Gry Hellem Mortensen
Gry Hellem Mortensen
Harstadbiblioteket gry.h.mortensen@uit.no 77058172 Harstad Harstad 151

Gry Hellem Mortensen


Arbeidstittel

Daglig leder

Stillingsbeskrivelse

  • Daglig drift av Harstadbiblioteket
  • Tilrettelegging og utvikling
  • Prosjektleder for pilotprosjektet "VR i utdanningen" ved campus Harstad (Vår og høst 2020)
  • Prosjektleder for samarbeidsprosjektet "VR i utdanningen" (2020-2021)
Harstad 151