Marit Sogn-Grundvåg


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Studierådgiver for bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap