No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for psykologi oddmar.steinsvik@uit.no

Oddmar Ole Steinsvik


Universitetslektor


 • Marianne Halvorsen, Michael G. Aman, Børge Mathiassen, Per Håkan Brøndbo, Oddmar Ole Steinsvik, Monica Martinussen :
  Psychometric Properties of the Norwegian Aberrant Behavior Checklist and Diagnostic Relationships in a Neuro-pediatric Sample
  Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 2019 ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Oddmar Steinsvik :
  Barn og unge med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom
  2019
 • Marianne Halvorsen, Børge Mathiassen, Tarjei Amundsen, Jonas Ellingsen, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby m.fl.:
  Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders
  Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Børge Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Ane Sætrum, Oddmar Steinsvik m.fl.:
  Neurodevelopmental correlates of behavioural and emotional problems in a neuropaediatric sample
  Research in Developmental Disabilities 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Børge Idar Mathiassen, Jørgen Sundby, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Oddmar Ole Steinsvik m.fl.:
  Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 FULLTEKST
 • Marianne Halvorsen, Oddmar Steinsvik, Børge Mathiassen, Hilde Lund, Monica Martinussen :
  Angst utbredt hos barn og unge med kognitive vansker
  Aftenposten Viten 2020 FULLTEKST
 • Marianne Halvorsen, Børge Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Hilde Lund, Oddmar Steinsvik m.fl.:
  Multisenterstudie i barnehabiliteringer i nord: Psykiske tilleggsvansker og egnethet av måleinstrumenter
  2018
 • Børge Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Oddmar Ole Steinsvik, Monica Martinussen, Siv Kvernmo m.fl.:
  Psykisk helse og mestring i barnehabilitering – hva vet vi?
  2015
 • Marianne Halvorsen, Børge Idar Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby, Oddmar Ole Steinsvik m.fl.:
  Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities
  2014
 • Marianne Halvorsen, Børge Idar Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby, Oddmar Ole Steinsvik m.fl.:
  Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities
  JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014
 • Marianne Halvorsen, Oddmar Ole Steinsvik, Monica Martinussen :
  The Strengths and Difficulties Questionnaire:Psychometric properties among children with intellectual and developmental disabilities
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →