uit.no

Tatiana Wara


Førsteamanuensis


 • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Film som vitnesbyrd som inngang til ubehagelig pedagogisk praksis
  Dreyer Forlag A/S 2023 ARKIV
 • Merete Saus, Gørill Warvik Vedeler, Tatiana Wara :
  Fortellinger om «en verden verdt å leve i»: om det grønne og det blå skiftet i ungdoms bærekraftengasjement
  Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 15. juni 2022 ARKIV / DOI
 • Tatiana Wara, Mai Camilla Munkejord :
  Female Russian migrants in Norway and their stories about International Women’s Day
  Journal of Peace Education 2022 ARKIV / DOI
 • Merete Saus, Tatiana Wara :
  Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen
  Dreyer Forlag A/S 2021 ARKIV
 • Tatiana Wara, Kari Olene Oma Rønnes :
  Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom. En fenomenologisk, performativt inspirert tilnærming til aksjonsforskning
  Dreyer Forlag A/S 2021
 • Kari Olene Oma Rønnes, Tatiana Wara :
  En veiledende dialogisk tilnærming til begrepet dybdelæring i sangundervisningen
  Journal for Research in Arts and Sports Education 20. desember 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Tatiana Wara, Mai Camilla Munkejord :
  (Re)creating gender hierarchies within northern landscapes: a study of stories about nature and gender
  Journal of Gender Studies 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Tatiana Wara, Mai Camilla Munkejord :
  Dressing down to fit in: Analyzing (re)orientation processes through stories about Norwegianization
  Women's Studies: International Forum 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Tatiana Wara :
  Russiske kvinner i Nord-Norge: fortellinger om soppturer og Sovjettid
  Nordisk Østforum 2016 ARKIV / DOI
 • Tatiana Wara :
  Kvinner og klær - En fenomenologisk analyse av hvordan russiske kvinner ‘kler seg‘ for å passe inn på et nordnorsk sted
  Sosiologisk Tidsskrift 2016 DOI
 • Tatiana Wara, Mai Camilla Munkejord :
  Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2016 ARKIV / DOI
 • Gørill Warvik Vedeler, Merete Saus, Tatiana Wara, Astrid Strandbu, Hilde Sollid :
  To juggle social media ​challenges how to live well ​for youth in the Arctic
  2023 DATA
 • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Undervisning om demokrati og medborgerskap. Tverrfaglig samarbeid
  2022
 • Tove Beate Jensen, Marcela Douglas Aranibar, Tatiana Wara :
  Bruk av film i fremmedspråk- og samfunnsfagundervisning – et eksempel
  2022
 • Tatiana Wara :
  Arbeidslivetstre som tilnærming til livsmestring
  2022
 • Tatiana Wara :
  Kjønnsperspektiv og interseksjonalitet som inngang til kritiske mangfoldsperspektiver https://dembra.no/no/opplegg/kjonnsperspektiv-og-interseksjonalitet/
  2022
 • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Ubehagets pedagogikk i undervisning om «Demokrati og medborgerskap"
  2022
 • Marcela Douglas, Tatiana Wara, Tove Beate Jensen :
  Film og menneskerettigheter
  2021
 • Tatiana Wara, Merete Saus :
  Filmen Rekonstruksjon Utøya - et undervisningsopplegg
  2021 DATA
 • Tatiana Wara :
  We celebrate the International Women’s Day with red lipstick! An analysis of female Russian migrants in Norway and their stories about the International Women’s Day
  2019
 • Tatiana Wara :
  Bruten vithet: om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor
  Nordisk Østforum 2019 DOI
 • Tatiana Wara :
  Vi feirer Kvinnedagen med rød leppestift! Russiske migranters fortellinger om 8. mars i Norge
  2018
 • Tatiana Wara, Kari Olene Oma Rønnes :
  Pedagogisk handlingsrom
  2018
 • Kari Olene Oma Rønnes, Tatiana Wara :
  "Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom"
  2018
 • Tatiana Wara :
  Russiske kvinner i skjørt får slibrige kommentarer og sextilbud
  09. mars 2017
 • Tatiana Wara :
  «Русская женщина в юбке слышит в свой адрес похабные комментарии и предложения заняться сексом» http://inosmi.ru/social/20170309/238847967.html
  09. mars 2017
 • Tatiana Wara :
  DEN MOBILE KROPPEN
  Arkitektur N 2017
 • Tatiana Wara :
  Utenlandske kvinner i skjørt behandles annerledes - See more at: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=510556&p_dim=88147#sthash.ZCp4HOrb.dpuf
  08. mai 2017
 • Tatiana Wara :
  Русская женщина в юбке
  12. mars 2017
 • Tatiana Wara :
  DEN MOBILE KROPPEN. En kroppsfenomenologisk studie av reorienteringspraksiser blant russiske kvinnelige migranter i Finnmark.
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Tatiana Wara :
  Studie om kjønn og natur
  15. mars 2016
 • Tatiana Wara :
  Russiske kvinner i Norge liker «villmarksmenn»
  13. mars 2016
 • Tatiana Wara :
  Grensefortellinger i tid og rom
  2016
 • Reni Jasinski Wright, Tatiana Wara, Kjerstin Uhre, Thor Eirik Eriksen :
  Tall og trengsel på UiT
  Nordlys 07. november 2016
 • Tatiana Wara, Mai Camilla Munkejord :
  Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk. En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn
  2015
 • Tatiana Wara :
  Book review Border life
  Barents Studies 2015
 • Ragnar Nilsen, Tatiana Wara, Tone Bleie :
  Hasvik - fra krise til vekst?
  UiT Norges arktiske universitet 2014
 • Ragnar Nilsen, Arvid Viken, Tatiana Wara, Nils Aarsæther :
  Lofoten: Fortrinn og flersidighet. Feltkursrapport, oktober 2012
  UiT Norges arktiske universitet 2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →