No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for psykologi oddmar.steinsvik@uit.no TROM

Steinsvik, Oddmar Ole


1009 Universitetslektor


 • Halvorsen, Marianne; Steinsvik, Oddmar. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. 2019 ISBN 9788293031635.s 205 - 215.
 • Halvorsen, Marianne; Aman, Michael G.; Mathiassen, Børge; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric Properties of the Norwegian Aberrant Behavior Checklist and Diagnostic Relationships in a Neuro-pediatric Sample. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 2019. ISSN 1931-5864.s doi: 10.1080/19315864.2019.1630872.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sætrum, Ane; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Neurodevelopmental correlates of behavioural and emotional problems in a neuropaediatric sample. Research in Developmental Disabilities 2018; Volum 85. ISSN 0891-4222.s 217 - 228.s doi: 10.1016/j.ridd.2018.11.005.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Amundsen, Tarjei; Ellingsen, Jonas; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence 2018. ISSN 0929-7049.s 1 - 18.s doi: 10.1080/09297049.2018.1508564.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Sundby, Jørgen; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014; Volum 51 (3). ISSN 0332-6470.s 210 - 215.
 • Halvorsen, Marianne; Steinsvik, Oddmar; Mathiassen, Børge; Lund, Hilde; Martinussen, Monica. Angst utbredt hos barn og unge med kognitive vansker. (fulltekst) Aftenposten Vitenskap 2020. ISSN 2464-3033.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Lund, Hilde; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Multisenterstudie i barnehabiliteringer i nord: Psykiske tilleggsvansker og egnethet av måleinstrumenter. 9. årlige nasjonale konferanse 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.
 • Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica; Kvernmo, Siv; Halvorsen, Marianne. Psykisk helse og mestring i barnehabilitering – hva vet vi?. Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.
 • Halvorsen, Marianne; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. The Strengths and Difficulties Questionnaire:Psychometric properties among children with intellectual and developmental disabilities. 5. Nasjonale forskningskonferanse i Habilitering 2014-10-30 - 2014-10-30 2014.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014; Volum 27 (4). ISSN 1360-2322.s 314 - 314.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. 4th IASSIDD Europe Congress 2014-07-14 - 2014-07-18 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →