Inger Therese T. Enoksen

Ph.d.-student Institutt for klinisk medisin
Flag icon Flag icon

Medisinstudiet 3. året (praktisk-klinisk undervisning)

Sensor OSCE og Masteroppgaver

Stipendiat tilknyttet Metabolsk og Nyremedisinsk forskningsgruppe. Jobber med data fra RENIS studien (The Renal Iohexol Clearance Survey - nyrestudien), en cohortestudie fra Tromsø og substudie av 6. Tromsøundersøkelse. Ser på aldersrelatert tap av nyrefunksjon og risiko for huftig fall av nyrefunksjon eller nytilkommet kronisk nyresykdom med økende alder.

Underviser.

Studielege.

[Loading...]