Bilde av Alvik, Anna
Bilde av Alvik, Anna
Enhet for administrative tjenester HSL anna.alvik@uit.no +4777644419 Her finner du meg

Anna Alvik


Førstekonsulent

Stillingsbeskrivelse

Økonomisk oppfølging av eksternfinansierte forsknings- og etter-og videreutdanningsprosjekter.