Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Spangen, Marte

Førsteamanuensis i historisk arkeologi Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Middelalder
Tidlig nytid
Vikingtid 
Samisk arkeologi
Religion og ritualer i fortiden
Samiske offerplasser
Deponering i vikingtid og middelalder
Kommunikasjon, utveksling og infrastruktur i middelalder og tidlig nytid
Kritiske kulturarvstudier
 
Research projects:
2018-2023: Roads of the North er et prosjekt med fokus på å studere betydningen av bevegelse for møter, tilhørighet og territorialitet i nordområdene ca. 1200-1600 e. Kr., basert på arkeologiske, historiske og etnografiske kilder, deriblant kulturminner, stedsnavn, isotopanalyser av dyrebein og kart. En syntese er planlagt utgitt i 2023.
 
2015-d.d.: Nåtidig bruk av gamle samiske offerplasser.
 
2013-d.d.: Osteologiske studier av samiske offerplasser.

2012-2016: Sámi Circular Offering Sites – a Comparative Archaeological Analysis. PhD-prosjekt ved Stockholms Universitet. 
Full text pdf of the thesis "Circling Concepts" 

Utdanning:
2016: PhD i arkeologi, Stockholms Universitet
2005: Hovedfag i arkeologi, Universitetet i Tromsø
2001: Mellomfag i arkeologi, Universitat Áutonoma de Barcelona
1996-2000: Kunstfag, jus, historie og arkeologi ved London Guildhall University, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø

Ansettelser:
2017-: Førsteamanuensis i arkeologi, UiT - Norges arktiske universitet
2016: Post. doc., Stockholms Universitet
2015-2016: Gjesteforsker ved IAKH, Universitetet i Oslo
2012-2016: PhD-stipendiat, Stockholms Universitet
2009-2012: Rådgiver/prosjektleder, Kulturhistorisk Museum, Oslo
2009: Fylkesarkeolog, Hedmark fylkeskommune
2006-2008: Prosjektleder, Varanger Samiske Museum
2005-2006: Arkeolog/saksbehandler, Sametinget

Nåværende verv:
2021-d.d.: Leder av programstyret for arkeologi, UiT
2019-d.d.: Medlem av styret for Medieval Europe Research Community (MERC)
2019-d.d.: Redaksjonsmedlem, Monographs of the Archaeological Society of Finland
2018-2020: Medlem av programstyret for arkeologi, UiT
2017-d.d.: Medlem av styret for forskningsnettverket Creating the New North
2017-2020: Redaksjonsmedlem i Primitive Tider
2013-d.d.: Medlem av forskergruppen OSSO (Osteological Studies of Sámi Offerings)

ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn
ARK-1014 Hva er arkeologi? (emneansvarlig)
ARK-2027 Bacheloroppgave i arkeologi (emneansvarlig)
ARK-2033 Temaer i global arkeologi
ARK-3015 Arkeologi og historiske kilder (emneansvarlig)
ARK-3025 Kulturhistorisk fordypning (emneansvarlig)
ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode (emneansvarlig)

HIS-1022 Sagakilder til norsk historie
HIS-1026 Den tyske hansaen i norsk og europeisk historie
HIS-2023 Norway and the new World c. 800-1550
HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie
HIS-3005 History of Indigenous People
HIS-3024 Utforminga av et nytt Norden 800-1300: Sentralisering, kristning og konflikt

 

Forskning og undervisning

 • Spangen, Marte. Sámi Myths and Medieval Heritage. Brepols 2020 ISBN 9782503588230.s 119 - 142.

 • Spangen, Marte; Salmi, Anna-Kaisa; Äikäs, Tiina; Fjellström, Markus. Introduction: Currents of Saami pasts. (Fulltekst: http://www.sarks.fi/masf/masf_9/masf_9.html The Archaeological society of Finland 2020 (9) ISBN 978-952-68453-7-1. ISSN 1799-862X.s 2 - 15.

 • Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen. Sticky structures and opportunistic builders - The construction and social role of longhouses in northern Norway. Oxbow Books 2020 ISBN 9781789254501.

 • Spangen, Marte; Äikäs, Tiina. Sacred Nature. Diverging Use and Understanding of Old Sámi Offering Sites in Alta, Northern Norway. Religions 2020. ISSN 2077-1444.s doi: 10.3390/rel11070317.

 • Salmi, Anna-Kaisa; Fjellström, Markus; Äikäs, Tiina; Spangen, Marte; Nunez, Milton; Lidén, Kerstin. Zooarchaeological and stable isotope evidence of Sámi reindeer offerings. Journal of Archaeological Science: Reports 2019; Volum 29. ISSN 2352-409X.s 1 - 17.s doi: 10.1016/j.jasrep.2019.102129.

 • Spangen, Marte. Historisk arkeologi i Norge – en metadebatt. (Fulltekst: http://www.histark.se/wp-content/uploads/2019/06/META-2019-Spangen.pdf META - Historiskarkeologisk tidskrift 2019. ISSN 2002-0406.s 57 - 78.

 • Salmi, Anna-Kaisa; Äikäs, Tiina; Spangen, Marte; Fjellström, Markus; Mulk, Inga-Maria. Tradition and transformation in Sámi animal-offering practices. Antiquity 2018; Volum 92 (362). ISSN 0003-598X.s 472 - 489.s doi: 10.15184/aqy.2018.20.

 • Spangen, Marte; Fjellström, Markus. A Fishy Tale about a Sheep and a Dog – Isotope Studies and Medieval Sámi Mobility and Husbandry in Inner Finnmark, Northern Norway. Fennoscandia Archaeologica 2018 (XXXV). ISSN 0781-7126.s 3 - 17.

 • Spangen, Marte; Salmi, Anna-Kaisa; Äikäs, Tiina. Response to Bjørnar Olsen. Fennoscandia Archaeologica 2017; Volum XXXIV. ISSN 0781-7126.s 117 - 121.

 • Spangen, Marte. Anomaly or myth? Sami circular offering sites in medieval northern Norway. Sidestone Press 2017 ISBN 978-90-8890-487-5.s 39 - 51.

 • Äikäs, Tiina; Spangen, Marte. New Users and Changing Traditions—(Re)Defining Sami Offering Sites. European Journal of Archaeology 2016; Volum 19 (1). ISSN 1461-9571.s 95 - 121.s doi: 10.1179/1461957115y.0000000009.

 • Spangen, Marte. Without a trace? The Sámi in the Swedish History Museum. (Fulltekst: http://www.nordiskmuseologi.org/Gamle%20numre/NM%202015-2.pdf Nordisk Museologi 2015 (2). ISSN 1103-8152.s 17 - 32.s doi: 10.5617/nm.3045.

 • Salmi, Anna-Kaisa; Äikäs, Tiina; Fjellström, Markus; Spangen, Marte. Animal offerings at the Sámi offering site of Unna Saiva – Changing religious practices and human–animal relationships. Journal of Anthropological Archaeology 2015; Volum 40. ISSN 0278-4165.s 10 - 22.s doi: 10.1016/j.jaa.2015.05.003.

 • Spangen, Marte; Salmi, Anna-Kaisa; Äikäs, Tiina. Sámi Archaeology and Postcolonial Theory — An Introduction. Arctic Anthropology 2015; Volum 52 (2). ISSN 0066-6939.s 1 - 5.

 • Spangen, Marte. "It could be one thing or another" - on the construction of an archaeological category. Fennoscandia Archaeologica 2013; Volum XXX. ISSN 0781-7126.

 • Spangen, Marte. Guder-makter-mennesker-ting : om deponering av sølv som offer. Viking 2010; Volum 73. ISSN 0332-608X.s 61 - 80.

 • Spangen, Marte. Silver hoards in Sámi areas. Iskos 2009 (17). ISSN 0355-3108.s 94 - 106.

 • Spangen, Marte; Salmi, Anna-Kaisa; Äikäs, Tiina; Fjellström, Markus. Currents of Saami pasts. Recent advances in Saami archaeology. (Fulltekst: http://www.sarks.fi/masf/masf_9/masf_9.html The Archaeological society of Finland 2020 (9) ISBN 978-952-68453-7-1. ISSN 1799-862X.s 34 - 45.

 • Spangen, Marte. Circling Concepts. A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites. (Fulltekst: urn:nbn:se:su:diva-133066 2016 ISBN 978-91-7649-488-2.

 • Spangen, Marte. Sandgårdenes historie. Fra istid til nyere tid i Hurum. 2011 ISBN 978-82-998696-0-7.

 • Spangen, Marte; Loge, Julia. Slik lager forskerne egne podkaster. (Fulltekst: https://www.forskerforum.no/slik-lager-forskerne-egne-podkaster/?fbclid=IwAR2gXnERuo9XKxHk9qzrupeDhjgDWeEOR91lObI1ViRRmcCMrJbxvxfLSVw 2020.

 • Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen. Sticky structures and opportunistic builders - longhouses in northern Norway. EAA (26th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2020-08-27 - 2020-08-27 2020.

 • Spangen, Marte. Roads of the North. Isotope studies of husbandry and movements in medieval northern Norway?. Isotope Group meeting 2020-02-14 - 2020-02-14 2020.

 • Spangen, Marte. Roads of the North - myths and facts about cross-cultural interaction and land negotiations in medieval northern Norway. Medieval Archaeology Group Seminar 2020-02-10 - 2020-02-10 2020.

 • Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen. Langhus i Nord-Norge - seige strukturer og kreative husbyggere. Virtuelt forskningsseminar (webinar) 2020-04-03 - 2020-04-03 2020.

 • Spangen, Marte; Kristoffersen, Astrid Tvedte. Arkeologi på rappen 2-1: Astrid Tvedte Kristoffersen om blyisotoper og gruvedrift i Akersberget. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-1-astrid-tvedte-kristoffersen-om-blyisotoper-og-gruvedrift-i-akersberget 2019.

 • Spangen, Marte. Gávdnosat oaffarbáikkiin duođaštit boazodoalu álggu. (Fulltekst: https://www.avvir.no/gavdnosat-oaffarbaikkiin-duodastit-boazodoalu-alggu/ 2019.

 • Spangen, Marte. Historisk arkeologi i Norge – et metatema?. Från Skåne till Sápmi och världen. META 40 år (Omtale: http://www.histark.se/wp-content/uploads/2019/04/META-2019-jubileumssymposium-program-2.pdf) 2019-06-14 - 2019-06-14 2019.

 • Spangen, Marte. Roads of the North – movement, interaction, and landscape negotiation in northern Norway. Theoretical Archaeology Group - TAG 2019, session 05: Demography, Migration, Interaction: New Archaeological Narratives for the Past and the Present (Sammendrag: https://www.ucl.ac.uk/archaeology/news-events/conferences/tag-2019/tagucl-ioa-conference-sessions/sessions-1-30/tag-05) 2019-12-16 - 2019-12-18 2019.

 • Spangen, Marte; Odebäck, Kerstin. Arkeologi på rappen 2-6: Kerstin Odebäck om våpen, krigere og skjold i vikingtidsgraver. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-6-kerstin-odeback-om-vapen-krigere-og-skjold-i-vikingtidsgraver 2019.

 • Spangen, Marte; Ljunge, Magnus; Persson, Maria. Arkeologi på rappen 2-5: Magnus Ljunge og Maria Persson om krigskirkegårders materialitet. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-5-magnus-ljunge-og-maria-persson-om-krigskirkegarders-materialitet 2019.

 • Spangen, Marte; Fahlander, Fredrik. Arkeologi på rappen 2-4: Fredrik Fahlander om kristne begravelser i hedenske graver. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-4-fredrik-fahlander-om-kristne-begravelser-i-hedenske-graver 2019.

 • Spangen, Marte. Arkeologi på rappen: Podkast som formidlingsform. Fredagsseminar på AHR, UiT - Norges arktiske Universitet 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.

 • Spangen, Marte. Arkeologi på rappen: Podcast som formidlingsform. Fredagsseminar på IAKH, UiO 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.

 • Spangen, Marte; Dahle, Kristoffer; Eidshaug, Jo Sindre Pålssønn. Arkeologi på rappen 2-3: Kristoffer Dahle og Jo Sindre Eidshaug om jernvinna i Møre og Romdsdal. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-3-kristoffer-dahle-og-jo-sindre-eidshaug-om-jernvinna-i-more-og-romdsdal 2019.

 • Spangen, Marte; Jantsch, Ann Kathrin; Ødegården, Mona. Arkeologi på rappen 2-2: Ann Kathrin Jantsch og Mona Ødegården om gravene i Vår Frue kirke. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-2-ann-kathrin-jantsch-og-mona-odegarden-om-gravene-i-var-frue-kirke 2019.

 • Spangen, Marte. About moving. Mobility and being in the landscapes of the High North. International Medieval Congress, session 1242: Moving about 2019-07-03 - 2019-07-03 2019.

 • Spangen, Marte. Multi-ethnicity in the North in the Viking and Early Middle Ages. Mini seminar at Hurtigruta, excursion with Stockholm University 2019-09-28 - 2019-09-28 2019.

 • Spangen, Marte; Glørstad, Håkon. Arkeologi på rappen 1-7: Håkon Glørstad om endetidsfortellinger og kulturminnevern. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-7-hakon-glorstad-om-endetidsfortellinger-og-kulturminnevern 2018.

 • Spangen, Marte. Multiproxy approaches to movements and encounters in medieval and early modern northern landscapes. CNN workshop 2018 2018-12-03 - 2018-12-05 2018.

 • Nielsen, Svein Vatsvåg; Spangen, Marte. Arkeologi på rappen 1-6: Svein Nielsen om kulturminnevern, regionreform og Foucaults begrep "arkiv". (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-6-svein-nielsen-om-kulturminnevern-regionreform-og-foucaults-begrep-arkiv 2018.

 • Spangen, Marte. Bokmelding. Knut Dørum og Eirin Holberg: Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350. (Fulltekst: https://www.idunn.no/ht/2018/04/knut_doerumeirin_holberg_fraa_hoevdingdoeme_til_statsmakt_i_n Historisk Tidsskrift (Norge) 2018; Volum 97 (4). ISSN 0018-263X.s 339 - 343.

 • Spangen, Marte. Roads of the North - an introduction. EAA (24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2018-09-08 - 2018-09-08 2018.

 • Spangen, Marte. Travel, encounters, and social negotiations in medieval northern Norway. EAA (24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2018-09-08 - 2018-09-08 2018.

 • Spangen, Marte; Svendsen, Maria. Arkeologi på rappen 1-5: Maria Sture om kristning, mat og makrobotaniske funn i Gamlebyen i Oslo. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-5-maria-sture-om-kristning-mat-og-makrobotaniske-funn-i-gamlebyen-i-oslo 2018.

 • Spangen, Marte; Ødegaard, Marie. Arkeologi på rappen 1-4: Marie Ødegaard om 100(!) hus fra eldre jernalder på Dilling, Rygge, Østfold. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-4-marie-odegaard-om-100-hus-fra-eldre-jernalder-pa-dilling-rygge-ostfold 2018.

 • Spangen, Marte; Bentsen, Silje Evjenth; Wurz, Sarah Jacoba Deborah. Arkeologi på rappen 1-3: Silje Evjenth Bentsen og Sarah Wurz om matlaging for 120.000 år siden. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-3-silje-evjenth-bentsen-og-sarah-wurz-om-matlaging-for-120000-ar-siden 2018.

 • Spangen, Marte. Mapping Sámi territoriality and mobility in northern Norway in the Middle Ages. Advances in Sámi Archaeology 2018 2018-06-06 - 2018-06-08 2018.

 • Spangen, Marte. Offerfunn avslører når samene temmet reinen. 2018.

 • Spangen, Marte; Brøndbo, Stig. Samiske offerplasser avslører når reindrifta startet. (Fulltekst: https://forskning.no/2018/04/funn-fra-offerplasser-tidfester-samenes-tamreindrift/produsert-og-finansiert-av/uit 2018.

 • Spangen, Marte; Rødsrud, Christian Løchsen. Arkeologi på rappen 1-2: Christian Rødsrud om romersk påvirkning på drikkekar i Norge. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-2-christian-rodsrud-om-romersk-pavirkning-pa-drikkekar-i-norge 2018.

 • Spangen, Marte; Vedeler, Marianne. Arkeologi på rappen 1-1: Marianne Vedeler om middelalderoppskrifter. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-1-marianne-vedeler-om-middelalderoppskrifter-pilot 2018.

 • Spangen, Marte. Sacralisation of traps - the complex creation of “Sámi circular offering sites”. EAA (23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2017-08-30 - 2017-09-03 2017.

 • Spangen, Marte. Samiske offerringer eller ulvefeller? Ny forskning - nye svar. Riksantikvarens utviklingsnett: Samiske kulturminner - lokale ressurser 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.

 • Spangen, Marte. “Circling Concepts” – en PhD om religion, politikk og ulvefeller. Norsk arkeologmøte (NAM) 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.

 • Spangen, Marte. Creating the New North: Mulige veier videre - med utgangspunkt i arkeologi. Veien videre - internseminar 2017-11-20 - 2017-11-20 2017.

 • Spangen, Marte. Sámi pre-Christian religion, AD 500-1500. (https://religiondatabase.org/) (Prosjekt: https://religiondatabase.org/about/) 2017.

 • Spangen, Marte. Power and Stereotypes in the (Re-)Creation of Sami Cultural Heritage. Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V 2017-03-20 - 2017-03-24 2017.

 • Spangen, Marte. Offerringene som ble ulvefeller - eller omvendt. Om hvorfor de fleste steinringer ikke er samiske offerplasser. Arkeologikafé 2017-03-30 - 2017-03-30 2017.

