Kristiansen
Kristiansen
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi tom.kristiansen@uit.no 77646942 Tromsø BRELIA H 102

Kristiansen, Tom


Arbeidstittel

Professor i historie

Stillingsbeskrivelse


 • Kristiansen, Tom. The Norwegian War Experience. Occupied and Allied. Berghahn Books 2021 ISBN 978-1-78920-961-7.s 49 - 64.
 • Kristiansen, Tom. Modernisering og politisk styring av Forsvaret etter 1945. Brudd eller kontinuitet. Pax Forlag 2021 ISBN 9788253042534.s 145 - 161.
 • Kristiansen, Tom. Vojna i istorija na severe: Petsamo-kirkeneskaja operatsija i osvobozjdenie vostotsjnogo Finmarka Krasnoj Armiej v zapadnoj istoriografii [Carnage and History in the North: The Petsamo- Kirkenes Offensive and the Soviet Liberation of Eastern Finnmark in Western Historiography]. Российская политическая энциклопедия 2020 ISBN 978-5-8243-2390-0.s 92 - 101.
 • Kristiansen, Tom. Исследовательский проект: «В мире тотальной войны: Норвегия 1939–1945» [Issledovatel'skiy proyekt: «V mire total'noy voyny: Norvegiya 1939–1945» ]. Российская политическая энциклопедия 2020 ISBN 9785824323917.s 52 - 59.
 • Kristiansen, Tom. Sjøforsvarets rolle hjemme og ute gjennom 200 år. Bodoni forlag 2017 ISBN 9788271289256.s 36 - 50.
 • Kristiansen, Tom. A German Menace to Norway: The Evolution of Threat Perceptions and Strategy bewteen the Wars. Brill Academic Publishers 2013 (87) ISBN 9789004249080. ISSN 1385-7827.s 271 - 294.s doi: 10.1163/9789004249097_015.
 • Kristiansen, Tom; Gjelsten, Roald. The Small Country as a Maritime Great Power: The Case of Norway. 2013 ISBN 9781780763293.s 120 - 140.s doi: 10.5040/9780755623730.ch-006.
 • Kristiansen, Tom. Closing a Long Chapter: German-Norwegian Relations 1939-45. Norway and the Third Reich. Bloomsbury Academic 2013 ISBN 978-1-4411-9036-9.s 73 - 99.
 • Hobson, Rolf; Kristiansen, Tom. The national security of secondary maritime powers within the classic European states system. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-69812-2.s 9 - 17.
 • Kristiansen, Tom; Hobson, Rolf; Åselius, Gunnar; Sørensen, Nils Arne. Scandinavia in the First World War: the Main Features. Revue d'histoire Nordique 2012 (15). ISSN 1778-9605.s 19 - 58.
 • Bøe-Hansen, Ola; Kristiansen, Tom; Nilsen, Jan Tore; Smidt, Henning. Where Angels Fear to Tread: Norway’s contribution to the anti-piracy missions in the Indian Ocean and Somalia. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-91571-15-7.s 13 - 32.
 • Hobson, Rolf; Kristiansen, Tom; Sørensen, Nils Arne; Åselius, Gunnar. Introduction - Scandinavia in the First World War. Nordic Academic Press 2012 ISBN 978-91-87121-57-9.s 9 - 56.
 • Kristiansen, Tom. «Russkije gubjat nas: oni lisjajut nas sredstv k propitaniju...» Russko-norvezjskije otnosjenija na krajnem severe do 1820 goda. 2010 ISBN 0000000000.s 7 - 25.
 • Kristiansen, Tom. "Det strategiske overfallet": Øivinn Øi og debatten om Forsvaret. Historie 2008 (2). ISSN 0803-401X.s 52 - 59.
 • Kristiansen, Tom. The Norwegian Merchant Navy during the First World War, the Second World War and the Cold War. 2004 ISBN 9954-8261-2-2.s 513 - 522.
 • Kristiansen, Tom; Hobson, Rolf. Introduction. Frank Cass Publishers 2004 ISBN 978-0-415-40774-8.s 1 - 7.
 • Kristiansen, Tom. The Interwar Years: Naval Disarmament, Collective Security and Preparations for War. Frank Cass Publishers 2004 ISBN 978-0-415-40774-8.s 177 - 190.
 • Kristiansen, Tom. Nøytralisme, isolasjonisme og vestvending. Norge, Finland og Baltikum 1918-20. 2004 ISBN 952-5354-49-0.s 169 - 184.
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom. Det «lille hamskiftet» i norsk militærhistorie. Den indre sikkerhetsberedskapen i mellomkrigstiden – og alle de andre temaene i norsk forsvarshistorie. Tidsskrift for samfunnsforskning 2003. ISSN 0040-716X.
 • Kristiansen, Tom. "Vi ligger i ildlinjen". Otto Ruge og Norges strategiske stilling i mellomkrigstiden. Cappelen Damm Akademisk 2003 ISBN 82-02-21828-4.s 133 - 160.
 • Kristiansen, Tom. Internasjonal politikk og den totale krig. Erfaringer og status 1918. 2001 ISBN 82-91218-24-2.s 116 - 127.
 • Kristiansen, Tom. "Russerne ødelægge os; de berøve os vor næring..." Norge of Russland i nord til ca. 1820. Historisk Tidsskrift (Norge) 1997 (1). ISSN 0018-263X.
 • Kristiansen, Tom. En mellomposisjon? Vinterkrigen og norsk sikkerhetspolitikk. 1996 ISBN 5-88086-079-5.s 162 - 198.
 • Kristiansen, Tom. Grunntrekk i norsk militærhistorie til Atlanterhavspakten. 1996 ISBN 82-7002-043-5.
 • Kristiansen, Tom. Storbritannia og den norske spitsbergenoffensiven 1905-1914. 1995 ISBN 82-7373-051-4.s 177 - 186.
 • Kristiansen, Tom; Holm, Terje. Politikk og garnisoner. Den norske garnisonsbyen i et militærhistorisk perspektiv. 1994 ISBN 951-8915-83-0.s 9 - 24.
 • Kristiansen, Tom. Minimumsforsvar. Prinsipp, målestokk eller skjellsord?. Norsk Militært Tidsskrift 1992 (1). ISSN 0029-2028.
 • Kristiansen, Tom. Også da det gjaldt. Otto Ruge, generalstaben og forsvarspolitikken før 1940. Norsk Militært Tidsskrift 1990 (4). ISSN 0029-2028.
 • Kristiansen, Tom. Otto Ruge. Hærføreren. Aschehoug & Co 2019 ISBN 978-82-03-29736-6.
 • Kristiansen, Tom. Fra enevelde til folkestyre 1814-1940. Forsvarsdepartementets historie 1814-2014.Bind 1. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978--82-450-17229.
 • Kristiansen, Tom; Gjelsten, Roald; Terjesen, Bjørn; Børresen, Jacob. The Norwegian navy: A brief history; translated and adapted from a work by Bjørn Terjesen, Tom Kristiansen and Roald Gjelsten. 2012 ISBN 978-82-533-0300-0.
 • Kristiansen, Tom. Small Powers in the Age of Total War, 1900-1940. Brill Academic Publishers 2011; Volum 65 (1) ISBN 9789004203211. ISSN 1385-7827.
 • Kristiansen, Tom; Gjelsten, Roald; Terjesen, Bjørn. Sjøforsvaret i krig og fred. Langs kysten og på havet gjennom 200 år. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1014-5.
 • Gjelsten, Roald; Terjesen, Bjørn; Kristiansen, Tom. Sjøforsvaret i krig og fred. Langs kysten og på havet gjennom 200 år.. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1014-5.s 23 - 200.
 • Kristiansen, Tom. Tysk trussel mot Norge? Forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak før 1940. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0674-2.
 • Børresen, Jacob; Gjelsten, Roald; Kristiansen, Tom; Lilleheim, Johan h.; Smith-Sivertsen, Hans Chr.. Fregatter i storm og stille. Marinens "langskip" 1960-2007. 2007 ISBN 978-82-514-0712-0.
 • Kristiansen, Tom. Forsvaret av hovedstaden: Østlandets sjøforsvarsdistrikt og Karljohansvern 1945-2000. 2007 ISBN 978-82-514.0710-6.s 122 - 150.
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom; Holtsmark, Sven Gabriel. Stormaktene, Sverige og Norge 1905-1907. Fra konsulatsak til integritetstraktat. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 978-82-02-25833-7.s 143 - 166.
 • Kristiansen, Tom; Børresen, Jacob. "Levende breve fra de dødes rige". Kontreadmiral U.J.R. Børresens dagbokopptegnelser 1896-1910. 2005 ISBN 82-514-0685-4.
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom. Navies in Northern Waters, 1721-2000. Frank Cass Publishers 2004 ISBN 978-0-415-40774-8.s 222 - 248.
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom. Norsk forsvarshistorie, bd.3, 1905-1940. Total krig, nøytralitet og politisk splittelse. Alvheim og Eide akademisk forlag 2001 ISBN 82-5140-558-0.
 • Kristiansen, Tom. Tysklandsbrigaden: Fra okkupasjon til samarbeid / Die Norwegische Deutschlandbrigade: Von der Okkupation zur Kooperation. 1998 ISBN 8291571015.
 • Kristiansen, Tom. Sjømilitær suverenitetshevdelse langs finnmarkskysten i 1816: Sekondløytnant Thomas Konows dagbok. 1997 ISBN 82-91008-18-3.
 • Kristiansen, Tom; Holm, Terje Harald; Skjelbred, Kristin. I militære skispor. Skiløping og vintertjeneste i den norske hær. 1994 ISBN 82-91218-04-8.
 • Kristiansen, Tom; Holm, Terje Harald. Bidrag til garnisonsbyenes historie. 1993 ISBN 82-91218-01-3.
 • Kristiansen, Tom. Til Gevær! Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps. 1992 ISBN 82-91218-01-3.
 • Kristiansen, Tom; Rem, Tore. "Regjeringens nei". Prosa - tidsskrift for skribenter 2021 (4). ISSN 0805-276X.
 • Kristiansen, Tom. Nøkkelen til norsk sikkerhet: Storbritannia. Stratagem.no 2021.
 • Kristiansen, Tom. Tysk trussel mot Norge. Strategem 2021.
 • Kristiansen, Tom. Sovjetunionen og norsk sikkerhet til 1940. Stratagem.no 2021.
 • Kristiansen, Tom. Otto Ruge - Hærføreren. Forfattermøte 2021-05-20 - 2021.
 • Kristiansen, Tom. Otto Ruge - krig og fangenskap. Litterær lunsj 2021-05-20 - 2021.
 • Kristiansen, Tom; Rem, Tore. Kongelig norsk krigsunderholdning. Prosa - tidsskrift for skribenter 2021 (2). ISSN 0805-276X.
 • Kristiansen, Tom. Nøytralitet og nasjonal sikkerhet før 1940. Strategem 2021.
 • Kristiansen, Tom. Mellom landmakter og sjømakter. Strategem 2021.
 • Kristiansen, Tom. Historie og strategi. Strategem 2021.
 • Kristiansen, Tom. Otto Ruge: Hærføreren. Medlemsmøte 2020-02-04 - 2020.
 • Kristiansen, Tom; Rem, Tore. "NRK gir seerne en grunnleggende usann fortelling". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.
 • Kristiansen, Tom. Otto Ruge ved tre korsveier i 1940. Faglig foredrag på årsmøte 2020-09-21 - 2020.
 • Kristiansen, Tom. Løse påstander om krigen. Narvikdebatt i Forsvarets Forum. Forsvarets forum 2020. ISSN 0809-845X.
 • Kristiansen, Tom. Norges bidrag til de alliertes felles seier. VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.
 • Kristiansen, Tom. Tom Kristiansen og Lars Rowe i samtale med Hans Wilhelm Steinfeld om krigshistorie og angrepet på Norge i 1940. 2020.
 • Kristiansen, Tom. Felttoget 1940 - 80 år etter. Foredragsserien Andre verdenskrig: gjensyn og dypdykk 2020-03-12 - 2020.
 • Kristiansen, Tom. Finnmark mellom øst og vest. Londonregjeringen, de allierte og frigjøringen av Norge. Åpent medlemsmøte 2020-03-03 - 2020.
 • Kristiansen, Tom. Vi må våge en fordomsfri debatt om 1940. Nye Troms 2020.
 • Kristiansen, Tom. "I en verden av total krig: Norge 1939 - 1945" Med Nordkalotten som utsiktspunkt. Fast forelesningsserie 2019-01-10 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. The Petsamo-Kirkenes Campaign and the Soviet Liberation of Finnmark in British, German and Norwegian Historiography. War in the Arctic 1944-1945: Military operations-Everyday life-Memory 2019-10-08 - 2019-10-09 2019.
 • Kristiansen, Tom. Fighting soldier and liberal intellectual: Otto Ruge, the Norwegian commander in chief 1940. Academia and the military: Two cultures - how can they enrich eachother? 2019-12-02 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. Otto Ruge: Offiser og nasjonal leder. Foredragsserien 'Påfyll' 2019-11-20 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. Otto Ruge: Glimt fra et liv i krig og fred. Offentlig foredrag 2019-11-19 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. In a world of total war: Norway 1939-1945. The European far north as a focal point.. The Battle for North. 1944-1945 2019-10-18 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. Fritt Finnmark: Den sovjetiske offensiven i nord 1944/45. Senioruniversitetet i Tromsø 2019-10-02 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. Overkommandoen i Målselv, kapitulasjonsforhandlingene, grensepolitiet i Øst-Finnmark og det tapte arkivet.. Åpent foredragsmøte 2019-09-26 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. General Otto Ruge. Et militært liv, 1882-1961. Åpen foredragsserie 2019-08-26 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. Forsvarsdebatten i mellomkrigstiden. Hvordan blir forsvarspolitiske beslutninger til? 2019-06-12 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. Andre verdenskrig sett fra nord.. Lørdagsuniversitetet 2019-04-06 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. Nordland og Troms: Krigen i regionen 1940. Åpne foredrag 2019-03-18 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. Marte Michelets krigshistorie. Prosa - tidsskrift for skribenter 2019 (1). ISSN 0805-276X.
