Bilde av Vis, Svein Arild
Bilde av Vis, Svein Arild
Forskningsgruppe for barne- og familievern svein.arild.vis@uit.no +4777623275 +47 45467979 Her finner du meg

Svein Arild Vis


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor innenfor fagområdene barnevern og barn og unges psykiske helse med særlig fokus på:

 • Systematikk og metodikk i barnevernsarbeid
 • Psykisk helse som faktor i barnevern- og familievernsarbeid
 • Beslutningsprosesser og barns deltakelse 

 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, John Fluke, Karen J Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Sturla Fossum :
  Service Provision by Child Protection Services — Exploring Variability at Case and Agency Levels in a Norwegian Sample
  International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice 2023 ARKIV / DOI
 • Kirsten Buck Rustad, Camilla Lauritzen, Karen J Skaale Havnen, Sturla Fossum, Øivin Christiansen, Svein Arild Myhra Vis :
  The impact of case characteristics on child welfare service investigations in Norway
  Nordic Social Work Research 2023 DOI
 • Hervor Alma Arnadottir, Guðrún Kristinsdottir, Sissel Seim, Svein Arild Myhra Vis :
  Challenges for researchers when getting access to children and young people and their consent in research. A scoping review
  Nordic Social Work Research 2023 DOI
 • Kristel Høie Nilsen, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Anita Iversen :
  Factors affecting child welfare and protection workers' intention to quit: a cross-sectional study from Norway
  Human Resources for Health 2023 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Tonje Berger, Camilla Lauritzen :
  Norwegian School Children’s Perceptions of the Child Protection Services
  Child and Adolescent Social Work Journal 2022 ARKIV / DOI
 • Kjell Morten Stormark, Svein Arild Vis :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Crowell-prosedyren
  PsykTestBarn 2022 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Karen J Skaale Havnen, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård :
  Concerns of Parental Substance Abuse and Mental Health Problems Reported to Child Welfare Services—Testing a Moderated Mediation Model for Paths From Reports to Substantiated Concern and Service Provision
  Frontiers in Psychiatry 2022 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Øivin Christiansen, Charlotte Reedtz :
  Do the child welfare and protection services involve children in cases with parental mental health problems? A Norwegian case-file study.
  Frontiers in Psychiatry 07. januar 2022 ARKIV / DOI
 • Kirsten Buck Rustad, Camilla Lauritzen, Karen J Skaale Havnen, Sturla Fossum, Øivin Christiansen, Svein Arild Vis :
  The impact of case factors on the initial screening decision in child welfare investigations in Norway
  International Journal of Child Abuse & Neglect 2022 ARKIV / DOI
 • Karen J Skaale Havnen, Sturla Fossum, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis :
  How does the Kvello assessment framework attend to important dimensions of the children’s needs and welfare? A comparison with the BBIC and the ICS frameworks for child welfare investigations
  Nordic Social Work Research 2021 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, John Fluke :
  Screening decisions for non-abuse concerns reported to child protection agencies- a structural equation model for referral content and decision outcome
  Children and Youth Services Review 2021 ARKIV / DOI
 • Svein A. Vis, Camilla Lauritzen :
  Child Protection Managers’ Views on Frameworks for Assessment of Children in Need
  Child Care in Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Sturla Fossum :
  Systematic approaches to assessment in child protection investigations - a literature review
  International Social Work 2019 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis :
  Individual indicators for outcome in child protection
  2023
 • Svein Arild Vis :
  Agency level indicators for outcome in social work
  2023
 • Svein Arild Vis :
  Legislation and best practices relating to participation in the context of child protection
  2023
 • Svein Arild Vis :
  Service provision following a child protection investigation - do we need to worry about agency differences?
  2023
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen :
  The relationship between child welfare and protection services and schools
  2023
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Å medvirke når barnevernet undersøker: Et videointervju med professor Svein Arild Vis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
 • Marie Kvalø, Sabine Kaiser, Svein Arild Myhra Vis, Sturla Fossum :
  Adolescents treated in child welfare locked institutions: Who commit's drug related crimes and who does not?
  2023
 • Kirsten Buck Rustad, Svein Arild Myhra Vis, Camilla Lauritzen, Sturla Fossum, Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen :
  Families refusing service provision from child welfare service
  2023
 • Svein Arild Vis :
  Directions for Administrative Data
  2022
 • Svein Arild Vis :
  Changes in reporting patterns to child welfare and protection services in the Nordic countries following Covid 19 
  2022
 • Kirsten Buck Rustad, Øivin Christiansen, Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Sturla Fossum :
  Hva påvirker beslutningen om å undersøke en bekymringsmelding. En studie på hvordan saksfaktorer påvirker beslutninger hos barneverntjenesten
  2021
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barns medvirkning i barnevernssaker: Et videointervju med Svein Arild Vis, førsteamanuensis ved Regioalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Tove Andersson, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Charlotte Reedtz m.fl.:
  Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Svein Arild Vis :
  Samvær etter omsorgsovertagelse
  2021
 • Svein Arild Vis :
  Barnevernets undersøkelsesarbeid - fra bekymring til beslutning
  2021
 • Svein Arild Vis :
  Journaler som datamateriale i forskning
  2021
 • Svein Arild Vis :
  Barnevernundersøkelser i Tromsø kommune
  2021
 • Svein Arild Vis :
  What determines children's influence in child protection investigations?
  2021
 • Svein Arild Vis :
  Hva skal til for å sikre god kvalitet i barnevernets meldings og undersøkelsesarbeid
  2021
 • Kirsten Buck Rustad, Øivin Christiansen, Sturla Fossum, Karen J Skaale Havnen, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis :
  Hva påvirker beslutningen om å undersøke en bekymringsmelding? En studie av hvordan saksfaktorer påvirker beslutninger hos barneverntjenesten.
  2020
 • Karen J Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Eirinn Hesvik Ljones, Camilla Lauritzen, Veronika Paulsen, Frederikke Jarlby m.fl.:
  Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning.
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Svein Arild Vis, Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen, Camilla Lauritzen, Anette Christine Iversen, Torill Tjelflaat :
  Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger
  UiT Norges arktiske universitet 2020 ARKIV / FULLTEKST / OMTALE / PROSJEKT
 • Svein Arild Vis, Karen J Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Camilla Lauritzen :
  De kunne sagt unnskyld
  Dagbladet 08. juni 2020 FULLTEKST
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen :
  Her er forskernes nye anbefalinger til barnevernet
  22. oktober 2020 FULLTEKST
 • Svein Arild Vis :
  Er det behov for ny barnevernlov
  2020
 • Svein Arild Vis :
  Child protection investigations in Norway - results from a 5 year collaborative study
  2020
 • Svein Arild Vis :
  Barnevernets undersøkelsesarbeid - lokal utviklingstrekk
  2020
 • Svein Arild Vis :
  Hvordan kan barn og unge medvirke i egen barnevernssak?
  2019 FULLTEKST
 • Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen, Anette Christine Iversen, Marte Knag Fylkesnes, Camilla Lauritzen, Reidunn Håøy Nygård m.fl.:
  Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4
 • Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Gro Ulset, Torill Tjelflaat, Kirsten Buck Rustad :
  Meldinger til barnevernet. Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 3
  2019 FULLTEKST
 • Svein Arild Vis :
  Barnevernet er for dårlige på å dokumentere hva de gjør
  30. november 2019 FULLTEKST
 • Svein Arild Vis :
  Child protection investigations in Norway
  2019
 • Svein Arild Vis :
  Barnevernets undersøkelsesarbeid - presentasjon av resultater
  2019
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen :
  Barnevernets underslkelserarbeid - meldinger til barnevernet
  2019
 • Svein Arild Vis, Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen, Anette Christine Iversen, Marte Knag Fylkesnes :
  Barnevernets undersøkelsesarbeid
  2019
 • Svein Arild Vis :
  Store kommunale forskjeller i barnevernet
  09. desember 2019
 • Svein Arild Vis :
  Barnevernets undersøkelsesarbeid - lokale utviklingstrekk
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   De utrolige årene - program for foreldre barn og lærere. Video VHS - 15 min. Universitetet i Tromsø. Medisinsk fakultet, AV-Avdelingen

   Barne og likestillingsdepartementet (2009) Snakk med meg. Samtaler med barn i barnevernet. DVD.  


  Forskningsinteresser

  Barnevernets meldings og undersøkelsesarbeid

  Virkning av hjelpetiltak og omsorgstiltak i barnevernet

  Barnevernets beslutningsprosesser

  Bruk av administrative data i ledelse og kvalitetsutvikling

   

   

   

  Undervisning

  Beslutninger i barnevernet

  Undersøkelser og tiltak i barnevernet

  Metodiske barnesamtaler

  Barns deltakelse