Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Kvande, Silje Rossvoll

Studiekonsulent Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Førstelinjetjenesten/eksamensgruppa

Kontaktperson for alle studieprogram ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP).

[Loading...]