Johan-Eilertsen-Arntzen-6750-RED.jpg
Foto: June Åsheim
Johan-Eilertsen-Arntzen-6750-RED.jpg
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi johan.arntzen@uit.no +4777660422 905 94311 Tromsø BRELIA L 122

Johan Eilertsen Arntzen


Universitetslektor med ansvar for arkeologisk laboratorium

Stillingsbeskrivelse

Jeg er ansvarlig for de arkeologiske registrerings- og feltkursene (ARK-1020 og 1021) samt for undervisning i 3D-arkeologi (ARK-1017) og laboratoriearkeologi (ARK-1015). Min stilling er også tillagt et overordnet ansvar for drift av arkeologisk laboratorium samt for digitalt dokumentasjonsarbeid og å støtte de øvrige ansatte, stipendiater og MA-studenter med digital metodebruk.


 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Sandvika in northern Norway: The northernmost "Bronze Age" settlement in Scandinavia
  Fennoscandia Archaeologica 2015
 • Per Sjögren, Johan Eilertsen Arntzen:
  Agricultural practises in Arctic Norway during the first millennium B.C
  Vegetation History and Archaeobotany 2013 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  The empirical basis for research on farming settlements in northern Norway 1200 BC – 0
 • Hans Peter Blankholm, Håvard Dahl Bratrein, Johan Eilertsen Arntzen, Keth Lind:
  Forord
  2013
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Jordbruksbosetting i bronsealder og førromersk jernalder på Kveøya i Nord-Norge
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Jordbruksboplasser fra bronsealder og førromersk jernalder i Nord-Norge: Veien videre
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  En "palisadehaug" fra yngre jernalder i Nord-Norge?
  Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2011
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Arkeologiske spor etter jordbruk
 • Nora Pape, Johan Eilertsen Arntzen, Ingrid Sommerseth:
  Barnegrav fra yngre romertid (A257)
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Hus og konstruksjonsspor
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Metode
 • Johan Eilertsen Arntzen, Sven Erik Grydeland, Morten Olsen:
  Målsetninger - strategi - metode
  2008
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Dokumentasjon og dateringer
  2008
 • Hans Peter Blankholm, Håvard Dahl Bratrein, Johan Eilertsen Arntzen, Keth Lind:
  Nord-Norge i Europa - Arkeologi, historie og kulturvern: Venneskrift til Reidar Bertelsen
  2013
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Mektig, meningsfylt og magisk: Spor av ritualer og makt i stormannsgraven på Ness i Hamarøy
  2016
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Hvordan lage gode vitenskapelige posters?
  2016
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Ankeret fra Ness
  2015
 • Marit Anne Hauan, Johan Eilertsen Arntzen, Ellen-Marie Beck, Julia Holme Damman, John Hansen:
  Vikingtid - da og nå
  Vitenskapet 2015
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Historia om en gravhaug på Ness i Hamarøy
  2015
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Historia om en gravhaug fra vikingtid på Ness i Hamarøy
  Ottar 2015
 • Johan Eilertsen Arntzen, Christin E Jensen:
  Late Bronze Age farming and animal husbandry above the Arctic Circle in Norway: A discussion based on archaeological and palaeobotanical evidence from Sandvika, Tromsø municipality, Troms County
  2015
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Was there really a “Bronze Age” north of the Arctic Circle? – Evidence from Sandvika in northern Norway
  2015
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Halsekragene fra Tennevik
  2015
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  En sen vikingtids våpengrav med østlige trekk fra Løding, Bodø k.
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Sandvika i Tromsø - Nordens nordligste bronsealderboplass?
  2014
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Anker på land – om båtgraven fra Ness
  2014
 • Sven Erik Grydeland, Johan Eilertsen Arntzen:
  Bergli på Tromsøya: Bosetting fra eldre steinalder og tidlig metalltid
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Arkeologiske undersøkelser i tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt 2010
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Vikinggraven på Ness, Hamarøy
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Denne hagen er en arkeologisk skattkiste
  19. september 2014 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Odin (11) graver etter nye skatter med arkeologene
  09. september 2014 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Norsk arkeologi og naturvitenskapelige metoder: Tverrvitenskap og ambisjoner
  2013
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Undersøkelse av mulig funnsted for halsekrager i Tennevik sommeren 2012
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  De første bøndene? - Foreløpige resultater fra utgravninger i Sandvika på Kvaløya i Troms
  2013
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  God ettermiddag Tromsø: 2000 år gammel boplass i Sandvika
  05. august 2013
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Her graver de frem et 2000 år gammelt hus
  31. juli 2013 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Veiutbygging førte til unikt arkeologifunn
  30. juli 2013 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Unike funn i Sandvika
  2013
 • Hans Peter Blankholm, Johan Eilertsen Arntzen:
  Graver ut 10 000 år gammel boplass
  25. juni 2013 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen, Hans Peter Blankholm:
  Her finner de spor etter de første bøndene i Troms
  16. juni 2013 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen, Mikael Cerbing:
  Spennende funn på Bitterstad
  10. juni 2013 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Den nordligste bronsealderen i Norden? Gjennomføringsplan for arkeologiske undersøkelser av tidlig jordbruksboplass i Sandvika, Tromsø kommune (ID: 115182) sommeren 2013
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Prøvestikk i innmark på Flakstad Prestegård sommeren 2012
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Den økonomiske og sosiale betydninga til jordbruk i Nord-Norge i bronsealder og tidlig jernalder - Hva kan boplasser og dyrkningsspor fortelle?
  2012
 • Torstein Sjøvold, Johan Eilertsen Arntzen:
  En nyutgrävd vikingatida båtgrav från Ness på Hamaröy, Nordland i Norge
  2012
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Gravlagt i båt - Ei vikingtids båtgrav fra Nord-Norge
  2012
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Kunsten å skape museum i ny tid – paneldebatt
  2012
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  På jakt etter de første jordbrukere i Steigen
  07. september 2012
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Bønder i 2300 år!
  17. august 2012 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Halsekragene fra Tennevik i Skånland – Et av verdens nordligste bronsealderfunn
  2012
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Jordbruksbosetting i bronsealder og førromersk jernalder i Nord-Norge - Et angrep på den empiriske situasjonen
  2012
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Arkeologi i Vesterålen
  13. juni 2012
 • Anja Roth Niemi, Johan Eilertsen Arntzen:
  Den som leter, finner
  07. august 2012
 • Anja Roth Niemi, Johan Eilertsen Arntzen:
  Arkeolog-napp på første forsøk
  08. august 2012
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Vikingskatter i Hamarøy (nett)
  14. juli 2011 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Unikt funn i Hamarøy
  06. juli 2011
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Vikinggrava på Ness - Godbiter fra utgravingene
  2011
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Vikingskattens hemmeligheter
  2011
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Den første gården i Nord-Norge - Bosettingsspor fra bronsealder og førromersk jernalder
  2011
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Foreløpig årsrapport for utgravinger på Ness, Hamarøy k., Nordland, i 2010, og prosjektplan for videre undersøkelser i 2011
  2011
 • Johan Eilertsen Arntzen, Per Sjögren:
  Den første gården i Nord-Norge - Arkeologi og arkeobotanikk på Kveøy
  2011
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Gravhaugen på Ness - Resultater fra et pågående prosjekt
  2011
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Steinalderliv i Hamna
  19. august 2010 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen, Sven Erik Grydeland:
  Gjorde unikt øksefunn
  15. oktober 2010
 • Johan Eilertsen Arntzen, Sven Erik Grydeland:
  En 9000 år gammel boplass på Tromsøya
  Tromsø Museums nettsider, Universitetet i Tromsø 2010 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingrid Sommerseth:
  Den første gården i Nord-Norge: Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy
 • Sven Erik Grydeland, Jørn Erik Henriksen, Johan Eilertsen Arntzen:
  Steinalder midt i byen
  23. august 2010 Ekstern lenke
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Kveøy i historisk lys
  11. november 2010
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Satte Kveøy i historisk lys
  22. mars 2010
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingrid Sommerseth:
  Unike bosettings-spor på Kveøya
  18. mars 2010
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingrid Sommerseth:
  Arkeologisk møte i Kvæfjord
  17. mars 2010 Ekstern lenke
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Kveøyprosjektet - Oppsummering av to års utgravninger: Med fokus på tidlig jordbruksbosetning, kokegrop- og gravfelt
  2010
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Barnegrav fra romertida funnet i Troms
  19. april 2010 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen, Sven Erik Grydeland:
  Unikt i norsk sammenheng
  15. oktober 2010 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen, Jørn Erik Henriksen:
  Stor interesse for Tromsøs eldste boplass og 9000 år gammel kokekunst
  23. august 2010
 • Johan Eilertsen Arntzen, Sven Erik Grydeland:
  Tromsø Museum bak sensasjonelt arkeologisk funn i Hamna i Tromsø - fant 9000 år gammel boplass
  20. august 2010
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Sensasjon rett utenfor døren
  23. august 2010
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Årets feltsesong ved Tromsø Museum
  2010
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Jubler over tannfunn
  23. april 2010
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Fant ei barnegrav fra romertiden i Troms
  19. april 2010 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Gravhaug på Nes
  27. september 2010
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Måtte gi slipp på hemmeligheter
  24. september 2010
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingrid Sommerseth:
  Fant 1700 år gammel melketann
  20. april 2010 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Morgenintervju på "God morgen Troms" om reaksjoner på mediomtale rundt funnet av ei romertids barnegrav på Kveøya
  20. april 2010 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Spor etter steinalderliv
  19. august 2010 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Noe for Norge? - Erfaringer med uttesting av Intrasis ved universitetsmuseene sesongen 2010
  2010
 • Johan Eilertsen Arntzen, Sven Erik Grydeland:
  Innledning [til En boplass med mange overraskelser]
  Ottar 2009
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Unike spor etter Nord-Norges tidligste jordbruksbosetning
  Årbok for Kvæfjord 2009
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Jordbruk i eldre jernalder : hva kan jorda fortelle?
  Ottar 2009
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingrid Sommerseth:
  Kveøyprosjektet: Arkeologiske undersøkelser på Hundstad i forbindelse med bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya i Kvæfjord kommune - Årsrapport 2008
  2009
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Mysteriekammeret
  11. juli 2009
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Erfaringer med bruk av GIS og fotomosaikk til feltdokumentasjon: Et effektivt, billig og presist alternativ til manuell dokumentasjon
  2009
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Norsk arkeologi og den digitale tidsalder: En kritisk gjennomgang
  2009
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Norrøne jernalderspor på Kveøya
  17. juli 2009
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Arkeologene må skrive om tidlig jordbrukshistorie
  15. juli 2009
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingrid Sommerseth, Nora Paalgard Pape:
  Jordbruk for 3000 år siden
  15. juli 2009 Ekstern lenke
 • Johan Eilertsen Arntzen:
  Fosfatanalyse som innfallsvinkel til forsking på tidlig jordbruk i Nord-Norge: Et case study fra eldre til yngre jernalder på Skålbunes, Bodø kommune, Nordland
  2008
 • Sven Erik Grydeland, Johan Eilertsen Arntzen, Johan Terje Hole, Morten Olsen:
  Fra steinalder til jernalder på Skålbunes: RV 17-prosjektet på Tverlandet, Bodø kommune, Nordland
  2008
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Med nytt blikk på jernalder i nord. Foreløpige resultater
  2008
 • Ingrid Sommerseth, Johan Eilertsen Arntzen:
  Allerede store funn på Kveøya
  19. juli 2008
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Forskningsinteresser

  Jeg har særlig forsket på den tidlige jordbruksbosettingen i Nord-Norge som strekker seg tilbake til yngre bronsealder, rundt 1200-1000 f. Kr. Jeg har gjennomført en rekke arkeologiske utgravninger som har tilført ny kunnskap om bosetting, jordbruk og erverv i slutten av bronsealder og eldre jernalder. Jeg er opptatt av å integrere naturvitenskapelige metoder i arkeologien og å øke samarbeidet på tvers av faggrenser. Arkeologiske dokumentasjonsmetoder, digital teknologi og GIS er også emner jeg interesserer meg spesielt for.

  Undervisning

  Jeg er emneansvarlig for følgende kurs:

  ARK-1020: Registrering av kulturminner

  ARK-1021: Arkeologisk utgravning

  ARK-1015: Innføring i laborativ arkeologi og jordkjemisk analyse

  ARK-1017: 3D-arkeologi - Dokumentasjon, forskning og formidling
  BRELIA L 122

  Klikk for større kart