No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kjersti.m.moen@uit.no

Kjersti Mordal Moen


Professor


 • Kjersti Mordal Moen, Lars Bjørke :
  Å strekke seg litt lenger: Hva kan vi lære av erfaringene av implementering av et fagutviklingsprosjekt i kroppsøving?
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2023 ARKIV / DOI
 • Knut Westlie, Kjersti Mordal Moen :
  Verdibasert praksis i kroppsøving - Anerkjennelsens relasjonelle didaktikk
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Kjersti Mordal Moen, Erik Aasland, Knut Løndal :
  Krenkelser og patologier i norsk kroppsøving - En kunnskapsgjennomgang
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Lars Bjørke, Øyvind Førland Standal, Kjersti Mordal Moen :
  ‘What we have done now is more student-centred’: an investigation of physical education teachers’ reflections over a one-year participatory action research project
  Educational Action Research 2022 ARKIV / DOI
 • Göran Gerdin, Rod Philpot, Wayne Smith, Katarina Schenker, Kjersti Mordal Moen, Lena Larsson m.fl.:
  Teaching for student and societal wellbeing in HPE: nine pedagogies for social justice
  Frontiers in Sports and Active Living 2021 ARKIV / DOI
 • Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie :
  Kroppsøvingsgarderoben: et mulighetsrom for kroppslig læring
  Universitetsforlaget 2021
 • Irina Burchard Erdvik, Kjersti Mordal Moen, Reidar Säfvenbom :
  A relational perspective on students' experiences of participation in an ‘Interest-based physical education’ programme
  European Physical Education Review 2021 ARKIV / DOI
 • Rod Philpot, Wayne Smith, Gøran Gerdin, Lena Larsson, Knut Westlie, Katarina Schenker m.fl.:
  Exploring social justice pedagogies in health and physical education through Critical Incident Technique methodology
  European Physical Education Review 2021 DOI
 • Knut Løndal, Jorunn Spord Borgen, Kjersti Mordal Moen, Bjørg Oddrun Hallås, Egil Galaaen Gjølme :
  Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2021 ARKIV / DOI
 • Eivind Åsrum Skille, Kjersti Mordal Moen :
  Kroppsøving og idrett i Norge – overlappende men distinktive felt
  Scandinavian Sport Studies Forum 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Rod Philpot, Göran Gerdin, Wayne Smith, Susanne Linnér, Katarina Schenker, Knut Westlie m.fl.:
  Taking action for social justice in HPE classrooms through explicit critical pedagogies.
  Physical Education and Sport Pedagogy 08. januar 2021 ARKIV / DOI
 • Jorunn Spord Borgen, Kjersti Mordal Moen, Bjørg Oddrun Hallås, Knut Løndal, Egil Galaaen Gjølme :
  Physical Education and Sport Studies in Norway
  Meyer & Meyer Sport 2020
 • Göran Gerdin, Lena Larsson, Katarina Schenker, Susanne Linnér, Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie m.fl.:
  Social Justice Pedagogies in School Health and Physical Education – Building Relationships, Teaching for Social Cohesion and Addressing Social Inequities
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2020 ARKIV / DOI
 • Lars Bjørke, Øyvind Førland Standal, Kjersti Mordal Moen :
  ‘While we may lead a horse to water we cannot make him drink’: three physical education teachers’ professional growth through and beyond a prolonged participatory action research project
  Sport, Education and Society 2020 ARKIV / DOI
 • Øyvind Førland Standal, Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie :
  «Ei mil vid og ein tomme djup»? – ei undersøking av innhald og undervisning i kroppsøving på ungdomstrinnet i Noreg
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2020 ARKIV / DOI
 • Knut Westlie, Kjersti Mordal Moen :
  Kroppsøvingslæreren som en inkluderende pedagog i skjæringspunktet mellom individ og samfunn
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2020 ARKIV / DOI
 • Lars Bjørke, Kjersti Mordal Moen :
  Cooperative learning in physical education: a study of students? learning journey over 24 lessons
  Physical Education and Sport Pedagogy 2020 ARKIV / DOI
 • Kjersti Mordal Moen, Arne N. Nikolaisen Jordet :
  Et anerkjennende kroppsøvingsfag
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Göran Gerdin, Wayne Smith, Rod Philpot, Katarina Schenker, Kjersti Mordal Moen, Susanne Linnér m.fl.:
  Social Justice Pedagogies in Health and Physical Education
  Routledge 2021
 • Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie :
  Inkludering og tilrettelegging i kroppsøvingsfaget
  2024
 • Kjersti Mordal Moen :
  Anerkjennelse som pedagogisk prinsipp – perspektiver på kroppsøvingsfaget
  2024
 • Knut Løndal, Jorunn Spord Borgen, Kjersti Mordal Moen, Bjørg Oddrun Hallås, Egil Galaaen Gjølme :
  Forskning for fremtiden?
  2023
 • Kjersti Mordal Moen, Lars Bjørke :
  Det viktige kroppsøvingsfaget
  VG : Verdens gang 24. mars 2023
 • Marte Amundsen, Mikael Quennerstedt, Kjersti Mordal Moen :
  Kampen om helse! Helse som tekst, policy og diskursiv praksis i lærerutdanningen i kroppsøving.
  2023
 • Kjersti Mordal Moen, Arne N. Nikolaisen Jordet :
  Innledning
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Lars Bjørke, Kjersti Mordal Moen :
  The Researcher as an Actor: Negotiating the Researchers' Role in Collaborative Research Projects in Physical Education
  2023
 • Kjersti Mordal Moen, Erik Aasland, Knut Løndal, Arne Hilmar Nikolaisen Jordet Jordet, Kathrine Hovi-Gulowsen, Kristian Abeslen m.fl.:
  Et anerkjennende kroppsøvingsfag
  2023
 • Marte Amundsen, Mikael Quennerstedt, Kjersti Mordal Moen :
  The struggle for health! Health as policy, text and discursive practice in PETE in Norway
  2023
 • Kjersti Mordal Moen, Fallmyr Synnøve S. :
  Ingen i klassen dusjer etter gymtimen: – Vi vil ha egne båser
  05. september 2022
 • Jorunn Spord Borgen, Bjørg Oddrun Hallås, Kjersti Mordal Moen, Knut Løndal, Gunn Helene Engelsrud, Egil Galaaen Gjølme :
  Kroppsøving i skolen
  2022
 • Kjersti Mordal Moen, Lars Bjørke :
  Rethinking effective CPD in PE: The perceptions of teachers’ and school owners’
  2022
 • Kjersti Mordal Moen, Lars Bjørke :
  En skolebasert nettverksmodell for fagutvikling i kroppsøving
  2022
 • Kjersti Mordal Moen, Lars Bjørke, Knut Westlie :
  Nakenhet i gymgarderoben? Ja, takk!
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 30. januar 2022
 • Kjersti Mordal Moen, Steinnes Eide :
  Forsker vil ha nakenhet på læreplanen
  01. mars 2022
 • Ida Storberget, Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Marte Amundsen :
  Å bli kroppsøvingslærer: Studentenes utdanningsreise
  2022
 • Kjersti Mordal Moen, Erik Aasland, Knut Løndal :
  Krenkelser og patologier i norsk kroppsøving – en målrettet kunnskapsoversikt over empirisk forskning i perioden 1990-2020.
  2022
 • Kjersti Mordal Moen :
  Teoretisk og praktisk innføring i tematisk analyse.
  2021
 • Birgitte Nordahl Husebye, Steffen Tangen, Kjersti Mordal Moen :
  Utviklingsprosesser i kroppsøvingsfaget – implementering og gjennomføring av interessebasert kroppsøving
  2021
 • Jorunn Spord Borgen, Knut Løndal, Kjersti Mordal Moen, Bjørg Oddrun Hallås, Gunn Helene Engelsrud, Egil Galaaen Gjølme :
  The formation and central aspects of teaching and learning in Physical Education in a time of reforms.
  2021
 • Espen Roness, Kjersti Mordal Moen :
  Bekymret for kroppsøving: – De som har behov for det vil velge det bort
  13. april 2021
 • Kjersti Mordal Moen, Marte Amundsen :
  Podcast Ulike perspektiver på kropp og kroppslig læring
  01. januar 2021
 • Kjersti Mordal Moen, Lars Bjørke, Marte Amundsen :
  Læreren vet best!
  Hamar arbeiderblad 2021
 • Kjersti Mordal Moen :
  Key-note: Ulike perspektiver på kropp og kroppslig læring
  2020
 • Lars Bjørke, Marte Amundsen, Kjersti Mordal Moen, Trude Nordli Teksum, Knut Westlie :
  «Gym» eller kroppsøving – innholdet er viktigere enn begrepet
  Utdanningsnytt.no 19. november 2020 FULLTEKST
 • Göran Gerdin, Wayne Smith, Rod Philpot, Lena Larsson, Susanne Linner, Katarina Schenker m.fl.:
  Nine pedagogical pillars of social justice in HPE practice.
  2020
 • Emma Tollersrud, Kjersti Mordal Moen :
  Sjenanse og bluferdighet
  19. september 2020
 • Erik Aasland, Kjersti Mordal Moen :
  Derfor er eksamen i kroppsøving en dårlig idé
  Forskning.no 2020 DATA
 • Kjersti Mordal Moen, Marte Amundsen, Lars Bjørke :
  Elever må også forstå helse som en ressurs vi mennesker har
  Forskning.no 2020
 • Lars Bjørke, Kjersti Mordal Moen :
  Det finnes mange muligheter for å drive fjernundervisning i kroppsøving
  Forskning.no 2020
 • Erik Aasland, Kjersti Mordal Moen, Gunnar Mathisen :
  Et fornyet kroppsøvingsfag - noen fagdidaktiske betraktninger
  Bedre Skole 2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →