Bilde av Skjelvareid, Martin
Bilde av Skjelvareid, Martin
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag martin.skjelvareid@uit.no +4776966955

Martin Skjelvareid


Underviser og forsker ved UiT campus Bodø

Stillingsbeskrivelse

Underviser ved forkurs for ingeniørstudier og bachelor i datateknikk ved UiT campus Bodø.

Leder forskningsprosjektet "MASSIMAL" som løper i perioden 2020-2024. Målet med prosjektet er å utvikle et verktøy for nøyaktig kartlegging av marin vegetasjon (tang/tare/sjøgress) ved hjelp av hyperspektral avbildning fra drone. 


 • Martin Skjelvareid :
  Synaptus: A Matlab/Octave toolbox for synthetic aperture ultrasound imaging.
  Journal of Open Source Software (JOSS) 2022 ARKIV / DOI
 • Kathryn E. Anderssen, Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  Predicting liquid loss of frozen and thawed cod from hyperspectral imaging
  Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2020 ARKIV / DOI
 • Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra, Dagbjørn Skipnes, Izumi Sone, Mats Carlehög, Karsten Heia m.fl.:
  In-Pack Surface Pasteurization of Capture-Based, Pre-Rigor Filleted Atlantic Cod (Gadus morhua)
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2018 DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Mette Serine Wesmajervi Breiland, Atle Mortensen :
  Ultrasound as potential inhibitor of salmon louse infestation - a small-scale study
  Aquaculture Research 2018 ARKIV / DOI
 • Kathryn Elizabeth Washburn, Svein Kristian Stormo, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  Non-invasive assessment of packaged cod freeze-thaw history by hyperspectral imaging
  Journal of Food Engineering 2017 ARKIV / DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia, Stein Harris Olsen, Svein Kristian Stormo :
  Detection of blood in fish muscle by constrained spectral unmixing of hyperspectral images
  Journal of Food Engineering 2017 ARKIV / DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Svein Kristian Stormo, Kristin Anna Þórarinsdóttir, Karsten Heia :
  Weakening Pin Bone Attachment in Fish Fillets Using High-Intensity Focused Ultrasound
  Foods 2017 ARKIV / DOI
 • Shiwei Wu, Martin Hansen Skjelvareid, Keji Yang, Jian Chen :
  Synthetic aperture imaging for multilayer cylindrical object using an exterior rotating transducer
  Review of Scientific Instruments 2015 DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Yngve Birkelund, yngvar Larsen :
  Internal pipeline inspection using virtual source synthetic aperture ultrasound imaging
  NDT & E international 2013 DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Yngve Birkelund, yngvar Larsen :
  Synthetic Aperture Focusing of Outwardly Directed Cylindrical Ultrasound Scans
  IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 2012 DOI
 • Martin Hansen Skjelvareid, Tomas Olofsson, Yngve Birkelund :
  Three-dimensional ultrasonic imaging in multilayered media
  AIP Conference Proceedings 2012 DOI
 • Martin Skjelvareid, Katalin Blix, Galice Guillaume Hoarau, Eli Rinde, Kasper Hancke :
  Mapping seagrass and rockweed habitats using UAV hyperspectral imaging and machine learning.
 • Martin Skjelvareid, Katalin Blix, Eli Rinde, Kasper Hancke, Galice Guillaume Hoarau :
  Shallow water habitat mapping using UAV hyperspectral imaging
  2023
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Å kartlegge havets blå skoger med droner - Kartlegging av tang, tare og sjøgress med hyperspektral avbildning og maskinlæring
  2023
 • Silje Grue, Martin Skjelvareid, Katalin Blix :
  Machine Learning for Classifying Marine Vegetation from Hyperspectral Drone Data in the Norwegian coast
  2022
 • Martin Skjelvareid :
  "Pitch" av Massimal-prosjektet for NRK (del av felles "digital pitchedag" for alle universiteter i Norge)
  03. november 2022
 • Martin Skjelvareid :
  Droner i fjæra: Nye verktøy for å kartlegge tareskog, kråkebollebeiting og ruglbunn
  2022
 • Martin Skjelvareid :
  Presentasjon av Massimal-prosjektet på "Åpen Bukt" (del av Forskningsdagene 2022)
  2022
 • Silje Grue, Katalin Blix, Martin Skjelvareid :
  Machine Learning for Classifying Marine Vegetation from Hyperspectral Drone Data in the Norwegian coast
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Martin Skjelvareid, Galice Guillaume Hoarau, Eli Rinde, Kasper Hancke, Katalin Blix :
  Underwater vegetation mapping based on UAV hyperspectral imaging - a potential use case for semantic segmentation through deep learning
  2022
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Update from the MASSIMAL project: The use of hyperspectral imaging for marine habitat mapping
  2021
 • Espen Viklem Eidum, Martin Hansen Skjelvareid :
  Flyr høyt for å kartlegge undervannsvegetasjon
  26. februar 2020 FULLTEKST
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Presentasjon av forskningsprosjektet Massimal (bidrag til Forskningsdagene 2020)
  25. september 2020 FULLTEKST
 • Hilde-Gunn Bye, Martin Hansen Skjelvareid, Galice Guillaume Hoarau :
  Millioner i støtte til havforskning: - Forskning på havet, og det som er i havet, er kjempeviktig for at vi skal kunne utvikle oss fremover
  25. februar 2020 FULLTEKST
 • Svein-Arnt Eriksen, Martin Hansen Skjelvareid, Galice Guillaume Hoarau :
