No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for klinisk medisin meg006@post.uit.no +4777623166 Tromsø MH L8.116

Egeberg, Martin Stray


Førstekonsulent

Stillingsbeskrivelse

Undervisningsplanlegging for IKMs delemner på 6. studieår på profesjonsstudiet i medisin (MED-3601)