No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Natur- og helsefagbiblioteket elin.m.paulsen@uit.no +4777644159 Tromsø MH B.6018

Elin Marianne Paulsen


Spesialbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

Medlem av faggruppe for formidling.

Arbeider spesielt med:

  • Utlån
  • Kontaktperson ved UB for  for studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelser