No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for psykologi anna.m.flam@uit.no +4777649224

Anna Margrete Flåm


emeriti


 • Jens Thimm, Kamilla Rognmo, Marte Rye, Anna Margrete Flåm, Eva Therese Næss, Ingunn Skre m.fl.:
  The prevalence of potentially traumatic events in the seventh survey of the population-based Tromsø study (Tromsø 7)
  Scandinavian Journal of Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Reidun Langeland Mikkelsen, Renee Thørnblad, Anna-Margrete Flåm :
  Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer
  Fokus på familien 2019 ARKIV / DOI
 • Anna-Margrete Flåm :
  Situated Expertise; Knowing from Within: Multi-agency and Cross-professional Consultation as Reflecting Practice
  International Journal of Collaborative-Dialogic Practices 2019 FULLTEKST
 • Maria Larsen Brattfjell, Anna-Margrete Flåm :
  "They were the ones that saw me and listened.” From child sexual abuse to disclosure: Adults’ recalls of the process towards final disclosure
  International Journal of Child Abuse & Neglect 2019 ARKIV / DOI
 • Anita Stokke Kåven, Jana Kristin Maack, Anna-Margrete Flåm, Mary Nivison :
  "It is My Responsibility, But..." A Qualitative Study of Perpetrator´s Understanding of Child Sexual Abuse
  Journal of Child Sexual Abuse 2018 FULLTEKST / DOI
 • Anna Margrete Flåm :
  Relasjonelt arbeid i saker med barn og unge ved vold og traume: Refleksjon om samarbeid mellom instansar
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Lærdom etter kommunal satsing på forebygging av vold og overgrep mot barn: Ein refleksjon
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Vandringar i terapeutisk terreng - ajourført orientering og oppdaterte kart: Kor kan ein best hente hjelp frå foreliggande forskingstradisjonar for å gyldigjere si forsking og sitt arbeid?
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Dialogorientert arbeid ved vold i familiar med barn
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  When violence happens in families with children: generating open dialogue and reflecting processes towards change among involved
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Both judicial rights and help: Reflecting processes and dialogical invitations of a cross-professional and multi-agency consultation team when violence happens where children are involved
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  A question of a nation:The making and sustainance of a collective ritual to nurture a bridge of living dialogues about a nation’s past and its possible sustainable future
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Å gjere barns fotavtrykk tydelege - nokre hjelpsame vardar på vegen
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Tema: Å gjere barns fotavtrykk tydelege – Nokre hjelpande vardar på vegen.
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Terapeutisk arbeid der barn lever med vold i familien: Utfordringar og arbeidsvinklingar i Familievernets arbeid
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Reflecting processes and dialogical invitations of a cross-professional and multi-agency consultation team when violence happens where children are involved.
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  «Den søkjande terapeuten» - Innovasjon og inspirasjon i systemisk og relasjonelt arbeid
  2022
 • Anna Margrete Flåm :
  "Hva er autoetnografi?"
  Fokus på familien 2022
 • Anna Margrete Flåm :
  Integrering av familieterapeutisk og relasjonell forståing i Psykisk helsevern for barn og unge/BUP
  2022
 • Anna Margrete Flåm :
  "Barns tegn, språk og fortellinger - en invitasjon som forplikter": Vekst i det vanskelege - barn som forskande stifinnar når vold skjer.
  2022
 • Anna Margrete Flåm, Maria Larsen Brattfjell :
  Addressivity and the anticipation of a future answer - on the art of listening. Listening to the voice of children and youths at sexual abuse: Knowledge of what made exposed succeed disclosing
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Participatory reflections on the inclusion of multiverse and differences
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Avdekkingskompetanse når barn lever i relasjonar med vold og overgrep
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Faglege refleksjonar over betydningen av arbeid knytt til reflekterande prosessar/reflekterande team, professor dr. med. Tom Andersens bidrag og ny bok.
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Tilnærming til kommunal førebygging av vold og overgrep mot barn
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  DIALOGOS Y PROCESOS REFLEXIVOS CUANDO LA VIOLENCIA OCURRE.
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Krig og hverdag. Jødebarna Tibor og Vera - og deres skjebne
  Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande) 01. desember 2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Sverre Kragset: "Krig og hverdag. Jødebarna Tibor og Vera og deres skjebne"
  Dagen : kristelig dagblad 2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Sørly, R., Karlsson, B. E. & Sjåfjell, T. (red.) Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid
  Fokus på familien 2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Knowledge shared and knowledge continually developed: The sharing and growth of a relational and network web across professional, geographical, and national borders. A telling by one of them
  International Journal of Collaborative-Dialogic Practices 17. mai 2021 FULLTEKST
 • Anna Margrete Flåm, Maria Larsen Brattfjell :
  Hearing the voice of children and young people at child sexual abuse • Learning from adult survivors, what made them succeed disclosing child sexual abuse
  2021
 • Anna Margrete Flåm, Anne Hedvig Vedeler :
  A dialogical research process: Towards reconciliation after experiences of violence - inviting silent, embodied knowledge for joint exploration of addressed concerns
  2021
 • Anna-Margrete Flåm :
  Reflecting on Collaborative-Dialogic Understandings and Practices
  2020
 • Anna-Margrete Flåm, Lene Sivertsen, Ann Kirsti Gamst :
  Menneskemøtet: I møtet med den andre, kva kan leie oss inn i opnande og med-samskapande møte? Kva kan føre oss på blindveg? Kunnskap frå praksisfelt og forsking.
  2020
 • Anna-Margrete Flåm, Maria Larsen Brattfjell :
  Open dialogues in network: Knowledge from adults of what made them disclose child sexual abuse
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Kerstin Hopstadius :
  A moment of sharing and forward looking: How does your presence and work make a difference for me and inspire?
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Jaakko Seikkula :
  Barn som lever med vold i nære relasjonar
  2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Arbeid med reflekterande prosessar i relasjonar med vold
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Leticia Rodriguez :
  Spørsmål og utfordringar ved endringsarbeid og prosessforsking i arbeid med utsette barn
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Leticia Rodriguez :
  Ulike perspektiv i dialogisk arbeid
  2019
 • Anna Margrete Flåm :
  Leiarskap for BUP-Tromsø
  Universitetssykehuset Nord-Norge 2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Når det trengst å bli kikka i korta. Korleis kan samforsking skje når barn lever med vold i familien?
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Faglinjer i familieterapi-feltet og i dialogiske praksisar
  2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Dialogue and Democracy
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Leticia Rodriguez :
  Fokus i arbeid med utsette barn
  2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Om seksuelle overgep mot barn og unge
  2018
 • Anna-Margrete Flåm :
  Viktige aspekt i tverrfagleg arbeid etter seksuelle overgrep mot barn/unge
  2018
 • Anna-Margrete Flåm :
  Å skape likeverd og jambyrdige samtalar
  2018
 • Anna-Margrete Flåm, Jens Salamonsen :
  Når familieterapi er pålagt av barnevernet - korleis skape endring og samarbeid på tvers av personar og instansar ved vold?
  2018
 • Anna-Margrete Flåm :
  Collaborative and dialogical practices: Reflecting teams and reflecting processes
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →