Personkort bilde

Martin Bruusgaard Harbitz

Ph.d. / Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Distriktsmedisin

Allmennmedisin

Pasientsikkerhet

Helsetjenesteforskning

Beslutningslære

2017 - Fastlege Lyngen legekontor

2016 - Ph.D.-kandidat Nasjonalt senter for distriktsmedisin

2016 LIS-B indremedisin Bærum sykehus

2014-16 LIS indremedisin UNN (geriatri og hjertemedisin)

2012-13 Turnuslege Harstad og Bardu

 

Klinisk allmennmedisin

Uheldige hendelser

Doktorgrad i distriktsmedisin

  • Harbitz, Martin Bruusgaard; Brandstorp, Helen; Gaski, Margrete. Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study. BMJ Open 2019; Volum 9 (10). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031343.

  • Harbitz, Martin. Fastleger i nordsjøturnus. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (14). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0327.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe
    Vedlegg: