Kristine Tollefsen


Overingeniør

Stillingsbeskrivelse

Overingeniør Rettsgenetisk senter

  • Laboratoriegruppen RGS
  • Rettsgenetisk analysearbeid, hovedsakelig DNA-analyser for politiet
  • HMS-ansvarlig RGS
  • Stoffkartotekansvarlig RGS