Figenschou, Lars

Fagansvarlig for Biovitenskap, Matematikk & Statistikk
Natur- og helsefagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Informasjonskompetanse

Grange, Huw Robert

Førstebibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Databaser / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsadministrasjon

Haugstvedt, Noortje

Førstebibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Reierth, Eirik

Førstebibliotekar. Dr. Scient.
Natur- og helsefagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Sarre, Aili

Forskningsdatastøtte og fagreferent for kjemi, biokjemi og farmasi
Natur- og helsefagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

+4777645553

Smart, Kathleen (Katie) Alexandra

Førstebibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
Universitetsbiblioteket