No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for psykologi anna.m.flam@uit.no +4777649224 TEO-H5 5.527

Flåm, Anna Margrete • Jens Thimm, Kamilla Rognmo, Marte Rye, Anna Margrete Flåm, Eva Therese Næss, Ingunn Skre m.fl.:
  The prevalence of potentially traumatic events in the seventh survey of the population-based Tromsø study (Tromsø 7)
  Scandinavian Journal of Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Reidun Langeland Mikkelsen, Renee Thørnblad, Anna-Margrete Flåm :
  Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer
  Fokus på familien 2019 ARKIV / DOI
 • Anna-Margrete Flåm :
  Situated Expertise; Knowing from Within: Multi-agency and Cross-professional Consultation as Reflecting Practice
  International Journal of Collaborative-Dialogic Practices 2019 FULLTEKST
 • Maria Larsen Brattfjell, Anna-Margrete Flåm :
  "They were the ones that saw me and listened.” From child sexual abuse to disclosure: Adults’ recalls of the process towards final disclosure
  International Journal of Child Abuse & Neglect 2019 ARKIV / DOI
 • Anita Stokke Kåven, Jana Kristin Maack, Anna-Margrete Flåm, Mary Nivison :
  "It is My Responsibility, But..." A Qualitative Study of Perpetrator´s Understanding of Child Sexual Abuse
  Journal of Child Sexual Abuse 2018 FULLTEKST / DOI
 • Anna Margrete Flåm :
  Relasjonelt arbeid i saker med barn og unge ved vold og traume: Refleksjon om samarbeid mellom instansar
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Lærdom etter kommunal satsing på forebygging av vold og overgrep mot barn: Ein refleksjon
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Vandringar i terapeutisk terreng - ajourført orientering og oppdaterte kart: Kor kan ein best hente hjelp frå foreliggande forskingstradisjonar for å gyldigjere si forsking og sitt arbeid?
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  Dialogorientert arbeid ved vold i familiar med barn
  2023
 • Anna Margrete Flåm :
  «Den søkjande terapeuten» - Innovasjon og inspirasjon i systemisk og relasjonelt arbeid
  2022
 • Anna Margrete Flåm :
  "Hva er autoetnografi?"
  Fokus på familien 2022
 • Anna Margrete Flåm :
  Integrering av familieterapeutisk og relasjonell forståing i Psykisk helsevern for barn og unge/BUP
  2022
 • Anna Margrete Flåm :
  "Barns tegn, språk og fortellinger - en invitasjon som forplikter": Vekst i det vanskelege - barn som forskande stifinnar når vold skjer.
  2022
 • Anna Margrete Flåm, Anne Hedvig Vedeler :
  A dialogical research process: Towards reconciliation after experiences of violence - inviting silent, embodied knowledge for joint exploration of addressed concerns
  2021
 • Anna Margrete Flåm, Maria Larsen Brattfjell :
  Addressivity and the anticipation of a future answer - on the art of listening. Listening to the voice of children and youths at sexual abuse: Knowledge of what made exposed succeed disclosing
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Participatory reflections on the inclusion of multiverse and differences
  2021
 • Anna Margrete Flåm, Maria Larsen Brattfjell :
  Hearing the voice of children and young people at child sexual abuse • Learning from adult survivors, what made them succeed disclosing child sexual abuse
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Avdekkingskompetanse når barn lever i relasjonar med vold og overgrep
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Faglege refleksjonar over betydningen av arbeid knytt til reflekterande prosessar/reflekterande team, professor dr. med. Tom Andersens bidrag og ny bok.
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Knowledge shared and knowledge continually developed: The sharing and growth of a relational and network web across professional, geographical, and national borders. A telling by one of them
  International Journal of Collaborative-Dialogic Practices 17. mai 2021 FULLTEKST
 • Anna Margrete Flåm :
  Tilnærming til kommunal førebygging av vold og overgrep mot barn
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  DIALOGOS Y PROCESOS REFLEXIVOS CUANDO LA VIOLENCIA OCURRE.
  2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Krig og hverdag. Jødebarna Tibor og Vera - og deres skjebne
  Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande) 01. desember 2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Sverre Kragset: "Krig og hverdag. Jødebarna Tibor og Vera og deres skjebne"
  Dagen : kristelig dagblad 2021
 • Anna Margrete Flåm :
  Sørly, R., Karlsson, B. E. & Sjåfjell, T. (red.) Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid
  Fokus på familien 2021
 • Anna-Margrete Flåm :
  Reflecting on Collaborative-Dialogic Understandings and Practices
  2020
 • Anna-Margrete Flåm, Lene Sivertsen, Ann Kirsti Gamst :
  Menneskemøtet: I møtet med den andre, kva kan leie oss inn i opnande og med-samskapande møte? Kva kan føre oss på blindveg? Kunnskap frå praksisfelt og forsking.
  2020
 • Anna-Margrete Flåm, Maria Larsen Brattfjell :
  Open dialogues in network: Knowledge from adults of what made them disclose child sexual abuse
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Kerstin Hopstadius :
  A moment of sharing and forward looking: How does your presence and work make a difference for me and inspire?
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Jaakko Seikkula :
  Barn som lever med vold i nære relasjonar
  2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Arbeid med reflekterande prosessar i relasjonar med vold
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Leticia Rodriguez :
  Spørsmål og utfordringar ved endringsarbeid og prosessforsking i arbeid med utsette barn
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Leticia Rodriguez :
  Ulike perspektiv i dialogisk arbeid
  2019
 • Anna Margrete Flåm :
  Leiarskap for BUP-Tromsø
  2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Når det trengst å bli kikka i korta. Korleis kan samforsking skje når barn lever med vold i familien?
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Faglinjer i familieterapi-feltet og i dialogiske praksisar
  2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Dialogue and Democracy
  2019
 • Anna-Margrete Flåm, Leticia Rodriguez :
  Fokus i arbeid med utsette barn
  2019
 • Anna-Margrete Flåm :
  Om seksuelle overgep mot barn og unge
  2018
 • Anna-Margrete Flåm :
  Viktige aspekt i tverrfagleg arbeid etter seksuelle overgrep mot barn/unge
  2018
 • Anna-Margrete Flåm :
  Å skape likeverd og jambyrdige samtalar
  2018
 • Anna-Margrete Flåm, Jens Salamonsen :
  Når familieterapi er pålagt av barnevernet - korleis skape endring og samarbeid på tvers av personar og instansar ved vold?
  2018
 • Anna-Margrete Flåm :
  Collaborative and dialogical practices: Reflecting teams and reflecting processes
  2018
 • Anna-Margrete Flåm :
  "I Need Your Eyes to See Myself." On the inclusion of dialogues and an otherness of the other into psychology and clinical work. Explored through studies of contexts where children live with violence in close relationships
  2018 FULLTEKST
 • Anna-Margrete Flåm :
  Getting Closer - but not so close that it excludes an alterity of the other.
  2017
 • Anna-Margrete Flåm :
  Collaborative and dialogical practices: Reflecting teams and reflecting processes
  2017
 • Anna-Margrete Flåm :
  Close relationships with violence and children. On transforming mandated therapy into a dialogical research of possibilities among involved voices.
  2017
 • Anna Margrete Flåm :
  Presentasjon: Reflecting teams, reflecting processes, and open dialogues
  2017
 • Anna Margrete Flåm :
  "An open invitation to Tsjekkia in 2017"; A written reflection after the one-week seminar; included in a Collected Rapport from the Seminar "Open dialogues in mental health practices".
  2017
 • Anna Margrete Flåm :
  Fagleg samarbeid på konferanse/vekes-seminar: Open dialogues in mental health practices
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  TEO-H5 5.527