 • Kristiansen, Tom. Hva visste hjemmefronten - og hvordan skrive historia? Innledningsforedrag om antisemittisme, holocaust og Norge. Åpent debattmøte med innledningsforedrag om Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten? 2019-01-15 - 2019.
 • Kristiansen, Tom. Koht og krigen. Koht-festen 2018-02-15 - 2018.
 • Kristiansen, Tom. General Otto Ruges rolle under andre verdenskrig: "Et levende dementi". Foredragsserie 2018-11-26 - 2018.
 • Kristiansen, Tom. Nøytralitetsvern eller krig? Otto Ruges betydning for de militære forberedelsene 1937-1940. Forsvarsmuseets forelesningsserie 2018-10-21 - 2018.
 • Kristiansen, Tom. General Otto Ruge og Målselv. Åpent seminar 2018-09-26 - 2018.
 • Kristiansen, Tom. Norway, Russia and the Baltic Issue 1917-1921. Nordic Baltic seminar on the occasion of the 100 years anniversary of the independence of the Baltic States 2018-09-10 - 2018.
 • Kristiansen, Tom. Otto Ruge: Hærføreren. Åpne forelesninger om krig, okkupasjon og historisk arv 2018-04-07 - 2018.
 • Kristiansen, Tom; Hobson, Rolf Hugh. Occupied Norway: The Regime's Ambitions, Popular Responses - Current Research on Norwegian Society during the Occupation. The Nordic Ingredient. European Nationalsims and Norwegian Music Since 1905 2018-03-20 - 2018-03-21 2018.
 • Kristiansen, Tom. "Lengst sør - lengst nord: Da krigen kom til Norge 1940". Krigen lengst i sør - og lengst i nord 2017-12-06 - 2017.
 • Kristiansen, Tom. Nøytralisme, isolasjon og vestvending: Finland, Norge og Baltikum 1917-1922. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien 2017-12-01 - 2017-12-03 2017.
 • Kristiansen, Tom. Norge under okkupasjonen og det norske holocaust. Unga judar på flykt. Judiska barn och ungdomar flydde från Norge til Sverige høsten 1942. Hör deras berättelse. 2017-11-27 - 2017.
 • Kristiansen, Tom. Kulturkamp eller militær motstand?. Idrett, okkupasjon og motstand 2017-11-20 - 2017.
 • Kristiansen, Tom. General Otto Ruge - hans rolle og betydning. Faglig foredrag 2017-10-11 - 2017.
 • Kristiansen, Tom. Fokus på den nord-norske krigshistorien. Åpent seminar og debatt ledet av Eystein Marcusson, Narviksenteret. Deltakere fra UiT: Ingunn Elstad, Bjørg Evjen, Fredrik Fagertun og Tom Kristiansen.. Åpent debattmøte 2017-06-26 - 2017.
 • Kristiansen, Tom. Nord-norsk debatt live: Vi vet ingenting om krigen. Paneldebatt ledet av politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Deltakere: Asbjørn Jaklin, Arvid Petterson, Simone Grøtte og Tom Kristiansen.. Åpen debattmøte 2017-06-26 - 2017.
 • Kristiansen, Tom. Den andre verdenskrig i nord. Forskning og formidling:andre verdenskrig i nord 2017-05-10 - 2017.
 • Kristiansen, Tom. James Godrick: Before Jutland: The Naval War in Northern European Waters, August 1914–February 1915 Naval Institute Press, 2015.. International Journal of Maritime History 2016 (3). ISSN 0843-8714.
 • Kristiansen, Tom. I en verden av total krig: Norge 1939-1945. En presentasjon. Lanseringskonferanse 2016-11-30 - 2016.
 • Kristiansen, Tom. Norge, nordkalotten og andre verdenskrig. Åpen forelesning om krigsprosjektet 2016-08-23 - 2016.
 • Kristiansen, Tom. Nordnorsk debatt: Åkra har rett!. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Kristiansen, Tom. Skylddeling: Arbeiderpartiet og Forsvaret i 1940. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Kristiansen, Tom. Regjeringen ga det første nei 9. april. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Kristiansen, Tom. Felttoget i Narvik. Norgeshistorie.no 2015.
 • Kristiansen, Tom. Anmeldelse: B. Preben-Hansen og M. H. Clemmesen: Bondefanget til Borgerkrigen. Det danske korstog til ærkeengelen Michaels by. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015; Volum 94 (4). ISSN 0018-263X.s 648 - 652.
 • Kristiansen, Tom. Grunnloven og Forsvaret: Brudd eller kontinuitet?. Seminarrekke om grunnlovsforskning 2013-10-09 - 2013.
 • Kristiansen, Tom. Anmeldelse av Patrick Salmon: Deadlock and Diversion. Scandinavia in British Strategy during the Twilight War 1939-1940. Deutsche Maritime Studie, Band 20. Verlag H.M. Hauschild/Deutsche Schiffartsmuseum, Bremen 2012. Historisk Tidsskrift (Norge) 2013; Volum 92 (3). ISSN 0018-263X.s 481 - 486.
 • Kristiansen, Tom. Alkymistene: krig, historikere og propaganda. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2917-2.s 137 - 146.
 • Kristiansen, Tom. Norway’s contribution to the anti-piracy missions in the Indian Ocean and Somalia. International Order at Sea 2011-08-26 - 2011.
 • Kristiansen, Tom. Sjøforsvaret og nordområdene under den kalde krigen. Sikkerhet i Nord 2011-08-31 - 2011.
 • Kristiansen, Tom. Sjøforsvaret gjennom 200 år. Lingeklubben 2011-05-03 - 2011.
 • Kristiansen, Tom. Otto Ruge og krigen i Norge 1940. 2011.
 • Kristiansen, Tom; Olsen, John Andreas; Olsen, John Andreas; Eriksson, Lars Magnus; Brehmer, Berndt; Møller, Karsten; Kesseli, Pasi; Jermalavicius, Tomas; Maskaliunaite, Asta. War Studies. Perspectives from the Baltic and Nordic War Colleges. (data) 2007 (2).
 • Kristiansen, Tom. De europeiske småstatene på vei mot storkrigen, 1938-40. (data) 2003 (6).
 • Kristiansen, Tom. Krigsplaner og politikk. Norsk krigspolitisk og strategisk tenkning mellom demokratisering, profesjonalisering og teknologisk modernesering før 1940. 2002 ISBN 82-497-0153-4.
 • Kristiansen, Tom. Krigen. 2000 ISBN 82-05-27386-3.s 18 - 23.
 • Hobson, Rolf Hugh; Kristiansen, Tom. Militærmakt, krig og historie: En innføring i forskningen fra Clausewitz til våre dager. (data) IFS-Ifo 1995. ISSN 0803-1061.
 • Kristiansen, Tom. Fra Europas utkant til strategisk brennpunkt. Trusselvurderinger og militære tiltak i nord fra 1900 til 1940. 1993; Volum 13 (6). ISSN 0333-3981.
 • Kristiansen, Tom. Mentaliteter, ideologi og funksjoner i norsk militærvesen til 1940. 1993.
 • Kristiansen, Tom. Det fjerne og farlige Baltikum. Norge og det baltiske spørsmål 1918-1922. 1992; Volum 2 (4). ISSN 0803-1061.
 • Kristiansen, Tom; Holtsmark, Sven Gabriel. En nordisk illusjon? Norge og militært samarbeid i nord, 1918-1940. 1991 (6). ISSN 0333-3981.
 • Kristiansen, Tom. "... vi er venner med alle". Trekk ved norsk forsvarspolitikk før 1940. Pro Patria 1990 (3). ISSN 1892-4794.
 • Kristiansen, Tom; Kielland-Hauge, Alfred; Kristiansen, Svein. Norwegische Uniformen und Handfeuerwaffen im 20. Jahrhundert. 1989 ISBN 3-8132-0331-X.s 162 - 176.
 • Kristiansen, Tom. Mellom landmakter og sjømakter. Norges plass i britisk forsvars- og utenrikspolitikk 1905-1914. 1988.
 • Kristiansen, Tom. Norway and the 'Grand Strategy' 1905-1917. Anglo-Norse review 1987; Volum Winter. ISSN 1363-9366.
 • Kristiansen, Tom. Jødenes historie i Russland og Polen. Forum øst 1986 (1/2). ISSN 0800-4951.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskergruppe  BRELIA H 102

  Klikk for større kart