Bilde av Turi, Gunn Helene
Foto: UiT

Gunn Helene Turi


Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

Kontorsjef er direkte underlagt instituttleder og inngår som en del av ledergruppa på instituttet. Kontorsjefen er stedfortreder for instituttleder i administrative saker.

Kontorsjef har sekretærfunksjonen for instituttstyret og gir tilrådning i de saker som legges frem for dette.

Til stillingen hører personalansvar og økonomi/budsjettansvar i egen enhet.

Kontorsjef har videre ansvar for:

  • at de administrative og forvaltningsmessige oppgavene utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av instituttleder.
  • gode kommunikasjons- og informasjonslinjer ved instituttet og mellom administrasjonen og fakultetsadministrasjonen.
  • at det utarbeides virksomhetsplan og årsrapport for instituttets samlede virksomhet.
    utvikling, drift og vedlikehold av kvalitetssystemet på instituttnivå
  • HMS-arbeidet på instituttet
  • Internasjonalisering