Andrea Berg Foss


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Emneansvarlig PED-6109 Spesialpedagogikk Multifunksjonshemming
Hovedtillitsvalgt FO ved Uit Norges arktiske universitet

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Andrea B. Foss :
  Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass
  Fontene forskning 2023 FULLTEKST
 • Andrea B. Foss :
  Intellectually disabled employees' experiences with self-determination in the transition to work in a regular workplace
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Jakten på lysglimtet - hvordan har god vernepleierpraksis forandret seg?
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Utviklingshemming og seksualitet
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass
  2023
 • Andrea Berg Johnsen, Hege Gjertsen :
  «Jeg liker å bestemme, når jeg får bestemme» En kvalitativ studie av hvordan arbeidstakere med utviklingshemming opplever selvbestemmelse i prosessen mot arbeid på en ordinær arbeidsplass, og på den ordinære arbeidsplassen.
  UiT Norges arktiske universitet 2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Faglige interesser:

  • Funksjonshemming
  • Utviklingshemming
  • Medvirkning, deltakelse og selvbestemmelse
  • Arbeidsinkludering
  • Tverrprofesjonelt samarbeid

  Undervisning

  • Utviklingshemming og multifunksjonshemming
  • Arbeidsinkludering
  • Miljøterapeutisk arbeid
  • Positiv atferdsstøtte (PAS) og lavaffektive tilnærminger
  • Anvendt atferdsanalyse
  • Dyreassisterte intervensjoner

  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Bachelorgrad i vernepleie
  Mastergrad i funksjonshemming og deltakelse