Bilde av Laholt, Hilde
Bilde av Laholt, Hilde
Institutt for helse- og omsorgsfag hilde.laholt@uit.no +4777660725 Her finner du meg

Hilde Laholt


Førsteamanuensis og lærer på masterprogrammet i helsesykepleie/ leder forskningsgruppen Liv og livsmot

Stillingsbeskrivelse

Lang erfaring som helsesykepleier i helsestasjons- og skolehelsetjenester og som underviser på helsesykepleierutdanningen.

Veileder også master og ph.d. studenter.

Jeg har vært fagansvarlig for masterprogrammet i helsesykepleie.

Nå er jeg forskningsgruppeleder for Liv og Livsmot

 


 • Elisabeth Ovanger Barrett, Hilde Laholt, Geir Fagerjord Lorem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Exploring public health nurses' acceptability of clinical assessment tools in a Norwegian child health centre
  Primary Health Care Research and Development 12. februar 2024 DOI
 • Hilde Laholt, Anne Mary Gerard Clancy :
  Sykepleiefaglig grunnlag i norske helsesykepleierutdanninger – en dybdeanalyse av pensuminnhold og abstraksjonsnivå
  Klinisk Sygepleje 2024 FULLTEKST
 • Hilde Laholt, Anne Mary Gerard Clancy :
  "En stein i lomma kan bidra til trøst: En kvalitativ studie av helsesykepleiers bruk av gjenstander i helsedialoger i skolehelsetjenesten»
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 29. januar 2023 ARKIV / DOI
 • Maren Johnsen, Tonje Bjørndal Braaten, Guri Skeie, Hilde Laholt, Solrunn Hansen :
  Midwives and public health nurses' knowledge and clinical practice in securing sufficient iodine status in relation to pregnancy. A cross-sectional study
  Nursing Open 2023 ARKIV / DOI
 • Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Mary Gerard Clancy, Monica Martinussen, Hilde Laholt :
  How do public health nurses in Norwegian school health services support siblings of children with complex care needs?
  Scandinavian Journal of Caring Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Anne Mary Gerard Clancy, Julia Thuve Hovden, Runa Anneli Andersen, Hilde Laholt :
  Public health nurses experiences of ethical responsibility: A meta-ethnography
  Nursing Ethics 2023 ARKIV / DOI
 • Anne Mary Gerard Clancy, Hilde Laholt :
  Trøstens stille stemme i helsesykepleiekonsultasjoner
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Mette Nygaard, Hege Selnes Haugdahl, Hilde Laholt, Berit Støre Brinchmann, Ranveig Lind :
  Professionals' narratives of interactions with patients' families in intensive care
  Nursing Ethics 2022 ARKIV / DOI
 • Hilde Laholt, Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Clancy :
  An analysis of Norwegian public health nursing curricula: Where is the nursing literature?
  Public Health Nursing 28. september 2021 ARKIV / DOI
 • Helen Mulcahy, Patricia Leahy-Warren, Hilde Laholt, Lloyd Frank Philpott, Lise-Marie Bergvoll, Anne Clancy :
  Public health nursing in Ireland and Norway: A comparative analysis
  Public Health Nursing 06. desember 2021 ARKIV / DOI
 • Hilde Laholt, Marilys Guillemin, Kim McLeod, Ellinor Beddari, Geir F Lorem :
  How to use visual methods to promote health among adolescents: A qualitative study of school nursing
  Journal of Clinical Nursing (JCN) 2019 ARKIV / DOI
 • Hilde Laholt, Kim McLeod, Marilys Guillemin, Ellinor Beddari, Geir F Lorem :
  Ethical challenges experienced by public health nurses related to adolescents' use of visual technologies
  Nursing Ethics 2018 ARKIV / DOI
 • Hilde Laholt, Marilys Guillemin, Kim McLeod, Randi Elisabeth Olsen, Geir F Lorem :
  Visual methods in health dialogues: A qualitative study of public health nurse practice in schools
  Journal of Advanced Nursing 04. august 2017 DOI
 • Ann-Merete Bremnes, Monica Martinussen, Hilde Laholt, Elisabeth Valmyr Bania, Siv Kvernmo :
  Positiv sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet blant ungdom i videregående skole
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011
 • Anne Mary Gerard Clancy, Morten Auklend, Hilde Laholt :
  Søsken til barn med komplekse helsebehov. Bruk av lesegrupper i den videregående skole.
  2024
 • Anne Mary Gerard Clancy, Morten Auklend, Hilde Laholt :
  Søsken til barn med komplekse helsebehov. Bruk av lesegrupper i den videregående skole.
  2024
 • Hilde Laholt, Julia Thuve Hovden, Annelene Moberg, Anne Mary Gerard Clancy :
  Det er stor mangel på helsesykepleiere i distriktene
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. februar 2023
 • Maren Johnsen, Solrunn Hansen, Tonje Bjørndal Braaten, Guri Skeie, Hilde Laholt :
  Jordmødre og helsesykepleieres praksis for å sikre tilstrekkelig jodinntak gjennom graviditet og ammeperiode MISA 2 – en tverrsnittsstudie fra Nord–Norge
  2023
 • Kinga Zdunek, Anne Mary Gerard Clancy, Hilde Laholt :
  Educating school nurses to promote a sustainable society through health education
  2023
 • Hilde Laholt, Kinga Zdunek, Anne Mary Gerard Clancy :
  Green transition starts with a green mindset - The role of public health nurses in promoting inclusive sustainable health goals in school
  2023
 • Hilde Laholt, Runa Anneli Andersen, Julia Thuve Hovden, Anne Mary Gerard Clancy :
  Kortere utdanning i helse-sykepleie er ikke løsningen Vi trenger helsesykepleiere med fullført mastergrad for å utdanne nok helsesykepleiere.
  Dagens medisin 20. oktober 2022
 • Hilde Laholt, Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Mary Gerard Clancy :
  Analyse av pensum i norske helsesykepleierutdanninger - Hvor er sykepleielitteraturen?
  2022
 • Rigmor Katrine Johansen, Lars Ailo Bongo, Hilde Laholt, Geir F Lorem :
  GEN-Ethics: What do Norwegian women think of utilising genetic testing as part of breast cancer screening?
  2022
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Bente Agnes Steinholt Simonsen, Hilde Laholt, Gunn Pettersen, Sidsel Tveiten :
  Utprøving av veiledningsmetode
  Tidsskriftet sykepleien 2022
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Hilde Laholt, Morten Auklend, Anne Clancy :
  Siblings of children with complex health care needs. Reading groups as a health promotion intervention in upper secondary schools. An action research project.
  2022
 • Runa Anneli Andersen, Hilde Laholt, Anne Mary Gerard Clancy :
  Hva gjør en helsesykepleier?
  Tidsskriftet sykepleien 31. mars 2022 DOI
 • Lise-Marie Bergvoll, Anne Mary Gerard Clancy, Monica Martinussen, Hilde Laholt :
  Optimizing school health services to promote mental health and well-being for siblings in families who have children with complex care needs.
  2022
 • Lise-Marie Bergvoll, Anne Mary Gerard Clancy, Monica Martinussen, Hilde Laholt :
  An action research approach to developing a conversational tool that will improve school nurses´ dialogues with siblings of children with CCNs.
  2022
 • Hilde Laholt, Runa Anneli Andersen, Anne Mary Gerard Clancy :
  Fullført mastergrad gir gode helsesykepleiere
  Nordnorsk debatt - Nordlys 01. juni 2022
 • Anne Mary Gerard Clancy, Morten Auklend, Hilde Laholt :
  Siblings of children with complex health care needs. Reading groups as a health promotion intervention in school health services. An action research project.
  2022
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Mary Gerard Clancy, Morten Auklend, Hilde Laholt :
  Siblings of children with complex health care needs. Reading groups as a health promotion intervention in school health services. An action research project
  2022
 • Hilde Laholt, Lise-Marie Bergvoll, Anne Clancy :
  "Optimizing school health services to promote mental health and well-being for siblings in families who have children with complex care needs"
  2021
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Hilde Laholt, Anne Clancy :
  Helsesykepleiere må kunne veilede om flerspråklighet
  Tidsskriftet sykepleien 2021 DOI
 • Hilde Laholt, Sunniva Solhaug Fjelldal, Morten Auklend, Anne Clancy :
  Siblings of children with complex health care needs.Reading groups as a health promotion strategy in upper secondary schools.
  2021
 • Hilde Laholt :
  Visuelle metoder i helsedialog og folkehelsearbeid - en aksjonsforskningstilnærming for å forbedre arbeidet i skolehelsetjenesten
  2020
 • Hilde Laholt :
  Visual methods in health dialogue and public health work An action research approach to improve school nurses' work with adolescents
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Hilde Laholt, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Gerd Karlsen, Anne Clancy :
  En svekket skolehelsetjeneste kan ramme særlig de mest sårbare elevene
  Sykepleien 2020 FULLTEKST
 • Hilde Laholt, Anne Clancy, Sunniva Solhaug Fjelldal :
  "Barnas egen samtalepartner"
  13. oktober 2020
 • Elisabeth Ovanger Barrett, Ragnhild Sørensen Høifødt, Geir F Lorem, Vibeke Moe, Hilde Laholt, Dag Nordahl m.fl.:
  Using Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Tromsø municipality
  2019
 • Hilde Laholt, Ellinor Beddari, Randi Elisabeth Olsen, Geir F Lorem :
  Gjennom en ung linse: - en kvalitativ studie for å forbedre helsesykepleieres arbeid i skolehelsetjenesten
  2019
 • Hilde Laholt, Geir F Lorem, Ellinor Beddari, Randi Elisabeth Olsen :
  Gjennom en ung linse: - en kvalitativ studie for å forbedre helsesykepleieres arbeid i skolehelsetjenesten
  2019
 • Hilde Laholt, Geir F Lorem :
  Visual Methods in health dialogues, a qualitative study of how visualization is utilized as school nursing practice
  2018
 • Hilde Laholt :
  Visualisering kan forbedre helsesamtalen
  Tidsskrift for helsesøstre 2017
 • Hilde Laholt, Geir F Lorem :
  A visual study on how Public health nurses use visualization in health dialogue with adolescents in school
  2016
 • Hilde Laholt, Geir F Lorem, Randi Elisabeth Olsen, Ellinor Beddari :
  Oppfølging av fagutviklingskurs: 2 timers work shop
  2016
 • Hilde Laholt, Geir F Lorem, Randi Elisabeth Olsen, Ellinor Beddari :
  Visuelle metoder i helsesamtalen. Heldagskurs i bruk av visuelle metoder for helsesøstre i Tromsø kommune
  2016
 • Hilde Laholt :
  Foredrag om masterutdanning studieretning helsesøsterfag LaH fagdager i Nordland 07.02.2013
  2013
 • Hilde Laholt :
  LaH fagdager i Bodø februar 2012
  2012
 • Ann Merete Jensen Bremnes, Monica Martinussen, Hilde Laholt, Elisabeth Valmyr Bania, Siv Kvernmo, Siv Kvernmo :
  Sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet blant ungdom i videregående skole
  2011
 • Anne-Gerd Karlsen, Hilde Laholt, Marit Sundelin :
  Rapport fra et felles undervisningsprosjekt: vurdering av barns språk. Et samarbeid mellom helsesøsterutdanning og førskolelærerutdanning ved UIT
  UiT Norges arktiske universitet 2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg er interessert i forskning om helsefremmende og forebyggende arbeid (barn og unge 0-20 år)

  Gjorde mitt doktorgradsarbeid som var et aksjonsforskningsprosjekt innen visuelle metoder i helsedialogen tilknyttet skolehelsetjenesten.
  Har pågående forskning innen utdanningsforskning i helsesykepleie og sykepleiens etiske grunnfenomener.

  Samarbeider med Lublin University om bærekraft i helsesykepleier- og skolesykepleier utdanninger.

  Er også interessert i forskningstemaer som resiliens, empowerment og salutogenese. 

   

   

  Undervisning

  Har lang undervisningserfaring innen ulike emner på mastergradsprogrammet i helsesykepleie.

  Har spesiell interesse for kommunikasjon, helsedialogen og veiledningspedagogikk.

  Underviser også innen vitenskapeteoretiske fag og kvalitative metoder i forskning.