Personkort bilde

Jørgen Gustav Bramness

Professor Institutt for klinisk medisin
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jørgen Gustav Bramness

Professor

Institutt for klinisk medisin


Stillingsbeskrivelse:

Jørgen G. Bramness er cand.med. fra Universitetet i Oslo 1991 og spesialist i psykiatri i 2001.

Han tok sin doktorgrad på Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og som universitetsstipendiat på Farmakologisk institutt ved UiO i 2005 på temaet karisoprodol (Somadril®).

Han har publisert mer enn 190 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og misbruk av legemidler.

Var fra oktober 2008 til oktober 2016 var han forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) og professor ved UiO. Er nå Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (hovedstilling) og ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk helse, Sykehuset Innlandet, Hamar og professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hovedforskningsfelter er

 • bruk av vanedannende legemidler
 • rusmiddelutløste psykoser
 • sammenhengen mellom bruk av alkohol og depresjon

Brukes mye som foreleser innen rusmiddelfeltet og som foreleser om forskning med hovedvekt på forelesninger om

 • grunnleggende forståelse av avhengighet og misbruk (inkludert nevrobiologi og annen forståelse av rusmiddelproblemer)
 • misbruksstoffer (inkludert misbruk av legemidler)
 • bruk av benzodiazepiner (inkludert rasjonell bruk i psykiatrien, misbruk og nedtrapping og om anvendelse av epidemiologiske modeller for forståelsen av omfanget av bruk)
 • kjøring i påvirket tilstand (inkludert under påvirkning av legemidler)
 • amfetamin og metamfetamin (inkludert epidemiologi, farmakologi og psykiatriske konsekvenser)
 • skriving og lesning av vitenskapelige artikler
 • hva forskningen kan og bør bidra med på rusmiddel- og psykiatrifeltet

Har som hovedveileder veiledet 8 kandidater fram til doktorgrad

Dr.philos. Pål Gjerden: “The use of anticholinergic antiparkinson agents in Norway. Epidemiology, toxicology and clinical implications” (25.11.10 ved NTNU)

PhD Jon Mordal: “Recent substance intake and drug influence among patients admitted to acute psychiatric wards. A cross-sectional study of toxicological findings, physician assessment and patient self-report in two Norwegian hospitals” (13.05.11 ved UiO)

PhD Sigrid Medhus: ”Acute psychosis induced by amphetamine. A clinical case control study of psychosis patients with blood samples containing amphetamines (amphetamine and/or methamphetamine)“ (18.03.14 ved UiO)

PhD Sudan Prasad Neupane: “Neuroimmune factors related to depression in alcohol-use disorders: A cross-sectional study of Nepalese patients undergoing treatment for alcohol-use disorders” (05.06.15 ved UiO)

PhD Stefania Salvatore: "Can variations in drug presence in sewage indicate prescription drug abuse". Del av SEWPROF-prosjektet som er en europeisk ITN finansiert gjennom Marie Curie tiltak. (Disputas 19.01.17 ved UiO)

PhD Eline Borger Rognli: ”The prevalence and impact of mental disorders among young adults substance abuse treatment” (Disputas 10.02.17 ved UiO)

Cand.psychol. Eli Kristine Fiksdal Abel: “Mental distress and ADHD symptoms among individuals in Opioid Maintenance Treatment”. Finansiert av UiO, PhD ved UiO (Disputas 07.09.18 ved UiO)

Cand.med. Ingvild Holdø: “Use of Alimemazine and Other Hypnotics in Infants and Toddlers. A pharmacoepidemiological study”. Finansiert av UiO, PhD ved UiO (Disputas 17.01.20 ved UiO)

Hovedveileder pr. 01.05.20

Cand.med. Fatemeh Chlabianloo: "Steady-state methadone pharmacokinetics in opioid maintenance treatment: Influencing factors and clinical outcomes", PhD ved UiB, Finansiert av Helse Vest

MSc Andi Kerr-Little: Betydningen av kjæledyrhold hos rusmiddelbrukere, PhD ved UiT, Finansiert av Sykehuset Innlandet

Cand.med. Jenny Skumsnes Moe: Betydningen av genetisk variasjon for sammenhengen mellom alkohol og depresjon, PhD ved UiT, Finansiert av Helse SørØst

MSc Susmita Pandey: Alcohol use disorder and anti-social personality disorder, PhD ved UiO, finansiert av NFR/FRIPRO

Forskerlinjestudent Pia Bondø: Snusing og risiko for depresjon. Forskerlinjestudent ved UiT

Biveileder pr. 01.05.20

Helge Prydz Toft: Immunologi hos deprimerte i behandling, UiO, Sykehuset Innlandet

Arne Jan Hjemsæter: Langtidsutfall hos rusmiddelbrukere I behandling, UiO, Sykehuset Innlandet

 

 • Oerbeck, Beate; Overgaard, Kristin Romvig; Hjellvik, Vidar; Lien, Lars; Bramness, Jørgen G. The Use of Antidepressants, Antipsychotics, and Stimulants in Youth Residential Care. Journal of child and adolescent psychopharmacology 2021; Volum 31 (5). ISSN 1044-5463.s 1 - 8.s doi: 10.1089/cap.2020.0123.

 • Rossow, Ingeborg; Bye, Elin K.; Moan, Inger Synnøve; Kilian, Carolin; Bramness, Jørgen Gustav. Changes in alcohol consumption during the covid-19 pandemic—small change in total consumption, but increase in proportion of heavy drinkers. (Fulltekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4231 International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2021; Volum 18 (8). ISSN 1661-7827.s 1 - 11.s doi: 10.3390/ijerph18084231.

 • Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav; von Soest, Tilmann. Smoking in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, antidepressants and anxiolytics. Psychological Medicine 2021. ISSN 0033-2917.s 1 - 10.s doi: 10.1017/S0033291720005401.

 • Chalabianloo, Fatemeh; Fadnes, Lars T.; Høiseth, Gudrun; Ohldieck, Christian; Vold, Jørn Henrik; Aas, Christer Frode; Løberg, Else-Marie; Johansson, Kjell Arne; Bramness, Jørgen Gustav. Subjective symptoms and serum methadone concentrations: what should guide dose adjustments in methadone maintenance treatment? A naturalistic cohort study from Norway. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2021; Volum 16. ISSN 1747-597X.s doi: 10.1186/s13011-021-00367-w.

 • Lien, Lars; Bolstad, Ingeborg; Bramness, Jørgen G.. Smoking among inpatients in treatment for substance use disorders: prevalence and effect on mental health and quality of life. BMC Psychiatry 2021; Volum 21 (1). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/s12888-021-03252-9.

 • Toft, Helge; Bramness, Jørgen Gustav; Tilden, Terje; Bolstad, Ingeborg; Lien, Lars. Persistent level of mental distress in PTSD patients is not reflected in cytokine levels 1 year after the treatment.. Acta Neuropsychiatrica 2021. ISSN 0924-2708.s doi: 10.1017/neu.2021.11.

 • Høye, Anne; Jacobsen, Bjarne K.; Bramness, Jørgen Gustav; Nesvåg, Ragnar; Reichborn-Kjennerud, Ted; Heiberg, Ina Heidi. Total and cause‑specific mortality in patients with personality disorders: the association between comorbid severe mental illness and substance use disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2021. ISSN 0933-7954.s doi: 10.1007/s00127-021-02055-3.

 • Bolstad, Ingeborg; Lien, Lars; Bramness, Jørgen G.. ADHD symptoms as risk factor for PTSD in inpatients treated for alcohol use disorder. (Fulltekst: https://www.clinicalkey.com/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0-S0165178121002018.pdf?locale=en_US&searchIndex= Psychiatry Research 2021; Volum 300. ISSN 0165-1781.s 1 - 6.s doi: 10.1016/j.psychres.2021.113904.

 • Stelander, Line Tegner; Høye, Anne; Bramness, Jørgen Gustav; Selbæk, Geir; Lunde, Linn Heidi; Wynn, Rolf; Grønli, Ole Kristian. The changing alcohol drinking patterns among older adults show that women are closing the gender gap in more frequent drinking: The Tromsø Study, 1994 – 2016. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2021. ISSN 1747-597X.s doi: 10.1186/s13011-021-00376-9.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Bye, Elin Kristin; Moan, Inger Synnøve; Rossow, Ingeborg. Alcohol Use during the COVID-19 Pandemic: Self-Reported Changes and Motives for Change. European Addiction Research 2021. ISSN 1022-6877.s doi: https://doi.org/10.1159/000515102.

 • Toft, Helge Prytz; Lien, Lars; Neupane, Sudan Prasad; Abebe, Dawit Shawel; Tilden, Terje; Wampold, Bruce E.; Bramness, Jørgen Gustav. Cytokine concentrations are related to level of mental distress in inpatients not using anti-inflammatory drugs. (Fulltekst: https://www.cambridge.org/core/journals/acta-neuropsychiatrica/article/cytokine-concentrations-are-related-to-level-of-mental-distress-in-inpatients-not-using-antiinflammatory-drugs/661795B569D3AA833C Acta Neuropsychiatrica 2020; Volum 32 (1). ISSN 0924-2708.s doi: 10.1017/neu.2019.36.

 • Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Tilden, Terje; Toft, Helge Prytz; Neupane, Sudan; Lien, Lars; Bramness, Jørgen Gustav. Circulating cytokine levels in the treatment of comorbid anxiety disorders. (Fulltekst: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A5D1AEE3CAC485178A2E3797883F0C2A/S0924270820000381a.pdf/circulating_cytokine_levels_in_the_treatment_of_comorbid_anxiety_disorde Acta Neuropsychiatrica 2020. ISSN 0924-2708.s 1 - 7.s doi: 10.1017/neu.2020.38.

 • Drummond, Colin; Hillyard, Miriam; Leonhardt, Marja; Wurst, Frieder; Dom, Geert; Mann, Karl; Bramness, Jørgen Gustav. Comparison of European Clinical Guidelines on the Management of Alcohol Use Disorders. European Addiction Research 2020. ISSN 1022-6877.s 1 - 9.s doi: 10.1159/000512112.

 • Andersen, Njål; Bramness, Jørgen Gustav; Lund, Ingunn Olea. The emerging COVID-19 research: dynamic and regularly updated science maps and analyses. (Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7702206/pdf/12911_2020_Article_1321.pdf BMC Medical Informatics and Decision Making 2020; Volum 20. ISSN 1472-6947.s 1 - 7.s doi: 10.1186/s12911-020-01321-9.

 • Hjemsæter, Arne Jan; Bramness, Jørgen Gustav; Drake, Robert; Skeie, Ivar; Monsbakken, Bent Berntsen; Saltyte Benth, Jurate; Landheim, Anne. Levels of mental distress over 18 years after entering treatment for substance use disorders: A longitudinal cohort study. (Fulltekst: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1455072520947249 Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2020; Volum 37 (4). ISSN 1455-0725.s 352 - 364.s doi: 10.1177/1455072520947249.

 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Hansen, Berit Hjelde; Hjellvik, Vidar; Skurtveit, Svetlana. Association Between Prescribed Hypnotics in Infants and Toddlers and Later ADHD: A Large Cohort Study from Norway. (Fulltekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s10578-020-01039-9 Child Psychiatry and Human Development 2020. ISSN 0009-398X.s doi: 10.1007/s10578-020-01039-9.

 • Gabrhelik, Roman; Mahic, Milada; Lund, Ingunn Olea; Bramness, Jørgen; Selmer, Randi Marie; Skovlund, Eva; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana. Cannabis Use during Pregnancy and Risk of Adverse Birth Outcomes: A Longitudinal Cohort Study. European Addiction Research 2020. ISSN 1022-6877.s doi: 10.1159/000510821.

 • Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav. Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) is present in the body between smoking sessions in occasional non-daily cannabis users. Forensic Science International 2020; Volum 309. ISSN 0379-0738.s 1 - 5.s doi: 10.1016/j.forsciint.2020.110188.

 • Wangensteen, Turid; Halsa, Astrid Dagmar; Bramness, Jørgen Gustav. Creating meaning to substance use problems: a qualitative study with patients in treatment and their children. Journal of Substance Use 2020; Volum 25 (4). ISSN 1465-9891.s doi: 10.1080/14659891.2020.1715497.

 • Heiberg, Ina Heidi; Nesvåg, Ragnar; Balteskard, Lise; Bramness, Jørgen Gustav; Hultman, Christina M.; Næss, Øyvind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Ystrøm, Eivind; Jacobsen, Bjarne K.; Høye, Anne. Diagnostic tests and treatment procedures performed prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness. Acta Psychiatrica Scandinavica 2020; Volum 141. ISSN 0001-690X.s 439 - 451.s doi: 10.1111/acps.13157.

 • Ørbeck, Beate; Øvergaard, Kristin Romvig; Hjellvik, Vidar; Bramness, Jørgen Gustav; Hansen, Berit M Hjelde; Lien, Lars. The Use of Sleep Medication in Youth Residential Care. (Fulltekst: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cap.2019.0172 Journal of child and adolescent psychopharmacology 2020; Volum 30 (5). ISSN 1044-5463.s 335 - 341.s doi: 10.1089/cap.2019.0172.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Aanes, Håvard; Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav; Malvik, Stine; Henriksen, Christine; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Valeur, Jørgen. Characterization of gut microbiota composition and functions in patients with chronic alcohol overconsumption. Gut microbes 2019; Volum 10 (6). ISSN 1949-0976.s 663 - 675.s doi: 10.1080/19490976.2019.1580097.

 • Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav; von Soest, Tilmann. Cannabis use in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, and antidepressants. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019; Volum 141 (2). ISSN 0001-690X.s 149 - 156.s doi: 10.1111/acps.13104.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav; Aanes, Håvard; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Valeur, Jørgen. Plasma cytokine levels in patients with chronic alcohol overconsumption: relations to gut microbiota markers and clinical correlates. Alcohol 2019; Volum 85. ISSN 0741-8329.s 35 - 40.s doi: 10.1016/j.alcohol.2019.10.002.

 • Hjemsæter, Arne Jan; Bramness, Jørgen Gustav; Drake, Robert; Skeie, Ivar; Monsbakken, Bent Berntsen; Thoresen, Magne; Landheim, Anne. Predictors of problematic substance use 18 years after treatment: a longitudinal cohort study of persons with substance use disorders. (Fulltekst: https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311908.2019.1634325.pdf Cogent Psychology 2019; Volum 6:1634325. ISSN 2331-1908.s 1 - 13.s doi: 10.1080/23311908.2019.1634325.

 • Weibell, Melissa Anne E; Johannessen, Jan Olav; Auestad, Bjørn Henrik; Bramness, Jørgen Gustav; Brønnick, Kolbjørn Kallesten; Haahr, Ulrik; Joa, Inge; Larsen, Tor Ketil; Melle, Ingrid; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Rund, Bjørn Rishovd; Røssberg, Jan Ivar; Simonsen, Erik; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Stain, Helen J.; Friis, Svein; Hegelstad, Wenche. Early substance use cessation improves cognition-10 years outcome in first-episode psychosis patients. (Fulltekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00495/full Frontiers in Psychiatry 2019; Volum 10. ISSN 1664-0640.s doi: 10.3389/fpsyt.2019.00495.

 • Hjemsæter, Arne Jan; Bramness, Jørgen Gustav; Drake, Robert; Skeie, Ivar; Monsbakken, Bent Berntsen; Saltyte Benth, Jurate; Landheim, Anne. Mortality, cause of death and risk factors in patients with alcohol use disorder alone or poly-substance use disorders: A 19-year prospective cohort study. (Fulltekst: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-019-2077-8 BMC Psychiatry 2019; Volum 19 (101). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/s12888-019-2077-8.

 • Chalabianloo, Fatemeh; Westin, Andreas; Skogvoll, Eirik; Bramness, Jørgen Gustav; Spigset, Olav. Methadone serum concentrations and influencing factors: A naturalistic observational study. Psychopharmacology 2019; Volum 236. ISSN 0033-3158.s 3159 - 3167.s doi: 10.1007/s00213-019-05277-1.

 • Shestopal, Irene; Bramness, Jørgen Gustav. Effect of Hypnotherapy in Alcohol Use Disorder Compared with Motivational Interviewing: A Randomized Controlled Trial. Addictive Disorders & Their Treatment 2019; Volum 18 (3). ISSN 1531-5754.s 169 - 175.s doi: 10.1097/ADT.0000000000000170.

 • Bramness, Jørgen Gustav; von Soest, Tilmann. A longitudinal study of cannabis use increasing the use of asthma medication in young Norwegian adults. (Fulltekst: https://bmcpulmmed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12890-019-0814-x BMC Pulmonary Medicine 2019; Volum 19 (52). ISSN 1471-2466.s doi: 10.1186/s12890-019-0814-x.

 • Heiberg, Ina Heidi; Jacobsen, Bjarne K.; Balteskard, Lise; Bramness, Jørgen Gustav; Næss, Øyvind; Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Hultman, Christina M.; Nesvåg, Ragnar; Høye, Anne. Undiagnosed cardiovascular disease prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness. (Fulltekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/acps.13017 Acta Psychiatrica Scandinavica 2019; Volum 139 (6). ISSN 0001-690X.s 558 - 571.s doi: 10.1111/acps.13017.

 • Torvik, Fartein Ask; Rosenström, Tom Henrik; Gustavson, Kristin; Ystrøm, Eivind; Kendler, Kenneth S.; Bramness, Jørgen Gustav; Czajkowski, Nikolai Olavi; Reichborn-Kjennerud, Ted. Explaining the association between anxiety disorders and alcohol use disorder: A twin study. Depression and Anxiety 2019; Volum 36 (6). ISSN 1091-4269.s 522 - 532.s doi: 10.1002/da.22886.

 • Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, N; Aggen, S H; Kendler, K S; Reichborn-Kjennerud, Ted. Diagnostic and genetic overlap of three common mental disorders in structured interviews and health registries. Acta Psychiatrica Scandinavica 2018; Volum 137 (1). ISSN 0001-690X.s 54 - 64.s doi: 10.1111/acps.12829.

 • Wangensteen, Turid; Bramness, Jørgen Gustav; Halsa, Astrid Dagmar. Growing up with parental substance use disorder: The struggle with complex emotions, regulation of contact, and lack of professional support. Child & Family Social Work 2018. ISSN 1356-7500.s doi: 10.1111/cfs.12603.

 • Heldal, Anne Taraldsen; Skurtveit, Svetlana; Lobmaier, Philipp Paul K.; Vederhus, John-Kåre; Bramness, Jørgen Gustav. Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (18). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0383.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Dom, Geert; Gual, Antoni; Mann, Karl; Wurst, Friedrich Martin. A Survey on the Medical Use of Cannabis in Europe: A Position Paper. European Addiction Research 2018; Volum 24 (4). ISSN 1022-6877.s 201 - 205.s doi: 10.1159/000492757.

 • Toft, Helge Prytz; Bramness, Jørgen Gustav; Lien, Lars; Abebe, Dawit Shawel; Wampold, Bruce E.; Tilden, Terje; Hestad, Knut; Neupane, Sudan Prasad. PTSD patients show increasing cytokine levels during treatment despite reduced psychological distress.. (https://www.dovepress.com/ptsd-patients-show-increasing-cytokine-levels-during-treatment-despite-peer-reviewed-article-NDT) Neuropsychiatric Disease and Treatment 2018; Volum 14. ISSN 1176-6328.s 2367 - 2378.s doi: 10.2147/NDT.S173659.

 • Heiberg, Ina Heidi; Jacobsen, Bjarne K.; Nesvåg, Ragnar; Bramness, Jørgen Gustav; Reichborn-Kjennerud, Ted; Næss, Øyvind; Ystrøm, Eivind; Hultman, Christina M.; Høye, Anne. Total and cause-specific standardized mortality ratios in patients with schizophrenia and/or substance use disorder. (Fulltekst: https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0202028&type=printable PLOS ONE 2018; Volum 13 (8). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0202028.

 • Nesvåg, Ragnar; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Hartz, Ingeborg; Hjellvik, Vidar; Skurtveit, Svetlana. The incidence, psychiatric co-morbidity and pharmacological treatment of severe mental disorders in children and adolescents. European psychiatry 2018; Volum 49. ISSN 0924-9338.s 16 - 22.s doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.12.009.

 • Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Hjellvik, Vidar; Hartz, Ingeborg; Nesvåg, Ragnar; Hauge, Lars Johan; Handal, Marte. Increase in diagnosis of depressive disorders contributes to the increase in antidepressant use in adolescents. Acta Psychiatrica Scandinavica 2018; Volum 137 (5). ISSN 0001-690X.s 413 - 421.s doi: 10.1111/acps.12877.

 • Wiig, Eli Marie; Halsa, Astrid Dagmar; Bramness, Jørgen Gustav; Myra, Siv Merete; Haugland, Bente Storm Mowatt. Rescue the child or treat the adult? Understandings among professionals in dual treatment of substance-use disorders and parenting. (Fulltekst: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1455072518773615 Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2018; Volum 35 (3). ISSN 1455-0725.s 179 - 195.s doi: 10.1177/1455072518773615.

 • Toft, Helge Prytz; Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav; Tilden, Terje; Wampold, Bruce E.; Lien, Lars. The effect of trauma and alcohol on the relationship between level of cytokines and depression among patients entering psychiatric treatment. (https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-018-1677-z) BMC Psychiatry 2018; Volum 18 (95). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/s12888-018-1677-z.

 • Martinez, Priscilla; Lien, Lars; Zemore, Sarah E.; Bramness, Jørgen Gustav; Neupane, Sudan Prasad. Circulating cytokine levels are associated with symptoms of depression and anxiety among people with alcohol and drug use disorders. Journal of Neuroimmunology 2018; Volum 318. ISSN 0165-5728.s 80 - 86.s doi: 10.1016/j.jneuroim.2018.02.011.

 • Abel, Eli Kristine Fiksdal; Skjærvø, Ingeborg; Ravndal, Edle; Clausen, Thomas; Bramness, Jørgen Gustav. Perceived Self-Control is Related to Mental Distress in Patients Entering Substance Use Disorder Treatment. Substance Use & Misuse 2018; Volum 53 (9). ISSN 1082-6084.s 1454 - 1462.s doi: 10.1080/10826084.2017.1413114.

 • Nesvåg, Ragnar; Reichborn-Kjennerud, Ted; Gillespie, Nathan; Knudsen, Gun Peggy; Bramness, Jørgen Gustav; Kendler, Kenneth S; Ystrøm, Eivind. Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Cannabis Use and Psychotic-Like Experiences in Young Adult Twins. Schizophrenia Bulletin 2017; Volum 43 (3). ISSN 0586-7614.s 644 - 653.s doi: 10.1093/schbul/sbw101.

 • Abel, Eli Kristine Fiksdal; Ravndal, Edle; Clausen, Thomas; Bramness, Jørgen Gustav. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms are Common in Patients in Opioid Maintenance Treatment. European Addiction Research 2017; Volum 23 (6). ISSN 1022-6877.s 298 - 305.s doi: 10.1159/000484240.

 • Kringen, Marianne K.; Chalabianloo, Fatemeh; Bernard, Jean-Paul Anthony; Bramness, Jørgen Gustav; Molden, Espen; Høiseth, Gudrun. Combined Effect of CYP2B6 Genotype and Other Candidate Genes on a Steady-State Serum Concentration of Methadone in Opioid Maintenance Treatment. Therapeutic Drug Monitoring 2017; Volum 39 (5). ISSN 0163-4356.s 550 - 555.s doi: 10.1097/FTD.0000000000000437.

 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Torgersen, Leila; Reichborn-Kjennerud, Ted; Ystrøm, Eivind; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Skurtveit, Svetlana. Hypnotics use in children 0-18 months: moderate agreement between mother-reported survey data and prescription registry data. (Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5591515/pdf/40545_2017_Article_117.pdf Journal of Pharmaceutical Policy and Practice 2017; Volum 10:28. ISSN 2052-3211.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s40545-017-0117-7.

 • Weibell, Melissa Anne; Hegelstad, Wenche; Auestad, Bjørn Henrik; Bramness, Jørgen Gustav; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Larsen, Tor Ketil; Melle, Ingrid; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, Erik; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; McGlashan, Thomas; McGorry, Patrick; Friis, Svein. The Effect of Substance Use on 10-Year Outcome in First-Episode Psychosis. Schizophrenia Bulletin 2017; Volum 43 (4). ISSN 0586-7614.s 843 - 851.s doi: 10.1093/schbul/sbw179.

 • Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav; Lien, Lars. Comorbid post-traumatic stress disorder in alcohol use disorder: relationships to demography, drinking and neuroimmune profile. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28851339) BMC Psychiatry 2017; Volum 17 (312). ISSN 1471-244X.s 1 - 10.s doi: 10.1186/s12888-017-1479-8.

 • Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Bukten, Anne. Substance use and sociodemographic background as risk factors for lifetime psychotic experiences in a non-clinical sample. Journal of Substance Abuse Treatment 2017; Volum 74. ISSN 0740-5472.s 42 - 47.s doi: 10.1016/j.jsat.2016.12.007.

 • Gjerden, Pål; Bramness, Jørgen Gustav; Tvete, Ingunn Fride; Slørdal, Lars. The antipsychotic agent quetiapine is increasingly not used as such: dispensed prescriptions in Norway 2004–2015. European Journal of Clinical Pharmacology 2017; Volum 73 (9). ISSN 0031-6970.s 1173 - 1179.s doi: 10.1007/s00228-017-2281-8.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Tollisen, Anita; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Chronic alcohol overconsumption may alter gut microbial metabolism: a retrospective study of 719 13C-D-xylose breath test results. (Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5443100/ Microbial Ecology in Health and Disease 2017; Volum 28 (1). ISSN 0891-060X.s doi: 10.1080/16512235.2017.1301725.

 • Salvatore, Stefania; Røislien, Jo; Baz-Lomba, Jose A; Bramness, Jørgen G. Assessing prescription drug abuse using functional Principal component analysis (FPCA) of wastewater data. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2017; Volum 26 (3). ISSN 1053-8569.s 320 - 326.s doi: 10.1002/pds.4127.

 • Gjersing, Linn Renathe; Vinge-Holmquist, Kristine; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas. Emergency service use is common in the year before death among drug users who die from an overdose. Journal of Substance Use 2017; Volum 22 (3). ISSN 1465-9891.s 331 - 336.s doi: 10.1080/14659891.2016.1208778.

 • Tveito, Marit; Correll, Christoph U.; Bramness, Jørgen Gustav; Engedal, Knut; Lorentzen, Bernhard; Refsum, Helge; Høiseth, Gudrun. Correlates of major medication side effects interfering with daily performance: Results from a cross-sectional cohort study of older psychiatric patients. International Psychogeriatrics 2016; Volum 28 (2). ISSN 1041-6102.s 331 - 340.s doi: 10.1017/S1041610215001544.

 • Ryu, Yeonsuk; Gracia-Lor, Emma; Bade, Richard; Baz-Lomba, J A; Bramness, Jørgen G; Castiglioni, Sara; Castrignanò, Erika; Causanilles, Ana; Covaci, Adrian; De Voogt, Pim; Hernandez, Felix; Kasprzyk-Hordern, Barbara; Kinyua, Juliet; McCall, Ann-Kathrin; Ort, Christoph; Plosz, Benedek G; Ramin, Pedram; Rousis, Nikolaos I.; Reid, Malcolm J; Thomas, Kevin V. Increased levels of the oxidative stress biomarker 8-iso-prostaglandin F2α in wastewater associated with tobacco use. Scientific Reports 2016; Volum 6. ISSN 2045-2322.s doi: 10.1038/srep39055.

 • Midgard, Håvard; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Haukeland, John Willy; Dalgard, Olav. Hepatitis C Treatment Uptake among Patients Who Have Received Opioid Substitution Treatment: A Population-Based Study. (Fulltekst: http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0166451&type=printable PLOS ONE 2016; Volum 11 (11). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0166451.

 • Neupane, Sudan Prasad; Skulberg, Andreas; Skulberg, Knut Ragnvald; Aass, Hans Christian; Bramness, Jørgen Gustav. Cytokine Changes following Acute Ethanol Intoxication in Healthy Men: A Crossover Study. (https://www.hindawi.com/journals/mi/2016/3758590/) Mediators of Inflammation 2016; Volum 2016. ISSN 0962-9351.s doi: 10.1155/2016/3758590.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Mann, Karl; Wurst, Friedrich M. Marketing Status and Perceived Efficacy of Drugs for Supporting Abstinence and Reducing Alcohol Intake in Alcohol Use Disorders: A Survey among European Federation of Addiction Societies in Europe. European Addiction Research 2016; Volum 22 (6). ISSN 1022-6877.s 318 - 321.s doi: 10.1159/000447965.

 • Baz-Lomba, Jose Antonio; Salvatore, Stefania; Gracia-Lor, Emma; Bade, Richard; Castiglioni, Sara; Castrignanò, Erika; Causanilles, Ana; Hernandez, Félix; Kasprzyk-Hordern, Barbara; Kinyua, Juliet; McCall, Ann-Kathrin; van Nuijs, Alexander; Ort, Christoph; Plosz, Benedek G.; Ramin, Pedram; Reid, Malcolm; Rousis, Nikolaos I.; Ryu, Yeonsuk; de Voogt, Pim; Bramness, Jørgen; Thomas, Kevin. Comparison of pharmaceutical, illicit drug, alcohol, nicotine and caffeine levels in wastewater with sale, seizure and consumption data for 8 European cities. BMC Public Health 2016; Volum 16:1035. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/s12889-016-3686-5.

 • Nesvåg, Ragnar; Hartz, Ingeborg; Bramness, Jørgen Gustav; Hjellvik, Vidar; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana. Mental disorder diagnoses among children and adolescents who use antipsychotic drugs. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X16300992) European Neuropsychopharmacology 2016; Volum 26 (9). ISSN 0924-977X.s 1412 - 1418.s doi: 10.1016/j.euroneuro.2016.07.001.

 • Tjagvad, Christian; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Gjersing, Linn Renathe; Gossop, Michael; Clausen, Thomas. Misuse of prescription drugs and overdose deaths. Journal of Substance Use 2016; Volum 21 (5). ISSN 1465-9891.s 515 - 520.s doi: 10.3109/14659891.2015.1077280.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Rognli, Eline Borger. Psychosis induced by amphetamines. Current Opinion in Psychiatry 2016; Volum 29 (4). ISSN 0951-7367.s 236 - 241.s doi: 10.1097/YCO.0000000000000254.

 • Salvatore, Stefania; Bramness, Jørgen Gustav; Røislien, Jo. Exploring functional data analysis and wavelet principal component analysis on ecstasy (MDMA) wastewater data. BMC Medical Research Methodology 2016; Volum 16 (1). ISSN 1471-2288.s doi: 10.1186/s12874-016-0179-2.

 • van Wel, Janelle H.P.; Kinyua, Juliet; van Nuijs, Alexander L.N.; Salvatore, Stefania; Bramness, Jørgen Gustav; Covaci, Adrian; van Hal, Guido. A comparison between wastewater-based drug data and an illicit drug use survey in a selected community. International journal of drug policy 2016; Volum 34. ISSN 0955-3959.s 20 - 26.s doi: 10.1016/j.drugpo.2016.04.003.

 • van Wel, Janelle H.P.; Garcia-Lor, Emma; van Nuijs, Alexander L.N.; Kinyua, Juliet; Salvatore, Stefania; Castiglioni, Sara; Bramness, Jørgen Gustav; Covaci, Adrian; van Hal, Guido. Investigation of agreement between wastewater-based epidemiology and survey data on alcohol and nicotine use in a community. Drug and Alcohol Dependence 2016; Volum 162. ISSN 0376-8716.s 170 - 175.s doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.03.002.

 • Salvatore, Stefania; Frøslie, Kathrine Frey; Røislien, Jo; Zuccato, Ettore; Castiglioni, Sara; Bramness, Jørgen Gustav. A nuanced picture of illicit drug use in 17 Italian cities through functional principal component analysis of temporal wastewater data. Journal of Public Health (Berlin) 2016; Volum 24 (3). ISSN 2198-1833.s 165 - 174.s doi: 10.1007/s10389-016-0717-8.

 • Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Martinez, Priscilla; Hestad, Knut; Bramness, Jørgen Gustav. The relationship of alcohol use disorders and depressive symptoms to tryptophan metabolism: Cross-sectional data from a nepalese alcohol treatment sample. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acer.12651/abstract) Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2015; Volum 39 (3). ISSN 0145-6008.s 514 - 521.s doi: 10.1111/acer.12651.

 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Bilgrei, Ola Røed; Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav; Tuv, Silja Skogstad; Bachs, Liliana Casulleras; Skjørsæter, Sveinung. Hva vil skje med nye psykoaktive stoffer fremover?. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02577-3.s 131 - 142.

 • Rognli, Eline Borger; Berge, Jonas; Håkansson, Anders; Bramness, Jørgen Gustav. Long-term risk factors for substance-induced and primary psychosis after release from prison. A longitudinal study of substance users. Schizophrenia Research 2015; Volum 168 (1-2). ISSN 0920-9964.s 185 - 190.s doi: 10.1016/j.schres.2015.08.032.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Bjørner, Trine; Sexton, Joseph. Betydning av legers alder for forskrevet mengde benzodiazepiner. (Fulltekst: http://www.farmatid.no/#!/artikler/vitenskap/betydning-av-legers-alder-for-forskrevet-mengde-benzodiazepiner Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; Volum 123 (3). ISSN 0029-1935.s 24 - 27.

 • Medhus, Sigrid; Rognli, Eline Borger; Gossop, Michael; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav. Amphetamine-induced psychosis: Transition to schizophrenia and mortality in a small prospective sample. American Journal on Addictions 2015; Volum 24 (7). ISSN 1055-0496.s 586 - 589.s doi: 10.1111/ajad.12274.

 • Priscilla, Martinez; Neupane, Sudan Prasad; Perlestenbakken, Berit; Toutoungi, Christina; Bramness, Jørgen Gustav. The association between alcohol use and depressive symptoms across socioeconomic status among 40- and 45-year-old Norwegian adults. BMC Public Health 2015; Volum 15 (1). ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/s12889-015-2479-6.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A; Morken, Gunnar; Røislien, Jo. Analyzing seasonal variations in suicide with fourier poisson time-series regression: A registry-based study from Norway, 1969-2007. American Journal of Epidemiology 2015; Volum 182 (3). ISSN 0002-9262.s 244 - 254.s doi: 10.1093/aje/kwv064.

 • Salvatore, Stefania; Bramness, Jørgen Gustav; Reid, Malcolm James; Thomas, Kevin V; Harman, Christopher Peter; Røislien, Jo. Wastewater-Based Epidemiology of Stimulant Drugs: Functional Data Analysis Compared to Traditional Statistical Methods. PLOS ONE 2015; Volum 10 (9). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0138669.

 • Skrede, Silje; Tvete, Ingunn Fride; Tanum, Lars; Steen, Vidar Martin; Bramness, Jørgen Gustav. Incident users of antipsychotic agents and future use of cholesterol-lowering drugs: An observational, pharmacoepidemiologic study. Journal of Clinical Psychiatry 2015; Volum 76 (1). ISSN 0160-6689.s e111 - e116.s doi: 10.4088/JCP.14m08996.

 • Rossow, Ingeborg; Bramness, Jørgen Gustav. The total sale of prescription drugs with an abuse potential predicts the number of excessive users: a national prescription database study. (Fulltekst: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/288 BMC Public Health 2015; Volum 15:288. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/s12889-015-1615-7.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Reid, Malcolm James; Solvik, Kari Frey; Vindenes, Vigdis. Recent trends in the availability and use of amphetamine and methamphetamine in Norway. Forensic Science International 2015; Volum 246. ISSN 0379-0738.s 92 - 97.s doi: 10.1016/j.forsciint.2014.11.010.

 • Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Ueland, Thor; Mollnes, Tom Eirik; Aukrust, Pål; Bramness, Jørgen Gustav. Serum brain-derived neurotrophic factor levels in relation to comorbid depression and cytokine levels in Nepalese men with alcohol-use disorders. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832914202382) (Fulltekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.alcohol.2015.01.012 Alcohol 2015; Volum 49 (5). ISSN 0741-8329.s 471 - 478.s doi: 10.1016/j.alcohol.2015.01.012.

 • Tveter, Anne Louise; Bakken, Trine Lise; Bramness, Jørgen Gustav; Røssberg, Jan Ivar. Adjustment of the uku side effect rating scale for adults with intellectual disabilities. A pilot study. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2014; Volum 8 (4). ISSN 2044-1282.s 260 - 267.s doi: 10.1108/AMHID-11-2013-0064.

 • Høiseth, Gudrun; Bakke, Eirin; Bachs, Liliana Casulleras; Bramness, Jørgen Gustav. Interaksjoner ved legemiddelassistert rehabilitering. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; Volum 122 (10). ISSN 0029-1935.s 48 - 51.

 • Grønnerud, Lise; Mahic, Milada; Bramness, Jørgen Gustav. Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika blant pasienter i LAR. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; Volum 122 (10). ISSN 0029-1935.s 53 - 57.

 • Abel, Eli Kristine Fiksdal; Bramness, Jørgen Gustav; Martinsen, Egil Wilhelm. Stimulant medication for ADHD in opioid maintenance treatment. Journal of Dual Diagnosis (JDD) 2014; Volum 10 (1). ISSN 1550-4263.s 32 - 38.s doi: 10.1080/15504263.2013.867657.

 • Rognli, Eline Borger; Håkansson, Anders; Berge, Jonas; Bramness, Jørgen Gustav. Does the pattern of amphetamine use prior to incarceration predict later psychosis? -A longitudinal study of amphetamine users in the Swedish criminal justice system. Drug and Alcohol Dependence 2014; Volum 143. ISSN 0376-8716.s 219 - 224.s doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.07.037.

 • Tveito, Marit; Bramness, Jørgen Gustav; Engedal, Knut; Lorentzen, Bernhard; Refsum, Helge; Høiseth, Gudrun. Psychotropic medication in geriatric psychiatric patients: Use and unreported use in relation to serum concentrations. European Journal of Clinical Pharmacology 2014; Volum 70 (9). ISSN 0031-6970.s 1139 - 1345.s doi: 10.1007/s00228-014-1720-z.

 • Tveito, Marit; Lorentzen, Bernhard; Engedal, Knut; Tanum, Lars; Bramness, Jørgen Gustav; Refsum, Helge; Høiseth, Gudrun. Changes in Cognitive Function during Psychogeriatric Treatment in Relation to Benzodiazepine Cessation. Pharmacopsychiatry 2014; Volum 47 (4-5). ISSN 0176-3679.s 145 - 150.s doi: 10.1055/s-0034-1381982.

 • Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav. Who seeks treatment for alcohol problems? Demography and alcohol-use characteristics of patients in taboo and non-taboo drinking groups attending professional alcohol services in Nepal. Asian Journal of Psychiatry 2014; Volum 12 (1). ISSN 1876-2018.s 82 - 87.s doi: 10.1016/j.ajp.2014.06.017.

 • Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Martinez, Priscilla; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Mollnes, Tom Eirik; Hestad, Knut; Bramness, Jørgen Gustav. High frequency and intensity of drinking may attenuate increased inflammatory cytokine levels of major depression in alcohol-use disorders. CNS Neuroscience & Therapeutics 2014; Volum 20 (10). ISSN 1755-5930.s 898 - 904.s doi: 10.1111/cns.12303.

 • Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav. Prevalence and correlates of major depression among Nepalese patients in treatment for alcohol-use disorders. Drug and Alcohol Review 2013; Volum 32 (2). ISSN 0959-5236.s 170 - 177.s doi: 10.1111/j.1465-3362.2012.00487.x.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Psykiske og medisinske følger av cannabisbruk. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02139-3.s 73 - 82.

 • Gundersen, Øystein; Mordal, Jon; Berman, Anna; Bramness, Jørgen Gustav. Evaluation of the Alcohol Use Disorders Identification Test and the Drug Use Disorders Identification Test among Patients at a Norwegian Psychiatric Emergency Ward. European Addiction Research 2013; Volum 19 (5). ISSN 1022-6877.s 252 - 260.s doi: 10.1159/000343485.

 • Weibell, Melissa Anne E.a; Joa, Inge; Bramness, Jørgen Gustav; Johannessen, Jan Olav; McGorry, Patrick; Hegelstad, Wenche; Larsen, Tor Ketil. Treated incidence and baseline characteristics of substance induced psychosis in a Norwegian catchment area. (Fulltekst: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-244X-13-319.pdf BMC Psychiatry 2013; Volum 13. ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-13-319.

 • Medhus, Sigrid; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav. Association between methamphetamine versus amphetamine and acute psychiatric symptoms. Journal of Dual Diagnosis (JDD) 2013; Volum 9 (4). ISSN 1550-4263.s 292 - 300.s doi: 10.1080/15504263.2013.835161.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Henriksen, Beate; Person, Olle; Mann, Karl. A Bibliometric Analysis of European versus USA Research in the Field of Addiction. Research on Alcohol, Narcotics, Prescription Drug Abuse, Tobacco and Steroids 2001-2011. (Fulltekst: http://www.karger.com/Article/FullText/348260 European Addiction Research 2013; Volum 20 (1). ISSN 1022-6877.s 16 - 22.s doi: 10.1159/000348260.

 • Bukten, Anne; Herskedal, Aina; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas. Driving under the influence (DUI) among patients in opioid maintenance treatment (OMT): a registry-based national cohort study. Addiction 2013; Volum 108 (11). ISSN 0965-2140.s 1954 - 1961.s doi: 10.1111/add.12275.

 • Holdø, Ingvild; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav. Association between prescribing hypnotics for parents and children in Norway. Archives of Disease in Childhood 2013; Volum 98 (9). ISSN 0003-9888.s 732 - 736.s doi: 10.1136/archdischild-2013-303646.

 • Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Hilberg, Thor; Bramness, Jørgen Gustav. Vitamin D deficiency in alcohol-use disorders and its relationship to comorbid major depression: A cross-sectional study of inpatients in Nepal. Drug and Alcohol Dependence 2013; Volum 133 (2). ISSN 0376-8716.s 480 - 485.s doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.07.006.

 • Mordal, Jon; Medhus, Sigrid; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav. Influence of Drugs of Abuse and Alcohol Upon Patients Admitted to Acute Psychiatric Wards Physician's Assessment Compared to Blood Drug Concentrations. Journal of Clinical Psychopharmacology 2013; Volum 33 (3). ISSN 0271-0749.s 415 - 419.s doi: 10.1097/JCP.0b013e31828ec934.

 • Høiseth, Gudrun; Tanum, Lars; Tveito, Marit; Kristiansen, Kari Midtbø; Kvande, Kristin; Lorentzen, Bernhard; Refsum, Helge; Bramness, Jørgen Gustav. A Clinical Study of the Cognitive Effects of Benzodiazepines in Psychogeriatric Patients. Pharmacopsychiatry 2013; Volum 46 (6). ISSN 0176-3679.s 209 - 213.s doi: 10.1055/s-0033-1349131.

 • Helseth, Valborg Helene; Samet, Sharon; Johnsen, Jon; Bramness, Jørgen Gustav; Waal, Helge. Independent or Substance-Induced Mental Disorders? An Investigation of Comorbidity in an Acute Psychiatric Unit. Journal of Dual Diagnosis (JDD) 2013; Volum 9 (1). ISSN 1550-4263.s 78 - 86.s doi: 10.1080/15504263.2012.749142.

 • Gjersing, Linn; Jonassen, Kristine V.; Biong, Stian; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen G.; Clausen, Thomas. Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting. (Fulltekst: http://sjp.sagepub.com/content/early/2013/01/09/1403494812472007.full.pdf+html Scandinavian Journal of Public Health 2013; Volum 41 (2). ISSN 1403-4948.s 119 - 125.s doi: 10.1177/1403494812472007.

 • Helseth, Valborg Helene; Samet, Sharon; Johnsen, Jon; Bramness, Jørgen Gustav; Waal, Helge. Feasibility of the Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders (PRISM) in an acute psychiatric ward. Journal of Psychiatric Intensive Care 2012; Volum 8 (2). ISSN 1742-6464.s 96 - 104.s doi: 10.1017/S1742646411000252.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Johansen, Ayna. Psykososial og medikamentell behandling av rusavhengighet. Akribe Forlag 2012 ISBN 978-82-7950-160-2.s 121 - 142.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Rus og avhengighet. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-39739-2.s 591 - 634.

 • Medhus, Sigrid; Mordal, Jon; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav. A comparison of symptoms and drug use between patients with methamphetamine associated psychoses and patients diagnosed with schizophrenia in two acute psychiatric wards. Psychiatry Research 2012. ISSN 0165-1781.s doi: 10.1016/j.psychres.2012.09.023.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Gundersen, Øystein; Guterstam, Joar; Rognli, Eline Borger; Konstenius, Maija; Løberg, Else-Marie; Medhus, Sigrid; Tanum, Lars; Franck, Johan. Amphetamine-induced psychosis - a separate diagnostic entity or primary psychosis triggered in the vulnerable?. BMC Psychiatry 2012; Volum 12 (221). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-12-221.

 • Høiseth, Gudrun; Umair, Majid; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav; Molden, Espen. CYP2C19 genetics in fatal carisoprodol intoxications. European Journal of Clinical Pharmacology 2012; Volum 68 (11). ISSN 0031-6970.s 1561 - 1565.s doi: 10.1007/s00228-012-1278-6.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Furu, Kari; Skurtveit, Svetlana; Engeland, Anders. Effect of the market withdrawal of carisoprodol on use of other prescribed drugs with abuse potential. Clinical Pharmacology and Therapeutics 2012; Volum 91 (3). ISSN 0009-9236.s 438 - 441.s doi: 10.1038/clpt.2011.250.

 • Soest, Tilmann M von; Bramness, Jørgen Gustav; Pedersen, Willy; Wichstrøm, Lars. The relationship between socio-economic status and antidepressant prescription: a longitudinal survey and register study of young adults. Epidemiology and Psychiatric Sciences (EPS) 2012; Volum 21 (1). ISSN 2045-7960.s 87 - 95.s doi: 10.1017/S2045796011000722.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg; Engeland, Anders. An increased risk of motor vehicle accidents after prescription of methadone. Addiction 2012; Volum 107 (5). ISSN 0965-2140.s 967 - 972.s doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03745.x.

 • Mordal, Jon; Holm, Bjørn; Gossop, Michael; Romøren, Maria; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav. Psychoactive substance use among patients admitted to an acute psychiatric ward: Laboratory findings and associations with clinical characteristics. Nordic Journal of Psychiatry 2011; Volum 65 (3). ISSN 0803-9488.s 208 - 215.s doi: 10.3109/08039488.2010.527014.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg; Engeland, Anders. An increased risk of road traffic accidents after prescriptions of methadone. Addiction 2011. ISSN 0965-2140.s doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03745.x.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Haugland, Siren. Misbruk av gammahydroksybutyrat. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (21). ISSN 0029-2001.s 2122 - 2125.s doi: 10.4045/tidsskr.10.1454.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Sexton, Joseph. The basic pharmacoepidemiology of benzodiazepine use in Norway 2004-9 :. Norsk Epidemiologi 2011; Volum 21 (1). ISSN 0803-2491.s 35 - 41.

 • Hartz, Ingeborg; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana. Prescription of antidepressants to patients on opioid maintenance therapy : a pharmacoepidemiological study. Norsk Epidemiologi 2011; Volum 21 (1). ISSN 0803-2491.s 77 - 83.s doi: 10.5324/nje.v21i1.1429.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Duckert, Fanny; Ravndal, Edle; Waal, Helge. Addiction Research Centres and the Nurturing of Creativity The Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF). Addiction 2011; Volum 106 (8). ISSN 0965-2140.s 1381 - 1385.s doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03086.x.

 • Waal, Helge; Bramness, Jørgen Gustav. Benzodiazepiner til personer med rusmiddelproblemer?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 6 (130). ISSN 0029-2001.s 610 - 612.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Sandvik, Pål; Engeland, Anders; Skurtveit, Svetlana. Does Pregabalin (Lyrica (R)) help patients reduce their use of Benzodiazepines? A comparison with gabapentin using the norwegian prescription database. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2010; Volum 107 (5). ISSN 1742-7835.s 883 - 886.s doi: 10.1111/j.1742-7843.2010.00590.x.

 • Lobmaier, Philipp; Gossop, Michael; Waal, Helge; Bramness, Jørgen G.. The pharmacological treatment of opioid addiction-a clinical perspective. European Journal of Clinical Pharmacology 2010; Volum 66 (6). ISSN 0031-6970.s 537 - 545.s doi: 10.1007/s00228-010-0793-6.

 • Mordal, Jon; Gundersen, Øystein; Bramness, Jørgen Gustav. Norwegian version of the Mini-International Neuropsychiatric Interview: Feasibility, acceptability and test-retest reliability in an acute psychiatric ward. European psychiatry 2010; Volum 25 (3). ISSN 0924-9338.s 172 - 177.s doi: 10.1016/j.eurpsy.2009.02.004.

 • Bramness, Jørgen G.; Khiabani, Hassan; Mørland, Jørg. Impairment due to cannabis and ethanol: clinical signs and additive effects. Addiction 2010; Volum 105 (6). ISSN 0965-2140.s 1080 - 1087.s doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.02911.x.

 • Mordal, Jon; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.. Recent substance intake among patients admitted to acute psychiatric wards: physician's assessment and on-site urine testing compared with comprehensive laboratory analyses. Journal of Clinical Psychopharmacology 2010; Volum 30 (4). ISSN 0271-0749.s 455 - 459.s doi: 10.1097/JCP.0b013e3181e61923.

 • Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari; Bramness, Jørgen G.; Selmer, Randi Marie; Tverdal, Aage. Benzodiazepines predict use of opioids - a follow-up study of 17,074 men and women. Pain medicine (Malden, Mass.) 2010; Volum 11 (6). ISSN 1526-2375.s 805 - 814.s doi: 10.1111/j.1526-4637.2010.00870.x.

 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik A; Hjellvik, Vidar; Selmer, Randi Marie; Tverdal, Aage. Self-reported mental health and its gender differences as a predictor of suicide in the middle-aged. American Journal of Epidemiology 2010; Volum 172 (2). ISSN 0002-9262.s 160 - 166.s doi: 10.1093/aje/kwq091.

 • Gjerden, Pål; Slørdal, Lars; Bramness, Jørgen G.. Prescription persistence and safety of antipsychotic medication: a national registry-based 3-year follow-up. European Journal of Clinical Pharmacology 2010; Volum 66 (9). ISSN 0031-6970.s 911 - 917.s doi: 10.1007/s00228-010-0839-9.

 • Bramness, Jørgen G.; Rossow, Ingeborg. Can the total consumption of a medicinal drug be used as an indicator of excessive use? The case of carisoprodol. (Fulltekst: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/09687630903264278 Drugs: education prevention and policy 2010; Volum 17 (2). ISSN 0968-7637.s 168 - 180.s doi: 10.3109/09687630903264278.

 • Kornør, Hege; Pedersen, Willy; Soest, Tilmann von; Rossow, Ingeborg; Bramness, Jørgen G.. Bruk av benzodiazepiner og cannabis blant unge voksne. (Fulltekst: http://tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2010/928-31.pdf Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (9). ISSN 0029-2001.s 928 - 931.s doi: 10.4045/tidsskr.09.0188.

 • Gjerde, Hallvard; Mordal, Jon; Christophersen, Asbjørg S.; Bramness, Jørgen G.; Mørland, Jørg. Comparison of drug concentrations in blood and oral fluid collected with the Intercept (R) Sampling Device. Journal of Analytical Toxicology 2010; Volum 34 (4). ISSN 0146-4760.s 204 - 209.

 • Winter, Rolf B.; Bramness, Jørgen Gustav. Legemiddelshopping av vanedannende legemidler i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (6). ISSN 0029-2001.s 517 - 520.s doi: 10.4045/tidsskr.09.34414.

 • Bramness, Jørgen G.; Weitoft, Gunilla Ringbäck; Ringbäck Weitoft, Gunilla; Hallas, Jesper. The use of lithium in the adult population (18-69 years) in Denmark, Norway and Sweden. Journal of Affective Disorders 2009; Volum 118 (1-3). ISSN 0165-0327.s 224 - 228.s doi: 10.1016/j.jad.2009.01.024.

 • Gustavsen, Ingebjørg; Samarrai, Al; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.. Impairment related to blood drug concentrations of zopiclone and zolpidem compared to alcohol in apprehended drivers. Accident Analysis and Prevention 2009; Volum 41 (3). ISSN 0001-4575.s 462 - 466.s doi: 10.1016/j.aap.2009.01.011.

 • Bramness, Jørgen G.; Grøholt, Berit; Engeland, Anders; Furu, Kari. The use of lithium, valproate or lamotrigine for psychiatric conditions in children and adolescents in Norway 2004-2007-A prescription database study. Journal of Affective Disorders 2009; Volum 117 (3). ISSN 0165-0327.s 208 - 211.s doi: 10.1016/j.jad.2009.01.006.

 • Gjerden, Pål; Bramness, Jørgen G.; Slørdal, Lars. The use and potential abuse of anticholinergic antiparkinson drugs in Norway: a pharmacoepidemiological study. British Journal of Clinical Pharmacology 2009; Volum 67 (2). ISSN 0306-5251.s 228 - 233.s doi: 10.1111/j.1365-2125.2008.03342.x.

 • Skurtveit, Svetlana; Strøm, Hanne; Skrivarhaug, T; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders. Road traffic accident risk in patients with diabetes mellitus receiving blood glucose-lowering drugs. Prospective follow-up study. Diabetic Medicine 2009; Volum 26 (4). ISSN 0742-3071.s 404 - 408.s doi: 10.1111/j.1464-5491.2009.02699.x.

 • Gjerden, Pål; Slørdal, Lars; Bramness, Jørgen G.. Association between the use of anticholinergic antiparkinson drugs and safety and receptor drug-binding profiles of antipsychotic agents. (Fulltekst: http://www.springerlink.com/content/l7152r17021757mm/ European Journal of Clinical Pharmacology 2009; Volum 65 (12). ISSN 0031-6970.s 1229 - 1235.s doi: 10.1007/s00228-009-0696-6.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Bruk av litium i Oslo og i Sogn og Fjordane. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (9). ISSN 0029-2001.s 855 - 857.s doi: 10.4045/tidsskr.08.0276.

 • Høiseth, Gudrun; Karinen, Ritva Anneli; Sørlid, Hanne Kristin; Bramness, Jørgen G.. The effect of scheduling and withdrawal of carisoprodol on prevalence of intoxications with the drug. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2009; Volum 105 (5). ISSN 1742-7835.s 345 - 349.s doi: 10.1111/j.1742-7843.2009.00459.x.

 • Gjerden, Pål; Slørdal, Lars; Bramness, Jørgen G.. The use of antipsychotic and anticholinergic antiparkinson drugs in Norway after the withdrawal of orphenadrine. British Journal of Clinical Pharmacology 2009; Volum 68 (2). ISSN 0306-5251.s 238 - 242.s doi: 10.1111/j.1365-2125.2009.03446.x.

 • Bramness, Jørgen; Skurtveit, Svetlana; Neutel, Ineke; Mørland, Jørg; Engeland, Anders. An increased risk of road traffic accidents after prescriptions of lithium or valproate?. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2009; Volum 18 (6). ISSN 1053-8569.s 492 - 496.s doi: 10.1002/pds.1740.

 • Hausken, Anne M; Furu, Kari; Skurtveit, Svetlana; Engeland, Anders; Bramness, Jørgen. Starting insomnia treatment: the use of benzodiazepines versus z-hypnotics. A prescription database study of predictors. European Journal of Clinical Pharmacology 2009; Volum 65 (3). ISSN 0031-6970.s 295 - 301.s doi: 10.1007/s00228-008-0565-8.

 • Høiseth, Gudrun; Sørlid, Hanne Kristin; Bramness, Jørgen G.. Acute intoxications with carisoprodol. Clinical Toxicology 2008; Volum 46 (4). ISSN 1556-3650.s 307 - 309.s doi: 10.1080/15563650701476953.

 • Khiabani, Hassan Zare; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.. Frequency and irregularity of heart rate in drivers suspected of driving under the influence of cannabis. European journal of internal medicine 2008; Volum 19 (8). ISSN 0953-6205.s 608 - 612.s doi: 10.1016/j.ejim.2007.06.031.

 • Slørdal, Lars; Bramness, Jørgen Gustav. Er alimemazin et egnet søvnmiddel for barn?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128 (19). ISSN 0029-2001.s 2194 - 2196.

 • Mordal, Jon; Bramness, Jørgen G.; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg. Drugs of abuse among acute psychiatric and medical admissions: laboratory based identification of prevalence and drug influence. General Hospital Psychiatry 2008; Volum 30 (1). ISSN 0163-8343.s 55 - 60.s doi: 10.1016/j.genhosppsych.2007.10.006.

 • Gustavsen, Ingebjørg; Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana; Engeland, Anders; Neutel, Ineke; Mørland, Jørg. Road traffic accident risk related to prescriptions of the hypnotics zopiclone, zolpidem, flunitrazepam and nitrazepam. Sleep Medicine 2008; Volum 9 (8). ISSN 1389-9457.s 818 - 822.s doi: 10.1016/j.sleep.2007.11.011.

 • Bachs, Liliana Casulleras; Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Skurtveit, Svetlana. Repeated dispensing of codeine is associated with high consumption of benzodiazepines. Norsk Epidemiologi 2008; Volum 18 (2). ISSN 0803-2491.s 185 - 190.

 • Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana; Neutel, C Ineke; Mørland, Jørg; Engeland, Anders. Minor increase in risk of road traffic accidents after prescriptions of antidepressants: A study of population registry data in Norway. Journal of Clinical Psychiatry 2008; Volum 69 (7). ISSN 0160-6689.s 1099 - 1103.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Buajordet, Ingebjørg; Skurtveit, Svetlana. The role of pharmacoepidemiological studies in the market withdrawal of carisoprodol (Somadril(R)) in Europe. Norsk Epidemiologi 2008; Volum 18 (2). ISSN 0803-2491.s 167 - 172.

 • Gjerden, P.; Bramness, Jørgen Gustav; Slørdal, Lars. Effect of warnings in a medical journal on the use of orphenadrine. Journal of Evaluation In Clinical Practice 2008; Volum 14 (4). ISSN 1356-1294.s 615 - 617.s doi: 10.1111/j.1365-2753.2007.00912.x.

 • Engeland, Anders; Bramness, Jørgen G.; Mørland, Jørg; Skurtveit, Svetlana. Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler: En registerbasert kohortstudie. Norsk Epidemiologi 2008; Volum 18 (2). ISSN 0803-2491.s 159 - 165.

 • Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari; Bramness, Jørgen G.; Tverdal, Aage. Benzodiazepine use in all alcohol consumers predicts use of opioids in patients 20 years later - a follow-up study of 13 390 men and women aged 40-42 years. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; Volum 17. ISSN 1053-8569.s 926 - 933.s doi: 10.1002/pds.1616.

 • Engeland, Anders; Bramness, Jørgen; Daltveit, Anne Kjersti; Rønning, Marit; Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari. Prescription drug use among fathers and mothers before and during pregnancy. A population-based cohort study of 106 000 pregnancies in Norway 2004-2006. British Journal of Clinical Pharmacology 2008; Volum 65 (5). ISSN 0306-5251.s 653 - 660.s doi: 10.1111/j.1365-2125.2008.03102.x.

 • Bramness, Jørgen; Buajordet, Ingebjørg; Skurtveit, Svetlana. The role of pharmacoepidemiological studies in the market withdrawal of carisoprodol (Somadril®) in Europe. (Fulltekst: http://www.ub.ntnu.no/journals/norepid/2008-2/2008(2)%2008-Bramness.pdf Norsk Epidemiologi 2008; Volum 18 (2). ISSN 0803-2491.s 167 - 172.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Furu, Kari; Engeland, Anders; Skurtveit, Svetlana. Carisoprodol use and abuse in Norway. A pharmacoepidemiological study. (Sammendrag: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2125.2007.02847.x) British Journal of Clinical Pharmacology 2007; Volum 64 (2). ISSN 0306-5251.s 210 - 218.s doi: 10.1111/j.1365-2125.2007.02847.x.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg; Engeland, Anders. The risk of traffic accidents after prescriptions of carisoprodol. Accident Analysis and Prevention 2007; Volum 39 (5). ISSN 0001-4575.s 1050 - 1055.s doi: 10.1016/j.aap.2007.02.002.

 • Høiseth, Gudrun; Bramness, Jørgen G.; Christophersen, Asbjørg S.; Mørland, Jørg. Carisoprodol intoxications: a retrospective study of forensic autopsy material from 1992-2003. International journal of legal medicine (Print) 2007; Volum 121 (5). ISSN 0937-9827.s 403 - 409.s doi: 10.1007/s00414-006-0139-1.

 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik A; Tverdal, Aage. The sales of antidepressants and suicide rates in Norway and its counties 1980-2004. Journal of Affective Disorders 2007; Volum 102 (1-3). ISSN 0165-0327.s 1 - 9.s doi: 10.1016/j.jad.2006.12.002.

 • Hausken, Anne Margrethe; Skurtveit, Svetlana; Rosvold, Elin Olaug; Bramness, Jørgen G.; Furu, Kari. Psychotropic drug use among persons with mental distress symptoms: A population-based study in Norway. Scandinavian Journal of Public Health 2007; Volum 35 (4). ISSN 1403-4948.s 356 - 364.s doi: 10.1080/14034940601159161.

 • Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Furu, Kari. Antidepressiver hos barn og ungdom - førte advarsler til færre forskrivninger?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (20). ISSN 0029-2001.s 2653 - 2655.

 • Bramness, Jørgen; Kornør, Hege. Benzodiazepine prescription for patients in opioid maintenance treatment in Norway. Drug and Alcohol Dependence 2007; Volum 90 (2-3). ISSN 0376-8716.s 203 - 209.s doi: 10.1016/j.drugalcdep.2007.03.008.

 • Mellingsæter, Trude C; Bramness, Jørgen G; Slørdal, Lars. Er z-hypnotika bedre og tryggere sovemedisiner enn benzodiazepiner?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (22). ISSN 0029-2001.s 2954 - 2956.

 • Høiseth, Gudrun; Løvåsdal, Øystein; Titze, Thomas Kjenner; Bramness, Jørgen Gustav; Bachs, Liliana Casulleras. Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (5). ISSN 0029-2001.s 596 - 598.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari; Engeland, Anders; Sakshaug, Solveig; Rønning, Marit. Endringer i salg og bruk av flunitrazepam etter 1999. (Fulltekst: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1344131 Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (5). ISSN 0029-2001.s 589 - 590.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg. Flunitrazepam: Psychomotor impairment, agitation and paradoxical reactions. Forensic Science International 2006; Volum 159 (2-3). ISSN 0379-0738.s 83 - 91.s doi: 10.1016/j.forsciint.2005.06.009.

 • Gustavsen, Ingebjørg G.; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav. Impairment related to blood amphetamine and/or methamphetamine concentrations in suspected drugged drivers. Accident Analysis and Prevention 2006; Volum 38 (3). ISSN 0001-4575.s 490 - 495.s doi: 10.1016/j.aap.2005.11.005.

 • Khiabani, Hassan; Bramness, Jørgen Gustav; Bjørneboe, Anders; Mørland, Jørg. Relationship between THC concentrations in blood and impairment in apprehended drivers. Traffic Injury Prevention 2006; Volum 7 (2). ISSN 1538-9588.s 111 - 116.s doi: 10.1080/15389580600550172.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Gulliksen, Margaretha; Breilid, Harald; Steen, Vidar M.; Mørland, Jørg. The CYP2C19 genotype and the use of oral contraceptives influence the pharmacokinetics of carisoprodol in healthy human subjects. European Journal of Clinical Pharmacology 2005; Volum 61. ISSN 0031-6970.s 499 - 506.

 • Olsen, Vigdis; Gustavsen, Ingebjørg; Bramness, Jørgen Gustav; Hasvold, Inger; Karinen, Ritva; Christophersen, Asbjørg; Mørland, Jørg. The concentrations, appearance and taste of nine sedating drugs dissolved in four different beverages. Forensic Science International 2005; Volum 151. ISSN 0379-0738.s 171 - 175.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Hausken, Anne Margrethe; Sakshaug, Solveig; Skurtveit, Svetlana; Rønning, Marit. Forskrivning av selektive serotonin reopptakshemmere i Norge 1990-2004. Tidsskrift for Den norske legeforening 2005; Volum 125. ISSN 0029-2001.s 2470 - 2473.

 • Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana; Gulliksen, Margaretha; Breilid, Harald; Steen, Vidar M; Mørland, Jørg. The CYP2C19 genotype and the use of oral contraceptives influence the pharmacokinetics of carisoprodol in healthy human subjects. European Journal of Clinical Pharmacology 2005; Volum 61 (7). ISSN 0031-6970.s 499 - 506.s doi: 10.1007/s00228-005-0970-1.

 • Bramness, Jørgen G.; Mørland, Jørg; Sørlid, Hanne Kristin; Rudberg, N; Jacobsen, D. Carisoprodol intoxications and serotonergic features. Clinical Toxicology 2005; Volum 43 (1). ISSN 1556-3650.s 39 - 45.s doi: 10.1081/CLT-200045020.

 • Bramness, Jørgen G.; Hausken, Anne Margrethe; Sakshaug, Solveig; Skurtveit, Svetlana; Rønning, Marit. Forskrivning av selektive serotoninreopptakshemmere 1990-2004. Tidsskrift for Den norske legeforening 2005; Volum 125 (18). ISSN 0029-2001.s 2470 - 2473.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg. Impairment due to intake of carisoprodol. Drug and Alcohol Dependence 2004; Volum 74. ISSN 0376-8716.s 311 - 318.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Fauske, Lena; Grung, Merete; Molven, Anders; Mørland, Jørg; Steen, Vidar M.. Association between blood carisoprodol/meprobamate concentration ratios and CYP2C19 genotype in carisoprodol drugged drivers: Decreased metabolic capacity in heterozygous CYP2C19*1/CYP2C19*2 subjects?. Pharmacogenetics (London) 2003; Volum 12. ISSN 0960-314X.s 383 - 388.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg. Testing for benzodiazepines inebriation – relationship between benzodiazepine concentration and impairment in a clinical test of drugged drivers. European Journal of Clinical Pharmacology 2003; Volum 59. ISSN 0031-6970.s 593 - 601.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Bachs, Liliana; Waal, Helge. Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige. Tidsskrift for Den norske legeforening 2002; Volum 122. ISSN 0029-2001.s 2452 - 2454.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg. Clinical impairment of benzodiazepines - relation between benzodiazepine concentration and impairment in apprehended drivers. Drug and Alcohol Dependence 2002; Volum 68. ISSN 0376-8716.s 131 - 141.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Lou Andreas-Salomé (1861-1937) – psykoanalytiske og feministiske bidrag til forståelsen av hennes biografi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2001; Volum 121. ISSN 0029-2001.s 2032 - 2036.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Arnestad, Marianne; Karinen, Ritva Anneli; Hilberg, Thor. Fatal overdose of zopiclone in an elderly woman with bronchogenic carcinoma. Journal of Forensic Sciences 2001; Volum 46. ISSN 0022-1198.s 1247 - 1249.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Arnestad, M.; Karinen, R.; Hilberg, T.. Fatal overdose of zopiclone in an elderly woman with bronchiogenic carcinoma. Journal of Forensic Sciences 2001; Volum 46 (5). ISSN 0022-1198.s 1247 - 1249.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Grung, G.; Mørland, Jørg. Sentralt virkende muskelrelakserende midler i trafikken. Tidsskrift for Den norske legeforening 2000; Volum 17. ISSN 0029-2001.s 1966 - 1969.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Klokkene ringer for Ernest Hemingway. Liv og forfatterskap i lys av somatikk, psykiatri og psykoanalyse. Tidsskrift for Den norske legeforening 1999; Volum 119. ISSN 0029-2001.s 2477 - 2481.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg. Zopiclonfunn hos mange blførere. Et tegn på feilbruk og misbruk. Tidsskrift for Den norske legeforening 1999; Volum 119. ISSN 0029-2001.s 2820 - 2821.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Olsen, Harald. Bivirkninger ved bruk av zopiklon. Tidsskrift for Den norske legeforening 1998; Volum 118. ISSN 0029-2001.s 2029 - 2032.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Fixdal, Trude C; Vaglum, Per Jørgen Wiggen. Sosialisering til legerollen i studiets kliniske del. Del 1: Studentenes vurdering av egne ferdigheter. Tidsskrift for Den norske legeforening 1992; Volum 112. ISSN 0029-2001.s 2207 - 2210.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Vaglum, Per Jørgen Wiggen. Sosialisering til legerollen i studiets kliniske del. Del 2: Studentenes identifisering med legerollen. Tidsskrift for Den norske legeforening 1992; Volum 112. ISSN 0029-2001.s 2211 - 2213.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Fixdal, Trude C; Vaglum, Per Jørgen Wiggen. Effect of medical school stress on mental health of medical students in early and late clinical curriculum. Acta Psychiatrica Scandinavica 1991; Volum 84. ISSN 0001-690X.s 340 - 345.

 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Bramness, Jørgen Gustav. Cannabisboka. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034409.s 14 - 30.

 • Bramness, Jørgen Gustav. hva er AVHENGIGHET. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215031156.

 • Bramness, Jørgen G.; Blindheim, Martin. Følelser og fornuft : festskrift til Helge Waal. 2010 ISBN 978-82-93019-01-5.s 121 - 138.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skrede, Silje; Kroken, Rune Andreas; Castberg, Ingrid Mehli; Røssberg, Jan Ivar; Johnsen, Erik; Hanssen, Karen Mergrethe. Norsk Psykiatrisk Forening: Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler. 2020.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Malt, Ulrik Fredrik. Nedtrapping av antipsykotiske legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0322..

 • Bramness, Jørgen Gustav; Bretteville-Jensen, Anne Line. Cannabis – farligere enn vi trodde?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020; Volum 140. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0801.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Valeur, Jørgen; Bramness, Jørgen Gustav; Lien, Lars. Alcohol-related alterations of the gut microbial flora. Universitetet i Oslo 2020.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Malt, Ulrik Fredrik. Nedtrapping av antipsykotiske legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020; Volum 140 (10). ISSN 0029-2001.s 1 - 2.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0322.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Vindenes, Vigdis. Medisinsk cannabis. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (15). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0595.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Rossow, Ingeborg Margrete. Skader etter cannabisbruk. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034409.s 97 - 112.

 • Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav. Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services. (Sammendrag: https://doi.org/10.3920/978-90-8686-889-6) Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-889-6.s 212 - 212.s doi: 10.3920/978-90-8686-889-6.

 • Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav. Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services. ISAE 2019 Animal Lives Worth Living (Sammendrag: https://doi.org/10.3920/978-90-8686-889-6) 2019-08-05 - 2019-08-09 2019.

 • Toft, Helge; Lien, Lars; Neupane, Sudan Prasad; Abebe, Dawit Shawel; Tilden, Terje; Bramness, Jørgen Gustav. Anti-inflammatory drugs obscure the relationship between mental distress and inflammatory cytokines. Psychoneuroimmunology Research Society 2019-06-05 - 2019-06-05 2019.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Tilgang til helsedata er ikke lett. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (8). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0234.

 • Wiig, Eli Marie; Bramness, Jørgen Gustav; Haugland, Bente Storm Mowatt; Ravndal, Edle. Substance dependent women becoming mothers - breaking the intergenerational transference of substance use disorders.. Universitetet i Oslo 2019.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje. Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika hos lar-pasienter. Utposten 2018 (1). ISSN 0800-5680.

 • Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Hjellvik, Vidar; Hartz, Ingeborg; Nesvåg, Ragnar; Hauge, Lars Johan; Handal, Marte. Increase in diagnosis of depressive disorders contributes to the increase in antidepressant use in adolescents. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2018. ISSN 1053-8569.

 • Røssberg, Jan Ivar; Bramness, Jørgen Gustav. Antipsychotic drugs for more than two years?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0844.

 • Gjerden, Pål; Bramness, Jørgen Gustav; Slørdal, Lars. Kvetiapin brukes for mye. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (13). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0535.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Om LSD på lesesalen, bønder og proporsjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (2). ISSN 0029-2001.s 106 - 106.s doi: 10.4045/tidsskr.17.1020.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Alkoholassosiert dysbiose?. NGF-nytt 2018; Volum 25 (1).s 29 - 29.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Aanes, Håvard; Medhus, Asle Wilhelm; Skar, Viggo Øystein; Malvik, Stine; Henriksen, Christine; Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Tarmfloraendringer hos pasienter med forhøyet alkoholkonsum. Det 45. årsmøtet i Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF) 2018-02-08 - 2018-02-10 2018.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje. Vanedannende legemidler og bilkjøring. Utposten 2017 (7). ISSN 0800-5680.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje. Toleranseutvikling, nedtrapping og seponering av benzodiazepiner og z-hypnotika. Utposten 2017 (6). ISSN 0800-5680.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje. God forskrivning av benzodiazepiner i allmennpraksis. Utposten 2017 (5). ISSN 0800-5680.

 • Toft, Helge Prytz; Lien, Lars; Neupane, Sudan Prasad; Tilden, Terje; Wampold, Bruce E.; Bramness, Jørgen Gustav. PTSD Patients in treatment show increasing cytokine levels despite symptom relief. Psychoneuroimmunology Research Society 2017-06-08 - 2017-06-08 2017.

 • Mørland, Jørg Gustav; Bramness, Jørgen Gustav. Effekter av cannabis varer lenger enn antatt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (20). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0429.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Aanes, Håvard; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Chronic alcohol overconsumption may alter composition of gut microbiota. 4th National Microbiota Conference 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Aanes, Håvard; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Alterations of gut microbiota composition in patients with chronic alcohol overconsumption. NeuroGASTRO 2017 2017-08-24 - 2017-08-26 2017.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Aanes, Håvard; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Alterations of gut microbiota composition in patients with chronic alcohol overconsumption. Neurogastroenterology and Motility 2017; Volum 29. ISSN 1350-1925.s 84 - 85.

 • Torvik, Fartein Ask; Ystrom, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Tambs, Kristian; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Kendler, Kenneth S.; Reichborn-Kjennerud, Ted. Correspondence between common mental disorders assessed in diagnostic interviews and health registries: Implications for genetic studies. 47th Behavior Genetics Annual Meeting, Oslo, Norway 2017-06-28 - 2017-07-01 2017.

 • Engh, John; Bramness, Jørgen Gustav. Psychosis relapse, medication non-adherence, and cannabis. The Lancet Psychiatry 2017; Volum 4 (8). ISSN 2215-0374.s 578 - 579.s doi: 10.1016/S2215-0366(17)30254-7.

 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Hansen, Berit Marina Hjelde; Hjellvik, Vidar; Skurtveit, Svetlana. Infants With dispensed hypnotics have a greater risk of developing hyperkinetic disorder in School age. Nordic Sleep Conference 2017 2017-05-24 - 2017-05-26 2017.

 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Hansen, Berit Hjelde; Hjellvik, Vidar. Infants with Sleep Problems have a Greater Risk of Developing ADHD in school age. EPA 2017 2017-04-01 - 2017-04-04 2017.

 • Jåbekk, Pål; Sandåker, Lars; Bramness, Jørgen Gustav. Lars og Pål. Episode 19 Jørgen G. Bramness om forskning og formidling. (Fulltekst: http://larsogpaal.libsyn.com/episode-19-jrgen-g-bramness-om-forskning-og-formidling 2017.

 • Handal, Marte; Mahic, Milada; Hjellvik, Vidar; Lund, Ingunn Olea; Øhman, Inger; Wikner, Birgitta Norstedt; Kieler, Helle; Nørgaard, Mette; Hernandez-Diaz, Sonia; Bramness, Jørgen Gustav; Ravndal, Edle; Halmesmaki, Erja; Skurtveit, Svetlana. Background and design: A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child (ScopeOMT). NFR konferanse 2016-02-01 - 2016-02-03 2016.

 • Nesvåg, Ragnar; Hartz, Ingeborg; Bramness, Jørgen Gustav; Hjellvik, Vidar; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana. Differences Between Genders in Antipsychotic Medication Among Children and Adolescents – Patterns in Use and Underlying Mental Disorders. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2016. ISSN 1053-8569.

 • Handal, Marte; Mahic, Milada; Hjellvik, Vidar; Lund, Ingunn Olea; Øhman, Inger; Wikner, Birgitta Nordstedt; Kieler, Helle; Nørgaard, Mette; Hernandez-Diaz, Sonia; Bramness, Jørgen Gustav; Ravndal, Edle; Halmesmæki, Erja; Skurtveit, Svetlana. Background and design: A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child (ScopeOMT). LAR-konferansen 2016 2016-10-20 - 2016-10-21 2016.

 • Tvete, Ingunn Fride; Bramness, Jørgen Gustav; Slørdal, Lars; Gjerden, Pål. Utvikling i kvetiapinbruk over tid. 2016 (SAMBA/29/16).

 • Vindenes, Vigdis; Bramness, Jørgen Gustav; Bretteville-Jensen, Anne Line; Mørland, Jørg; Bachs, Liliana Casulleras. Gir sterkere cannabis flere helseproblemer?. (Fulltekst: http://tidsskriftet.no/2016/11/kronikk/gir-sterkere-cannabis-flere-helseproblemer Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (20). ISSN 0029-2001.s 1736 - 1738.s doi: 10.4045/tidsskr.15.1297.

 • Tveter, Anne Louise; Bakken, Trine Lise; Røssberg, Jan Ivar; Bech-Pedersen, Egon; Bramness, Jørgen Gustav. Short communication: reliability and validity of the UKU Side Effect Rating Scale for adults with intellectual disabilities. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2016; Volum 10 (3). ISSN 2044-1282.s 166 - 171.s doi: 10.1108/AMHID-10-2015-0051.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Skar, Viggo Øystein; Bramness, Jørgen Gustav; Medhus, Asle Wilhelm; Tollisen, Anita; Valeur, Jørgen. Påvirker alkohol tarmens mikroflora? En retrospektiv studie av 719 13C-D-Xylose pusteprøver. Det 43. årsmøtet i Norsk Gastroenterologisk Forening 2016-02-04 - 2016-02-06 2016.

 • Tvete, Ingunn Fride; Bramness, Jørgen Gustav; Skrede, Silje; Steen, Vidar Martin; Tanum, Lars. Nye brukere av antipsykotika og utvikling av diabetes mellitus. 2015 (SAMBA/14/15).

 • Tveito, Marit; Correll, Christoph U.; Bramness, Jørgen Gustav; Engedal, Knut; Lorentzen, Bernhard; Refsum, Helge; Høiseth, Gudrun. Correlates of major medication side effects interfering with daily performance: results from a cross-sectional cohort study of older psychiatric patients. Landskonferanse i alderspsykiatri 2015-04-20 - 2015-04-22 2015.

 • Nesvåg, Ragnar; Bramness, Jørgen Gustav; Ystrøm, Eivind. The link between use of psychedelic drugs and mental health problems. Journal of Psychopharmacology 2015; Volum 29 (9). ISSN 0269-8811.s 1035 - 1040.s doi: 10.1177/0269881115596156.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Henriksen, Beate; Person, Olle; Mann, Karl. Reply. European Addiction Research 2015; Volum 21 (1). ISSN 1022-6877.s 32 - .s doi: 10.1159/000365081.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Cannabis som medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (3). ISSN 0029-2001.s 252 - 253.s doi: 10.4045/tidsskr.14.1426.

 • Rognli, Eline Borger; Medhus, Sigrid; Bramness, Jørgen Gustav. Amfetaminutløst psykose eller schizofreni? :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (3). ISSN 0029-2001.s 249 - 251.s doi: 10.4045/tidsskr.14.1365.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Bretteville-Jensen, Anne Line. Legalizing it…(?). (Fulltekst: http://www.dagbladet.no/2014/02/06/kultur/meninger/hovedkronikk/31668467/ Dagbladet 2014. ISSN 0805-3766.

 • Martinez, Priscilla; Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Mollnes, Tom Eirik; Hestad, Knut; Bramness, Jørgen Gustav. Alcohol use severity may attenuate elevated cytokine levels associated with depression in Nepalese alcohol-use disorder patients. 21st Annual Scientific Meeting of Psychoneuroimmunology Research Society 2014-05-28 - 2014-05-31 2014.

 • Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Martinez, Priscilla; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Mollnes, Tom Eirik; Hestad, Knut; Bramness, Jørgen Gustav. Circulatory cytokine levels in Nepalese alcohol-use disorder patients with and without major depression. College of problems on drug dependence 76th annual meeting 2014-06-13 - 2014-06-19 2014.

 • Westin, Andreas; Bramness, Jørgen Gustav; Chalabianloo, Fatemeh; Slørdal, Lars. Westin og medarbeidere svarer (om pregabalinmisbruk).. (Fulltekst: http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/1045-6.pdf Tidsskrift for Den norske legeforening 2013. ISSN 0029-2001.s 1045 - 1045.s doi: 10.4045/tidsskr.13.0619.

 • Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Martinez, Priscilla; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Mollnes, Tom Eirik; Hestad, Knut; Bramness, Jørgen Gustav. Alteration of circulatory cytokine levels in alcohol-use disorder patients with and without major depression. Innlandskongressen for helseforskning 2013 2013-09-10 - 2013-09-11 2013.

 • Westin, Andreas Austgulen; Bramness, Jørgen Gustav; Chalabianloo, Fatemeh; Rygnestad, Tarjei; Slørdal, Lars. Pregabalin bør flyttes til reseptgruppe B 615. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 (6). ISSN 0029-2001.s 615 - 616.s doi: 10.4045/tidsskr.13.0013.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Commentary on Bosker et al. (2012): Driving under the influence of cannabinoids. Addiction 2012; Volum 107 (10). ISSN 0965-2140.s 1845 - 1846.s doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.03949.x.

 • Gustavsen, Ingebjørg Gussgard; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana. Zopiclone and traffic safety: introducing legalized blood zopiclone concentration limits - is it evidence based?. 2012 (1442) ISBN 9788282644075.

 • Holdo, Ingvild; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav. Parent's Use of Hypnotics Predicts Alimemazine Use in Infants and Toddlers. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2012; Volum 21. ISSN 1053-8569.s 142 - 143.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Ravndal, Edle; Waal, Helge. LAR- forskningen 2011. 2012.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Forord til boken. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39886-3.s 5 - 7.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Helland, Arne. Baklofen for alkoholmisbruk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (21). ISSN 0029-2001.s 2132 - 2133.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0584.

 • Mordal, Jon; Bramness, Jørgen Gustav. Recent substance intake and drug influence among patients admitted to acute psychiatric wards : a cross-sectional study of toxicological findings, physician assessment and patient self-report in two Norwegian hospitals. (Fulltekst: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=115895 (Sammendrag: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2011/mordal-jon.html) Unipub forlag 2011 (1125) ISBN 978-82-8264-152-4.

 • Hartz, Ingeborg; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana. Prescription of antidepressants to patients on opioid maintenance therapy. 13th annual meeting of The international society of addiction medicine 2011-09-06 - 2011-09-10 2011.

 • Gjersing, Linn Renathe; Jonassen, Kristine Vinge; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas. A descriptive registry study of those who died from drug-induced deaths between 2006-2008 in Oslo. ISAM 2011-09-06 - 2011-09-10 2011.

 • Gjersing, Linn Renathe; Biong, Stian Nissen; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas. Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 : En helhetlig gjennomgang. 2011 (2) ISBN 978-82-93019-03-9. ISSN 1891-8158.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Misbruk av pregabalin. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (17). ISSN 0029-2001.s 1703 - 1704.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Om å tenke utenfor boksen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (4). ISSN 0029-2001.s 386 - .

 • Bramness, Jørgen Gustav; Waal, Helge. J.G. Bramness og H. Waal svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (12). ISSN 0029-2001.s 1225 - 1226.

 • Bramness, Jørgen G.; Walby, FA. Internet use and suicide among younger age groups between 1989 and 2008 in Japan - Reply. Acta Psychiatrica Scandinavica 2010; Volum 121 (6). ISSN 0001-690X.s 485 - 486.s doi: 10.1111/j.1600-0447.2010.01548.x.

 • Mordal, Jon; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav. Rus i akuttpsykiatrien. Nordisk konferanse om ruslidelse og psykiske lidelser 2009-05-04 - 2009-05-06 2009.

 • Kornør, Hege; Pedersen, Willy; Bramness, Jørgen G.. Adolescent cannabis use and prescribed benzodiazepine anxiolytic use in early adulthood. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2009; Volum 18. ISSN 1053-8569.s S1-S273 - .s doi: 10.1002/pds.1806.

 • Medhus, Sigrid; Mordal, Jon; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg; Gossop, Michael; Bramness, Jørgen G.. A comparison between acutely admitted psychiatric patients positive and negative for amphetamine. Drug and Alcohol Review 2009; Volum 28. ISSN 0959-5236.s A44 - .

 • Bramness, Jørgen G.; Waal, Helge; Mørland, Jørg. Unødvendig nyord om avhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (9). ISSN 0029-2001.s 904 - .s doi: 10.4045/tidsskr.09.0297.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.. Ecological studies and the big puzzle of falling suicide rates. Acta Psychiatrica Scandinavica 2009; Volum 119. ISSN 0001-690X.s 169 - 170.

 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik. Ecological studies and the big puzzle of falling suicide rates. Acta Psychiatrica Scandinavica 2009; Volum 119 (3). ISSN 0001-690X.s 169 - 170.s doi: 10.1111/j.1600-0447.2008.01318.x.

 • Bramness, Jørgen G.. Ungdom og dagliglivets smerter. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (15). ISSN 0029-2001.s 1444 - .

 • Bramness, Jørgen G.. Somadril bedre enn placebo. 2008.

 • Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana; Neutel, Ineke; Mørland, Jørg; Engeland, Anders. No increase in risk of road traffic accidents after prescriptions of mood stabilizers. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; Volum 17. ISSN 1053-8569.s S19 - S20.s doi: 10.1002/pds.1631.

 • Skurtveit, Svetlana; Strøm, Hanne; Skrivarhaug, Torild; Bramness, Jørgen G.; Mørland, Jørg; Engeland, Anders. Patients treated with insulin or oral blood glucose lowering drugs and risk of road traffic accidents: A registry-based cohort study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; Volum 17. ISSN 1053-8569.s S190 - .s doi: 10.1002/pds.1631.

 • Bramness, Jørgen G.; Weitoft, Gunilla Ringbäck; Hallas, Jesper. The use of lithium in the adult population (18-69 years) in Denmark, Norway and Sweden. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; Volum 17. ISSN 1053-8569.s S92 - S93.s doi: 10.1002/pds.1631.

 • Bramness, Jørgen G.; Grøholt, Berit; Engeland, Anders; Furu, Kari. The use of lithium, valproate or lamotrigine as mood stabilizers in children and adolescents in Norway 2004-2007. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; Volum 17. ISSN 1053-8569.s S90 - S91.s doi: 10.1002/pds.1631.

 • Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana; Gustavsen, Ingebjørg; Mørland, Jørg. The absence of evidence is not the same as evidence for absence!. Addiction 2008; Volum 103 (3). ISSN 0965-2140.s 513 - 514.s doi: 10.1111/j.1360-0443.2007.02103.x.

 • Bramness, Jørgen G.; Sandvik, Pål; Schøyen, Helle; Walby, Fredrik A.. J. Bramness og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128 (4). ISSN 0029-2001.s 475 - .

 • Gjerden, Pål; Bramness, Jørgen G.; Slørdal, Lars. Effect of warnings in a medical journal on the use of orphenadrine. Journal of Evaluation In Clinical Practice 2008; Volum 14 (4). ISSN 1356-1294.s 615 - 617.s doi: 10.1111/j.1365-2753.2007.00912.x.

 • Bramness, Jørgen G.. Foreningen Somadril i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128 (13/14). ISSN 0029-2001.s 1545 - .

 • Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana. Carisoprodol should be taken off the market. Southern medical journal (Birmingham, Ala. Print) 2008; Volum 101 (10). ISSN 0038-4348.s 1074 - .s doi: 10.1097/SMJ.0b013e318184ac60.

 • Bramness, Jørgen G.. Godt om kvinner og alkohol. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128 (15). ISSN 0029-2001.s 1694 - .

 • Kirkehei, Ingvild; Leiknes, Kari Ann; Larun, Lillebeth; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bramness, Jørgen; Gråwe, Rolf W; Haugerud, Helge; Helseth, Valborg Helene; Landheim, Anne; Lossius, Kari; Waal, Helge. Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling. 2008 (25/2008) ISBN 978-82-8121-222-0. ISSN 1890-1298.

 • Furu, Kari; Skurtveit, Svetlana; Selmer, Randi Marie; Bramness, Jørgen G.; Tverdal, Aage. Smoking and alcohol consumption and subsequent use of psychotropic medications - a prospective study of 10 513 adolescents in Norway. 23rd International Conference of Pharmacoepidemiology (ICPE) 2007-08-18 - 2007-08-22 2007.

 • Engeland, Anders; Bramness, Jørgen G.; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Rønning, Marit; Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari. Prescription drug use before, during and after pregnancy among 50,000 women in Norway in 2004-2005. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007; Volum 16. ISSN 1053-8569.

 • Furu, Kari; Skurtveit, Svetlana; Selmer, Randi Marie; Bramness, Jørgen G.; Tverdal, Aage. Smoking and alcohol consumption and subsequent use of psychotropic medications - A prospective study of 10,513 adolescents in Norway. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007; Volum 16. ISSN 1053-8569.

 • Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.; Neutel, I; Gustavsen, Ingebjørg; Bachs, Liliana Casulleras; Engeland, Anders. Traffic accident risks associated with the prescription of medicinal drugs: A registry-based cohort study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007; Volum 16. ISSN 1053-8569.s S12 - .s doi: 10.1002/pds.

 • Bramness, Jørgen G.; Sandvik, Pål; Schøyen, Helle; Walby, Fredrik A. Svakt om antidepressiver fra Kunnskapssenteret. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (24). ISSN 0029-2001.s 3236 - 3237.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.. Selvmord kan forebygges. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007. ISSN 0804-3116.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Sandvik, Pål; Schøyen, Helle; Walby, Fredrik A.. Svakt om antidepressiver fra Kunnskapssenteret. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (24). ISSN 0029-2001.s 3236 - 3237.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.. J. Bramness & F.A. Walby svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (13-14). ISSN 0029-2001.s 1811 - .

 • Bramness, Jørgen G.. Godt oppdatert klassiker om psykofarmakologi. Anmeldelse av boken "Psykofarmaka: Medikamentell behandling av psykiske lidelser" av O. Lingjærde. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (6). ISSN 0029-2001.s 775 - .

 • Bramness, Jørgen G.. Narkotika og misbruk av legemidler. Anmeldelse av "WHO expert comittee on drug dependence". Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (10). ISSN 0029-2001.s 1412 - .

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.. J. Bramness & F.A. Walby svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (21). ISSN 0029-2001.s 2843 - .

 • Larun, Lillebeth; Helseth, Valborg Helene; Bramness, Jørgen G; Haugerud, Helge; Høie, Bjørg; Gråwe, Rolf W; Kornør, Hege; Landheim, Anne; Lossius, Kari; Hammerstrøm, Karianne Thune; Waal, Helge. Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: del 1 Screening og diagnoseinstrumenter. 2007 (21/2007) ISBN 978-82-8121-182-7. ISSN 1890-1298.

 • Bramness, Jørgen G.. Søvn til besvær. 2007.

 • Bramness, Jørgen G.. Vil fjerne medisin. Ekspertråd:Avregistrer Somadril!. 2007.

 • Bramness, Jørgen G.. Psykofarmaka, rus og psykiatri. 2007.

 • Bramness, Jørgen G.. Sikrer seg Somadril/Frykter Somadril-hamstring. 2007.

 • Gustavsen, Ingebjørg; Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana; Engeland, Anders; Neutel, Ineke; Mørland, Jørg. Traffic accident risk associated with the prescription of hypnotic drugs: a registry-based cohort study. ICADTS 2007 2007-08-26 - 2007-08-30 2007.

 • Engeland, Anders; Bramness, Jørgen G; Daltveit, Anne Kjersti; Rønning, Marit; Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari. Prescription drug use before, during and after pregnancy among 50 000 women in Norway in 2004-2005. 23rd ICPE in Ottawa, Canada 2007-08-20 - 2007.

 • Engeland, Anders; Bramness, Jørgen G.; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Rønning, Marit; Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari. Prescription drug use before, during and after pregnancy among 50 000 women in Norway in 2004-2005. 23rd International Conference of Pharmacoepidemiology (ICPE) 2007-08-18 - 2007-08-22 2007.

 • Skurtveit, Svetlana; Engeland, Anders; Bramness, Jørgen G.; Gustavsen, Ingebjørg G.; Bachs, Liliana Casulleras; Mørland, Jørg. Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler: En registerbasert kohortstudie. Vintermøtet på Beitostølen 2007-01-25 - 2007-01-28 2007.

 • Bramness, Jørgen G.; Furu, Kari; Engeland, Anders; Skurtveit, Svetlana. The pharmacoepidemiology of carisoprodol misuse and abuse. International Conference on Pharmacoepidemiology 2006-08-24 - 2006-08-27 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Furu, Kari; Engeland, Anders; Skurtveit, Svetlana. The pharmacoepidemiology of Carisoprodol misuse and abuse. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2006; Volum 15. ISSN 1053-8569.s S112 - S113.

 • Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Furu, Kari. The impact of medicinal authority's warnings on the prescribing of SSRI antidepressants to children and adolescents in Norway. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2006; Volum 15. ISSN 1053-8569.s S211 - S211.

 • Bramness, Jørgen Gustav. CYP-genotyping ved psykofarmakologisk behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (4). ISSN 0029-2001.s 480 - 480.

 • Gustavsen, Ingebjørg G.; Al-Sammurraie, Muhammad; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.. Klinisk bedømt påvirkning hos bilførere pågrepet med sovemidlene zopiklon eller zolpidem i blodet. Nasjonalt rusmiddelforskerseminar 2006-11-30 - 2006-12-01 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Kornør, Hege. Benzodiazepine prescription to patients in opoid agonist replacement therapy in Norway. Nasjonalt rusmiddelforskerseminar 2006-11-30 - 2006-12-01 2006.

 • Bramness, JG; Walby, Fredrik A.; Tverdal, Aage. Antidepressiver og selvmord; en økologisk studie av sammenhengen mellom salg av antidepressiver og selvmord i Norge 1980-2004. Psykiatriveka 2006-09-06 - 2006.

 • Mordal, Jon; Mørland, Jørg; Holm, Bjørn; Bramness, Jørgen G.. Drug abuse and psychiatry: the prevalence of substance abuse amongst psychiatric patients acutely admitted. Rus og Psykisk Helse 2006-02-06 - 2006-02-08 2006.

 • Mordal, Jon; Bramness, Jørgen G.; Mørland, Jørg; Holm, Bjørn. Drug abuse and psychiatry: the prevalence of substance abuse amongst psykiatric patients acutely admitted. Mental Helse's årlige forskningskonferanse 2006-02-13 - 2006-02-15 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Dalgard, Odd Steffen. The prevalence and incidence of drug treated bipolar disorder in the adult(20-65 years) as seen in the Norwegian prescription database. Mental Helse's årlige forskningskonferanse 2006-02-13 - 2006-02-15 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Dalgard, Odd Steffen. The prevalence and incidence of drug treated bipolar disorder in the adult(20-65 years) as seen in the Norwegian prescription database. NSFTs vintermøte 2006-01-26 - 2006-01-28 2006.

 • Høiseth, Gudrun; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.. Dødelige forgiftninger med karisoprodol (Somadril). NSFTs vintermøte 2006-01-26 - 2006-01-28 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik A.; Skurtveit, Svetlana; Tverdal, Aage. Regional differences in suicide rate and the use of lithium and newer antidepressants in Norway. Psykiatriveka 2006-09-04 - 2006-09-08 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Furu, Kari. The Impact of Medicinal Authority's Warnings on the Prescribing of SSRI Antidepressants to Children and Adolescents in Norway. International Conference on Pharmacoepidemiology 2006-08-24 - 2006-08-27 2006.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.; Skurtveit, Svetlana; Tverdal, Aage. Regional differences in suicide rate and the use of lithium and newer antidepressants in Norway. International Society of Pharmacoepidemiology; Annual meeting 2005-08-12 - 2005.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Aasland, Olaf Gjerløw. Rus og nevrobiologi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2002; Volum 122 (23). ISSN 0029-2001.s 2311 - 2312.

 • Kristoffersen, Lena; Bramness, Jørgen Gustav; Krogh, Mette; Lundanes, Elsa; Christophersen, Asbjørg S. Stability of citalopram, paroxetine and their metabolites in plasma and whole blood from spiked and real samples. TIAFT 1999-09-06 - 1999.

 • Bachs, Liliana; Bramness, Jørgen Gustav; Waal, Helge. Buprenorfin - en litteraturgjennomgang. 1999.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Skrede, Silje; Kroken, Rune Andreas; Castberg, Ingrid Mehli; Røssberg, Jan Ivar; Johnsen, Erik; Hanssen, Karen Mergrethe. Norsk Psykiatrisk Forening: Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler. 2020.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Malt, Ulrik Fredrik. Nedtrapping av antipsykotiske legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0322..

 • Bramness, Jørgen Gustav; Bretteville-Jensen, Anne Line. Cannabis – farligere enn vi trodde?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020; Volum 140. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0801.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Valeur, Jørgen; Bramness, Jørgen Gustav; Lien, Lars. Alcohol-related alterations of the gut microbial flora. Universitetet i Oslo 2020.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Malt, Ulrik Fredrik. Nedtrapping av antipsykotiske legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020; Volum 140 (10). ISSN 0029-2001.s 1 - 2.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0322.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Vindenes, Vigdis. Medisinsk cannabis. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (15). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0595.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Rossow, Ingeborg Margrete. Skader etter cannabisbruk. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034409.s 97 - 112.

 • Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav. Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services. (Sammendrag: https://doi.org/10.3920/978-90-8686-889-6) Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-889-6.s 212 - 212.s doi: 10.3920/978-90-8686-889-6.

 • Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav. Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services. ISAE 2019 Animal Lives Worth Living (Sammendrag: https://doi.org/10.3920/978-90-8686-889-6) 2019-08-05 - 2019-08-09 2019.

 • Toft, Helge; Lien, Lars; Neupane, Sudan Prasad; Abebe, Dawit Shawel; Tilden, Terje; Bramness, Jørgen Gustav. Anti-inflammatory drugs obscure the relationship between mental distress and inflammatory cytokines. Psychoneuroimmunology Research Society 2019-06-05 - 2019-06-05 2019.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Tilgang til helsedata er ikke lett. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (8). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0234.

 • Wiig, Eli Marie; Bramness, Jørgen Gustav; Haugland, Bente Storm Mowatt; Ravndal, Edle. Substance dependent women becoming mothers - breaking the intergenerational transference of substance use disorders.. Universitetet i Oslo 2019.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje. Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika hos lar-pasienter. Utposten 2018 (1). ISSN 0800-5680.

 • Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Hjellvik, Vidar; Hartz, Ingeborg; Nesvåg, Ragnar; Hauge, Lars Johan; Handal, Marte. Increase in diagnosis of depressive disorders contributes to the increase in antidepressant use in adolescents. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2018. ISSN 1053-8569.

 • Røssberg, Jan Ivar; Bramness, Jørgen Gustav. Antipsychotic drugs for more than two years?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0844.

 • Gjerden, Pål; Bramness, Jørgen Gustav; Slørdal, Lars. Kvetiapin brukes for mye. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (13). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0535.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Om LSD på lesesalen, bønder og proporsjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (2). ISSN 0029-2001.s 106 - 106.s doi: 10.4045/tidsskr.17.1020.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Alkoholassosiert dysbiose?. NGF-nytt 2018; Volum 25 (1).s 29 - 29.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Aanes, Håvard; Medhus, Asle Wilhelm; Skar, Viggo Øystein; Malvik, Stine; Henriksen, Christine; Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Tarmfloraendringer hos pasienter med forhøyet alkoholkonsum. Det 45. årsmøtet i Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF) 2018-02-08 - 2018-02-10 2018.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje. Vanedannende legemidler og bilkjøring. Utposten 2017 (7). ISSN 0800-5680.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje. Toleranseutvikling, nedtrapping og seponering av benzodiazepiner og z-hypnotika. Utposten 2017 (6). ISSN 0800-5680.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje. God forskrivning av benzodiazepiner i allmennpraksis. Utposten 2017 (5). ISSN 0800-5680.

 • Toft, Helge Prytz; Lien, Lars; Neupane, Sudan Prasad; Tilden, Terje; Wampold, Bruce E.; Bramness, Jørgen Gustav. PTSD Patients in treatment show increasing cytokine levels despite symptom relief. Psychoneuroimmunology Research Society 2017-06-08 - 2017-06-08 2017.

 • Mørland, Jørg Gustav; Bramness, Jørgen Gustav. Effekter av cannabis varer lenger enn antatt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (20). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0429.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Aanes, Håvard; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Chronic alcohol overconsumption may alter composition of gut microbiota. 4th National Microbiota Conference 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Aanes, Håvard; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Alterations of gut microbiota composition in patients with chronic alcohol overconsumption. NeuroGASTRO 2017 2017-08-24 - 2017-08-26 2017.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Aanes, Håvard; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Bramness, Jørgen Gustav; Valeur, Jørgen. Alterations of gut microbiota composition in patients with chronic alcohol overconsumption. Neurogastroenterology and Motility 2017; Volum 29. ISSN 1350-1925.s 84 - 85.

 • Torvik, Fartein Ask; Ystrom, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Tambs, Kristian; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Kendler, Kenneth S.; Reichborn-Kjennerud, Ted. Correspondence between common mental disorders assessed in diagnostic interviews and health registries: Implications for genetic studies. 47th Behavior Genetics Annual Meeting, Oslo, Norway 2017-06-28 - 2017-07-01 2017.

 • Engh, John; Bramness, Jørgen Gustav. Psychosis relapse, medication non-adherence, and cannabis. The Lancet Psychiatry 2017; Volum 4 (8). ISSN 2215-0374.s 578 - 579.s doi: 10.1016/S2215-0366(17)30254-7.

 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Hansen, Berit Marina Hjelde; Hjellvik, Vidar; Skurtveit, Svetlana. Infants With dispensed hypnotics have a greater risk of developing hyperkinetic disorder in School age. Nordic Sleep Conference 2017 2017-05-24 - 2017-05-26 2017.

 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Hansen, Berit Hjelde; Hjellvik, Vidar. Infants with Sleep Problems have a Greater Risk of Developing ADHD in school age. EPA 2017 2017-04-01 - 2017-04-04 2017.

 • Jåbekk, Pål; Sandåker, Lars; Bramness, Jørgen Gustav. Lars og Pål. Episode 19 Jørgen G. Bramness om forskning og formidling. (Fulltekst: http://larsogpaal.libsyn.com/episode-19-jrgen-g-bramness-om-forskning-og-formidling 2017.

 • Handal, Marte; Mahic, Milada; Hjellvik, Vidar; Lund, Ingunn Olea; Øhman, Inger; Wikner, Birgitta Norstedt; Kieler, Helle; Nørgaard, Mette; Hernandez-Diaz, Sonia; Bramness, Jørgen Gustav; Ravndal, Edle; Halmesmaki, Erja; Skurtveit, Svetlana. Background and design: A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child (ScopeOMT). NFR konferanse 2016-02-01 - 2016-02-03 2016.

 • Nesvåg, Ragnar; Hartz, Ingeborg; Bramness, Jørgen Gustav; Hjellvik, Vidar; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana. Differences Between Genders in Antipsychotic Medication Among Children and Adolescents – Patterns in Use and Underlying Mental Disorders. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2016. ISSN 1053-8569.

 • Handal, Marte; Mahic, Milada; Hjellvik, Vidar; Lund, Ingunn Olea; Øhman, Inger; Wikner, Birgitta Nordstedt; Kieler, Helle; Nørgaard, Mette; Hernandez-Diaz, Sonia; Bramness, Jørgen Gustav; Ravndal, Edle; Halmesmæki, Erja; Skurtveit, Svetlana. Background and design: A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child (ScopeOMT). LAR-konferansen 2016 2016-10-20 - 2016-10-21 2016.

 • Tvete, Ingunn Fride; Bramness, Jørgen Gustav; Slørdal, Lars; Gjerden, Pål. Utvikling i kvetiapinbruk over tid. 2016 (SAMBA/29/16).

 • Vindenes, Vigdis; Bramness, Jørgen Gustav; Bretteville-Jensen, Anne Line; Mørland, Jørg; Bachs, Liliana Casulleras. Gir sterkere cannabis flere helseproblemer?. (Fulltekst: http://tidsskriftet.no/2016/11/kronikk/gir-sterkere-cannabis-flere-helseproblemer Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (20). ISSN 0029-2001.s 1736 - 1738.s doi: 10.4045/tidsskr.15.1297.

 • Tveter, Anne Louise; Bakken, Trine Lise; Røssberg, Jan Ivar; Bech-Pedersen, Egon; Bramness, Jørgen Gustav. Short communication: reliability and validity of the UKU Side Effect Rating Scale for adults with intellectual disabilities. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2016; Volum 10 (3). ISSN 2044-1282.s 166 - 171.s doi: 10.1108/AMHID-10-2015-0051.

 • Bjørkhaug, Steinar Traae; Skar, Viggo Øystein; Bramness, Jørgen Gustav; Medhus, Asle Wilhelm; Tollisen, Anita; Valeur, Jørgen. Påvirker alkohol tarmens mikroflora? En retrospektiv studie av 719 13C-D-Xylose pusteprøver. Det 43. årsmøtet i Norsk Gastroenterologisk Forening 2016-02-04 - 2016-02-06 2016.

 • Tvete, Ingunn Fride; Bramness, Jørgen Gustav; Skrede, Silje; Steen, Vidar Martin; Tanum, Lars. Nye brukere av antipsykotika og utvikling av diabetes mellitus. 2015 (SAMBA/14/15).

 • Tveito, Marit; Correll, Christoph U.; Bramness, Jørgen Gustav; Engedal, Knut; Lorentzen, Bernhard; Refsum, Helge; Høiseth, Gudrun. Correlates of major medication side effects interfering with daily performance: results from a cross-sectional cohort study of older psychiatric patients. Landskonferanse i alderspsykiatri 2015-04-20 - 2015-04-22 2015.

 • Nesvåg, Ragnar; Bramness, Jørgen Gustav; Ystrøm, Eivind. The link between use of psychedelic drugs and mental health problems. Journal of Psychopharmacology 2015; Volum 29 (9). ISSN 0269-8811.s 1035 - 1040.s doi: 10.1177/0269881115596156.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Henriksen, Beate; Person, Olle; Mann, Karl. Reply. European Addiction Research 2015; Volum 21 (1). ISSN 1022-6877.s 32 - .s doi: 10.1159/000365081.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Cannabis som medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (3). ISSN 0029-2001.s 252 - 253.s doi: 10.4045/tidsskr.14.1426.

 • Rognli, Eline Borger; Medhus, Sigrid; Bramness, Jørgen Gustav. Amfetaminutløst psykose eller schizofreni? :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (3). ISSN 0029-2001.s 249 - 251.s doi: 10.4045/tidsskr.14.1365.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Bretteville-Jensen, Anne Line. Legalizing it…(?). (Fulltekst: http://www.dagbladet.no/2014/02/06/kultur/meninger/hovedkronikk/31668467/ Dagbladet 2014. ISSN 0805-3766.

 • Martinez, Priscilla; Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Mollnes, Tom Eirik; Hestad, Knut; Bramness, Jørgen Gustav. Alcohol use severity may attenuate elevated cytokine levels associated with depression in Nepalese alcohol-use disorder patients. 21st Annual Scientific Meeting of Psychoneuroimmunology Research Society 2014-05-28 - 2014-05-31 2014.

 • Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Martinez, Priscilla; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Mollnes, Tom Eirik; Hestad, Knut; Bramness, Jørgen Gustav. Circulatory cytokine levels in Nepalese alcohol-use disorder patients with and without major depression. College of problems on drug dependence 76th annual meeting 2014-06-13 - 2014-06-19 2014.

 • Westin, Andreas; Bramness, Jørgen Gustav; Chalabianloo, Fatemeh; Slørdal, Lars. Westin og medarbeidere svarer (om pregabalinmisbruk).. (Fulltekst: http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/1045-6.pdf Tidsskrift for Den norske legeforening 2013. ISSN 0029-2001.s 1045 - 1045.s doi: 10.4045/tidsskr.13.0619.

 • Neupane, Sudan Prasad; Lien, Lars; Martinez, Priscilla; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Mollnes, Tom Eirik; Hestad, Knut; Bramness, Jørgen Gustav. Alteration of circulatory cytokine levels in alcohol-use disorder patients with and without major depression. Innlandskongressen for helseforskning 2013 2013-09-10 - 2013-09-11 2013.

 • Westin, Andreas Austgulen; Bramness, Jørgen Gustav; Chalabianloo, Fatemeh; Rygnestad, Tarjei; Slørdal, Lars. Pregabalin bør flyttes til reseptgruppe B 615. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 (6). ISSN 0029-2001.s 615 - 616.s doi: 10.4045/tidsskr.13.0013.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Commentary on Bosker et al. (2012): Driving under the influence of cannabinoids. Addiction 2012; Volum 107 (10). ISSN 0965-2140.s 1845 - 1846.s doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.03949.x.

 • Gustavsen, Ingebjørg Gussgard; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana. Zopiclone and traffic safety: introducing legalized blood zopiclone concentration limits - is it evidence based?. 2012 (1442) ISBN 9788282644075.

 • Holdo, Ingvild; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav. Parent's Use of Hypnotics Predicts Alimemazine Use in Infants and Toddlers. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2012; Volum 21. ISSN 1053-8569.s 142 - 143.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Ravndal, Edle; Waal, Helge. LAR- forskningen 2011. 2012.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Forord til boken. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39886-3.s 5 - 7.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Helland, Arne. Baklofen for alkoholmisbruk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (21). ISSN 0029-2001.s 2132 - 2133.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0584.

 • Mordal, Jon; Bramness, Jørgen Gustav. Recent substance intake and drug influence among patients admitted to acute psychiatric wards : a cross-sectional study of toxicological findings, physician assessment and patient self-report in two Norwegian hospitals. (Fulltekst: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=115895 (Sammendrag: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2011/mordal-jon.html) Unipub forlag 2011 (1125) ISBN 978-82-8264-152-4.

 • Hartz, Ingeborg; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana. Prescription of antidepressants to patients on opioid maintenance therapy. 13th annual meeting of The international society of addiction medicine 2011-09-06 - 2011-09-10 2011.

 • Gjersing, Linn Renathe; Jonassen, Kristine Vinge; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas. A descriptive registry study of those who died from drug-induced deaths between 2006-2008 in Oslo. ISAM 2011-09-06 - 2011-09-10 2011.

 • Gjersing, Linn Renathe; Biong, Stian Nissen; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas. Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 : En helhetlig gjennomgang. 2011 (2) ISBN 978-82-93019-03-9. ISSN 1891-8158.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Misbruk av pregabalin. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (17). ISSN 0029-2001.s 1703 - 1704.

 • Bramness, Jørgen Gustav. Om å tenke utenfor boksen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (4). ISSN 0029-2001.s 386 - .

 • Bramness, Jørgen Gustav; Waal, Helge. J.G. Bramness og H. Waal svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (12). ISSN 0029-2001.s 1225 - 1226.

 • Bramness, Jørgen G.; Walby, FA. Internet use and suicide among younger age groups between 1989 and 2008 in Japan - Reply. Acta Psychiatrica Scandinavica 2010; Volum 121 (6). ISSN 0001-690X.s 485 - 486.s doi: 10.1111/j.1600-0447.2010.01548.x.

 • Mordal, Jon; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav. Rus i akuttpsykiatrien. Nordisk konferanse om ruslidelse og psykiske lidelser 2009-05-04 - 2009-05-06 2009.

 • Kornør, Hege; Pedersen, Willy; Bramness, Jørgen G.. Adolescent cannabis use and prescribed benzodiazepine anxiolytic use in early adulthood. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2009; Volum 18. ISSN 1053-8569.s S1-S273 - .s doi: 10.1002/pds.1806.

 • Medhus, Sigrid; Mordal, Jon; Holm, Bjørn; Mørland, Jørg; Gossop, Michael; Bramness, Jørgen G.. A comparison between acutely admitted psychiatric patients positive and negative for amphetamine. Drug and Alcohol Review 2009; Volum 28. ISSN 0959-5236.s A44 - .

 • Bramness, Jørgen G.; Waal, Helge; Mørland, Jørg. Unødvendig nyord om avhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (9). ISSN 0029-2001.s 904 - .s doi: 10.4045/tidsskr.09.0297.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.. Ecological studies and the big puzzle of falling suicide rates. Acta Psychiatrica Scandinavica 2009; Volum 119. ISSN 0001-690X.s 169 - 170.

 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik. Ecological studies and the big puzzle of falling suicide rates. Acta Psychiatrica Scandinavica 2009; Volum 119 (3). ISSN 0001-690X.s 169 - 170.s doi: 10.1111/j.1600-0447.2008.01318.x.

 • Bramness, Jørgen G.. Ungdom og dagliglivets smerter. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (15). ISSN 0029-2001.s 1444 - .

 • Bramness, Jørgen G.. Somadril bedre enn placebo. 2008.

 • Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana; Neutel, Ineke; Mørland, Jørg; Engeland, Anders. No increase in risk of road traffic accidents after prescriptions of mood stabilizers. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; Volum 17. ISSN 1053-8569.s S19 - S20.s doi: 10.1002/pds.1631.

 • Skurtveit, Svetlana; Strøm, Hanne; Skrivarhaug, Torild; Bramness, Jørgen G.; Mørland, Jørg; Engeland, Anders. Patients treated with insulin or oral blood glucose lowering drugs and risk of road traffic accidents: A registry-based cohort study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; Volum 17. ISSN 1053-8569.s S190 - .s doi: 10.1002/pds.1631.

 • Bramness, Jørgen G.; Weitoft, Gunilla Ringbäck; Hallas, Jesper. The use of lithium in the adult population (18-69 years) in Denmark, Norway and Sweden. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; Volum 17. ISSN 1053-8569.s S92 - S93.s doi: 10.1002/pds.1631.

 • Bramness, Jørgen G.; Grøholt, Berit; Engeland, Anders; Furu, Kari. The use of lithium, valproate or lamotrigine as mood stabilizers in children and adolescents in Norway 2004-2007. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2008; Volum 17. ISSN 1053-8569.s S90 - S91.s doi: 10.1002/pds.1631.

 • Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana; Gustavsen, Ingebjørg; Mørland, Jørg. The absence of evidence is not the same as evidence for absence!. Addiction 2008; Volum 103 (3). ISSN 0965-2140.s 513 - 514.s doi: 10.1111/j.1360-0443.2007.02103.x.

 • Bramness, Jørgen G.; Sandvik, Pål; Schøyen, Helle; Walby, Fredrik A.. J. Bramness og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128 (4). ISSN 0029-2001.s 475 - .

 • Gjerden, Pål; Bramness, Jørgen G.; Slørdal, Lars. Effect of warnings in a medical journal on the use of orphenadrine. Journal of Evaluation In Clinical Practice 2008; Volum 14 (4). ISSN 1356-1294.s 615 - 617.s doi: 10.1111/j.1365-2753.2007.00912.x.

 • Bramness, Jørgen G.. Foreningen Somadril i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128 (13/14). ISSN 0029-2001.s 1545 - .

 • Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana. Carisoprodol should be taken off the market. Southern medical journal (Birmingham, Ala. Print) 2008; Volum 101 (10). ISSN 0038-4348.s 1074 - .s doi: 10.1097/SMJ.0b013e318184ac60.

 • Bramness, Jørgen G.. Godt om kvinner og alkohol. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128 (15). ISSN 0029-2001.s 1694 - .

 • Kirkehei, Ingvild; Leiknes, Kari Ann; Larun, Lillebeth; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bramness, Jørgen; Gråwe, Rolf W; Haugerud, Helge; Helseth, Valborg Helene; Landheim, Anne; Lossius, Kari; Waal, Helge. Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling. 2008 (25/2008) ISBN 978-82-8121-222-0. ISSN 1890-1298.

 • Furu, Kari; Skurtveit, Svetlana; Selmer, Randi Marie; Bramness, Jørgen G.; Tverdal, Aage. Smoking and alcohol consumption and subsequent use of psychotropic medications - a prospective study of 10 513 adolescents in Norway. 23rd International Conference of Pharmacoepidemiology (ICPE) 2007-08-18 - 2007-08-22 2007.

 • Engeland, Anders; Bramness, Jørgen G.; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Rønning, Marit; Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari. Prescription drug use before, during and after pregnancy among 50,000 women in Norway in 2004-2005. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007; Volum 16. ISSN 1053-8569.

 • Furu, Kari; Skurtveit, Svetlana; Selmer, Randi Marie; Bramness, Jørgen G.; Tverdal, Aage. Smoking and alcohol consumption and subsequent use of psychotropic medications - A prospective study of 10,513 adolescents in Norway. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007; Volum 16. ISSN 1053-8569.

 • Skurtveit, Svetlana; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.; Neutel, I; Gustavsen, Ingebjørg; Bachs, Liliana Casulleras; Engeland, Anders. Traffic accident risks associated with the prescription of medicinal drugs: A registry-based cohort study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007; Volum 16. ISSN 1053-8569.s S12 - .s doi: 10.1002/pds.

 • Bramness, Jørgen G.; Sandvik, Pål; Schøyen, Helle; Walby, Fredrik A. Svakt om antidepressiver fra Kunnskapssenteret. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (24). ISSN 0029-2001.s 3236 - 3237.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.. Selvmord kan forebygges. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007. ISSN 0804-3116.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Sandvik, Pål; Schøyen, Helle; Walby, Fredrik A.. Svakt om antidepressiver fra Kunnskapssenteret. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (24). ISSN 0029-2001.s 3236 - 3237.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.. J. Bramness & F.A. Walby svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (13-14). ISSN 0029-2001.s 1811 - .

 • Bramness, Jørgen G.. Godt oppdatert klassiker om psykofarmakologi. Anmeldelse av boken "Psykofarmaka: Medikamentell behandling av psykiske lidelser" av O. Lingjærde. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (6). ISSN 0029-2001.s 775 - .

 • Bramness, Jørgen G.. Narkotika og misbruk av legemidler. Anmeldelse av "WHO expert comittee on drug dependence". Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (10). ISSN 0029-2001.s 1412 - .

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.. J. Bramness & F.A. Walby svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (21). ISSN 0029-2001.s 2843 - .

 • Larun, Lillebeth; Helseth, Valborg Helene; Bramness, Jørgen G; Haugerud, Helge; Høie, Bjørg; Gråwe, Rolf W; Kornør, Hege; Landheim, Anne; Lossius, Kari; Hammerstrøm, Karianne Thune; Waal, Helge. Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: del 1 Screening og diagnoseinstrumenter. 2007 (21/2007) ISBN 978-82-8121-182-7. ISSN 1890-1298.

 • Bramness, Jørgen G.. Søvn til besvær. 2007.

 • Bramness, Jørgen G.. Vil fjerne medisin. Ekspertråd:Avregistrer Somadril!. 2007.

 • Bramness, Jørgen G.. Psykofarmaka, rus og psykiatri. 2007.

 • Bramness, Jørgen G.. Sikrer seg Somadril/Frykter Somadril-hamstring. 2007.

 • Gustavsen, Ingebjørg; Bramness, Jørgen G.; Skurtveit, Svetlana; Engeland, Anders; Neutel, Ineke; Mørland, Jørg. Traffic accident risk associated with the prescription of hypnotic drugs: a registry-based cohort study. ICADTS 2007 2007-08-26 - 2007-08-30 2007.

 • Engeland, Anders; Bramness, Jørgen G; Daltveit, Anne Kjersti; Rønning, Marit; Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari. Prescription drug use before, during and after pregnancy among 50 000 women in Norway in 2004-2005. 23rd ICPE in Ottawa, Canada 2007-08-20 - 2007.

 • Engeland, Anders; Bramness, Jørgen G.; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Rønning, Marit; Skurtveit, Svetlana; Furu, Kari. Prescription drug use before, during and after pregnancy among 50 000 women in Norway in 2004-2005. 23rd International Conference of Pharmacoepidemiology (ICPE) 2007-08-18 - 2007-08-22 2007.

 • Skurtveit, Svetlana; Engeland, Anders; Bramness, Jørgen G.; Gustavsen, Ingebjørg G.; Bachs, Liliana Casulleras; Mørland, Jørg. Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler: En registerbasert kohortstudie. Vintermøtet på Beitostølen 2007-01-25 - 2007-01-28 2007.

 • Bramness, Jørgen G.; Furu, Kari; Engeland, Anders; Skurtveit, Svetlana. The pharmacoepidemiology of carisoprodol misuse and abuse. International Conference on Pharmacoepidemiology 2006-08-24 - 2006-08-27 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Furu, Kari; Engeland, Anders; Skurtveit, Svetlana. The pharmacoepidemiology of Carisoprodol misuse and abuse. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2006; Volum 15. ISSN 1053-8569.s S112 - S113.

 • Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Furu, Kari. The impact of medicinal authority's warnings on the prescribing of SSRI antidepressants to children and adolescents in Norway. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2006; Volum 15. ISSN 1053-8569.s S211 - S211.

 • Bramness, Jørgen Gustav. CYP-genotyping ved psykofarmakologisk behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (4). ISSN 0029-2001.s 480 - 480.

 • Gustavsen, Ingebjørg G.; Al-Sammurraie, Muhammad; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.. Klinisk bedømt påvirkning hos bilførere pågrepet med sovemidlene zopiklon eller zolpidem i blodet. Nasjonalt rusmiddelforskerseminar 2006-11-30 - 2006-12-01 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Kornør, Hege. Benzodiazepine prescription to patients in opoid agonist replacement therapy in Norway. Nasjonalt rusmiddelforskerseminar 2006-11-30 - 2006-12-01 2006.

 • Bramness, JG; Walby, Fredrik A.; Tverdal, Aage. Antidepressiver og selvmord; en økologisk studie av sammenhengen mellom salg av antidepressiver og selvmord i Norge 1980-2004. Psykiatriveka 2006-09-06 - 2006.

 • Mordal, Jon; Mørland, Jørg; Holm, Bjørn; Bramness, Jørgen G.. Drug abuse and psychiatry: the prevalence of substance abuse amongst psychiatric patients acutely admitted. Rus og Psykisk Helse 2006-02-06 - 2006-02-08 2006.

 • Mordal, Jon; Bramness, Jørgen G.; Mørland, Jørg; Holm, Bjørn. Drug abuse and psychiatry: the prevalence of substance abuse amongst psykiatric patients acutely admitted. Mental Helse's årlige forskningskonferanse 2006-02-13 - 2006-02-15 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Dalgard, Odd Steffen. The prevalence and incidence of drug treated bipolar disorder in the adult(20-65 years) as seen in the Norwegian prescription database. Mental Helse's årlige forskningskonferanse 2006-02-13 - 2006-02-15 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Dalgard, Odd Steffen. The prevalence and incidence of drug treated bipolar disorder in the adult(20-65 years) as seen in the Norwegian prescription database. NSFTs vintermøte 2006-01-26 - 2006-01-28 2006.

 • Høiseth, Gudrun; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen G.. Dødelige forgiftninger med karisoprodol (Somadril). NSFTs vintermøte 2006-01-26 - 2006-01-28 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Walby, Fredrik A.; Skurtveit, Svetlana; Tverdal, Aage. Regional differences in suicide rate and the use of lithium and newer antidepressants in Norway. Psykiatriveka 2006-09-04 - 2006-09-08 2006.

 • Bramness, Jørgen G.; Engeland, Anders; Furu, Kari. The Impact of Medicinal Authority's Warnings on the Prescribing of SSRI Antidepressants to Children and Adolescents in Norway. International Conference on Pharmacoepidemiology 2006-08-24 - 2006-08-27 2006.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.; Skurtveit, Svetlana; Tverdal, Aage. Regional differences in suicide rate and the use of lithium and newer antidepressants in Norway. International Society of Pharmacoepidemiology; Annual meeting 2005-08-12 - 2005.

 • Bramness, Jørgen Gustav; Aasland, Olaf Gjerløw. Rus og nevrobiologi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2002; Volum 122 (23). ISSN 0029-2001.s 2311 - 2312.

 • Kristoffersen, Lena; Bramness, Jørgen Gustav; Krogh, Mette; Lundanes, Elsa; Christophersen, Asbjørg S. Stability of citalopram, paroxetine and their metabolites in plasma and whole blood from spiked and real samples. TIAFT 1999-09-06 - 1999.

 • Bachs, Liliana; Bramness, Jørgen Gustav; Waal, Helge. Buprenorfin - en litteraturgjennomgang. 1999.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe