No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for klinisk medisin tommy.mela.henriksen@uit.no

Tommy Melå Henriksen


Universitetslektor II


  • Steinar Konradsen, Tommy Mathisen, Sergio Haro :
    S. Konradsen og medarbeidere svarer
    Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 DOI

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →