Ingrid Petrikke Olsen
Ingrid Petrikke Olsen
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe ingrid.p.olsen@uit.no +4778450613 Hammerfest L55 - Hammerfest

Ingrid Petrikke Olsen


Førsteamanuensis


 • Lorem, Geir F; Opdal, Ida Marie; Wilsgaard, Tom; Schirmer, Henrik; Løchen, Maja-Lisa; Olsen, Ingrid Petrikke; Steigen, Terje; Rognmo, Kamilla. Assessment of mental health trajectories before and after myocardial infarction, atrial fibrillation or stroke: analysis of a cohort study in Tromsø, Norway (Tromsø Study, 1994-2016). BMJ Open 2022; Volum 12 (4). ISSN 2044-6055.s e052948 - .s doi: 10.1136/bmjopen-2021-052948.
 • Leeves, Lisa Tangnes; Andreasen, Camilla; Marrable, Sire R. N.; Glasø, Martine Utland; Rostad, Mia-Kristin; Olsen, Ingrid Petrikke; Bjørnerem, Åshild. Prevalens av diabetes blant gravide og svangerskapsutfall i Nordland og Troms 2004-15. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (18). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0927.
 • Norum, Jan; Svee, Tove Elisabeth; Olsen, Ingrid Petrikke; Steinholt, Margit; Kumle, Merethe; Spørck, Randi. The national quality plan and more caesarean sections. Less wound infections, more gestational diabetes (GDM) and fewer smokers in northern Norway: A registry based retrospective study.. Journal of Pregnancy and Child Health 2016; Volum 3 (3). ISSN 2376-127X.s doi: 10.4172/2376-127X.1000268.
 • Olsen, Ingrid Petrikke; Wilsgaard, Tom; Kiserud, Torvid. Development of the maternal anal canal during pregnancy and the postpartum period: a longitudinal and functional ultrasound study. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2012; Volum 39 (6). ISSN 0960-7692.s 690 - 697.s doi: 10.1002/uog.11104.
 • Olsen, Ingrid Petrikke; Wilsgaard, Tom; Kiserud, Torvid. Transvaginal three-dimensional ultrasound: a method of studying anal anatomy and function. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2011; Volum 37 (3). ISSN 0960-7692.s 353 - 360.s doi: 10.1002/uog.8873.
 • Olsen, IP; Augensen, K; Wilsgaard, Tom; Kiserud, T. Three-dimensional endoanal ultrasound assessment of the anal sphincters during rest and squeeze. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2008; Volum 87. ISSN 0001-6349.s 669 - 674.s doi: 10.1080/00016340802088346.
 • Olsen, IP; Augensen, K; Wilsgaard, Tom; Kiserud, T. Three-dimensional endoanal ultrasound assessment of the anal sphincters: Reproducibility. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2008; Volum 87. ISSN 0001-6349.s 675 - 681.s doi: 10.1080/00016340802088387.
 • Taubo, Vilma; Olsen, Ingrid Petrikke; fjellheim, jonill margrethe. Vil bosette seg i Sapmi, men er usikker på om det blir som fastlege. 2021.
 • Olsen, Ingrid Petrikke; Ofstad, Eirik Hugaas; Østlyngen, Arve; Lillebo, Børge; Lappegaard, Knut Tore. Time to expand decentralisation of medical education in Norway?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021; Volum 141 (11). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.21.0367.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Finn, Iselin Caroline; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Andersen, Ann-Mari; Sarre, Áigin Magnus Fjellheim; Glad, trine. LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene. (data) 2021.
 • Olsen, Ingrid Petrikke. Robotassistert ultralyd av gravide. E-helse i Norge 2020 2020-11-10 - 2021-02-11 2020.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine. Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5. Forum for utdanningsledelse 2020-01-31 - 2020-01-31 2020.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine. Samer som urfolk inkludert i helsefagene.. Workshop 2 felles læringsressurser samisk 2020-02-13 - 2020-02-13 2020.
 • Okstad, Linda; Olsen, Ingrid Petrikke. Utdanningssykehuset i Finnmark. Finnmark Dagblad 2019.
 • Wisborg, Torben; Olsen, Ingrid Petrikke; Kvalsvik, Oddvar; Jenssen, Knut Trygve. Samhold og edruelighet ved medisinske prioriteringer i Nord-Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (6). ISSN 0029-2001.s 428 - 428.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0112.
 • Wisborg, Torben; Olsen, Ingrid Petrikke. Fremtidens luftambulansefly i Nord-Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (16). ISSN 0029-2001.s 1340 - 1340.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0647.
 • Spydslaug, Anny Elisabeth; Baghestan, Elham; Laine, Katariina; Norderval, Stig; Olsen, Ingrid Petrikke. Perinealruptur. 2014.
 • Olsen, Ingrid Petrikke. Perinealruptur. 2014.
 • Olsen, Ingrid Petrikke; Wilsgaard, Tom; Kiserud, Torvid. Functional ultrasound of the anal canal: the effect of pregnancy and childbirth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012; Volum 91. ISSN 0001-6349.s 19 - 20.
 • Olsen, Ingrid Petrikke. Functional ultrasound of the anal canal. The effects of pregnancy and childbirth. 2011 (118) ISBN 978-82-90263-32-9.
 • Kiserud, Torvid; Acharya, Ganesh; Olsen, Ingrid Petrikke. Intrauterin veksthemming. 2008 ISBN 1591405734.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskningsgruppe  L55 - Hammerfest