No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk andrew.kristiansen@gmail.com 0047 99106207

Andrew Kristiansen


emeriti

Stillingsbeskrivelse

Professor i pedagogikk


 • Andrew Kristiansen :
  Recognition and equal educational opportunities
  Education In The North 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Andrew Kristiansen :
  Anerkjennelse og pedagogikk
  Universitetsforlaget 2017
 • Andrew Kristiansen :
  Teachers as Rural Educators
  Alberta Journal of Educational Research 2015 FULLTEKST
 • Andrew Kristiansen :
  Teachers as rural educators
  Alberta Journal of Educational Research 2014
 • Andrew Kristiansen :
  Rettferdighet, anerkjennelseskrav og legitimitet i utdanning
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2013
 • Andrew Kristiansen :
  Læreplan og lærerkompetanse i et distriktsskoleperspektiv. Har den fådelte og den fulldelte skolen ulike forutsetninger?
  2001
 • Andrew Kristiansen :
  Læreplan og lærerkompetanse i et distriktsskoleperspektiv
  Gyldendal Akademisk 2001
 • Andrew Kristiansen :
  Rom for anerkjennelse i utdanningssystemet
  Fagbokforlaget 2014
 • Andrew Kristiansen :
  Utdanning og sosial utjevning. Om tilpassing, seleksjon og reproduksjon
  Unipub forlag 2011
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality: In and Beyond Education
  2022
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality – in and Beyond Education
  2021
 • Bent-Cato Hustad, Andrew Kristiansen :
  The Complacent Teacher - a Challenge for Mangagement and Reform.
  2018
 • Hanne Kjærland Olsen, Andrew Kristiansen :
  Det er dumt om skolen legges ned
  30. desember 2015 FULLTEKST
 • Andrew Kristiansen :
  Reformer i Norge og Finland
  2015 FULLTEKST
 • Andrew Kristiansen :
  Rettferdighet og eventyrfortellingene om styring av utdanning
  2014
 • Andrew Kristiansen :
  Justice and Recognition in Education
  2013
 • Andrew Kristiansen :
  Utdanningens betydning i rurale områder: Learning to Leave. The Irony of Schooling in a Coastal Community
  Tidsskrift for ungdomsforskning 2012
 • Andrew Kristiansen :
  Deficit Students or Deficit Theories? Social Reproduction and Equity
  2011
 • Andrew Kristiansen, Randi Skjelmo, Anne Birgitte Fyhn, Ellen Karoline Dahl :
  Edmunddagen 21. oktober 2011
  2011
 • Andrew Kristiansen :
  Adaptive teaching and moral implications
  2009
 • Andrew Kristiansen :
  Self-determination and equity
  2009 OMTALE
 • Andrew Kristiansen :
  Self-determination and equity
  2008
 • Andrew Kristiansen :
  Lurt å kutte teorifag?
  Dagsavisen 19. november 2008
 • Andrew Kristiansen :
  Hva slags disiplin?
  Morgenbladet 18. januar 2008 DATA
 • Andrew Kristiansen :
  Standsskole eller sosial utjevning
  Nordlys 24. november 2008 FULLTEKST
 • Andrew Kristiansen :
  Lik rett til kunnskap. En epistemologisk studie av tilpasset opplæring og seleksjon i utdanning
  UiT Norges arktiske universitet 2007 OMTALE
 • Andrew Kristiansen :
  Gransker tilpasset opplæring. Utdanning nr 22/8.12.2006 side 19
  08. desember 2006
 • Andrew Kristiansen :
  DEbatten om aldersblanding i skolen-
  Nordlys 08. juni 2006 FULLTEKST
 • Andrew Kristiansen :
  Skoleverden og virkelighetens verden
  Nordlys 03. juni 2006 FULLTEKST
 • Andrew Kristiansen :
  Tilpasset opplæring. En analyse med utgangspunkt i Basil Bernsteins sosiologi
  2004
 • Andrew Kristiansen, Sigurjon Myrdal :
  Novice teachers in rural primary schools
  2003
 • Andrew Kristiansen, Sigurjon Myrdal :
  A review of the project "Novice teachers in rural primary schools". A comparative study in Iceland and Norway
  2003 OMTALE
 • Andrew Kristiansen :
  Introduksjon til Bernsteins kodeteorier
  UiT Norges arktiske universitet 2003 OMTALE
 • Andrew Kristiansen :
  Teacher competence, skills and qualities
  2002
 • Andrew Kristiansen :
  Rural education in North-Norway
  2002
 • Andrew Kristiansen :
  Rural education in North-Norway
  2002 OMTALE
 • Andrew Kristiansen, Randi Skjelmo, Sigurjon Myrdal, Turidur Johannsdottir :
  Reconstructing the field of rural education research; Reflections from the LATIRA-project
  2002
 • Andrew Kristiansen :
  Teacher competence, skills and qualities in rural primary sschools
  2002 OMTALE
 • Andrew Kristiansen :
  The Rural Primary School Within an Urban Educational System
  2001
 • Andrew Kristiansen :
  The rural primary school within an urban educational system
  2001
 • Andrew Kristiansen :
  Fådeltskolen i et lærerperspektiv
  UiT Norges arktiske universitet 2000 OMTALE
 • Andrew Kristiansen :
  Fådeltskolen i Troms - i et lærerperspektiv
  UiT Norges arktiske universitet 2000
 • Andrew Kristiansen :
  Fådeltskolen - særpreget eller bare fådelt
  2000
 • Andrew Kristiansen :
  Vennskap - og skolens forhold til vennskap
  Bedre Skole 1998
 • Andrew Kristiansen :
  Står skoleutvikling på teoretisk leirgrunn?
  UiT Norges arktiske universitet 1993

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →