Bilde av Christensen, Cato
Bilde av Christensen, Cato
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi cato.christensen@uit.no

Cato Christensen


Førsteamanuensis


 • Cato Christensen, Therese Dille :
  Religion og profesjon: Mot en religionsvitenskapelig profesjonstilnærming
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2022 ARKIV
 • Therese Dille, Cato Christensen :
  Att leda megaprojekt i offentlig sektor. Exemplet räddningstjänster
  Nordic Academic Press 2019
 • Therese Dille, Cato Christensen :
  Profesjonelle prosjektledere i interprofesjonelt samspill
  Universitetsforlaget 2019 DOI
 • Cato Christensen :
  Indigenous Feature Film: A Pathway for Indigenous Religion?
  Brill Academic Publishers 2017 OMTALE / DOI
 • Cato Christensen, Therese Dille :
  Interkulturell kompetanse: om behov og satsing i Forsvaret
  Fagbokforlaget 2017
 • Cato Christensen :
  Sami Shamanism and Indigenous Film: The Case of Pathfinder
  Palgrave Macmillan 2015 DOI
 • Cato Christensen :
  Reclaiming the past : on the historymaking significance of the Sámi film The Kautokeino rebellion
  Acta Borealia 2012 DOI
 • Cato Christensen :
  "Overtroen er stor blant viddenes folk". Om religion og koloniale relasjoner i samisk filmhistorie
  Tidsskrift for kulturforskning 2012
 • Cato Christensen, Siv Ellen Kraft :
  Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av samisk urfolksspiritualitet
  Nytt Norsk Tidsskrift 2011
 • Cato Christensen :
  Religion i Veiviseren: En analyse av samisk religiøs revitalisering
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2010
 • Cato Christensen :
  Recuperating the Sámi religious past: Cultural memory-making in Pathfinder and The Kautokeino Rebellion – a draft
  2010
 • Cato Christensen :
  Film og konstruksjonen av samisk spiritualitet: En analyse av Veiviseren
  UiT Norges arktiske universitet 2008
 • Cato Christensen :
  Urfolksspiritualitet på det nyreligiøse markedet. En analyse av Visjon/Alternativt Nettverk
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2007
 • Cato Christensen :
  How should the study of religion relate to “professional practice”
  2024
 • Cato Christensen :
  Ophelian (24) etterlyser større samisk breidde i populærkulturen
  06. februar 2023 FULLTEKST
 • Cato Christensen :
  Samisk kunst på Oslomet
  06. februar 2023 FULLTEKST
 • Cato Christensen :
  OsloMets markering av samenes nasjonaldag
  06. februar 2023 FULLTEKST
 • Cato Christensen :
  Populærkultur og «det samiske»
  2023
 • Cato Christensen :
  Samer, religion og reality-TV
  2023
 • Inger Marie Gaup Eira, Lars Kirkhusmo Pharo, Eva Josefsen, Christian Sørlien Molstad, Cato Christensen :
  Samiske tall forteller 15. Kommentert samisk statistikk 2023
  2023
 • Cato Christensen :
  Mangfoldsforskning og det samiske
  2022
 • Cato Christensen :
  Fra trollskap og utenforskap til råderett og mangfold. Er det religiøse og åndelige på vei ut som identitetsmarkør for samer på film?
  Z filmtidsskrift 2022 SAMMENDRAG
 • Cato Christensen :
  Urfolk og nasjonale minoriteter, og mangfold. Presentasjon av tverrgående tema i DISCO
  2021
 • Astri Dankertsen, Cato Christensen, Mikkel Berg-Nordlie :
  Samtale med utgangspunkt i temaet "samisk urbanisering"
  2019
 • Cato Christensen :
  Minoritetspolitisk historie som profesjonskunnskap – en personlig refleksjon om «praktisk relevans»
  FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2019 FULLTEKST
 • Cato Christensen :
  Hvorfor er det så rart å tro på engler?
  16. september 2019
 • Cato Christensen :
  Samtale om samisk urbanisering
  2019
 • Cato Christensen, Therese Dille :
  Blurred Boundaries: Religion in Professional Practice in Norway
  2019
 • Torjer Andreas Olsen, Cato Christensen :
  Gjesteredaktørenes innledning
  FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018 DOI
 • Cato Christensen :
  Is it all just wishful thinking? Experiences from student exchange and Intercultural competence
  2017
 • Cato Christensen :
  Urfolksfilm og konstruksjonen av urfolksreligion
  2017
 • Cato Christensen :
  What is intercultural competence? Two considerations regarding the knowledge base for intercultural competence
  2017
 • Arnfinn Muruvik Vonen, Cato Christensen, Tone Horntvedt, Jorunn Store Johansen, Mikhail Kharakoz, Nanna Paaske m.fl.:
  "Intercultural Communication in Educational Settings" - a Russian-Norwegian cooperation project
  2016
 • Cato Christensen, Therese Dille :
  What kind of intercultural competence do modern organizations need?
  2016
 • Cato Christensen, Lars Gule :
  Guest editors’ introduction
  FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2016 FULLTEKST
 • Cato Christensen :
  Indigenous Film – Storytelling for a Global Religious Identity
  2015
 • Cato Christensen :
  Experiences of teaching intercultural competence in Norway
  2014
 • Cato Christensen :
  Kulturforskjeller i praksis
  2014
 • Cato Christensen, Tone Horntvedt :
  The multicultural working environment at HiOA
  2014
 • Cato Christensen :
  Kulturforståelse
  2014
 • Cato Christensen :
  Religion i Veiviseren: en analyse av samisk religiøs revitalisering
  2014
 • Cato Christensen :
  Religion som samisk identitetsmarkør: Fire studier av film
  UiT Norges arktiske universitet 2013 FULLTEKST
 • Halla Holmarsdottir, Anne B Sølvberg Nilsen, Lars Leer, Ellen Carm, Cato Christensen :
  Migrasjon – før, nå og i fremtiden
  2012
 • Cato Christensen :
  Reclaiming the past: On the history-making significance of the Sámi films Pathfinder and The Kautokeino Rebellion
  2010
 • Cato Christensen :
  Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av urfolksmytologisk retorikk
  2010
 • Cato Christensen :
  Religion in Sámi film
  2010
 • Cato Christensen :
  Recuperating the past: On the process of cultural memory-making in the Sámi films The Pathfinder (1987) and The Kautokeino Rebellion (2008)
  2009
 • Elin Margrethe Wersland, Cato Christensen :
  Moderne samisk spiritualitet
  12. juni 2008
 • Cato Christensen :
  Om å skape nye ritualer: Religion smurt tynt utover for fellesskap og indre opplevelser
  2005

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →