Sunniva Solhaug Fjelldal


Ph.D. stipendiat, Masterprogram i helsefag, studieretning helsesykepleie


 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Lise-Marie Bergvoll :
  Tanker om trøst og urørlighetssonen ved spiralinnleggelse
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Mary Gerard Clancy, Monica Martinussen, Hilde Laholt :
  How do public health nurses in Norwegian school health services support siblings of children with complex care needs?
  Scandinavian Journal of Caring Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Hilde Laholt, Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Clancy :
  An analysis of Norwegian public health nursing curricula: Where is the nursing literature?
  Public Health Nursing 28. september 2021 ARKIV / DOI
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Skjønnlitteratur i skolen kan synliggjøre barn som er pårørende
  2023 DATA / FULLTEKST
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Sunniva (33) er én av få som forsker på sitt fagfelt
  Helgelendingen 2023
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Skjønnlitteratur i skolen kan synliggjøre barn som er pårørende
  Dagsavisen 2023
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Seksuell utvikling i et helsefremmende og forebyggende perspektiv
  Fagbokforlaget 2023
 • Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal :
  How do public health nurses in Norwegian school health services support siblings of children with complex care needs? - A national survey
  2023
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Lise-Marie Bergvoll :
  How do public health nurses in Norwegian school health services support siblings of children with complex care needs?
  2023
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Hvordan kan skolen og skolehelsetjenesten i samarbeid bruke skjønnlitteratur og lesegrupper i ordinære norsktimer for å synliggjøre søsken som pårørende?
  2023
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Lise-Marie Bergvoll :
  Søsken som pårørende blir forsømt av kommunene
  Dagsavisen 2023
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Helse og lykke i skandinavisk kultur
  uit.no/nyheter 2023
 • Hilde Laholt, Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Mary Gerard Clancy :
  Analyse av pensum i norske helsesykepleierutdanninger - Hvor er sykepleielitteraturen?
  2022
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Bente Agnes Steinholt Simonsen, Hilde Laholt, Gunn Pettersen, Sidsel Tveiten :
  Utprøving av veiledningsmetode
  Tidsskriftet sykepleien 2022
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Hilde Laholt, Morten Auklend, Anne Clancy :
  Siblings of children with complex health care needs. Reading groups as a health promotion intervention in upper secondary schools. An action research project.
  2022
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Astrid Midtsund, Lise-Marie Bergvoll, Ingvild Hamnøy, Ellen Solstad Olavesen, Bente Kristin Høgmo :
  På tide å nyansere barselomsorgen?
  Dagens medisin 2022
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Mary Gerard Clancy, Morten Auklend, Hilde Laholt :
  Siblings of children with complex health care needs. Reading groups as a health promotion intervention in school health services. An action research project
  2022
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Hilde Laholt, Anne Clancy :
  Helsesykepleiere må kunne veilede om flerspråklighet
  Tidsskriftet sykepleien 2021 DOI
 • Hilde Laholt, Sunniva Solhaug Fjelldal, Morten Auklend, Anne Clancy :
  Siblings of children with complex health care needs.Reading groups as a health promotion strategy in upper secondary schools.
  2021
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Fagdag "Hva er det med gutta?"
  2020
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Gutter og kondombruk, en kvalitativ studie av gutters oppfatning til kondombruk.
  2020
 • Hilde Laholt, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Gerd Karlsen, Anne Clancy :
  En svekket skolehelsetjeneste kan ramme særlig de mest sårbare elevene
  Sykepleien 2020 FULLTEKST
 • Hilde Laholt, Anne Clancy, Sunniva Solhaug Fjelldal :
  "Barnas egen samtalepartner"
  13. oktober 2020
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Hvilken rolle har Helsesista?
  Tidsskriftet sykepleien 2019
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Våg å være uten etiske refleksjoner?
  Nordlys 2019
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Gutter og kondombruk
  2018
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Vi bør bli helsesykepleiere
  Tidsskriftet sykepleien 2018
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Helsesnapper til ungdom
  Aker Avis Groruddalen 2017
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Flaut å bli avslørt med kondom
  Tidsskriftet sykepleien 28. september 2017 DOI
 • Sunniva Solhaug Fjelldal :
  Handler ut fra kunnskapen man har
  Tidsskriftet sykepleien 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Fjelldal, S. S (2017) Gutter og kondombruk. En kvalitativ studie om gutters oppfatning til kondombruk. I: Munin

  Fjelldal, S. S (2017) Flaut å bli avslørt med kondom. I: Tidsskriftet Sykepleien, DOI-nummer10.4220/Sykepleiens.2017.63315