Ingrid Solstad Andreassen


Stipendiat


 • Elise Johansen, Irene Vanja Dahl, Alexander Lott, Philipp Peter Nickels, Ingrid Solstad Andreassen :
  A Marine-Biology-Centric Definition of Ocean Connectivity and the Law of the Sea
  Arctic Review on Law and Politics 2021 ARKIV / DOI
 • Vito De Lucia, Ingrid Solstad Andreassen :
  Climate Litigation in Norway. A Preliminary Assessment
  DPCE Online 2020 FULLTEKST
 • Ingrid Solstad Andreassen :
  The role of tuna-RFMOs in combating 'ghost fishing': Where is the Catch?
  2023
 • Ingrid Solstad Andreassen :
  Økosystembasert fiskeriforvaltning: Kampen mot 'spøkelsesfiske'
  2023
 • Ingrid Solstad Andreassen :
  Lysets Mørke Bakside: Rettslig Regulering av Lysforurensning i Norge
  2023
 • Ingrid Solstad Andreassen :
  The Ecosystem Approach to Fisheries: Assessing Possibilities and Barriers for Future Conservation of Non-Target Species in Regional Fisheries Management Organizations
  2023
 • Mana Elise Hera Tugend, Ingrid Solstad Andreassen, Bastiaan (Bas) Klerk, Nikolaos Gkikas, Konstantinos Deligiannis Virvos :
  Introduction to the Outcomes of the 2022 NCLOS Conference on Ocean Space
  NCLOS Blog 2023
 • Ingrid Solstad Andreassen :
  Fisheries in Areas Beyond National Jurisdiction
  2023
 • Ingrid Solstad Andreassen :
  How can RFMOs shape future management practice to protect ocean commons through the ecosystem approach to fisheries?
  2023
 • Ingrid Solstad Andreassen :
  The Ecosystem Approach to Fisheries: Assessing the Constraints and Possibilities for Future Conservation of Non-target Species in Tuna-RFMOs
  2023
 • Elise Johansen, Margherita Paola Poto, Iva Parlov, Ingrid Solstad Andreassen, Alexander Lott, Jan Jakub Solski m.fl.:
  Ocean Connectivity and Law
  2021
 • Maria Madalena das Neves, Ingrid Solstad Andreassen :
  Miljø-, energi-, og havrett knyttet til Klimasøksmålet Arktis, og dets påvirkning
  2021
 • Ingrid Solstad Andreassen :
  The Ecosystem Approach in International Fisheries Law: Evaluating the role and potential of Regional Fisheries Management Organizations
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg skriver for tiden en doktorgrad med tittelen ""The Ecosystem Approach in International Fisheries Law: Evaluating the role and potential of Regional Fisheries Management Organizations". 

  Målet med avhandlingen er å undersøke og analysere hvordan en økosystembasert tilnærming i fiskerinæringen kan operasjonaliseres gjennom regionalt samarbeid, og hvordan slike regionale samarbeid kan bidra til å beskytte marine økosystemer.  

  Mine generelle forskningsinteresser omfatter følgende rettsområder; havrett, miljørett, folkerett og menneskerettigheter.

  Undervisning

  Spesiell forvaltningsrett - Miljø- og ressursrett.


  Medlem i forskningsgruppe