No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk monica.melby-lervag@uit.no

Monica Melby-Lervåg


Professor

Stillingsbeskrivelse

Jeg arbeider på utdanningen i spesialpedagogikk, og har et spesielt fokus på språkvansker og dysleksi. Jeg er involvert i et forskningsrådsprosjekt som arbeider med å teste effekten av et lesetiltak for barn som har vansker med lesing.


 • David Armas Hoff, Tonje Amland, Monica Melby-Lervåg, Arne Lervåg, Athanassios Protopapas :
  Early rapid naming longitudinally predicts shared variance in reading and arithmetic fluency
  Journal of Experimental Child Psychology 2023 DOI
 • Åste Mjelve Hagen, Kristin Rogde, Arne Lervåg, Monica Melby-Lervåg, Courtenay Norbury :
  Long-term prognosis of low language proficiency in children
  Cochrane Database of Systematic Reviews 2023 DOI
 • Anita Lopez-Pedersen, Riikka Mononen, Pirjo Annika Aunio, Ronny Scherer, Monica Melby-Lervåg :
  Improving Numeracy Skills in First Graders with low performance in early numeracy: A Randomized Controlled Trial
  Remedial and special education 2022 ARKIV / DOI
 • Siri Steffensen Bratlie, Ellen Irén Brinchmann, Monica Melby-Lervåg, Janne von Koss Torkildsen :
  Morphology—A Gateway to Advanced Language: Meta-Analysis of Morphological Knowledge in Language-Minority Children
  Review of Educational Research 2022 ARKIV / DOI
 • Hilde Lowell Gunnerud, Njål Foldnes, Monica Melby-Lervåg :
  Levels of skills and predictive patterns of reading comprehension in bilingual children with an early age of acquisition
  Reading and writing 2022 ARKIV / DOI
 • Arne Lervåg, Monica Melby-Lervåg :
  Early prediction of learning outcomes in reading
  Cambridge University Press 2022 ARKIV
 • Arne Lervåg, Monica Melby-Lervåg :
  Modeling the Development of Reading Comprehension
  Wiley-Blackwell 2022 ARKIV
 • Enrica Donolato, Ramona Cardillo, Irene C. Mammarella, Monica Melby-Lervåg :
  Research Review: Language and specific learning disorders in children and their co-occurrence with internalizing and externalizing problems: a systematic review and meta-analysis
  Journal of Child Psychology and Psychiatry 2021 ARKIV / DOI
 • Gillian West, Monica Melby-Lervåg, Charles Hulme :
  Is a procedural learning deficit a causal risk factor for developmental language disorder or dyslexia? A meta-analytic review.
  Developmental Science 2021 ARKIV / DOI
 • Dacian Dolean, Arne Lervåg, Laura Visu-Petra, Monica Melby-Lervåg :
  Language skills, and not executive functions, predict the development of reading comprehension of early readers: evidence from an orthographically transparent language
  Reading and writing 2021 ARKIV / DOI
 • Anne C Thurmann-Moe, Monica Melby-Lervåg, Arne Lervåg :
  The impact of articulatory consciousness training on reading and spelling literacy in students with severe dyslexia: an experimental single case study
  Annals of Dyslexia 2021 ARKIV / DOI
 • Anne C Thurmann-Moe, Monica Melby-Lervåg, Arne Lervåg :
  Single case design i evaluering av spesialpedagogiske tiltak. En gjennomgang av aktuelle analysemetoder for vurdering av effekt
  Spesialpedagogikk 2021 ARKIV
 • Åste Mjelve Hagen, Rebecca Knoph, Hanne Næss Hjetland, Kristin Rogde, Joshua Lawrence, Arne Lervåg m.fl.:
  Measuring Listening Comprehension and Predicting Language Development in At-Risk Preschoolers
  Scandinavian Journal of Educational Research 2021 ARKIV / DOI
 • Anne C Thurmann-Moe, Monica Melby-Lervåg, Arne Lervåg :
  Effects of Articulatory Consciousness Training in First Graders with a Reading Delay: A Randomised Control Trial
  Scandinavian Journal of Educational Research 2021 ARKIV / DOI
 • Jannicke Karlsen, Hanne Næss Hjetland, Bente Eriksen Hagtvet, Johan Braeken, Monica Melby-Lervåg :
  The concurrent and longitudinal relationship between narrative skills and other language skills in children
  First language 2021 ARKIV / DOI
 • Tonje Amland, Arne Lervåg, Monica Melby-Lervåg :
  Comorbidity Between Math and Reading Problems: Is Phonological Processing a Mutual Factor?
  Frontiers in Human Neuroscience 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Rogde, Åste Mjelve Hagen, Arne Lervåg, Monica Melby-Lervåg :
  Improvement in oral language interventions: Differences and relation between effects on treatment-inherent measures and effects on standardized tests
  Nordic Journal of Literacy Research 09. februar 2021 ARKIV / DOI
 • Hilde Lowell Gunnerud, Dieuwer ten Braak, Elin Kirsti Lie Reikerås, Enrica Donolato, Monica Melby-Lervåg :
  Is bilingualism related to a cognitive advantage in children? A systematic review and meta-analysis
  Psychological bulletin 2020 DOI
 • Siri Saugestad Helland, Espen Røysamb, Ragnhild Eek Brandlistuen, Monica Melby-Lervåg, Kristin Gustavson :
  A Common Family Factor Underlying Language Difficulties and Internalizing Problems: Findings From a Population-Based Sibling Study
  Journal of Learning Disabilities 2020 ARKIV / DOI
 • Charles Hulme, Margaret J. Snowling, Gillian West, Arne Lervåg, Monica Melby-Lervåg :
  Children’s Language Skills Can Be Improved: Lessons From Psychological Science for Educational Policy
  Current Directions in Psychological Science 2020 ARKIV / DOI
 • Hanne Næss Hjetland, Ellen Iren Brinchmann, Ronny Scherer, Charles Hulme, Monica Melby-Lervåg :
  Preschool pathways to reading comprehension: A systematic meta-analytic review
  Educational Research Review 2020 ARKIV / DOI
 • Anita Lopez-Pedersen, Riikka Mononen, Johan Korhonen, Pirjo Aunio, Monica Melby-Lervåg :
  Validation of an Early Numeracy Screener for First Graders
  Scandinavian Journal of Educational Research 09. januar 2020 ARKIV / DOI
 • Dacian Dolean, Monica Melby-Lervåg, Ioana Tincas, Crina I. Damsa, Arne Lervåg :
  Achievement gap: Socioeconomic status affects reading development beyond language and cognition in children facing poverty.
  Learning and Instruction 2019 ARKIV / DOI
 • Arne Lervåg, Dacian Dolean, Ioana Tincas, Monica Melby-Lervåg :
  Socioeconomic background, nonverbal IQ and school absence affects the development of vocabulary and reading comprehension in children living in severe poverty
  Developmental Science 2019 ARKIV / DOI
 • Hanne Næss Hjetland, Arne Lervåg, Solveig-Alma Halaas Lyster, Bente Eriksen Hagtvet, Charles Hulme, Monica Melby-Lervåg :
  Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age
  Journal of Educational Psychology 2019 DOI
 • Anders Nordahl-Hansen, Enrica Donolato, Arne Lervåg, Courtenay Frazier Norbury, Monica Melby-Lervåg :
  PROTOCOL: Language interventions for improving oral language outcomes in children with neurodevelopmental disorders: A systematic review
  Campbell systematic reviews 2019 ARKIV / DOI
 • Monica Melby-Lervåg, Åste Mjelve Hagen, Arne Lervåg :
  Disentangling the far transfer of language comprehension gains using latent mediation models
  Developmental Science 2019 ARKIV / DOI
 • Kristin Rogde, Åste Mjelve Hagen, Monica Melby-Lervåg, Arne Lervåg :
  The effect of linguistic comprehension instruction on generalized language and reading comprehension skills: A systematic review
  Campbell systematic reviews 2019 ARKIV / DOI
 • Anne Arnesen, Keith Smolkowski, Terje Ogden, Monica Melby-Lervåg :
  Validation of the Elementary Social Behaviour Assessment: Teacher Ratings of Students' Social Skills Adapted to Norwegian, Grades 1-6
  Emotional and Behavioural Difficulties 2018 ARKIV / DOI
 • Arne Lervåg, Charles Hulme, Monica Melby-Lervåg :
  Unpicking the Developmental Relationship Between Oral Language Skills and Reading Comprehension: It's Simple, But Complex
  Child Development 2018 ARKIV / DOI
 • Anne Arnesen, Johan Braeken, Terje Ogden, Monica Melby-Lervåg :
  Assessing Children’s Social Functioning and Reading Proficiency: A Systematic Review of the Quality of Educational Assessment Instruments Used in Norwegian Elementary Schools
  Scandinavian Journal of Educational Research 2018 ARKIV / DOI
 • Hanne Næss Hjetland, Ellen Iren Brinchmann, Ronny Scherer, Monica Melby-Lervåg :
  Preschool predictors of later reading comprehension ability: a systematic review
  Campbell systematic reviews 2017 ARKIV / DOI
 • Serap Keles, Dieuwer Ten Braak, Åste Marie Mjelve Hagen, Monica Melby-Lervåg :
  A meta-analysis of teacher screening and progress monitoring assessments: Preliminary findings
  2023
 • Serap Keles, Dieuwer Ten Braak, Åste Marie Mjelve Hagen, Monica Melby-Lervåg :
  Validity and effectiveness of screening assessments within the three-tier model: Protocol for a systematic review and meta-analysis
  2022
 • Steinar Kristoffersen, Monica Melby-Lervåg, Solveig Mikkelsen :
  Foreslår å begrense antall søknader som blir vurdert
  31. mars 2020 FULLTEKST
 • Hanne Næss Hjetland, Åste Mjelve Hagen, Kristin Rogde, Rebecca Knoph, Monica Melby-Lervåg :
  LURI: A Listening Comprehension Measure for Preschool Children.
  2020
 • Siri Steffensen Bratlie, Ellen Iren Brinchmann, Monica Melby-Lervåg, Janne von Koss Torkildsen :
  Morphological knowledge in language minority children compared with monolingual children: A meta-analysis
  2019
 • Solveig-Alma Halaas Lyster, Monica Melby-Lervåg, Hilde Christine Hofslundsengen :
  Lese- og skrivevansker
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Siri Steffensen Bratlie, Ellen Iren Brinchmann, Monica Melby-Lervåg, Janne von Koss Torkildsen :
  Morphological Knowledge of Children with Language Minority Backgrounds and Monolingual children: A Meta-Analysis
  2019
 • Hilde Lowell Gunnerud, Dieuwer ten Braak, Elin Kirsti Lie Reikerås, Monica Melby-Lervåg :
  Har flerspråklighet en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse.
  2019
 • Kari-Anne Bottegaard Næss, Monica Melby-Lervåg :
  Manglende retningslinjer ved permisjoner kan gi kvinnefrafall i akademia
  Forskning.no 2019
 • Trude Nergård-Nilssen, Monica Melby-Lervåg, Minna Torppa :
  Parental reading comprehension predicts children’s outcomes: A longitudinal family-risk study
  2018
 • Anita Lopez-Pedersen, Riikka Mononen, Pirjo Annika Aunio, Monica Melby-Lervåg :
  Improving numeracy skills in low performing first graders: A randomized controlled trial.
  2018
 • Hilde Lowell Gunnerud, Dieuwer ten Braak, Monica Melby-Lervåg :
  Gir det en kognitiv fordel å være flerspråklig?
  2018
 • Jannicke Karlsen, Linda Larsen, Hanne Næss Hjetland, Margareth Snowling, Monica Melby-Lervåg :
  The relationship between socioeconomic factors and language comprehension: A systematic review
  2018
 • Hanne Næss Hjetland, Ellen Iren Brinchmann, Ronny Scherer, Monica Melby-Lervåg :
  Preschool predictors of later reading comprehension ability: a Campbell systematic review
  2018
 • Anders Nordahl-Hansen, Arne Lervåg, Courtenay Norbury, Monica Melby-Lervåg :
  Language-based interventions for improving oral Language outcomes in children With ASD and other Neurodevelopmental disorders
  2018
 • Hilde S. Rui, Torfinn Ørmen, Håkan Sundberg, Monica Melby-Lervåg :
  Hvordan lærer hjernen?
  2017
 • Anne Arnesen, Keith Smolkowski, Scott Baker, Johan Braeken, Wilhelm Meek-Hansen, Terje Ogden m.fl.:
  Assessing Elementary Students’ Social Functioning and Reading Proficiency
  2017
 • Pernille Hansen, Monica Melby-Lervåg, Anette Snarby :
  Har ikke barnet begynt å snakke ennå?
  01. juli 2017 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →