Bilde av Fosse, Anette
Bilde av Fosse, Anette
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM anette.fosse@uit.no +4791622312

Anette Fosse


Avdelingsleder


 • Mads Rydningen, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Martin Bruusgaard Harbitz :
  Use of locums in the Regular GP Scheme 2016–22
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2024 DOI
 • Anette Fosse, Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Hilde Grimstad :
  Educational interventions to ensure provision of doctors in rural areas - a systematic review
  Rural and remote health 2023 ARKIV / DOI
 • Olav Fjære, Gry Elise Amundsen Albrektsen, Anette Fosse, Torben Wisborg, Erik Zakariassen :
  Gjennomføring av akuttmedisinsk samtrening i seks kommuner
  Utposten 2022
 • Birgit Abelsen, Anette Fosse, Margrete Gaski, Hilde Grimstad :
  Tiltak i grunnutdanningen for å sikre leger til distrikt – en systematisk oversikt
  Tidsskrift for Den norske legeforening 10. januar 2022 ARKIV / DOI
 • Anette Fosse, Anders Svensson, Ingvill Konradsen, Birgit Abelsen :
  Tension between local, regional and national levels in Norway’s handling of COVID-19
  Scandinavian Journal of Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Kirsti Malterud, Aase Aamland, Anette Fosse :
  How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 23. januar 2020 ARKIV / DOI
 • Anette Fosse, Sabine Ruths, Kirsti Malterud, Margrethe Aase Schaufel :
  Doctors’ learning experiences in end-of-life care – a focus group study from nursing homes
  BMC Medical Education 2017 ARKIV / DOI
 • Anette Fosse, Sytse Zuidema, Froukje Boersma, Kirsti Malterud, Margrethe Aase Schaufel, Sabine Ruths :
  Nursing home physicians’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands
  Journal of the American Medical Directors Association 2017 DOI
 • Aase Aamland, Anette Fosse, Eline Ree, Eirik Abildsnes, Kirsti Malterud :
  Helpful strategies for GPs seeing patients with medically unexplained physical symptoms: a focus group study
  British Journal of General Practice 2017 DOI
 • Anette Fosse :
  Døden i sykehjem
  Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2015
 • Anette Fosse, Margrethe Aase Schaufel, Sabine Ruths, Kirsti Malterud :
  End-of-life expectations and experiences among nursing home patients and their relatives — a synthesis of qualitative studies
  Patient Education and Counseling 2014 DOI
 • Emilie Aandahl, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Geir Godager, Tor Iversen, Hanna Isabel Løyland m.fl.:
  Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Sluttrapport 2018 – 2023 (Statusrapport VI)
  2024 ARKIV
 • Anette Fosse, Birgit Abelsen :
  Kunnskap om vikarbruk i fastlegetjenesten
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2024 DOI
 • Emilie Aandahl, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Geir Godager, Tor Iversen, Hanna Isabel Løyland m.fl.:
  Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport V
 • Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen, Terje Olsen :
  Spesialistutdanning i allmennmedisin Nye roller og mer ansvar for kommunene
  Fafo 2023
 • Anette Fosse, Birgit Abelsen, Anders Svensson, Peder Andreas Halvorsen :
  Sammen om helse i nord
  Nordnorsk Debatt 11. oktober 2023 FULLTEKST
 • Olav Fjære, Gry Elise Amundsen Albrektsen, Anette Fosse, T. Wisborg, Erik Zakariassen :
  Gjennomføring av akuttmedisinsk samtrening i seks kommuner
  Utposten 2022
 • Knut Eirik Ringheim Eliassen, Anette Fosse, Torsten Risør, Bjarne Austad, Håvard Kjesbu Skjellegrind, Torunn Bjerve Eide m.fl.:
  Fastlegeordningen dør
  Dagsavisen 2022
 • Birgit Abelsen, Anette Fosse, Margrete Gaski :
  ALIS i bykommuner.Erfaringer med utdanningselementer og utdanningsløp
  UiT Norges arktiske universitet 2022 DATA
 • Margrete Gaski, Birgit Abelsen, Anette Fosse :
  Hva hemmer og fremmer tilgang til kvalifisert personell til helse- og omsorgstjenesten i distriktskommuner?
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Anette Fosse, Anders Svensson, Ingvill Konradsen, Birgit Abelsen :
  Lokalt smittevern i Norge under koronapandemien
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Knut Eirik Ringheim Eliassen, Anette Fosse, Torsten Risør, Bjarne Austad, Håvard Skjellegrind, Torunn Bjerve Eide m.fl.:
  Brev til Helseministeren i forbindelse med redningsaksjon for fastlegeordningen
  2021
 • Britt Blaunfeldt-Petersen, Anette Fosse :
  Helgelandslegen – et rekrutteringsprosjekt
  Utposten 2021
 • Anders Svensson, Anette Fosse :
  Fastlegekrisen må håndteres som den krisen den er
  Dagens medisin 10. november 2021
 • Anette Fosse, Anders Svensson :
  Økt basistilskudd er nødvendig, men ikke nok
  Dagens medisin 04. november 2021
 • Anne Fasting, Katrine Staats, Anette Fosse, Bente Ervik, Anne Kristine Sørstrøm :
  Palliasjon: Forskning i primærhelsetjenesten må til
  Dagens medisin 26. august 2020
 • Anette Fosse, Knut-Arne Wensaas, Bente Thorsen :
  Pakk sammen pakkeforløp hjem!
  Dagens medisin 04. februar 2020
 • Anette Fosse :
  Effektivt smittevern krever god lokalkunnskap.
  Dagens medisin 06. april 2020
 • Anette Fosse, Martin Bruusgaard Harbitz, Magnus Hjortdahl, Anders Svensson :
  Legevakt i distrikt – staten må på banen!
  Dagens medisin 28. oktober 2020
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse :
  Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt
  2020
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme, Eilin Ekeland :
  Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid
  2020
 • Birgit Abelsen, Anette Fosse, Eva MK Nordberg, Anders Svensson :
  En handlingsplan som overser distriktsperspektivet
  Dagens medisin 09. juni 2020 FULLTEKST
 • Eva Muriel Kibsgaard Nordberg, Anette Fosse, Birgit Abelsen, Helen Brandstorp :
  Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie
  Dagens medisin 15. august 2019
 • Anette Fosse, Margrethe Aase Schaufel, Kirsti Malterud, Sabine Ruths :
  Livets slutt i sykehjem. Pasientens ønsker og legens rolle
  Universitetet i Bergen 2018 OMTALE / FULLTEKST
 • Anette Fosse, Kirsti Malterud, Margrethe Aase Schaufel, Sabine Ruths :
  Barriers and strategies for end-of-life care in nursing homes in Norway and the Netherlands
  2017
 • Aase Aamland, Anette Fosse, Eline Ree, Eirik Abildsnes, Kirsti Malterud :
  Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer
  2017
 • Aase Aamland, Anette Fosse, Eline Ree, Eirik Abildsnes, Kirsti Malterud :
  Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS
  2016
 • Anette Fosse, Sytse Zuidema, KF Boersma, Kirsti Malterud, Margrethe Aase Schaufel, Sabine Ruths :
  Nursing home doctors’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands.
  2016
 • Anette Fosse, Sabine Ruths, Kirsti Malterud, Margrethe Aase Schaufel :
  How do young doctors' clinical experiences from nursing homes provide access to situated learning about dying? A focus group study
  2016
 • Kristian Jansen, Anette Fosse, Kristina Riis Iden, Margrethe Aase, Sabine Ruths :
  Vil beholde LCP for døende
  Dagens medisin 20. juli 2015 FULLTEKST
 • Anette Fosse, Sabine Ruths, Kirsti Malterud, Margrethe Aase Schaufel :
  How do young doctors' clinical experiences from nursing homes provide access to situated learning about death and dying? A focus group study
  2015
 • Anette Fosse, Sabine Ruths, Kirsti Malterud, Margrethe Aase Schaufel :
  It wasn’t as hard as I thought –a focus group study about newly qualified doctors’ learning experiences with end-of-life care
  2015
 • Anette Fosse, Margrethe Aase Schaufel, Sabine Ruths, Kirsti Malterud :
  . End-of-life expectations and experiences among patients in long-term care institutions and their relatives. A synthesis of qualitative studies
  2014
 • Anette Fosse, Margrethe Aase Schaufel, Sabine Ruths, Kirsti Malterud :
  Patients’ and relatives’ expectations and experiences regarding end-of-life in nursing homes – A meta-ethnography
  2014
 • Anette Fosse, Margrethe Aase Schaufel, Sabine Ruths, Kirsti Malterud :
  Døden i sykehjem – pasienters og pårørendes tanker og forventninger
  2014
 • Anette Fosse, Margrethe Aase Schaufel, Sabine Ruths, Kirsti Malterud :
  Patients' and relatives' thoughts about death
  2013
 • Anette Fosse, Bjarne Austad, John-Tore Eid, Hege Therese Bell, Anja Maria Lyche Brænd, Heidi Lidal Fidjeland m.fl.:
  Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront
  Dagens medisin 05. desember 2013 DATA / FULLTEKST / PROSJEKT / OMTALE / SAMMENDRAG

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Primærhelsetjeneste og samhandling

  Sykehjemsmedisin

  Rekruttering og stabilisering

  Helsetjenesteforskning

  Undervisning

  Sykehjemsmedisin for legestudenter


  CV

  01.10.19 – 09.02.21                  Avdelingsleder (vikar), Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT

  2020 - 14.02.21                        Sykehjemslege 15% Ytteren sykehjem

  2003 – 14.02.21                        Sykehjemslege 35% Korttidsavdelingen Ytteren

  1998 – 2020                     Allmennpraktiker/fastlege Øvermo Legesenter

  01.02.19 – 30.09.19         20% fast stilling som forsker i NSDM, UiT

  01.08.18 – 31.01.19         20% engasjement NSDM, UiT

  2018 –  2020                   Faglig tilknyttet AFE Bergen

  2018                                PhD "Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle", IGS, UiB

  2012 – 2018                    Ph.d-stipendiat AFE Bergen/UiB

  2014 - dd                        Godkjent i Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin

  2005 – 2013                     Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset 20%

  1991 – 2005                     Sykehjemslege Gruben sykehjem 35%

  1997 - dd                         Godkjent spesialist i allmennmedisin

  1996 – 1997                     Assistentlege geriatrisk avdeling Ullevål sykehus

  1991 – 96/1997 – 98        Kommunelege II/allmennpraktiker Ytteren Legesenter

  1989 – 1991                     Turnuslege/allmennpraktiker Storgata Legesenter, Bodø

  1988 – 1999                     Turnuslege Nordland Sentralsykehus, Bodø

  1987                                 Cand.med. Trondheim