Dummy personkort bilde

Andrew Kristiansen

Professor Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Professor i pedagogikk

 • Kristiansen, Andrew. Recognition and equal educational opportunities. (Fulltekst: https://www.abdn.ac.uk/education/research/eitn/journal/635/ Education In The North 2021; Volum 28 (1). ISSN 0424-5512.s 82 - 98.s doi: 10.26203/mt38-v971.

 • Kristiansen, Andrew. Anerkjennelse og pedagogikk. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 210 - 228.

 • Kristiansen, Andrew. Teachers as Rural Educators. (Fulltekst: http://ajer.journalhosting.ucalgary.ca/index.php/ajer/issue/view/101 Alberta Journal of Educational Research 2015; Volum 60 (4). ISSN 0002-4805.

 • Kristiansen, Andrew. Teachers as rural educators. Alberta Journal of Educational Research 2014; Volum 60 (4). ISSN 0002-4805.s 629 - 642.

 • Kristiansen, Andrew. Rettferdighet, anerkjennelseskrav og legitimitet i utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013; Volum 97 (1). ISSN 0029-2052.s 63 - 75.

 • Kristiansen, Andrew. Læreplan og lærerkompetanse i et distriktsskoleperspektiv. Har den fådelte og den fulldelte skolen ulike forutsetninger?. 2001 ISBN 8205298572.s 224 - .

 • Kristiansen, Andrew. Læreplan og lærerkompetanse i et distriktsskoleperspektiv. Gyldendal Akademisk 2001.s 224 - 241.

 • Kristiansen, Andrew. Rom for anerkjennelse i utdanningssystemet. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0265-5.

 • Kristiansen, Andrew. Utdanning og sosial utjevning. Om tilpassing, seleksjon og reproduksjon. Unipub forlag 2011 ISBN 9788274775510.

 • Hustad, Bent-Cato; Kristiansen, Andrew. The Complacent Teacher - a Challenge for Mangagement and Reform.. NERA 2018: Educational research: Boundaries, Breaches and Bridges 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.

 • Kristiansen, Andrew. Reformer i Norge og Finland. (Fulltekst: http://site.uit.no/sted/2015/05/05/reformer-i-norge-og-finland/ 2015.

 • Olsen, Hanne Kjærland; Kristiansen, Andrew. Det er dumt om skolen legges ned. (Fulltekst: http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2015/12/30/%E2%80%93-Det-er-dumt-om-skolen-legges-ned-11975767.ece 2015.

 • Kristiansen, Andrew. Rettferdighet og eventyrfortellingene om styring av utdanning. 40-årsjubileet for pedagogikkstudiet 2014-04-08 - 2014-04-08 2014.

 • Kristiansen, Andrew. Justice and Recognition in Education. NERA annual conference 2013-03-07 - 2013-03-09 2013.

 • Kristiansen, Andrew. Utdanningens betydning i rurale områder: Learning to Leave. The Irony of Schooling in a Coastal Community. Tidsskrift for ungdomsforskning 2012 (1). ISSN 1502-7759.

 • Kristiansen, Andrew. Deficit Students or Deficit Theories? Social Reproduction and Equity. Rural Futures? Issues on Youth, Education and Rurality 2011-10-24 - 2011-10-24 2011.

 • Kristiansen, Andrew; Skjelmo, Randi; Fyhn, Anne Birgitte; Dahl, Ellen Karoline. Edmunddagen 21. oktober 2011. 2011.

 • Kristiansen, Andrew. Adaptive teaching and moral implications. European Youth Parliament Norway Alumni 2009-09-17 - 2009-09-17 2009.

 • Kristiansen, Andrew. Self-determination and equity. International Associaotion of Critical Realism (IACR) conference London July 2008 (Omtale: http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/events/0708/iacr/papers/Kristiansen_elf-determination_nd_quity.pdf) 2008-07-09 - 2008-07-13 2009.

 • Kristiansen, Andrew. Self-determination and equity. IACR Annual conference 2008-07-11 - 2008-07-13 2008.

 • Kristiansen, Andrew. Standsskole eller sosial utjevning. (Fulltekst: www.nordlys.no/debatt/ytring/article3941981.ece Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Kristiansen, Andrew. Lurt å kutte teorifag?. Dagsavisen 2008. ISSN 1503-2892.s 5 - 5.

 • Kristiansen, Andrew. Hva slags disiplin?. (www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080118/ODEBATT/437994329#) Morgenbladet 2008. ISSN 0805-3847.

 • Kristiansen, Andrew. Lik rett til kunnskap. En epistemologisk studie av tilpasset opplæring og seleksjon i utdanning. (Omtale: http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/1400) 2007 ISBN 9788291636672.

 • Kristiansen, Andrew. Gransker tilpasset opplæring. Utdanning nr 22/8.12.2006 side 19. 2006.

 • Kristiansen, Andrew. DEbatten om aldersblanding i skolen-. (Fulltekst: www.nordlys.no/debatt/ytring/article2138492.ece Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Kristiansen, Andrew. Skoleverden og virkelighetens verden. (Fulltekst: www.nordlys.no/debatt/ytring/article2136958.ece Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Kristiansen, Andrew. Tilpasset opplæring. En analyse med utgangspunkt i Basil Bernsteins sosiologi. Nordisk forening for pedagogisk forskning Kongress 2004-03-11 - 2004-03-13 2004.

 • Kristiansen, Andrew; Myrdal, Sigurjon. Novice teachers in rural primary schools. Nordisk forening for pedagogisk forskning kongress 2003-03-06 - 2003-03-09 2003.

 • Kristiansen, Andrew. Introduksjon til Bernsteins kodeteorier. (Omtale: Kompendium i sosialpedagogikk 2003-2004) 2003.

 • Kristiansen, Andrew; Myrdal, Sigurjon. A review of the project "Novice teachers in rural primary schools". A comparative study in Iceland and Norway. NERA`s 31 Congrss (Omtale: http://ust.khi.is/latira/) 2003-03-06 - 2003-03-09 2003.

 • Kristiansen, Andrew. Teacher competence, skills and qualities. Nordisk forening for pedagogisk forskning 2002-03-11 - 2002-03-13 2002.

 • Kristiansen, Andrew. Teacher competence, skills and qualities in rural primary sschools. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia (Omtale: http://ust.khi.is/latira) 2002-03-07 - 2002-03-09 2002.

 • Kristiansen, Andrew. Rural education in North-Norway. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia (Omtale: http://ust.khi.is/latira) 2002-03-07 - 2002-03-09 2002.

 • Kristiansen, Andrew; Skjelmo, Randi; Myrdal, Sigurjon; Johannsdottir, Turidur. Reconstructing the field of rural education research; Reflections from the LATIRA-project. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia 2002-03-07 - 2002-03-09 2002.

 • Kristiansen, Andrew. Rural education in North-Norway. Nordisk forening for pedagogiskforskning 2002-03-11 - 2002-03-13 2002.

 • Kristiansen, Andrew. The rural primary school within an urban educational system. Nordic Eductional Research Association 29th Congress in Stockholm, March 2001, 15th - 18th. 2001-03-15 - 2001-03-18 2001.

 • Kristiansen, Andrew. The Rural Primary School Within an Urban Educational System. Nordisk forening for pedagogisk forskning 2001-03-15 - 2001-03-18 2001.

 • Kristiansen, Andrew. Fådeltskolen - særpreget eller bare fådelt. Fådeltskolen - særpreget eller bare fådelt 1999-05-31 - 1999-05-31 2000.

 • Kristiansen, Andrew. Fådeltskolen i Troms - i et lærerperspektiv. 2000.

 • Kristiansen, Andrew. Fådeltskolen i et lærerperspektiv. (Omtale: På oppdrag fra Statens Utdanningskontor - Troms) 2000.

 • Kristiansen, Andrew. Vennskap - og skolens forhold til vennskap. Bedre Skole 1998. ISSN 0802-183X.s 60 - .

 • Kristiansen, Andrew. Står skoleutvikling på teoretisk leirgrunn?. 1993.

 • Hustad, Bent-Cato; Kristiansen, Andrew. The Complacent Teacher - a Challenge for Mangagement and Reform.. NERA 2018: Educational research: Boundaries, Breaches and Bridges 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.

 • Kristiansen, Andrew. Reformer i Norge og Finland. (Fulltekst: http://site.uit.no/sted/2015/05/05/reformer-i-norge-og-finland/ 2015.

 • Olsen, Hanne Kjærland; Kristiansen, Andrew. Det er dumt om skolen legges ned. (Fulltekst: http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2015/12/30/%E2%80%93-Det-er-dumt-om-skolen-legges-ned-11975767.ece 2015.

 • Kristiansen, Andrew. Rettferdighet og eventyrfortellingene om styring av utdanning. 40-årsjubileet for pedagogikkstudiet 2014-04-08 - 2014-04-08 2014.

 • Kristiansen, Andrew. Justice and Recognition in Education. NERA annual conference 2013-03-07 - 2013-03-09 2013.

 • Kristiansen, Andrew. Utdanningens betydning i rurale områder: Learning to Leave. The Irony of Schooling in a Coastal Community. Tidsskrift for ungdomsforskning 2012 (1). ISSN 1502-7759.

 • Kristiansen, Andrew. Deficit Students or Deficit Theories? Social Reproduction and Equity. Rural Futures? Issues on Youth, Education and Rurality 2011-10-24 - 2011-10-24 2011.

 • Kristiansen, Andrew; Skjelmo, Randi; Fyhn, Anne Birgitte; Dahl, Ellen Karoline. Edmunddagen 21. oktober 2011. 2011.

 • Kristiansen, Andrew. Adaptive teaching and moral implications. European Youth Parliament Norway Alumni 2009-09-17 - 2009-09-17 2009.

 • Kristiansen, Andrew. Self-determination and equity. International Associaotion of Critical Realism (IACR) conference London July 2008 (Omtale: http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/events/0708/iacr/papers/Kristiansen_elf-determination_nd_quity.pdf) 2008-07-09 - 2008-07-13 2009.

 • Kristiansen, Andrew. Self-determination and equity. IACR Annual conference 2008-07-11 - 2008-07-13 2008.

 • Kristiansen, Andrew. Standsskole eller sosial utjevning. (Fulltekst: www.nordlys.no/debatt/ytring/article3941981.ece Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Kristiansen, Andrew. Lurt å kutte teorifag?. Dagsavisen 2008. ISSN 1503-2892.s 5 - 5.

 • Kristiansen, Andrew. Hva slags disiplin?. (www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080118/ODEBATT/437994329#) Morgenbladet 2008. ISSN 0805-3847.

 • Kristiansen, Andrew. Lik rett til kunnskap. En epistemologisk studie av tilpasset opplæring og seleksjon i utdanning. (Omtale: http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/1400) 2007 ISBN 9788291636672.

 • Kristiansen, Andrew. Gransker tilpasset opplæring. Utdanning nr 22/8.12.2006 side 19. 2006.

 • Kristiansen, Andrew. DEbatten om aldersblanding i skolen-. (Fulltekst: www.nordlys.no/debatt/ytring/article2138492.ece Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Kristiansen, Andrew. Skoleverden og virkelighetens verden. (Fulltekst: www.nordlys.no/debatt/ytring/article2136958.ece Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Kristiansen, Andrew. Tilpasset opplæring. En analyse med utgangspunkt i Basil Bernsteins sosiologi. Nordisk forening for pedagogisk forskning Kongress 2004-03-11 - 2004-03-13 2004.

 • Kristiansen, Andrew; Myrdal, Sigurjon. Novice teachers in rural primary schools. Nordisk forening for pedagogisk forskning kongress 2003-03-06 - 2003-03-09 2003.

 • Kristiansen, Andrew. Introduksjon til Bernsteins kodeteorier. (Omtale: Kompendium i sosialpedagogikk 2003-2004) 2003.

 • Kristiansen, Andrew; Myrdal, Sigurjon. A review of the project "Novice teachers in rural primary schools". A comparative study in Iceland and Norway. NERA`s 31 Congrss (Omtale: http://ust.khi.is/latira/) 2003-03-06 - 2003-03-09 2003.

 • Kristiansen, Andrew. Teacher competence, skills and qualities. Nordisk forening for pedagogisk forskning 2002-03-11 - 2002-03-13 2002.

 • Kristiansen, Andrew. Teacher competence, skills and qualities in rural primary sschools. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia (Omtale: http://ust.khi.is/latira) 2002-03-07 - 2002-03-09 2002.

 • Kristiansen, Andrew. Rural education in North-Norway. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia (Omtale: http://ust.khi.is/latira) 2002-03-07 - 2002-03-09 2002.

 • Kristiansen, Andrew; Skjelmo, Randi; Myrdal, Sigurjon; Johannsdottir, Turidur. Reconstructing the field of rural education research; Reflections from the LATIRA-project. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia 2002-03-07 - 2002-03-09 2002.

 • Kristiansen, Andrew. Rural education in North-Norway. Nordisk forening for pedagogiskforskning 2002-03-11 - 2002-03-13 2002.

 • Kristiansen, Andrew. The rural primary school within an urban educational system. Nordic Eductional Research Association 29th Congress in Stockholm, March 2001, 15th - 18th. 2001-03-15 - 2001-03-18 2001.

 • Kristiansen, Andrew. The Rural Primary School Within an Urban Educational System. Nordisk forening for pedagogisk forskning 2001-03-15 - 2001-03-18 2001.

 • Kristiansen, Andrew. Fådeltskolen - særpreget eller bare fådelt. Fådeltskolen - særpreget eller bare fådelt 1999-05-31 - 1999-05-31 2000.

 • Kristiansen, Andrew. Fådeltskolen i Troms - i et lærerperspektiv. 2000.

 • Kristiansen, Andrew. Fådeltskolen i et lærerperspektiv. (Omtale: På oppdrag fra Statens Utdanningskontor - Troms) 2000.

 • Kristiansen, Andrew. Vennskap - og skolens forhold til vennskap. Bedre Skole 1998. ISSN 0802-183X.s 60 - .

 • Kristiansen, Andrew. Står skoleutvikling på teoretisk leirgrunn?. 1993.

 • [Loading...]