Trude Victoria Rasmussen

Stipendiat, Laboratoriemedisin, UNN Institutt for medisinsk biologi
Flag icon Flag icon

Antistoffer tilknyttet Føtal/ Neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT)

PhD stipendiat finansiert av Helse Nord     

 

 

  • Rasmussen, Trude Victoria; Ahlen, Maria Therese. Murine models for studying treatment, prevention and pathogenesis of FNAIT. Transfusion and Apheresis Science 2020; Volum 59 (1). ISSN 1473-0502.s doi: 10.1016/j.transci.2019.102706.

  • Medlem i forskergruppe

    [Loading...]