Elisabeth Scheller


Forsker


 • Elisabeth Scheller :
  Samisk språkrevitalisering i Ryssland - möjligheter och utmaningar
  2015
 • Elisabeth Scheller :
  Kola Sami language revitalisation - opportunities and challenges
  2013 ARKIV
 • Elisabeth Scheller, Elvira Galkina :
  Ма̄ххьтвесьт Пассь Евангеле (Māhh'tves't Pass' Evangele - Matteusevangeliet på kildinsamiska) - Oversetter: Aleksandra Andreevna Antonova; Redaktør: Elisabeth Scheller & Elvira Abramovna Galkina
  2022
 • Elisabeth Scheller, Branislav Kalcevic :
  Презентация книги ”Ма̄ххьтвесьт Пассь Евангеле – перевод Александры Антоновой Евангелия от Матфея на саамский язык” (Lansering av boken ” Māhh'tves't Pass' Evangele – Aleksandra Antonovas översättning av Matteusevangeliet till kildinsamiska)
  2022
 • Elisabeth Scheller :
  Ordböcker som verktyg för att revitalisera språk.
  2022
 • Elisabeth Scheller, Branislav Kalcevic, Elvira Galkina :
  Презентация книги ”Ма̄ххьтвесьт Пассь Евангеле – перевод Александры Антоновой Евангелия от Матфея на саамский язык” (Lansering av boken ” Māhh'tves't Pass' Evangele – Aleksandra Antonovas översättning av Matteusevangeliet till kildinsamiska)
  2022
 • Jelena S. Jakovleva, Marina Grintjuk, Elisabeth Scheller :
  Занимательный саамский: набор карточек “Изучаем саамский язык вместе” для индивидуальных и групповых занятий с детьми от 3 лет. [Spännande samiska språket: sammling av kort ”Vi läser samiska tillsammans” för individuella och grupparbeten med barn fr.o.m. 3 år]. Illustratör: Grintjuk, Marina, Jakovleva Jelena; Korrektur av de Kildinsamiska texterna: Scheller, Elisabeth
  2022
 • Aleksandra Andreevna Antonova, Elisabeth Scheller :
  Саамско-русский и Русско-саамский словарь (около 16 000 слов)[Saamsko-russkij i Russko-saamskij slovar' (okolo 16 000 slov)]. Författer: Aleksandra Antonova & Elisabeth Scheller; Grammatisk automat: Trond Tynnøl, Trond Trosterud, Elisabeth Scheller;Digitalisering och tekniskt arbete:Trond Tynnøl, Chiara Argese, Tiina Puolakainen, Trond Trosterud, Sjur Nørstebø Moshagen, Børre Gaup
  2021 FULLTEKST
 • Nadezhda P. Bol'shakova, Antonina Antonova, Elisabeth Scheller :
  Саамская мифология в комиксах. [Samisk mytologi som serieteckning]; Författare: Bol'shakova Nadezhda P.; Översättare till kildinsamiska: Antonova, Antonina; Korrektur av de kildinsamiska texterna: Scheller, Elisabeth; Illustratör: Shorokhova, Tat'jana
  2021
 • Jelena S. Jakovleva, Elisabeth Scheller, Nina S. Sharshina :
  Кэ̄жьнэг па̄ррнэ гуэйкэ / Вопросы для детей. [Frågor för barn]. Författare och illustratör: Jakovleva Jelena; Korrektur av Kildinsamiska språket: Sharshina, Nina, Korrektur av de Kildinsamiska texterna: Scheller, Elisabeth; Tekniskt stöd: Kasajeva, Ul’jana
  2021
 • Elisabeth Scheller :
  Презентация саамской клавиатуры для смартфонов и электронного саамского словаря. (Presentation av ett kildinsamiskt tangentbord för smarttelefoner och en elektronisk kildinsamisk ordboк)
  2021
 • Elisabeth Scheller :
  Viimmat digitála sátnegirji gielddasámegillii
  12. oktober 2021 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  В Мурманске состоялась презентация саамской клавиатуры для мобильного телефона и электронного саамского словаря (I Murmansk presenterades ett samiskt tangentbord för mobiltelefoner och en digital samisk ordbok)
  25. oktober 2021 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  В Мурманске представили саамскую клавиатуру (I Murmansk presenterades ett samiskt tangentbord)
  25. oktober 2021 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  Презентация саамской клавиатуры для смартфонов и электронного саамского словаря. (Lansering av ett kildinsamiskt tangentbord för smarttelefoner och en elektronisk kildinsamisk ordboк)
  2021
 • Elisabeth Scheller :
  Neahttasátnegirji gielddasámegillii
  13. oktober 2021 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  Будущее кильдинского диалекта саамского языка – возможности и вызовы. (Kildinsamiska språkets framtid – möjligheter och utmaningar.)
  2021
 • Elisabeth Scheller :
  Языковая технология для саамского языка (Språkteknologi för samiska språket)
  2021
 • Elisabeth Scheller :
  Пиши, читай и говори... по-саамски. Для носителей кильдинского диалекта разработали клавиатуру и специальный словарь.
  19. november 2021 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  Korrektur av utvalda kildinsamiska texter
  2019
 • Elisabeth Scheller :
  Нормативный письменный язык для кильдинского диалекта саамского языка – что такое и зачем это нужно (Normerat skrftspråk för kildinsamiska – vad är detta och vad är detta bra för)
  2019
 • Elisabeth Scheller :
  Саамский язык – языковой сдвиг и ревитализация языка (Samiska språk – språkbyte och språkrevitalisering)
  2019
 • Elisabeth Scheller :
  Samisk språkrevitalisering – vilken roll har akademiska institutioner?
  2019
 • Patrik Lantto, Elisabeth Scheller :
  Saami education
  Pax Forlag 2016
 • Elisabeth Scheller, Mikael Vinka :
  Saami languages
  Pax Forlag 2016
 • Elisabeth Scheller :
  Revitalisering av kolasamisk slöjd – studieresor till etnografiska museer i Ryssland och Sverige
  2016
 • Elisabeth Scheller :
  Не уйдёт в историю саамский язык (Det samiska språket kommer inte att försvinna i historien)
  30. mars 2015 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  Презентация "Саамско-Русского Словаря" Александры Андреевны Антоновой (Presentation av Aleksandra Andreevna Antonovas "Kildinsamisk-Ryska Ordbok")
  2015
 • Elisabeth Scheller :
  Презентация "Саамско-Русского Словаря" Александры Андреевны Антоновой (Presentation av Aleksandra Andreevna Antonovas "Kildinsamisk-Ryska Ordbok")
  2015
 • Elisabeth Scheller :
  Diskussionsbidrag i paneldebatten "What can we do to prevent the languages from dying?"
  2015
 • Elisabeth Scheller :
  «Cihppa, cinná ja anašit» dihte bálkestuvvui sátnegirji
  28. juni 2015 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  Pippi hjelper truet språk
  21. mai 2015 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  Ненормативная лексика в Саамско-Русском словаре (Svordomar i den Samisk-ryska ordboken)
  Хибины.com 15. mai 2015 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller, Anfisa M. Ageeva, Domna M. Chomjuk :
  Са̄мь кӣл паййнэмушш я кӣлл технология – Возрождение саамского языка и языковая технология (Saami language revitalisation and language technology))
  2014
 • Trond Trosterud, Elisabeth Scheller :
  OAHPA! Гиеллатэкно - языковая технология помогает тебе в изучении саамского языка. [Oahpa! Giellatekno - språkteknologie hälper dig med att lära dig samiska, Giellatekno - Senter for samisk språkteknologi vid Universitetet i Tromsø (Plakat)
  2014
 • Elisabeth Scheller :
  Традиции предков в новый век (Förfädernas traditioner till det nya seklet)
  18. november 2014 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  Valget av Sovkina er kjent ugyldig
  28. november 2014 DATA
 • Elisabeth Scheller :
  Pippi Langstrømpe på kildinsamisk med UiTs hjelp
  19. mai 2014 FULLTEKST
 • Aleksandra A. Antonova, Anfisa M. Ageeva, Semen N. Galkin, Domna M. Chomjuk, Elisabeth Scheller :
  Са̄мь - Рӯшш Са̄ннҍнэххьк / Саамско - Русский Словарь (Kildinsamisk - Rysk ordbok)
  2014
 • Elisabeth Scheller :
  Презентация книги “Та̄рьенч Кукесьсуххк” (Presentation av boken "Pippi Långstrump" på kildinsamiska)
  2014
 • Elisabeth Scheller :
  Lindgren, Astrid (Forfatter), Antonova, Aleksandra Andreevna (Oversetter): Та̄рьенч Кукесьсуххк (Tār'enč Kukes'suchchk); Originaltittel: Pippi Långstrump, Pippi Långstrump går ombord, Pippi Långstrump i Söderhavet
  2013 DATA
 • Elisabeth Scheller :
  De samiska språken i Ryssland - språkskifte och språkrevitalisering
  2013
 • Mari Keränen, Hana Kucerova, Elisabeth Scheller :
  Skolan som verktyg i nationalstaternas assimileringspolitik. Ett eksemplel från Tornedalen (Introduktion till visningen av filmen "Elina - som om jag inte fanns")
  2013
 • Elisabeth Scheller :
  De samiska språken i Ryssland - språkskifte och språkrevitalisering
  2013
 • Elisabeth Scheller :
  Kildinsamisk språkrevitalisering i ett könsperspektiv
  2013
 • Elisabeth Scheller :
  Стратегия самоопределения [Strategin till självbestämmande]
  04. februar 2013 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  Språkdödsdiagnoser och jakten efter de "sista talarna" – utfordringar och etiskt ansvar inom minoritetsspråkforskning
  Forskning.no 08. februar 2013 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller :
  Diskussionsbidrag i paneldebatten på Riddu Riđđu - Sesam-seminaret 2013: "Status Quo for samiske språk eller fungerer revitaliseringen?"
  2013
 • Elisabeth Scheller :
  Giellajápmindiagnosat ja "maŋimuš giellahálliid" ohcan (översättning från svenska till norsamiska: Lill Tove Fredriksen)
  Sámis. Sámi cálakultuvrralas áigecála 2013 FULLTEKST
 • Elisabeth Scheller, Yulian Konstantinov, Vladislava Vladimirova :
  «Убить оленя» - или правду? ["Att döda en ren" - eller sanningen?]
  Мурманский Вестник [Murmanskij Vestnik] 16. april 2013 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Flerspråkighet, språkskifte och språkbevarande, språkrevitalisering, språkplanering, språkpolitik, sociolingvistisk urfolks- och minoritetsspråksforskning med särskilt intresse för samiska, speciellt kildinsamiska och andra samiska språk som talas i nordvästra Ryssland; lexikografi, ordböcker och grammatikor för språksamhällen med mycket begränsad tillgång till hjälpmedel för språkinlärningen; språkdokumentation, språkkontakt och språkhistoria; använd språkvetenskap och aktionsforskning, t.ex.: praktisk språkrevitalisering, utveckling av analoga och digitala läromedel, undervisningsmetoder för urfolks- och minoritetsspråk, skriftspråksnormering.


  Medlem i forskningsgruppe