Bilde av Ekeli, Britt-Vigdis
Foto: Torbein Kvil Gamst
Bilde av Ekeli, Britt-Vigdis
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak britt.ekeli@uit.no 99712196 Her finner du meg

Britt-Vigdis Ekeli


Leder UiTs Flekisibiliseringsprosjekt. Emneleder Hel-0700


 • Ingvild Teigen, Britt-Vigdis Ekeli, Randi Sviland :
  «Bruk intuisjonen og fantasien» – ein analyse av kropps- og kunnskapssynet i Aadel Bülow- Hansen si fagutøving og norsk psykomotorisk fysioterapi
  Fysioterapeuten 2020 ARKIV / FULLTEKST
 • Marianne Aars, Britt-Vigdis Ekeli, Eivind Bråstad Jensen :
  Fra kriseløser til nyskaper. Desentralisert utdanning som mulighetsbetingelse for utvikling av studiekvalitet og praksisnær forskning
  2008
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  "Fra evidensbasert praksis til praksisbasert evidens"
  Universitetsforlaget 2005
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  Entreprenør i en endringstid
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001
 • Britt-Vigdis Ekeli, Rune Andersen :
  Tromsø høster erfaringer hele landet kan bruke
  1992
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  Evidensbasert praksis - snublestein i arbeidet for bedre kvalitet i helsetjenesten?
  Eureka forlag 2002
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  Hvordan måle det som ikke lar seg måle så lett?
  2005
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  Om kunnskap og kvalitet i helsetjenesten
  2005
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  How to Develop an Educational Internet Support for Physiotherapy Students? Report from a Decetralised part time Bachelor Program in Physiotherapy
  2005
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  Fleksibel læring - en alternativ måte å gjennomføre fysioterapeututdanning på. FOU-delrapport
  2001
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  Evidensbasert fysioterapi
  Fysioterapeuten 2001
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  Det vokser ikke pærer på epletrær. Innelgg i debatten om evidensbasert fysioterapi
  Fysioterapeuten 2001
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  IV Med "kunnskapsbasert fysioterapi" - baklengs inn i fremtiden, Fysioterapi - et fag for fremtiden
  Fysioterapeuten 2000
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  II Med "kunnskapsbasert fysioterapi" baklengs inn i fremtiden? Medisinen - et fag i strid med seg selv
  Fysioterapeuten 2000
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  III Med "kunnskapsbasert fysioterapi" baklengs inn i fremtiden? Evidence Based Medicine som konserveringsmiddel?
  Fysioterapeuten 2000
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  I Med "kunnskapsbasert fysioterapi" baklengs inn i fremtiden?
  Fysioterapeuten 2000
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  Creating images Interplay between life and body in chronic pain: A study of women with fibromyalgia
  UiT Norges arktiske universitet 1999
 • Britt-Vigdis Ekeli :
  Norsk-palestinsk samarbeid
  Milepælen 1996

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →