Personkort bilde

Morten Næss Sivertsen

Konst. Studieleder Institutt for helse- og omsorgsfag
Flag icon Flag icon

Epidemiologi

Klinisk sykepleie og simuleringsbasert trening for sykepleierstudenter

Sykepleievitenskap

Akademia:

MSc PH, Epidemiology and biostatistics.  "Cigarette smoking and pancreatic cancer risk among 83 500 Norwegian men and women". University of Tromsø/UiT - Norges arktiske universitet.

BSc N: Nursing. University of Tromsø/UiT - Norges arktiske universitet.

 

Klinisk arbeid og tidligere yrker:

 • Universitetet i Tromsø (UiT) Institutt for helse- og omsorgsfag - Sykepleierutdanningen - konst. Studieleder - juni 2020
 • Universitetet i Tromsø (UiT) Institutt for helse- og omsorgsfag - Sykepleierutdanningen - konst. assisterende Studieleder - oktober 2019 - mai 2020
 • Universitetet i Tromsø (UiT) Institutt for helse- og omsorgsfag - Sykepleierutdanningen - Universitetslektor/Kullansvarlig for første studieår.
 • Universitetet i Tromsø (UiT) Institutt for helse- og omsorgsfag - Sykepleierutdanningen - Høgskolelærer, lærerveileder i praksisstudier, Praksisstudier for 2.studieenhet: medisinsk og kirurgisk praksis.
 • Universitetet i Tromsø (UiT) Institutt for helse- og omsorgsfag - Sykepleierutdanningen - Lærervikar, Lærervikar i.f.m. fagseminar og casearbeid for sykepleiestudenter.
 • Universitetet i Tromsø (UiT) Institutt for helse- og omsorgsfag - Sykepleierutdanningen - Foreleser/Undervisning, Praksisforberedende undervisning
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Intensivmedisinsk seksjon. Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning (MIHO). Arbeid med kritisk syke pasienter som krever intensivbehandling, stor hovedvekt av hjerte/lungesyke og pasienter med kompliserte medisinske problemstillinger.
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Nevro-, orto- klinikken. Nevrokirurgi, Øye- og Øre-Nese-Hals avdeling. Sengepost. Hovedsaklig arbeid med overvåkning av pasienter med nevrokirurgisk problemstilling som ikke kan ligge på intensivavdelinger. 
 • Forsvaret - Hærens styrker/Hurtig reaksjons styrke (HRS)

 

Verv:

 • Gruppeleder kompetansegruppe RETHOS (Nasjonale retningslinjer og helse- og sosialfagutdanningene) for innovasjon og tjenesteutvikling (2019)
 • Fast vitenskapelig representant i Instituttråd ved Institutt for helse- og omsorgsfag
 • Kullansvarlig 1. studieenhet. Bachelorutdanningen i Sykepleie, Heltid - Campus Tromsø
  Instruktør HHLR (Hjerte/lunge-redning for helsepersonell) - NRR godkjent (Norsk rescusitasjonsråd)

Emneansvarlig for legemiddelregning -og håndtering. Underviser i naturvitenskapelige emner, klinisk sykepleie, patologi og sykdomslære.

Lenke til pedagogisk mappe: http://digitalmappe.uit.no/msi012/

 • Konst. Studieleder for sykepleierutdanningen
 • Instruktør HHLR (Hjerte/lunge-redning for helsepersonell) - NRR godkjent (Norsk rescusitasjonsråd)

[Loading...]