No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Norges fiskerihøgskole lars.h.stien@uit.no

Lars Helge Stien


Førsteamanuensis


 • Malthe Hvas, Jelena Kolarevic, Christopher Noble, Frode Oppedal, Lars Helge Stien :
  Fasting and its implications for fish welfare in Atlantic salmon aquaculture
  Reviews in Aquaculture 2024 ARKIV / DOI
 • Angelico Madaro, Floriana Lai, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Virginie Gelebart, Brynjar Muren m.fl.:
  Comparing physiological responses of acute and chronically stressed diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar)
  Aquaculture Reports 2024 DOI
 • F. Warren-Myers, Ole Folkedal, Tone Vågseth, Lars Helge Stien, Jan Olav Fosse, Timothy David Dempster m.fl.:
  Efficiency of salmon production in submerged cages with air domes matches standard surface cages when environments are similar
  Aquaculture 2024 DOI
 • Cameron Thompson, Angelico Madaro, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Frode Oppedal, Øyvind Øverli m.fl.:
  Comparison of non-medicinal delousing strategies for parasite (Lepeophtheirus salmonis) removal efficacy and welfare impact on Atlantic salmon (Salmo salar) hosts
  Aquaculture International 2023 DOI
 • LukeT. Barrett, Tina Marie Wier Oldham, Trond Kristiansen, Frode Oppedal, Lars Helge Stien :
  Declining size-at-harvest in Norwegian salmon aquaculture: Lice, disease, and the role of stunboats
  Aquaculture 2022 ARKIV / DOI
 • Lene Moltumyr, Lars Helge Stien, Angelico Madaro, Jonatan Nilsson :
  Increasing Dip Net Mesh Size Results in More Fin Splits in Post-Smolt Atlantic Salmon (Salmo salar)
  Journal of Applied Animal Welfare Science 2022 ARKIV / DOI
 • Ole Folkedal, Gavin Macaulay, Jan Erik Fosseidengen, Gunvar Mikkelsen, Joakim Myrland, Bendik Sørensen Søvegjarto m.fl.:
  Deployment of hydroacoustic feeding control in salmon sea-cages; biological and technical considerations
  Aquaculture 2022 DOI
 • Angelico Madaro, Jonatan Nilsson, Paul Whatmore, HyeongJin Roh, Søren Grove, Lars Helge Stien m.fl.:
  Acute stress response on Atlantic salmon: a time-course study of the effects on plasma metabolites, mucus cortisol levels, and head kidney transcriptome profile
  Fish Physiology & Biochemistry 2022 ARKIV / DOI
 • Bjørn Tore Rotabakk, Lars Helge Stien, Torstein Skåra :
  Thaw rigor in Atlantic salmon (Salmo salar) fillets, as affected by thawing rate and frozen storage time
  Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2022 ARKIV / DOI
 • Samantha Bui, Angelico Madaro, Jonatan Nilsson, Per Gunnar Fjelldal, Martin Haugmo Iversen, Monica Fengsrud Brinchmann m.fl.:
  Warm water treatment increased mortality risk in salmon
  Veterinary and Animal Science 2022 ARKIV / DOI
 • Raneesha de Fonseka, Per Gunnar Fjelldal, Florian Sambraus, Tom Ole Nilsen, Sofie C. Remø, Lars Helge Stien m.fl.:
  Triploidy leads to a mismatch of smoltification biomarkers in the gill and differences in the optimal salinity for post-smolt growth in Atlantic salmon
  Aquaculture 2021 ARKIV / DOI
 • Malthe Hvas, Jonatan Nilsson, Tone Vågseth, Velimir Nola, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen m.fl.:
  Full compensatory growth before harvest and no impact on fish welfare in Atlantic salmon after an 8-week fasting period
  Aquaculture 2021 ARKIV / DOI
 • Fletcher Warren-Myers, Tone Vågseth, Ole Folkedal, Lars Helge Stien, Jan Olav Fosse, Tim Dempster m.fl.:
  Full production cycle, commercial scale culture of salmon in submerged sea-cages with air domes reduces lice infestation, but creates production and welfare challenges
  Aquaculture 2021 ARKIV / DOI
 • Lars Helge Stien :
  Innslag i Dagsrevyen
  06. februar 2024
 • Lars Helge Stien :
  Velferdsindikatorer for trenging
  2024
 • Ole Folkedal, Lars Helge Stien, Frode Oppedal :
  Erfaringer med FoU-tillatelser og FHF prosjekter
  2024
 • Ellen Sofie Grefsrud, Ann-Lisbeth Agnalt, Lasse Berg Andersen, Ola Håvard Diserud, Katherine Mary Dunlop, Rosa Escobar m.fl.:
  Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett
  2024 FULLTEKST
 • Lars Helge Stien :
  Welfare severity; status og hva som kommer
  2023
 • Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Bjørn Einar Grøsvik, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Pia Kupka Hansen m.fl.:
  Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023 — Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett
 • Lars Helge Stien, Cameron Thompson, Per Gunnar Fjelldal, Frode Oppedal, Tore S Kristiansen, Per Anton Sæther m.fl.:
  Production, fasting and delousing of triploid and diploid salmon in Northern Norway - Report for the 2020-generation
 • Lars Helge Stien :
  LAKSVEL standardisert operasjonell velferdsovervåking for oppdrettslaks og litt FASTWELL
  2023
 • Lars Helge Stien :
  WELFARE SEVERITY 2021-2025 – Industry meets §3
  2023
 • Lars Helge Stien :
  Ferskvatn er beste behandling mot lakselus, men blir lite brukt av laksenæringa
  25. juli 2023 FULLTEKST
 • Cameron Thompson, Angelico Madaro, Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Samantha Bui :
  Delousing Efficacy and Physiological Impacts on Atlantic Salmon of Freshwater and Hyposaline Bath Treatments
 • Lars Helge Stien :
  Kan vi bli enige om belastningsgrad?
  2023
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Christopher Noble, David Izquierdo-Gomez, Elisabeth Ytteborg, Angelico Madaro :
  Trenging- når er nok nok?-trengeskala og velferdsindikasjoner
  2023
 • Jonatan Nilsson, Kristoffer Vale Nielsen, Kristine Gismervik, Martin Haugmo Iversen, Jelena Kolarevic, Christopher Noble m.fl.:
  LAKSVEL - Utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåking av laks i norske matfiskanlegg
  2023
 • Ole Folkedal, Lars Helge Stien :
  Risiko for dødelighet hos oppdrettslaks i sjøfasen
  2023
 • Martin Haugmo Iversen, Tore Seternes, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Deepti Manjari Patel m.fl.:
  Effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling med ulik delta T
  2023
 • Angelico Madaro, Floriana Lai, Per Gunnar Fjelldal, Tom HANSEN, Virginie Gelebart, Ivar Rønnestad m.fl.:
  A comparative study of the physiological responses of acute and chronically stressed diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar).
  2023
 • Nina Sandlund, Johanne Kleppe, Lars Helge Stien, Frode Oppedal, Lena Geitung :
  Presence of salmon impact behaviour and survival of cleaner fish in sea-cages
  2023
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Ewa Harasimczuk, Kristine Gismervik, Gerrit Timmerhaus, Hogne Bleie m.fl.:
  Velferdseffekter av skjelltap
  2023
 • Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Tina Marie Wier Oldham, Samantha Bui, Luke T. Barrett :
  Salmon lice preventative technology - fact finding studies from small to large scale
  2023
 • Lars Helge Stien :
  Modeling severity of injuries and signs of disease in farmed Atlantic Salmon
  2022
 • Ole Folkedal, Jan Erik Fosseidengen, Lars Helge Stien, Frode Oppedal :
  Echofeeding
  2022 PROSJEKT / DATA
 • Lars Helge Stien, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Per Gunnar Fjelldal, Merete Bjørgan Schrøder m.fl.:
  Effekt på dyrevelferd av gjentatte termiske behandlinger med ulik Δt, ulik utgangstemperatur og ulik behandlingstemperatur
 • Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Samantha Bui, Tina Marie Wier Oldham, Luke Barrett :
  Physical prevention of sealice
  2022
 • Lars Helge Stien :
  New Welfare Indicators and New Welfare Protocols
  2022
 • Frode Oppedal, Ole Folkedal, Fletcher Warren-Myers, Tim Dempster, Lars Helge Stien :
  Nedsenkning av laks med luftkuppel fra forsøk til kommersiell drift
  2022
 • Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Samantha Bui, Luke Barrett, Tina Marie Wier Oldham :
  Miljø, lus og velferd i ny merdteknologi
  2022
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Kristoffer Vale Nielsen, Kristine Gismervik, Martin Haugmo Iversen, Christopher Noble m.fl.:
  Laksvel - Utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåkning av laks i norske matfiskanlegg
  2022
 • Lars Helge Stien, Tore Seternes, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Deepti Manjari Patel m.fl.:
  Effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling med ulik dt
  2022
 • Lars Helge Stien, Tore Seternes, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Deepti Manjari Patel m.fl.:
  Effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling med ulik dt
  2022
 • Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa m.fl.:
  Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - risikovurdering — Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett
 • Lars Helge Stien :
  WELFARE SEVERITY- Presentasjon av prosjekt
  2022
 • Ellen Sofie Grefsrud, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen m.fl.:
  Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett
 • Jonatan Nilsson, Kristine Gismervik, Kristoffer Vale Nielsen, Martin Haugmo Iversen, Christopher Noble, Jelena Kolarevic m.fl.:
  Laksvel - Standardisert operasjonell velferdsovervåking for laks i matfiskanlegg
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien :
  LAKSVEL
  2022
 • Jonatan Nilsson, Tore S Kristiansen, Lars Helge Stien, Kristine Gismervik, Kristoffer Vale Nielsen, Martin Haugmo Iversen m.fl.:
  LAKSVEL - Standardisert operasjonell velferdsovervåking for laks i matfiskanlegg
  2022 PROSJEKT
 • Jonatan Nilsson, Kristoffer Vale Nielsen, Kristine Gismervik, Martin Haugmo Iversen, Jelena Kolarevic, Christopher Noble m.fl.:
  LAKSVEL - Utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåking av laks i norske matfiskanlegg
  2022 PROSJEKT

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →