Personkort bilde

Martin Bruusgaard Harbitz

Ph.d. / Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Distriktsmedisin

Allmennmedisin

Pasientsikkerhet

Helsetjenesteforskning

Beslutningslære

2017 - Fastlege Lyngen legekontor

2016 - Ph.D.-kandidat Nasjonalt senter for distriktsmedisin

2016 LIS-B indremedisin Bærum sykehus

2014-16 LIS indremedisin UNN (geriatri og hjertemedisin)

2012-13 Turnuslege Harstad og Bardu

 

Klinisk allmennmedisin

Uheldige hendelser

Doktorgrad i distriktsmedisin

 • Harbitz, Martin Bruusgaard; Stensland, Per Steinar; Abelsen, Birgit. Medical malpractice in Norway: frequency and distribution of disciplinary actions for medical doctors 2011–2018. BMC Health Services Research 2021; Volum 21 (324). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/s12913-021-06334-2.

 • Harbitz, Martin Bruusgaard; Brandstorp, Helen; Gaski, Margrete. Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study. BMJ Open 2019; Volum 9 (10). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031343.

 • Harbitz, Martin. Fastleger i nordsjøturnus. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (14). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0327.

 • Hansen, Hege irene; Harbitz, Martin Bruusgaard. NRK Nordnytt. 2021.

 • Kalveland, Julie; Harbitz, Martin Bruusgaard. Studie: Fastleger får flest reaksjoner fra Helsetilsynet. 2021.

 • Harbitz, Martin Bruusgaard. Fastleger i distriktene har 23 ganger så høy risiko for å bli refset som sykehusleger. 2021.

 • Fosse, Anette; Harbitz, Martin Bruusgaard; Hjortdahl, Magnus; Svensson, Anders. Legevakt i distrikt – staten må på banen!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen; Bondevik, Gunnar Tschudi; Harbitz, Martin Bruusgaard; Bennison, Jenny. High quality and safe care for patients in primary care. Workshop abstract: High quality and safe care for patients in primary care 2017-06-16 - 2017-06-16 2017.

 • Hansen, Hege irene; Harbitz, Martin Bruusgaard. NRK Nordnytt. 2021.

 • Kalveland, Julie; Harbitz, Martin Bruusgaard. Studie: Fastleger får flest reaksjoner fra Helsetilsynet. 2021.

 • Harbitz, Martin Bruusgaard. Fastleger i distriktene har 23 ganger så høy risiko for å bli refset som sykehusleger. 2021.

 • Fosse, Anette; Harbitz, Martin Bruusgaard; Hjortdahl, Magnus; Svensson, Anders. Legevakt i distrikt – staten må på banen!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen; Bondevik, Gunnar Tschudi; Harbitz, Martin Bruusgaard; Bennison, Jenny. High quality and safe care for patients in primary care. Workshop abstract: High quality and safe care for patients in primary care 2017-06-16 - 2017-06-16 2017.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe