Bilde av Hovden, Astrid
Bilde av Hovden, Astrid
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi astrid.hovden@uit.no +4777623367 Her finner du meg

Astrid Hovden


Førsteamanuensis i religionsvitenskap


 • Hildegard G.M. Diemberger, Astrid Hovden :
  People of the Cryosphere: a Cross-Regional, Cross-Disciplinary Approach to Icescapes in a Changing Climate
  Berghahn Books 2022 DOI
 • Astrid Hovden, Hanna Havnevik :
  Balancing the Sacred Landscape: Environmental Management in Limi, North-Western Nepal
  Routledge 2021
 • Hildegard G.M. Diemberger, Astrid Hovden, Emily T. Yeh :
  The honour of the snow-mountains is the snow: Tibetan livelihoods in a changing climate
  Cambridge University Press 2015 DOI
 • J. Kropacek, N. Neckel, B. Tyrna, N. Holzer, Astrid Hovden, Noel Gourmelen m.fl.:
  Repeated glacial lake outburst flood threatening the oldest Buddhist monastery in north-western Nepal
  Natural Hazards and Earth System Sciences 2015 DOI
 • Astrid Hovden :
  Who were the sponsors? Reflections on recruitment and ritual economy in three Himalayan village monasteries
  2013
 • Astrid Hovden :
  Ritualised memories: Maintenance of the Saga Dawa festival tradition in contemporary Lhasa
  International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH 2011
 • Astrid Hovden, Riamsara Kuyakanon, Hanna Havnevik, Sissel Thorsdalen, Runhild Seim :
  Changing climate and communities in high places and icy spaces
  Changing climate and communities in high places and icy spaces 2022
 • Astrid Hovden, Rinchen Loden Lama :
  Water, women and work: reflections on gendered responses to environmental and climatic change in Limi, Nepal
  2022
 • Hanna Havnevik, Riamsara Kuyakanon, Astrid Hovden, Hildegard G.M. Diemberger :
  Contribution (with seven other international scholars) during Roundtable: Changing climate in Tibetan, Himalayan and Mongolian regions: adaptive strategies in dynamic social, ecological and cosmological landscapes.
  2022
 • Hanna Havnevik, Astrid Hovden, Sissel Thorsdalen :
  https://www.hf.uio.no/ikos/english/research/projects/himalayas/
  2022
 • Jan Kropáček, Astrid Hovden :
  Relocations of settlements in Limi Valley in Humla driven by natural hazards in the context of a changing climate?
  2021
 • Serena Amatya, Sunayana Basnet, Sushmita Kunwar, Binaya Pasakhala, Pradyumna Rana, Astrid Hovden m.fl.:
  Proceedings of the workshop on Environmental management in a changing climate Communicating local perspectives from the Kailash Sacred Landscape 30 September – 1 October 2019
  2020
 • Astrid Hovden :
  Continuity and changes in environmental decision-making in a Himalayan border community
  2019
 • Astrid Hovden :
  Can Buddhism contribute to climate change adaptation in Nepal?
  2019
 • Astrid Hovden :
  Hva betyr religion for klimaet i Himalaya?
  2019
 • Astrid Hovden :
  Introductory talk: Environmental management in a changing climate - communicating local perspectives from the Kailash Sacred Landscape
  2019
 • Astrid Hovden :
  Environmental management in the new municipalities in Nepal – conflicting or complementing systems?
  2019
 • Astrid Hovden :
  Fieldwork case study I: Limi, Nepal
  2018
 • Astrid Hovden :
  Digital tools and outputs
  2018
 • Hanna Havnevik, Astrid Hovden :
  Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate
  2018
 • Astrid Hovden :
  Between village and monastery: a historical ethnography of a Tibetan Buddhist community in north-western Nepal. PhD thesis resumé.
  Études Mongoles & Sibériennes, Centrasiatiques & Tibétaines 2017
 • Astrid Hovden :
  Melting glaciers, religious authorities and new connectivities in Himalayan communities
  2017
 • Astrid Hovden :
  Stolte buddhister
  03. februar 2016
 • Astrid Hovden :
  Between village and monastery. A historical ethnography of a Tibetan Buddhist community in north-western Nepal
  Nauka 2016
 • Astrid Hovden :
  Monastic Recruitment, Household Organisation, and New Networks of Patronage in a Himalayan Frontier Community
  2016
 • Astrid Hovden :
  Patronage, Monastic Recruitment and Household Organisation in a Himalayan Community
  2016
 • Astrid Hovden :
  Five Hundred Years of Flood Management – Environmental Adaption Strategies in a Community in the Nepal Himalayas
  2014
 • Manfred Buchroithner, J. Kropacek, J. Trültzsch, T. Himpel, Astrid Hovden, N. Holzer m.fl.:
  Kailash/Gurla Mandhata trekking map 11 (Tibet/Nepal 1:100.000). Institute for Cartography of the Dresden University of Technology, first edition.
  2014
 • Astrid Hovden :
  Who were the sponsors? Reflections on recruitment and ritual economy in three Himalayan village monasteries
  2013
 • Astrid Hovden :
  Still paying bod khral and mon khral: Taxes and community obligations in a Himalayan village
  2013
 • Astrid Hovden :
  Coping with floods: changing environmental adaptation strategies in a community in the Nepal Himalayas
  2013
 • Astrid Hovden :
  Rinchen Sangpo og den andre spreiinga av buddhismen i Tibet – sett frå Limi, Nepal
  2013
 • Astrid Hovden :
  Seminar on Academic Writing and Study Techniques
  2013
 • Astrid Hovden :
  Paying the monk tax: Reflections on recruitment and ritual economy in Himalayan village monasteries
  2013
 • Astrid Hovden :
  Rinchenling gompa in Halji - the oldest monastery in the Nepal Himalayas?
  2012
 • Astrid Hovden :
  Ethical considerations in ethnographic fieldwork – experiences from Nepal
  2012
 • Ane Ohrvik, Astrid Hovden :
  Erfaringer med å søke og gjennomføre phd-prosjekter
  2012
 • Astrid Hovden :
  Rituals of Rinchenling - preliminary results from fieldwork in Limi, northwestern Nepal
  2011
 • Astrid Hovden :
  If this is what a small glacial lake flood can do, imagine a big one
  Nepali Times 29. juli 2011
 • Astrid Hovden :
  Himalayan village caught between culture and nature
  24. august 2011
 • Astrid Hovden :
  floodinhumla
  2011 DATA
 • Astrid Hovden :
  Tibetanske festival- og pilegrimstradisjonar: Feiring av Saga Dawa og Drugpa Tseshi festivalane i dagens Lhasa
  2010
 • Astrid Hovden :
  Omgrepet "stad" som analytisk kategori i religionsvitskapen
  2009
 • Astrid Hovden :
  Seminar in academic writing
  2009
 • Astrid Hovden :
  Vidareføring av tibetanske pilegrimstradisjonar i dagens Lhasa
  2007
 • Astrid Hovden :
  Celebrating festivals, negotiating memories: A study of the Drugpa Tseshi tradition in Lhasa
  2007
 • Astrid Hovden :
  Ritualised memories: Maintenance of the Saga Dawa festival tradition in contemporary Lhasa
  2006
 • Astrid Hovden :
  Ritual, place and memory: maintenance of religious festival traditions in contemporary Lhasa
  Universitetet i Bergen 2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Pågåande forsking:
  Eg forskar på klimatilpassing i Himalaya, som del av NFR-prosjektet Himalayan Connections: Melting Glaciers, Sacred Landscapes and Mobile Technologies in a Changing Climate (HimalConnect). Prosjektet undersøker kunnskap om miljøforvaltning og handlingsstrategiar i møte med naturkatastrofar og klimaendringar i buddhistiske samfunn i Himalaya.

  Limi i Nepal og Punakha i Bhutan har dei siste åra blitt utsatt for klimarelaterte katastrofar som flaum frå smeltande isbrear (eng. GLOF) og jordskred, samtidig som samfunna også får ny infrastruktur, telefonforbindelse og nye former for styresett. Prosjektgruppa skal produsere samanliknande analyser av tilpassing til klimaendringar i Himalaya, samt bidra til å utvikle metodologi for korleis kunnskap om lokal miljøforvaltning kan oppskalerast og nyttiggjerast av beslutningstakarar på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

  Andre forskingsinteresser:

  • Buddhisme
  • Klimatilpassing i Himalaya
  • Religion og økonomi
  • Reilgion og politikk
  • Indigenitet
  • Sosialhistorie
  • Tibet- og Himalayastudier

  Undervisning

  Eg underviser på føgjande emne:

  REL-1025 South Asian religions
  REL-1027 Religion, natur og klima
  REL-1050 Teori og metode I
  REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie
  REL-2020 Fordypning i religionsvitenskap
  REL-2050 Teori og metode II

  I tillegg er eg rettleiar for BA og MA-studentar