Margrethe Amalie Tresselt


Assisterende instituttleder


 • Margrethe Amalie Tresselt, Grethe M. Borgerød :
  Kompetansebegrepets uklarhet i møte med barnevernets komplekse handlingsrom
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV / DOI
 • Margrethe Amalie Tresselt, Svein-Erik Andreassen, Torbjørn Lund :
  Teammøter i skolen – fra «logistikkmøter» til lærende møter?
  Forskning og forandring 2018 DATA / ARKIV / DOI
 • Margrethe Amalie Tresselt, Bodil S Olsvik :
  Innovasjon som verktøy for sosial bærekraft i barnevernet
  2023
 • Margrethe Amalie Tresselt, Anne Riise :
  Kan kultur bidra til å styrke unges nordnorske identitet?
  Harstad Tidende 19. november 2023
 • Svein-Erik Andreassen, Tom Tiller, Margrethe Amalie Tresselt, Greta Heim :
  Når læringslysten lyser opp i skolens rom - dybdelæring i mat og helse?
  Mat og helse i skolen 2022 FULLTEKST
 • Svein-Erik Andreassen, Margrethe Amalie Tresselt, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Er LK20 forvirrende? - Noen refleksjoner om de tre tverrfaglige temaene og kjerneelementene
  form tidsskrift for kunst og design 23. mai 2022 FULLTEKST
 • Margrethe Amalie Tresselt, Grethe M. Borgerød :
  Et samarbeid om barnets beste.
  2021
 • Margrethe Amalie Tresselt :
  En skoles beretning om læreres læring
  2021
 • Margrethe Amalie Tresselt :
  En skoles beretning om læreres læring
  2021
 • Margrethe Amalie Tresselt :
  Lytt til ungdommer så får du svar
  Harstad Tidende 2020
 • Grethe M. Borgerød, Margrethe Amalie Tresselt :
  Et samarbeid om barnets beste. Barnehagen/skolens og barneverntjenestens oppdrag
  2020
 • Margrethe Amalie Tresselt :
  En skoles beretning om læreres læring
  2019
 • Grethe M. Borgerød, Margrethe Amalie Tresselt :
  Et samarbeid om barnets beste. Barnehagens/skolens og barneverntjenestens oppdrag
  2019
 • Margrethe Amalie Tresselt, Svein-Erik Andreassen :
  Læreplan for læreres læring?
  2018
 • Margrethe Amalie Tresselt, Grethe M. Borgerød :
  Et samarbeid om barnets beste
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Utvikle og bidra til god undervisning og strategier for god klasseledelse

  Aksjonsforskning som strategi

  Undervisning

  Pedagogikk

  Digitale fortellinger

  En god praksis for studentene


  Medlem i forskningsgruppe