Gry Hellem Mortensen


Daglig leder

Stillingsbeskrivelse

  • Daglig leder UB Harstad
  • Leder samarbeidsprosjektet "VR i utdanningen" (2020 - >)

 

  • Tilrettelegging, utvikling og koordinering
  • Veiledning i søk og referansehåndtering
  • Utlån
  • Formidling