  Banebrytende forskning for et rent og rikt hav
  27. februar 2020 FULLTEKST
 • Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  Automatic quantification of gaping in fish fillets using 3D imaging – preliminary results for haddock fillets – Final report
 • Abdo Hassoun, Karsten Heia, Stein-Kato Lindberg, Heidi Nilsen, Martin Hansen Skjelvareid :
  Nondestructive monitoring of thermal changes in Atlantic cod (Gadus morhua) using fluorescence hyperspectral imaging
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Method development and industrial prototyping for hyperspectral imaging in the fish processing industry
  2017 OMTALE
 • Karsten Heia, Kathryn Elizabeth Washburn, Martin Hansen Skjelvareid :
  Hyperspectral Imaging applied in the food industry: Instrumentation, applications and data analysis
  2017 OMTALE
 • Karsten Heia, Kathryn Elizabeth Washburn, Martin Hansen Skjelvareid :
  Automatic quality control of internal defects in cod - results from hyperspectral, ultrasound and X-ray imaging
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Hyperspektral avbildning
  2017
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Spectroscopic measurements of lipid content in entrails of snowcrab (Chionoecetes opilio)
  2017
 • Kathryn Elizabeth Washburn, Svein Kristian Stormo, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  Evaluating the freeze-thaw history of cod using hyperspectral imaging
  2017
 • Torbjørn Tobiassen, Karsten Heia, Stein Harris Olsen, Ragnhild Aven Svalheim, Sjurdur Joensen, Kine Mari Karlsen m.fl.:
  Bløgging og holdbarhet på torsk
 • Grete Elisabeth Lorentzen, Karsten Heia, Martin Hansen Skjelvareid, Per Lea, Mats Carlehög :
  Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)
 • Martin Hansen Skjelvareid, Mette Serine Wesmajervi Breiland, Astrid Buran Holan, Atle Mortensen :
  Effekt av ultralyd på lakselus - Resultater fra smitteforsøk med lakselus i kar
  2016 FULLTEKST
 • Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia, Dagbjørn Skipnes :
  The impact of freezing, frozen storage and thawing on a high quality product
  2016
 • Torstein Skåra, Svein Kristian Stormo, Dagbjørn Skipnes, Martin Hansen Skjelvareid :
  Effect of salt content and temperature on the cook loss of fresh cod
  2016
 • Karsten Heia, Jens Petter Wold, Martin Hansen Skjelvareid :
  Metoder for kvalitetsmåling på hel laks
 • Martin Hansen Skjelvareid, Atle Mortensen :
  Mulig bruk av ultralyd for å forhindre eller fjerne lakselus - kunnskapsstatus per 2016
  2016
 • Karsten Heia, Martin Hansen Skjelvareid, Rodrigo Gonzaléz Reboredo :
  Spectroscopic differentiation between rehydrated heavily salted cod and lightly salted cod
  2015
 • Atle Mortensen, Martin Hansen Skjelvareid :
  Bekjempelse av lakselus med ultralyd - hva vet vi?
  Norsk Fiskeoppdrett 2015
 • Martin Hansen Skjelvareid, Atle Mortensen :
  Using ultrasound to prevent salmon louse infection of salmon farms
  2015
 • Grete Elisabeth Lorentzen, Jørn-Owe Johansen, Agnar Holten Sivertsen, Martin Hansen Skjelvareid, Bjørn Gundersen, Mette Serine Wesmajervi Breiland :
  Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)
 • Atle Mortensen, Martin Hansen Skjelvareid :
  Ultralyd – et nytt våpen i kampen mot lakselusa?
 • Karsten Heia, Martin Hansen Skjelvareid, Svein Kristian Stormo :
  Automatic process control – Validation of heat treatment by interactance imaging spectroscopy
  2014
 • Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra, Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia :
  How sample thickness affect spectroscopic analysis of fish samples
  2014
 • Heidi Nilsen, Margrethe Esaiassen, Jens Østli, Bjørg Helen Nøstvold, Ingelinn Eskildsen Pleym, Eyjólfur Reynisson m.fl.:
  Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport
 • Martin Hansen Skjelvareid, Karsten Heia, Svein Kristian Stormo :
  Using VIS/NIR spectroscopy to estimate remaining shelf life of salmon fillets stored at different temperatures
  2014
 • Martin Hansen Skjelvareid :
  Synthetic aperture ultrasound imaging with application to interior pipe inspection
  UiT Norges arktiske universitet 2012 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Leder forskningsprosjektet MASSIMAL (Mapping of Algae and Seagrass using Spectral Imaging and MAchine Learning) som løper fra 2020-2024.

  • Oppdateringer fra prosjektet på Facebook: https://www.facebook.com/MassimalProject 
  • Prosjektside hos Norges Forskningsråd: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/301317 
  • Prosjektside ved UiT: https://en.uit.no/project/massimal 


  Forskningsinteresser

  Hyperspektral avbildning, ultralyd, maskinlæring, fjernmåling, droner, syntetisk aperture-avbildning   

  Undervisning

  Underviser i fysikk ved forkurs for ingeniørutdanning (Bodø)


  Medlem i prosjekt


  CV

  Utdannelse:

  • Master i elektronikk ved NTNU, spesialisering i signalbehandling / akustikk
  • PhD i fysikk ved UiT Norges Arktiske Universitet, med tema syntetisk aperture avbildning med ultralyd for tilstandsvurdering av vanntilførselsrør 

  Arbeidserfaring:

  • Forsker / PhD-student ved Breivoll Inspection Technologies, Tromsø (2008-2013)
  • Forsker ved Nofima, Tromsø (2013-2018)
  • Førsteamanuensis ved UiT Norges Arktiske Universitet, campus Bodø (2018 ->)