Bilde av Mortensen, Lisbeth Woll
Bilde av Mortensen, Lisbeth Woll
Seksjon for rekruttering lisbeth.w.mortensen@uit.no +4777644830

Lisbeth Woll Mortensen


Rekruttering av ansatte til stipendiat- og postdoktorstillinger

Stillingsbeskrivelse

Jeg arbeider med rekruttering av ansatte, hovedsaklig for Det vitenskapelige fakultet og Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Jeg tilhører rekrutteringsgruppe for stipendiat- og postdoktorstillinger sammen med:

Mine arbeidsfelt:

  • Rådgivning og saksbehandling i rekrutteringsfasen
  • Rådgivning og saksbehandling i ansettelsesfasen
  • Arbeid knyttet til EURAXESS - Researchers in Motion
  • Deltakelse i International Staff Mobilty Team ved UiT (ISMOT)

Oversikt over alle ansatte i rekrutteringstjenesten finner du her: ansatte i rekrutteringstjenesten