Personkort bilde
Foto: Stine Eriksen

Sigbjørn Engstad

Økonomirådgiver Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Rådgiver i faggruppen Økonomistyring.

 

- Bistå fakultetets institutt, med særlig ansvar for Institutt for medisinsk biologi og Institutt for psykologi
- Rapportering, analyser og utredninger
- Budsjettering bevilgning
- Oppfølging av budsjett og regnskap
- Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
- Generell økonomirådgivning

[Loading...]