Yngve Antonsen, ILP
Foto: Torje Jenssen
Yngve Antonsen, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk yngve.antonsen@uit.no 77660495 Tromsø ILP-bygget 4077

Yngve Antonsen


Arbeidstittel

Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Forskerinteresser:

 • Ledelse, læring og endring i utdanningsinstitusjoner
 • Lærerutdanning

Leder forskningsgruppen i utdanningsledelse

Deltar i forskningsprosjektene:

 • STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke usn.no/step
 • RELEMAST - Relevant masterutdanning for grunnskolelærere https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=458982
 • LABTed - LEARNING, ASSESSMENT AND BOUNDARY-CROSSING IN TEACHER EDUCATION).

  LAB-TEd er et strategisk innovasjonsprosjekt i partnerskap med NTNU og støttet av Norges forskningsråd.

Emneansvarlig på ulike emner i:

 • Master i utdanningsledelse
 • Master i pedagogikk

Pedagogisk mappe: https://digitalmappe.uit.no/yan000/

 


 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise. Stress-coping Strategies amongst Newly Qualified Primary and Lower Secondary School Teachers with a Master’s Degree in Norway. (fulltekst) Scandinavian Journal of Educational Research 2021. ISSN 0031-3831.s 1 - 16.s doi: 10.1080/00313831.2021.1983647.
 • Lauritzen, Lise-Mari; Antonsen, Yngve; Nesby, Linda Hamrin. «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget. (fulltekst) Acta Didactica Norden (ADNO) 2021; Volum 15 (1). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/adno.7848.
 • Antonsen, Yngve; Maxwell, Gregor; Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. «Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. (fulltekst) (prosjekt) Acta Didactica Norden (ADNO) 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-8219.s 1 - 19.s doi: 10.5617/adno.7918.
 • Antonsen, Yngve; Bye, Geir. Line managers and employees use of lean task boards in Norwegian municipal healthcare sector: A tool for action learning?. (fulltekst) Leadership in Health Services 2020; Volum 33 (4). ISSN 1751-1879.s 445 - 460.s doi: 10.1108/LHS-04-2020-0020.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?. (fulltekst) Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-7697.s 103 - 121.s doi: 10.23865/up.v14.2209.
 • Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management. (fulltekst) Educational Action Research 2020. ISSN 0965-0792.s 1 - 18.s doi: 10.1080/09650792.2020.1805635.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise. FoU-kompetansen hos nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?. (fulltekst) (prosjekt) Acta Didactica Norden (ADNO) 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-8219.s 1 - 20.s doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.7917.
 • Lo, Christian; Waldahl, Ragnhild Holmen; Antonsen, Yngve. Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. (fulltekst) Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2019; Volum 4 (1). ISSN 2464-4161.s doi: 10.18261/issn.2464-4161-2019-01-02.
 • Antonsen, Yngve; Ellingsen, May-Britt. Samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi, brann og helse utvider praksisfellesskapet og læring om samvirke. (fulltekst) Nordisk politiforskning 2019; Volum 6 (1). ISSN 1894-8693.s 45 - 63.s doi: 10.18261/issn.1894-8693-2019-01-05.
 • Antonsen, Yngve; Normann, anne k meinich; Nilsen, Heidi Rapp; Magelssen, Morten. Systematisk etikkarbeid krever lederforankring. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; Volum 4 (1). ISSN 2387-5976.s 40 - 49.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2018-01-06.
 • Sydnes, Are K.; Sydnes, Maria; Antonsen, yngve. International Cooperation on Search and Rescue in the Arctic. Arctic Review on Law and Politics 2017; Volum 8. ISSN 1891-6252.s 109 - 136.s doi: 10.23865/arctic.v8.705.
 • Ellingsen, May-Britt; Antonsen, yngve. Samlokalisering bygger tillit i nødmeldingstjenesten.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017; Volum 33. ISSN 0801-1745.s 254 - 271.s doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-03-04-03.
 • Antonsen, yngve. The downside of the Balanced Scorecard: A case study from Norway. (data) (fulltekst) Scandinavian Journal of Management 2014; Volum 30 (1). ISSN 0956-5221.s 40 - 50.s doi: 10.1016/j.scaman.2013.08.001.
 • Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Bank advisors working withcontradiction: meeting the demands ofcontrol through reflective learning. (data) (fulltekst) Reflective Practice 2011; Volum 12 (5). ISSN 1462-3943.s 629 - 644.s doi: 10.1080/14623943.2011.601563.
 • Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010; Volum 22 (8). ISSN 1366-5626.s 475 - 488.s doi: 10.1108/13665621011082855.
 • Tiller, Tom; Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne. Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010; Volum 22 (8). ISSN 1366-5626.s 475 - 488.
 • Antonsen, Yngve. Aktør- og offerhistorier som læringsverktøy. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 91 - 112.
 • Lillevoll, Tor Arne; Antonsen, Yngve. Oppgaven er læring – erfaringer med ulike oppgavetyper i fleksibel utdanning. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 95 - 114.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Behold femårig lærerutdanning. (data) (fulltekst) Forskerforum.no 2021.
 • Hackbart, Anja; Rosen, Lisa; Sturm, Tanja; Pletsch, Màrcia Denise; Tirussew, Teferra; Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Budde, Jürgen. Inclusion and exclusion in the discourse of educational research – an international comparison. Invited WERA-symposium of GERA (German Educational Research Association), 2021-07-07 - 2021-07-09 2021.
 • Antonsen, Yngve. Pedagogisk forskning for fremtiden. Forskningsdagene 2019-09-18 - 2019-09-18 2019.
 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway. ECER 2019 2019-09-04 - 2019-09-04 2019.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.. ECER 2019-09-06 - 2019-09-06 2019.
 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly trained teachers in Norway. Annual conference of the Nordic Educational Research Association 2019-03-06 - 2019-03-08 2019.
 • Antonsen, Yngve; Skare, Roar. Nesten ikke til stede – distanseledelse i praksis Gode ledere ser sine ansatte. Det blir vanskelig når effektiviseringer og sammenslåinger skaper stor avstand.. (fulltekst) Dagens Perspektiv 2019.s doi: https://www.dagensperspektiv.no/2019/nesten-ikke-til-stede-distanseledelse-i-praksis?fbclid=IwAR0eIUrdWgLFEaxQVmjN4sJvcGNWHO9AxX5_MIkjvUdKFHnH0L1K1e1PcEI.
 • Hustad, Bent-Cato; Antonsen, Yngve. Principals – innovators of new practice in schools.. International Congress of School Effectiveness and Improvement 2019-01-08 - 2019-01-12 2019.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST - Relevant masterutdanning. Forskningsdagene 2018-09-22 - 2018-09-22 2018.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers. Presentasjon for Dean of Education, UC Berkeley 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.
 • Sørly, Rita; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Antonsen, Yngve; Skare, Roar. Oppsummering KOMII H-2017- V 2018 Arbeidsnotat i KOMII- prosjektet- en kort,stikkordsbasert oppsummering. Notat 2/2018. 2018 ISBN 978-82-7492-413-0.
 • Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt. Hvorfor samlokalisering gir bedre samhandling mellom nødetatene. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s doi: http://papermill.intermedium.com/papermill/getArticle.xsp?docId=92f224770a83daf8c9313e329c085f97&sid=2890&pdf=true.
 • Antonsen, yngve. Et offer, en aktør og en suksess. Ledersamling Etat for Hjemmetjenester Tromsø Kommune 2016-01-30 - 2016-01-30 2016.
 • Skjetne, Jan Håvard; Antonsen, yngve; Anfinsen, Stian. SARiNOR - Delt situasjonsforståelse. SARINOR seminar 2016-01-19 - 2016-01-19 2016.
 • Haugstveit, Ida Maria; Skjetne, Jan Håvard; Walderhaug, Ståle; Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt; Håheim-Saers, Nils; Heggelund, Yngve. Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene. 2016 (A27710) ISBN 9788214059359. ISSN 1504-9795.
 • Antonsen, yngve. Delt Situasjonsforståelse. SARiNOR konferanse 2016-01-19 - 2016-01-19 2016.
 • Antonsen, yngve; Sivertsen, Agnar Holten; Grydeland, Tom; Johansen, Kjell-Sture; Storvold, Rune; Rognmo-Hodge, Andrew; Hagen, Snorre; Sørensen, Geir-Arne; Sydnes, Maria; Sydnes, Are K.; Hansen, Bernt Inge. SARINOR WP 3 "SØK". (Norut rapport 11/2015). 2015 ISBN 978-82-7492-303-4.
 • Ellingsen, May-Britt; Antonsen, Yngve. Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (rapport 21/2015). 2015 ISBN 978-82-7492-313-3.
 • Ellingsen, May-Britt; Bye, Geir; Antonsen, Yngve. FoUoI Kartlegging og analyse for utforming av Troms fylkeskommunes forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi (FoUoI-strategi). Rapport 29/2015. 2015 ISBN 978-82-7492-320-1.
 • Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt. Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten. 2015 ISBN 978-82-7492-322-5.
 • Antonsen, yngve. Offer og aktør. foredrag 2015-11-23 - 2015-11-23 2015.
 • Antonsen, yngve; Sivertsen, Agnar Holten. Foreløpige resultater SARiNOR WP3 SØK. SARiNOR konferanse 2015-05-19 - 2015-05-19 2015.
 • Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt. ”RASKERE OG RIKTIGERE NØDHJELP” Evaluering av samhandling i mellom politiets, brannvesenets og helsevesenets nødmeldingssentraler i casene SAMLOK, SPREDT og NÆR. 2014 ISBN 978-82-7492-289-1.
 • Myhr, Sindre; Antonsen, yngve. TRENDANALYSE - NØDMELDETJENESTEN DELRAPPORT I «NASJONALT NØDMELDINGSPROSJEKT». 2014.
 • Eckerstorfer, Markus; Vikhamar Schuler, Dagrun; Malnes, Eirik; Antonsen, yngve. Evaluating the local avalanche danger in Tromsø, Northern Norway using field monitoring, field investigations and the Surfex/Isba-Crocus snowpack model. International Snow Science Workshop 2014 2014-09-29 - 2014-10-03 2014.
 • Antonsen, yngve. Organisasjons- og lederstruktur ved UNN HF. 2012.
 • Antonsen, Yngve; Bye, Geir. Foresight Reiseliv - VRI Troms. Resultater fra innspillskonferansen 27. september 2012. Norut rapport 17/2012.. 2012.
 • Antonsen, Yngve; Bye, Geir. Foresight Reiseliv – VRI Troms. Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012. Norut rapport 20/2012.. 2012.
 • Bye, Geir; Antonsen, yngve. Oppsummering fra Innspillskonferansen Reiseliv foresight VRI Troms. Innlegg prosessmøte Reiselivsforesight 2012-10-24 - 2012-10-24 2012.
 • Antonsen, yngve; Wahl, Christoph Micheal. Risikovurdering på topptur, erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag. Skredkonferansen 2011-11-04 - 2011-11-06 2011.
 • Antonsen, yngve. Styring, måling og stress blant bankansatte. Internundervisning UNN 2011-11-14 - 2011-11-16 2011.
 • Antonsen, yngve. Engasjement og kontroll på arbeidsplassen, funn fra banken. HR dagene 2011-08-25 - 2011.
 • Thunberg, Odd Arne; Antonsen, yngve; Tiller, Tom. Styring, strategier og dialoger for læring. Læring møter bank 2011-10-19 - 2011-10-19 2011.
 • Antonsen, yngve. Engasjement og kontroll på arbeidsplassen En studie av hvordan styring påvirker refleksiv læring. 2011 ISBN 978-82-8244-039-4.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Undervisning

  Jeg underviser på

  - Masterprogrammet i Utdanningsledelse

  - Emnene PED 2016/3016

  - Emnene PED 3054/3055

  - Styrerutdanningen
  ILP-bygget 4077