 • Spangen, Marte. Offerplasser eller ulvefeller? Samiske offerringers mulige roller i religion, jakt, handel og skattlegging i nordnorsk middelalder. Fredagsseminar 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.

 • Spangen, Marte. Sami circular offering sites – medieval religious anomalies or a modern myth?. Ruralia XI 2015-09-08 - 2015-09-13 2015.

 • Spangen, Marte. Kerstin Eidlitz Kuoljok: Den samiska sitan och vinterbyarna. En utmaning. Fornvännen 2015; Volum 110 (2). ISSN 0015-7813.s 141 - 144.

 • Aannestad, Hanne Lovise; Spangen, Marte. Dyrestilen forteller. 2014.s 30 - 37.

 • Spangen, Marte; Äikäs, Tiina. New users and changing traditions – (re)defining Sami offering sites. EAA (20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2014-09-10 - 2014-09-14 2014.

 • Spangen, Marte. Samiske offerplasser eller “offer i de djupa skogarna”. Vikingtidens samiske identitet i Norge og i Sverige. Skandinavia: ett, tre, eller mange? 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.

 • Spangen, Marte. Arkeologene, episode 7: Døden i landskapet. 5 - Gravrøysene i Varanger. 2013.

 • Spangen, Marte. Samiske offerringer – eller noe helt annet?. NAM (Norsk Arkeologmøte) 2013-11-07 - 2013.

 • Spangen, Marte. Samiske offerringer. Vildmark eller kulturlandskap – samiska kulturminnen i fjällen 2013-02-06 - 2013-02-06 2013.

 • Spangen, Marte. Sámi archaeology in Norway. Archaeologies of "Us" and "Them" 2013-10-24 - 2013-10-26 2013.

 • Spangen, Marte. Korte og lange historier om samiske offerringer. Fredagsseminar 2013-11-15 - 2013-11-15 2013.

 • Spangen, Marte. Offeringer – en jakt på ritualer i samiske landskap. Tid för forntid 2012-12-28 - 2012-12-28 2012.

 • Spangen, Marte. Hands-on 3D-utstilling av salen fra Oseberg. Interaktiv 3D-presentasjon av salen fra Oseberggraven 2012-06-20 - 2012-11-22 2012.

 • Spangen, Marte. Hunting rituals: Hunting facilities, graves and Sámi circular offering sites. EAA (18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2012-08-29 - 2012-09-01 2012.

 • Spangen, Marte. Research on Sámi offering sites. EAA (17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2011-09-14 - 2011-09-18 2011.

 • Spangen, Marte. Skal det være en utstilling?. NAM (Norsk Arkeologmøte) 2010-11-04 - 2010.

 • Thuestad, Alma; Myrvoll, Marit; Spangen, Marte. Vannkraftprosjekter Røssvatn sør-øst. Konsekvensutredning for deltema kulturminner og kulturmiljø, samt samisk utmarksbruk. 2008 (25/2008).

 • Spangen, Marte. Sáivu. Nettside/nettutstilling om samisk tro og mytologi (https://saivu.com/) 2008-05-07 - 2008.

 • Spangen, Marte. Buoððu - en vandreutstilling om elvesamisk kultur. Vandreutstillingen Buoððu 2008-05-07 - 2009-12-31 2008.

 • Spangen, Marte. Museum - et program om norsk historie: Samisk tro og mytologi. 2008.

 • Spangen, Marte. Silver hoards in Sámi areas. The International Conference of Sámi Archaeology 2006-10-20 - 2006.

 • Spangen, Marte. Museum - et program om norsk historie: Om den nye sølvskatten på Tromsøya. 2006.

 • Spangen, Marte. Edelmetalldepotene i Nord-Norge. Komplekse identiteter i vikingtid og tidlig middelalder (bind 1). 2005.

 • Spangen, Marte. Deponering av sølv. Steds- og tidsavhengig artikulering av en utbredt praksis. NAM (Norsk Arkeologmøte) 2005-11-11 - 2005.

 • Spangen, Marte. Edelmetalldepotene i Nord-Norge. Fredagsseminar 2005-11-04 - 2005.

 • Spangen, Marte. Edelmetaldepotene i Nord-Norge. Komplekse identiteter i vikingtid og tidlig middelalder. Appendiks. 2005.

 • Spangen, Marte; Loge, Julia. Slik lager forskerne egne podkaster. (Fulltekst: https://www.forskerforum.no/slik-lager-forskerne-egne-podkaster/?fbclid=IwAR2gXnERuo9XKxHk9qzrupeDhjgDWeEOR91lObI1ViRRmcCMrJbxvxfLSVw 2020.

 • Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen. Sticky structures and opportunistic builders - longhouses in northern Norway. EAA (26th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2020-08-27 - 2020-08-27 2020.

 • Spangen, Marte. Roads of the North. Isotope studies of husbandry and movements in medieval northern Norway?. Isotope Group meeting 2020-02-14 - 2020-02-14 2020.

 • Spangen, Marte. Roads of the North - myths and facts about cross-cultural interaction and land negotiations in medieval northern Norway. Medieval Archaeology Group Seminar 2020-02-10 - 2020-02-10 2020.

 • Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen. Langhus i Nord-Norge - seige strukturer og kreative husbyggere. Virtuelt forskningsseminar (webinar) 2020-04-03 - 2020-04-03 2020.

 • Spangen, Marte; Kristoffersen, Astrid Tvedte. Arkeologi på rappen 2-1: Astrid Tvedte Kristoffersen om blyisotoper og gruvedrift i Akersberget. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-1-astrid-tvedte-kristoffersen-om-blyisotoper-og-gruvedrift-i-akersberget 2019.

 • Spangen, Marte. Gávdnosat oaffarbáikkiin duođaštit boazodoalu álggu. (Fulltekst: https://www.avvir.no/gavdnosat-oaffarbaikkiin-duodastit-boazodoalu-alggu/ 2019.

 • Spangen, Marte. Historisk arkeologi i Norge – et metatema?. Från Skåne till Sápmi och världen. META 40 år (Omtale: http://www.histark.se/wp-content/uploads/2019/04/META-2019-jubileumssymposium-program-2.pdf) 2019-06-14 - 2019-06-14 2019.

 • Spangen, Marte. Roads of the North – movement, interaction, and landscape negotiation in northern Norway. Theoretical Archaeology Group - TAG 2019, session 05: Demography, Migration, Interaction: New Archaeological Narratives for the Past and the Present (Sammendrag: https://www.ucl.ac.uk/archaeology/news-events/conferences/tag-2019/tagucl-ioa-conference-sessions/sessions-1-30/tag-05) 2019-12-16 - 2019-12-18 2019.

 • Spangen, Marte; Odebäck, Kerstin. Arkeologi på rappen 2-6: Kerstin Odebäck om våpen, krigere og skjold i vikingtidsgraver. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-6-kerstin-odeback-om-vapen-krigere-og-skjold-i-vikingtidsgraver 2019.

 • Spangen, Marte; Ljunge, Magnus; Persson, Maria. Arkeologi på rappen 2-5: Magnus Ljunge og Maria Persson om krigskirkegårders materialitet. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-5-magnus-ljunge-og-maria-persson-om-krigskirkegarders-materialitet 2019.

 • Spangen, Marte; Fahlander, Fredrik. Arkeologi på rappen 2-4: Fredrik Fahlander om kristne begravelser i hedenske graver. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-4-fredrik-fahlander-om-kristne-begravelser-i-hedenske-graver 2019.

 • Spangen, Marte. Arkeologi på rappen: Podkast som formidlingsform. Fredagsseminar på AHR, UiT - Norges arktiske Universitet 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.

 • Spangen, Marte. Arkeologi på rappen: Podcast som formidlingsform. Fredagsseminar på IAKH, UiO 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.

 • Spangen, Marte; Dahle, Kristoffer; Eidshaug, Jo Sindre Pålssønn. Arkeologi på rappen 2-3: Kristoffer Dahle og Jo Sindre Eidshaug om jernvinna i Møre og Romdsdal. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-3-kristoffer-dahle-og-jo-sindre-eidshaug-om-jernvinna-i-more-og-romdsdal 2019.

 • Spangen, Marte; Jantsch, Ann Kathrin; Ødegården, Mona. Arkeologi på rappen 2-2: Ann Kathrin Jantsch og Mona Ødegården om gravene i Vår Frue kirke. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-2-2-ann-kathrin-jantsch-og-mona-odegarden-om-gravene-i-var-frue-kirke 2019.

 • Spangen, Marte. About moving. Mobility and being in the landscapes of the High North. International Medieval Congress, session 1242: Moving about 2019-07-03 - 2019-07-03 2019.

 • Spangen, Marte. Multi-ethnicity in the North in the Viking and Early Middle Ages. Mini seminar at Hurtigruta, excursion with Stockholm University 2019-09-28 - 2019-09-28 2019.

 • Spangen, Marte; Glørstad, Håkon. Arkeologi på rappen 1-7: Håkon Glørstad om endetidsfortellinger og kulturminnevern. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-7-hakon-glorstad-om-endetidsfortellinger-og-kulturminnevern 2018.

 • Spangen, Marte. Multiproxy approaches to movements and encounters in medieval and early modern northern landscapes. CNN workshop 2018 2018-12-03 - 2018-12-05 2018.

 • Nielsen, Svein Vatsvåg; Spangen, Marte. Arkeologi på rappen 1-6: Svein Nielsen om kulturminnevern, regionreform og Foucaults begrep "arkiv". (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-6-svein-nielsen-om-kulturminnevern-regionreform-og-foucaults-begrep-arkiv 2018.

 • Spangen, Marte. Bokmelding. Knut Dørum og Eirin Holberg: Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350. (Fulltekst: https://www.idunn.no/ht/2018/04/knut_doerumeirin_holberg_fraa_hoevdingdoeme_til_statsmakt_i_n Historisk Tidsskrift (Norge) 2018; Volum 97 (4). ISSN 0018-263X.s 339 - 343.

 • Spangen, Marte. Roads of the North - an introduction. EAA (24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2018-09-08 - 2018-09-08 2018.

 • Spangen, Marte. Travel, encounters, and social negotiations in medieval northern Norway. EAA (24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2018-09-08 - 2018-09-08 2018.

 • Spangen, Marte; Svendsen, Maria. Arkeologi på rappen 1-5: Maria Sture om kristning, mat og makrobotaniske funn i Gamlebyen i Oslo. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-5-maria-sture-om-kristning-mat-og-makrobotaniske-funn-i-gamlebyen-i-oslo 2018.

 • Spangen, Marte; Ødegaard, Marie. Arkeologi på rappen 1-4: Marie Ødegaard om 100(!) hus fra eldre jernalder på Dilling, Rygge, Østfold. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-4-marie-odegaard-om-100-hus-fra-eldre-jernalder-pa-dilling-rygge-ostfold 2018.

 • Spangen, Marte; Bentsen, Silje Evjenth; Wurz, Sarah Jacoba Deborah. Arkeologi på rappen 1-3: Silje Evjenth Bentsen og Sarah Wurz om matlaging for 120.000 år siden. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-3-silje-evjenth-bentsen-og-sarah-wurz-om-matlaging-for-120000-ar-siden 2018.

 • Spangen, Marte. Mapping Sámi territoriality and mobility in northern Norway in the Middle Ages. Advances in Sámi Archaeology 2018 2018-06-06 - 2018-06-08 2018.

 • Spangen, Marte. Offerfunn avslører når samene temmet reinen. 2018.

 • Spangen, Marte; Brøndbo, Stig. Samiske offerplasser avslører når reindrifta startet. (Fulltekst: https://forskning.no/2018/04/funn-fra-offerplasser-tidfester-samenes-tamreindrift/produsert-og-finansiert-av/uit 2018.

 • Spangen, Marte; Rødsrud, Christian Løchsen. Arkeologi på rappen 1-2: Christian Rødsrud om romersk påvirkning på drikkekar i Norge. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-2-christian-rodsrud-om-romersk-pavirkning-pa-drikkekar-i-norge 2018.

 • Spangen, Marte; Vedeler, Marianne. Arkeologi på rappen 1-1: Marianne Vedeler om middelalderoppskrifter. (Fulltekst: https://soundcloud.com/user-806957364/arkeologi-pa-rappen-1-1-marianne-vedeler-om-middelalderoppskrifter-pilot 2018.

 • Spangen, Marte. Sacralisation of traps - the complex creation of “Sámi circular offering sites”. EAA (23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2017-08-30 - 2017-09-03 2017.

 • Spangen, Marte. Samiske offerringer eller ulvefeller? Ny forskning - nye svar. Riksantikvarens utviklingsnett: Samiske kulturminner - lokale ressurser 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.

 • Spangen, Marte. “Circling Concepts” – en PhD om religion, politikk og ulvefeller. Norsk arkeologmøte (NAM) 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.

 • Spangen, Marte. Creating the New North: Mulige veier videre - med utgangspunkt i arkeologi. Veien videre - internseminar 2017-11-20 - 2017-11-20 2017.

 • Spangen, Marte. Sámi pre-Christian religion, AD 500-1500. (https://religiondatabase.org/) (Prosjekt: https://religiondatabase.org/about/) 2017.

 • Spangen, Marte. Power and Stereotypes in the (Re-)Creation of Sami Cultural Heritage. Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V 2017-03-20 - 2017-03-24 2017.

 • Spangen, Marte. Offerringene som ble ulvefeller - eller omvendt. Om hvorfor de fleste steinringer ikke er samiske offerplasser. Arkeologikafé 2017-03-30 - 2017-03-30 2017.

 • Spangen, Marte. Offerplasser eller ulvefeller? Samiske offerringers mulige roller i religion, jakt, handel og skattlegging i nordnorsk middelalder. Fredagsseminar 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.

 • Spangen, Marte. Sami circular offering sites – medieval religious anomalies or a modern myth?. Ruralia XI 2015-09-08 - 2015-09-13 2015.

 • Spangen, Marte. Kerstin Eidlitz Kuoljok: Den samiska sitan och vinterbyarna. En utmaning. Fornvännen 2015; Volum 110 (2). ISSN 0015-7813.s 141 - 144.

 • Aannestad, Hanne Lovise; Spangen, Marte. Dyrestilen forteller. 2014.s 30 - 37.

 • Spangen, Marte; Äikäs, Tiina. New users and changing traditions – (re)defining Sami offering sites. EAA (20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2014-09-10 - 2014-09-14 2014.

 • Spangen, Marte. Samiske offerplasser eller “offer i de djupa skogarna”. Vikingtidens samiske identitet i Norge og i Sverige. Skandinavia: ett, tre, eller mange? 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.

 • Spangen, Marte. Arkeologene, episode 7: Døden i landskapet. 5 - Gravrøysene i Varanger. 2013.

 • Spangen, Marte. Samiske offerringer – eller noe helt annet?. NAM (Norsk Arkeologmøte) 2013-11-07 - 2013.

 • Spangen, Marte. Samiske offerringer. Vildmark eller kulturlandskap – samiska kulturminnen i fjällen 2013-02-06 - 2013-02-06 2013.

 • Spangen, Marte. Sámi archaeology in Norway. Archaeologies of "Us" and "Them" 2013-10-24 - 2013-10-26 2013.

 • Spangen, Marte. Korte og lange historier om samiske offerringer. Fredagsseminar 2013-11-15 - 2013-11-15 2013.

 • Spangen, Marte. Offeringer – en jakt på ritualer i samiske landskap. Tid för forntid 2012-12-28 - 2012-12-28 2012.

 • Spangen, Marte. Hands-on 3D-utstilling av salen fra Oseberg. Interaktiv 3D-presentasjon av salen fra Oseberggraven 2012-06-20 - 2012-11-22 2012.

 • Spangen, Marte. Hunting rituals: Hunting facilities, graves and Sámi circular offering sites. EAA (18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2012-08-29 - 2012-09-01 2012.

 • Spangen, Marte. Research on Sámi offering sites. EAA (17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists) 2011-09-14 - 2011-09-18 2011.

 • Spangen, Marte. Skal det være en utstilling?. NAM (Norsk Arkeologmøte) 2010-11-04 - 2010.

 • Thuestad, Alma; Myrvoll, Marit; Spangen, Marte. Vannkraftprosjekter Røssvatn sør-øst. Konsekvensutredning for deltema kulturminner og kulturmiljø, samt samisk utmarksbruk. 2008 (25/2008).

 • Spangen, Marte. Sáivu. Nettside/nettutstilling om samisk tro og mytologi (https://saivu.com/) 2008-05-07 - 2008.

 • Spangen, Marte. Buoððu - en vandreutstilling om elvesamisk kultur. Vandreutstillingen Buoððu 2008-05-07 - 2009-12-31 2008.

 • Spangen, Marte. Museum - et program om norsk historie: Samisk tro og mytologi. 2008.

 • Spangen, Marte. Silver hoards in Sámi areas. The International Conference of Sámi Archaeology 2006-10-20 - 2006.

 • Spangen, Marte. Museum - et program om norsk historie: Om den nye sølvskatten på Tromsøya. 2006.

 • Spangen, Marte. Edelmetalldepotene i Nord-Norge. Komplekse identiteter i vikingtid og tidlig middelalder (bind 1). 2005.

 • Spangen, Marte. Deponering av sølv. Steds- og tidsavhengig artikulering av en utbredt praksis. NAM (Norsk Arkeologmøte) 2005-11-11 - 2005.

 • Spangen, Marte. Edelmetalldepotene i Nord-Norge. Fredagsseminar 2005-11-04 - 2005.

 • Spangen, Marte. Edelmetaldepotene i Nord-Norge. Komplekse identiteter i vikingtid og tidlig middelalder. Appendiks. 2005.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe