Johan-Eilertsen-Arntzen-6750-RED.jpg
Foto: June Åsheim
Johan-Eilertsen-Arntzen-6750-RED.jpg
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi johan.arntzen@uit.no +4777660422 905 94311 Tromsø BRELIA L 122

Johan Eilertsen Arntzen


Universitetslektor med ansvar for arkeologisk laboratorium

Stillingsbeskrivelse

Jeg er ansvarlig for de arkeologiske registrerings- og feltkursene (ARK-1020 og 1021) samt for undervisning i 3D-arkeologi (ARK-1017) og laboratoriearkeologi (ARK-1015). Min stilling er også tillagt et overordnet ansvar for drift av arkeologisk laboratorium samt for digitalt dokumentasjonsarbeid og å støtte de øvrige ansatte, stipendiater og MA-studenter med digital metodebruk.


 • Arntzen, Johan Eilertsen. Sandvika in northern Norway: The northernmost "Bronze Age" settlement in Scandinavia. Fennoscandia Archaeologica 2015; Volum 32. ISSN 0781-7126.s 3 - 34.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Jordbruksbosetting i bronsealder og førromersk jernalder på Kveøya i Nord-Norge. 2013 (7) ISBN 978-82-90273-88-5. ISSN 0809-6058.s 19 - 33.
 • Sjögren, Per; Arntzen, Johan Eilertsen. Agricultural practises in Arctic Norway during the first millennium B.C. Vegetation History and Archaeobotany 2013; Volum 22 (1). ISSN 0939-6314.s 1 - 15.s doi: 10.1007/s00334-012-0346-2.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Den første gården i Nord-Norge: Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 60 - 83.
  • Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen. Sticky structures and opportunistic builders - The construction and social role of longhouses in northern Norway. Oxbow Books 2020 ISBN 9781789254501.
  • Jensen, Christin E; Arntzen, Johan Eilertsen. A late Bronze Age sheep farm north of the Arctic circle?. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-099-6.s 173 - 202.
  • Arntzen, Johan Eilertsen. Sandvika in northern Norway: The northernmost "Bronze Age" settlement in Scandinavia. Fennoscandia Archaeologica 2015; Volum 32. ISSN 0781-7126.s 3 - 34.
  • Arntzen, Johan Eilertsen. Jordbruksbosetting i bronsealder og førromersk jernalder på Kveøya i Nord-Norge. 2013 (7) ISBN 978-82-90273-88-5. ISSN 0809-6058.s 19 - 33.
  • Sjögren, Per; Arntzen, Johan Eilertsen. Agricultural practises in Arctic Norway during the first millennium B.C. Vegetation History and Archaeobotany 2013; Volum 22 (1). ISSN 0939-6314.s 1 - 15.s doi: 10.1007/s00334-012-0346-2.
  • Arntzen, Johan Eilertsen. The empirical basis for research on farming settlements in northern Norway 1200 BC – 0. 2013 ISBN 978-87-7602-222-8.s 182 - 195.
  • Blankholm, Hans Peter; Bratrein, Håvard Dahl; Arntzen, Johan Eilertsen; Lind, Keth. Forord. 2013 (XXXIV) ISBN 978-82-7142-064-2. ISSN 0085-7394.s 3 - 6.
  • Arntzen, Johan Eilertsen. Jordbruksboplasser fra bronsealder og førromersk jernalder i Nord-Norge: Veien videre. 2012 ISBN 978-87-7602-196-2.s 184 - 194.
  • Arntzen, Johan Eilertsen. En "palisadehaug" fra yngre jernalder i Nord-Norge?. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2011; Volum 114. ISSN 0332-8937.s 33 - 42.
  • Pape, Nora; Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Barnegrav fra yngre romertid (A257). (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 83 - 92.
  • Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologiske spor etter jordbruk. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 109 - 126.
  • Arntzen, Johan Eilertsen. Metode. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 28 - 41.
  • Arntzen, Johan Eilertsen. Hus og konstruksjonsspor. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 42 - 59.
  • Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik; Olsen, Morten. Målsetninger - strategi - metode. 2008 (37) ISBN 82-7142-047-X. ISSN 0333-2802.s 6 - 11.
  • Arntzen, Johan Eilertsen. Dokumentasjon og dateringer. 2008 (37) ISBN 82-7142-047-X. ISSN 0333-2802.s 12 - 19.
 • Blankholm, Hans Peter; Bratrein, Håvard Dahl; Arntzen, Johan Eilertsen; Lind, Keth. Nord-Norge i Europa - Arkeologi, historie og kulturvern: Venneskrift til Reidar Bertelsen. 2013 (XXXIV) ISBN 978-82-7142-064-2. ISSN 0085-7394.s 7 - 27.s doi: Undertegnedeharskrevet80%avteksteniartikkelen.
 • Gjerde, Jan Magne; Arntzen, Johan Eilertsen. Digital documentation of rock paintings at Indre Sandvik / Rouksesbákti. Workshop - 3D dokumentasjon av bergkunst 2022-06-14 - 2022-06-16 2022.
 • Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologiske utgravinger av den eldste markedsplassen i Skibotn. Kulturminnedagene i Nord-Troms 2021-09-06 - 2021-09-07 2021.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Nilsen, Gørill. Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn. Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2020. 2021.
 • Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Skibotn markedsplass: foredrag og omvisning utgravingsfelt. Åpning av skilting Skibotn markedsplass 2021-06-24 - 2021-06-24 2021.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Figenschau, Ingar Olsborg. Er jordkjemiske analyser nyttige for krigsminnearkeologi? En undersøkelse med utgangspunkt i Kalvik krigsfangeleir. Forskningsseminar 2021-04-23 - 2021-04-23 2021.
 • Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen. Sticky structures and opportunistic builders - longhouses in northern Norway. EAA (26th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2020-08-27 - 2020-08-27 2020.
 • Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen. Langhus i Nord-Norge - seige strukturer og kreative husbyggere. Virtuelt forskningsseminar (webinar) 2020-04-03 - 2020-04-03 2020.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Om å lage posters. SVF-8049 - Vitenskapelig forskningskommunikasjon 2020-05-13 - 2020-05-13 2020.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Nilsen, Gørill. Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2019. 2020.
 • Blankholm, Hans Peter; Arntzen, Johan Eilertsen. Rapport over forskningsutgravning av Skjåvika, ID 215524, Båtsfjord kommune, Finnmark fylke - 2019. 2020.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Bronze Age Farming in the Metal Age? - Evidence of Agrarian Settlement North of the Arctic Circle 1800 BC – AD 200. Ekskursjon med Institutionen för arkeologi och antikens kultur, SU 2019-08-28 - 2019-08-28 2019.
 • Gjerde, Jan Magne; Arntzen, Johan Eilertsen. Digital documentation of rock paintings at Indre Sandvik / Rouksesbákti. ARK-2031: Arctic Rock Art 2019-10-25 - 2019-10-25 2019.
 • Wersland, Elin Margrethe; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her. 2019.
 • Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Utgravinger Skibotn. (data) 2019.
 • Lanes, Laila; Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Her foregikk nordkalotthandel allerede i 1608. (fulltekst) 2019.
 • Figenshau, Tore; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Graver fram historia. 2019.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?. SVF-8049, våren 2019 2019-05-22 - 2019-05-22 2019.
 • Figenschau, Ingar; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologiske undersøkelser av Kalvik krigsfangeleir. 2019.
 • Figenschau, Ingar; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologisk utgraving ved Kalvik fangeleir: Presentasjon av utgravingsrapporten. Prosjekt Nordlandsbanen: Sovjetiske krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid under andre verdenskrig 2018-10-24 - 2018-10-24 2018.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Figenschau, Ingar. Hverdagsliv i en krigsfangeleir fra andre verdenskrig: Hvordan påvirker arkeologi den store fortellingen?. Det norske arkeologmøte (omtale) 2018-10-25 - 2018-10-27 2018.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Festing, offerritualer og makt i vikingtidens Nord-Norge: Storhaugen på Ness i Hamarøy. Mødding 2018-10-12 - 2018-10-12 2018.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Foredrag og vandring ved vikinggravene på Ness. Forskningsdagene: Kem har vor' her før? - Ekskursjon, bålfortelling og lokalhistorietimer (omtale) 2018-09-21 - 2018-09-21 2018.
 • Blankholm, Hans Peter; Arntzen, Johan Eilertsen. Rapport over forskningsutgravning av Skjåvika, ID 215524, Båtsfjord kommune, Finnmark fylke - 2017. 2018.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. The Skjåvika excavations: Progress of the pXRF pilot project and results from the magnetic susceptibility surface surveys. Joint Proxies Research Group Workshop 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?. Gjesteforelesning – SVF-8049, våren 2018 2018-05-23 - 2018-05-23 2018.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Nordnorsk agrarbosetting: Veien videre?. Forskning i felleskap - Agrarbosettingsseminar 2017 2017-12-14 - 2017-12-15 2017.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Materialanalyse av metallelementer på Skjoldehamndrakten. 2017.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Davidsen, Geir. Første arkeologiske utgraving av krigsfangeleir fra 2. Verdenskrig i Nordland. (fulltekst) 2017.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Farstadvoll, Stein. Arkeologisk utgraving av fangeleir. (fulltekst) 2017.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Davidsen, Geir. Kartlegger fangeleiren ned til centimeteren, før området asfalteres vekk. (fulltekst) 2017.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Figenschau, Ingar; Farstadvoll, Stein; Murashkin, Anton. Mange funn i fangeleir. 2017.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Murashkin, Anton. Første utgraving av krigsminne. 2017.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Storhaugen på Ness: Det rikeste vikingtidsfunnet i Nord-Norge?. Naustforedrag og kulturminnevandring 2017-07-19 - 2017-07-19 2017.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Introduction - Farming: A defining element of the Nordic Bronze Age?. 14th Nordic Bronze Age Symposium 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?. Gjesteforelesning – SVF-8049, våren 2017 2017-05-22 - 2017-05-22 2017.
 • Eldjarn, Gunnar; Arntzen, Johan Eilertsen. Båten fra graven på Ness i Hamarøy. Den tidligst kjente nordlandsbåten?. Desembernatt 2016-12-01 - 2016-12-01 2016.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Mektig, meningsfylt og magisk: Spor av ritualer og makt i stormannsgraven på Ness i Hamarøy. Makt og Magi – Snorre og Ringenes Herre - Forskningsdagene 2016 2016-10-02 - 2016-10-02 2016.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Hvordan lage gode vitenskapelige posters?. SVF-8049: Vitenskapelig forskningskommunikasjon 2016-05-23 - 2016-05-25 2016.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. En sen vikingtids våpengrav med østlige trekk fra Løding, Bodø k.. 2015.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Halsekragene fra Tennevik. 2015 (2015) ISBN 978-82-999709-1-4. ISSN 2387-3302.s 27 - 35.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Jensen, Christin E. Late Bronze Age farming and animal husbandry above the Arctic Circle in Norway: A discussion based on archaeological and palaeobotanical evidence from Sandvika, Tromsø municipality, Troms County. Agrarnettverket, Forskning i felleskap: Workshop i Bayern, Regensburg 2015-05-18 - 2015-05-21 2015.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Was there really a “Bronze Age” north of the Arctic Circle? – Evidence from Sandvika in northern Norway. 13th Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-13 2015.
 • Hauan, Marit Anne; Arntzen, Johan Eilertsen; Beck, Ellen-Marie; Damman, Julia Holme; Hansen, John. Vikingtid - da og nå. Vitenskapet 2015-04-15 - 2015-06-15 2015.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Ankeret fra Ness. Vikingtid på Tromsø Museum 2015-04-15 - 2015-04-15 2015.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Historia om en gravhaug på Ness i Hamarøy. Vin & viten: Vikingtid - da og nå 2015-04-15 - 2015-04-15 2015.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Historia om en gravhaug fra vikingtid på Ness i Hamarøy. Ottar 2015; Volum 2015 (305). ISSN 0030-6703.s 28 - 33.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Anker på land – om båtgraven fra Ness. Desembernatt 2014-12-04 - 2014-12-04 2014.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Sandvika i Tromsø - Nordens nordligste bronsealderboplass?. Forskning i felleskap - Agrarbosettingsseminar 2014-12-02 - 2014-12-03 2014.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Denne hagen er en arkeologisk skattkiste. (fulltekst) 2014.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Odin (11) graver etter nye skatter med arkeologene. (fulltekst) 2014.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Vikinggraven på Ness, Hamarøy. (fulltekst) 2014.
 • Grydeland, Sven Erik; Arntzen, Johan Eilertsen. Bergli på Tromsøya: Bosetting fra eldre steinalder og tidlig metalltid. 2014 (41) ISBN 978-82-7142-058-1. ISSN 2535-4248.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologiske undersøkelser i tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt 2010. 2014 (42) ISBN 978-82-7142-059-8. ISSN 2535-4248.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Den nordligste bronsealderen i Norden? Gjennomføringsplan for arkeologiske undersøkelser av tidlig jordbruksboplass i Sandvika, Tromsø kommune (ID: 115182) sommeren 2013. 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Prøvestikk i innmark på Flakstad Prestegård sommeren 2012. 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Norsk arkeologi og naturvitenskapelige metoder: Tverrvitenskap og ambisjoner. Norsk arkeologmøte 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Unike funn i Sandvika. Foredrag om utgravningene i Sandvika på Brensholmen bibliotek 2013-10-23 - 2013-10-23 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. De første bøndene? - Foreløpige resultater fra utgravninger i Sandvika på Kvaløya i Troms. Søndagsforedrag - Hvem kom først? 2013-10-20 - 2013-10-20 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Undersøkelse av mulig funnsted for halsekrager i Tennevik sommeren 2012. 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. God ettermiddag Tromsø: 2000 år gammel boplass i Sandvika. 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Her graver de frem et 2000 år gammelt hus. (fulltekst) 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Veiutbygging førte til unikt arkeologifunn. (fulltekst) 2013.
 • Blankholm, Hans Peter; Arntzen, Johan Eilertsen. Graver ut 10 000 år gammel boplass. (fulltekst) 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Blankholm, Hans Peter. Her finner de spor etter de første bøndene i Troms. (fulltekst) 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Cerbing, Mikael. Spennende funn på Bitterstad. (fulltekst) 2013.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Den økonomiske og sosiale betydninga til jordbruk i Nord-Norge i bronsealder og tidlig jernalder - Hva kan boplasser og dyrkningsspor fortelle?. Forskningsseminar på Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum 2012-01-25 - 2012-01-25 2012.
 • Sjøvold, Torstein; Arntzen, Johan Eilertsen. En nyutgrävd vikingatida båtgrav från Ness på Hamaröy, Nordland i Norge. Forskningsseminar på arkeologiska forskningslaboratoriet 2012-02-02 - 2012-02-02 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Jordbruksbosetting i bronsealder og førromersk jernalder i Nord-Norge - Et angrep på den empiriske situasjonen. Forskningsseminar 2012-05-11 - 2012-05-11 2012.
 • Niemi, Anja Roth; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeolog-napp på første forsøk. 2012.
 • Niemi, Anja Roth; Arntzen, Johan Eilertsen. Den som leter, finner. 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Kunsten å skape museum i ny tid – paneldebatt. 140-årsseminar 2012-10-16 - 2012-10-16 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Halsekragene fra Tennevik i Skånland – Et av verdens nordligste bronsealderfunn. Tromsø Museum 140 år - Jubileumssøndag 2012-10-14 - 2012-10-14 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. The significance of farming in northern Norway 1200 BC - 0 AD: An assessment of the empirical situation. Northern Worlds: The Border of Farming - Shetland and Scandinavia 2012-09-19 - 2012-09-21 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Bønder i 2300 år!. (fulltekst) 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. På jakt etter de første jordbrukere i Steigen. 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologi i Vesterålen. 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Jordbrukets røtter i Nord-Norge. Styreseminar for museumsstyret 2012-06-06 - 2012-06-06 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Gravlagt i båt - Ei vikingtids båtgrav fra Nord-Norge. Ishavssprell - Åpen dag på Polarmuseet 2012-06-03 - 2012-06-03 2012.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Foreløpig årsrapport for utgravinger på Ness, Hamarøy k., Nordland, i 2010, og prosjektplan for videre undersøkelser i 2011. 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Gravhaugen på Ness - Resultater fra et pågående prosjekt. Forskningsseminar 2011-04-29 - 2011-04-29 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Den første gården i Nord-Norge - Bosettingsspor fra bronsealder og førromersk jernalder. Nordlige verdener - Agrarsamfundenes ekspansion i nord 2011-05-25 - 2011-05-29 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Vikingskatter i Hamarøy. (fulltekst) 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Unik gravhaug fra vikingtiden på Hamarøya. (fulltekst) 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologer har startet opp utgravinger av en båtgrav på Ness i Hamarøy. (fulltekst) 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Undersøker unik vikinggrav. (fulltekst) 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Unike vikingfunn. (fulltekst) 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Funnet etter 1100 år - Uvanlig vikinggrav i Hamarøy i Nordland. 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. En unik gravhaug fra vikingtiden på Hamarøy. (fulltekst) 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Vikingskatter i Hamarøy (nett). (fulltekst) 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Avdekker historisk maktsentrum. (fulltekst) 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Unik vikinggravhaug på Hamarøy. 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Unikt funn i Hamarøy. 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Feltbrev fra utgravningen av graven på Ness. 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sjögren, Per. Den første gården i Nord-Norge - Arkeologi og arkeobotanikk på Kveøy. Pollenmøte 2011-08-24 - 2011-08-26 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Vikinggrava på Ness - Godbiter fra utgravingene. Åpen dag 2011-09-25 - 2011-09-25 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Gjerde, Jan Magne. Årets feltsesong ved Tromsø Museum. Norsk arkeologmøte 2011-11-03 - 2011-11-04 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Vikingskattens hemmeligheter. Desembernatt 2011-12-01 - 2011-12-01 2011.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Steinalderliv i Hamna. (fulltekst) 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. Jordbruk, bosetning og gravfelt gjennom 3000 år. Presentasjon av de arkeologiske utgravningene på Hundstadneset. Åpent møte, folkemøte. 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. Jordbruk, bosetting og gravfelt gjennom 3000 år. Kaffe & Kunnskap 2010-11-14 - 2010-11-14 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Fortiden inn i fremtiden! - Arkeologiske utgravninger i den digitale tidsalder. Sosial fagdag 2010-11-12 - 2010-11-12 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøyprosjektet - Oppsummering av to års utgravninger: Med fokus på tidlig jordbruksbosetning, kokegrop- og gravfelt. Forskningsseminar 2010-04-09 - 2010-04-09 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Årets feltsesong ved Tromsø Museum. Norsk arkeologmøte 2010-11-04 - 2010-11-06 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Noe for Norge? - Erfaringer med uttesting av Intrasis ved universitetsmuseene sesongen 2010. CAA Norge - Konferanse 2010 2010-10-18 - 2010-10-19 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Henriksen, Jørn Erik. Stor interesse for Tromsøs eldste boplass og 9000 år gammel kokekunst. 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Sensasjon rett utenfor døren. 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik. Unikt i norsk sammenheng. (fulltekst) 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik. Tromsø Museum bak sensasjonelt arkeologisk funn i Hamna i Tromsø - fant 9000 år gammel boplass. 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Spor etter steinalderliv. (fulltekst) 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Morgenintervju på "God morgen Troms" om reaksjoner på mediomtale rundt funnet av ei romertids barnegrav på Kveøya. (fulltekst) 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Fant ei barnegrav fra romertiden i Troms. (fulltekst) 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Fant 1700 år gammel melketann. (fulltekst) 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Måtte gi slipp på hemmeligheter. 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Gravhaug på Nes. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Barnegrav fra romertida funnet i Troms. (data) 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Jubler over tannfunn. 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk møte i Kvæfjord. (fulltekst) 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Unike bosettings-spor på Kveøya. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Satte Kveøy i historisk lys. 2010.
 • Grydeland, Sven Erik; Henriksen, Jørn Erik; Arntzen, Johan Eilertsen. Steinalder midt i byen. (fulltekst) 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Den første gården i Nord-Norge: Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 60 - 83.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik. En 9000 år gammel boplass på Tromsøya. (fulltekst) Tromsø Museums nettsider, Universitetet i Tromsø 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik. Gjorde unikt øksefunn. 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Jordbruk i eldre jernalder : hva kan jorda fortelle?. Ottar 2009; Volum 277 (4). ISSN 0030-6703.s 37 - 45.
 • Pape, Nora Paalgard; Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Ei barnegrav fra romertid i Nord-Norge. NAM (Det norske arkeologmøtet) 2009-11-05 - 2009-11-07 2009.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Norsk arkeologi og den digitale tidsalder: En kritisk gjennomgang. NAM (Det norske arkeologmøtet) 2009-11-05 - 2009-11-07 2009.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Erfaringer med bruk av GIS og fotomosaikk til feltdokumentasjon: Et effektivt, billig og presist alternativ til manuell dokumentasjon. CAA Norway - Konferanse 2009 2009-10-19 - 2009-10-19 2009.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologene må skrive om tidlig jordbrukshistorie. 2009.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Norrøne jernalderspor på Kveøya. 2009.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid; Pape, Nora Paalgard. Jordbruk for 3000 år siden. (data) 2009.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Mysteriekammeret. 2009.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet: Arkeologiske undersøkelser på Hundstad i forbindelse med bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya i Kvæfjord kommune - Årsrapport 2008. 2009.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik. Innledning [til En boplass med mange overraskelser]. Ottar 2009; Volum 277 (4). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Unike spor etter Nord-Norges tidligste jordbruksbosetning. Årbok for Kvæfjord 2009; Volum 23. ISSN 0803-0790.s 4 - 9.
 • Grydeland, Sven Erik; Arntzen, Johan Eilertsen; Hole, Johan Terje; Olsen, Morten. Fra steinalder til jernalder på Skålbunes: RV 17-prosjektet på Tverlandet, Bodø kommune, Nordland. 2008 (37) ISBN 82-7142-047-X. ISSN 0333-2802.s 6 - 11.
 • Arntzen, Johan Eilertsen. Fosfatanalyse som innfallsvinkel til forsking på tidlig jordbruk i Nord-Norge: Et case study fra eldre til yngre jernalder på Skålbunes, Bodø kommune, Nordland. 2008.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Allerede store funn på Kveøya. 2008.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Med nytt blikk på jernalder i nord. Foreløpige resultater. Forskningsseminar 2008-11-14 - 2008-11-14 2008.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid. Den største flateavdekkingen i Nord-Norge: Fra gård til grav på Kveøya. Det norsk arkeologmøtet (NAM): Konferanse 2008-11-06 - 2008-11-08 2008.
 • Hole, Johan Terje; Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik. Bosetning fra steinalder til jernalder på Eidet - Skålbunesprosjektet 2006-2007. Arkeologi i Norge 2007-11-08 - 2008-11-10 2007.
 • Olsen, Morten; Arntzen, Johan Eilertsen. Fra vikingtid til brytningstid - En gårdsbosetning på Skålbunes. Arkeologi i Norge 2007-11-08 - 2008-11-10 2007.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Jeg har særlig forsket på den tidlige jordbruksbosettingen i Nord-Norge som strekker seg tilbake til yngre bronsealder, rundt 1200-1000 f. Kr. Jeg har gjennomført en rekke arkeologiske utgravninger som har tilført ny kunnskap om bosetting, jordbruk og erverv i slutten av bronsealder og eldre jernalder. Jeg er opptatt av å integrere naturvitenskapelige metoder i arkeologien og å øke samarbeidet på tvers av faggrenser. Arkeologiske dokumentasjonsmetoder, digital teknologi og GIS er også emner jeg interesserer meg spesielt for.

  Undervisning

  Jeg er emneansvarlig for følgende kurs:

  ARK-1020: Registrering av kulturminner

  ARK-1021: Arkeologisk utgravning

  ARK-1015: Innføring i laborativ arkeologi og jordkjemisk analyse

  ARK-1017: 3D-arkeologi - Dokumentasjon, forskning og formidling
  BRELIA L 122

  Klikk for større kart