Randi Børresen


Studieprogramleder for Master i sykepleie som har fem studieretninger. Herunder anestesi-, barn-, intensiv-,kreft og operasjonssykepleie

Stillingsbeskrivelse

 • Studieretning i anestesisykepleie
 • Studieretning i barnesykepleie
 • Studieretning i operasjonssykepleie
 • Studieretning i intensivsykepleie
 • Stuideretning i kreftsykepleie

https://uit.no/utdanning/program/327451/sykepleie_-_master
CV

 • Studieprogramleder for Master i sykepleie, studieretningene Anestesi-, Barn-, Intensiv-, Kreft-og operasjonssykepleie fra okt 2018- nå
 • Avdelingsleder for Lindrende avdeling ved Helsehuset i Tromsø fra oktber 2017-tom september 2018
 • Distriktssjef distrikt Nord-Norge i Kreftforeningen fra sept 2011 - til okt 2017
 • Spesialrådgiver Kreftforeningen febr 2002 - sep 2011
 • Universitetssykehuset Nord-Norge kreftsykepleier 16 år
 • Faglærer viderutdanningen i kreftsykepleie febr 1996-febr 2000