No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk jbu013@post.uit.no Alta

Buli-Holmberg, Jorun


Professor


 • Jorun Buli-Holmberg, Hanne Marie Høybråten Sigstad, Ivar Morken, Eva Hjörne :
  From the idea of inclusion into practice into the Nordic countries: a qualitative literature review.
  European Journal of Special Needs Education 2022 DOI
 • Jorun Buli-Holmberg, Hanne Marie Høybråten Sigstad, Ivar Morken, Eva Hjörne :
  From the idea of inclusion into practice in the Nordic countries: a qualitative literature review
  European Journal of Special Needs Education 2022 DOI
 • Kristine Tyldum Lefstad, Else Johansen Lyngseth, Jorun Buli-Holmberg :
  Spesialpedagogers erfaringer med likeverdig deltakelse i skolen for elever med vedtak om spesialundervisning
  Spesialpedagogikk 02. desember 2022
 • Hanne Marie Høybråten Sigstad, Jorun Buli-Holmberg, Ivar Morken :
  Succeeding in inclusive practices in school in Norway - A qualitative study from a teachers perspective
  European Journal of Special Needs Education 2021 ARKIV / DOI
 • Jorun Buli-Holmberg, Mirjam Harkestad Olsen :
  Læringsledelse
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Anne Karin Rudjord Unneland, Jorun Buli-Holmberg :
  Ledelse av tilpasset leseopplæring
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Jorun Buli-Holmberg, Anne Karin Rudjord Unneland :
  Læringsledelse i klassen som inkluderende læringslandskap
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Jorun Buli-Holmberg, Christian Blomeid Engebretsen :
  Elevers sosiale selvoppfatning og lærerens arbeid med psykososialt læringsmiljø
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen, Kjell Skogen :
  Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures
  International Journal of Special Education 2019
 • Jorun Buli-Holmberg, Linda Holen Moen :
  Lærers kommunikasjonsferdigheter i utvikling av positive relasjoner med elevene
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Jorun Buli-Holmberg, Linda Holen Moen :
  Kommunikasjonsferdigheter som fremmer utvikling av positive relasjoner mellom lærer og elever generelt og elever med psykososiale utfordringer
  Psykologi i kommunen (PIK) 2018
 • Jorun Buli-Holmberg, Leda Kamenopoulou :
  Attaining New Knowledge on Inclusive Education: A Case Study of Students` Voices
  Athens Journal of Education (AJE) 2017 ARKIV / DOI
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Lærerrollen og inkludering
  Universitetsforlaget 2017
 • Leda Kamenopoulou, Jorun Buli-Holmberg, Jan Siska :
  An exploration of student teachers’ perspectives at the start of a post-graduate master's programme on inclusive and special education
  International Journal of Inclusive Education 2016 DOI
 • Jorun Buli-Holmberg, Sujathamalini Jeyaprathaban :
  EFFECTIVE PRACTICE IN INCLUSIVE AND SPECIAL NEEDS EDUCATION
  International Journal of Special Education 2016
 • Jorun Buli-Holmberg, Linda Holen Moen :
  Lærerens rolle i utvikling av positive relasjoner i klassens læringsfellesskap
  Universitetsforlaget 2016
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Transitioning from school to work: opportunities and challanges for young adults with special needs
  Waxmann Verlag 2015
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen, Kjell Skogen :
  Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen, Kjell Skogen :
  På vei mot kultur for tilpasset opplæring
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Lærerens rolle i tilpasset opplæring
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Lærerens rolle i spesialundervisning
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen, Kjell Skogen :
  Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning
  International Journal of Special Education 2014
 • Per Dalin, Jorun Buli-Holmberg :
  Kvalitetsudvikling i skolen set i organisationsteoretisk perspektiv
  Klim 2014
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Kompetencehøjnelse gennem praksisrelatert efter- og videreuddannelse som led i differentieret undervisning
  Klim 2014
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen :
  Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning
  Klim 2014
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen, Kjell Skogen :
  Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning
  Klim 2014
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehagen
  Cappelen Damm Akademisk 2012
 • Jorun Buli-Holmberg, Grethe Vogt :
  Lærernes opplevelse av skolens tilrettelegging for tilpasset opplæring - en kvalitativ intervjustudie
  Tapir Akademisk Forlag 2011
 • Jorun Buli-Holmberg :
  How to improve cultural identity and equality: experiences from intercultural dialogues in a school for all
  Dedica. Revista de Educação e Humanidades 2011
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen :
  Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning
  Spesialpedagogikk 2011
 • Gudrun Aas, Jorun Buli-Holmberg :
  Arr i hjertet. Lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbing.
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Mirjam Harkestad Olsen, Jorun Buli-Holmberg :
  Læringsledelse
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Mirjam Harkestad Olsen, Jorun Buli-Holmberg :
  Psykososialt læringsmiljø
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Jorun Buli-Holmberg, Torill Rønsen Ekeberg :
  Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle
  Universitetsforlaget 2016
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen, Kjell Skogen :
  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen :
  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov
  Klim 2014
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedringer for børn og unge med særlige behov
  Universitetsforlaget 2014
 • Marjorie Schiering, Drew Bogner, Jorun Buli-Holmberg :
  Teaching and learning - a model for academic and social cognition
  Rowman & Littlefield Publishers 2011
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen :
  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov
  Universitetsforlaget 2010
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Building intercultural Understanding in a school for all
  2010
 • Gudrun Aas, Jorun Buli-Holmberg :
  Bullied pupils at risk of developing serious emotional and mental problems in critical times in school-life.
  2022
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Pupils’ with Special Educational Needs narratives about what impacts on social self-concept
  2020
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Teachers’ Communication Skills in Developing Positive Teacher-pupil Relations in the Classroom
  2020
 • Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen, Kjell Skogen :
  Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures
  2019
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Attaining New Knowledge on Inclusive Education
  2018
 • Jorun Buli-Holmberg, Lynn De La Fosse :
  Educational Psychologists Views of Inclusion
  2018
 • Anne Karin Rudjord Unneland, Jorun Buli-Holmberg :
  The Teacher facilitating of inclusion in the Class as a Learning Landscape
  2018
 • Jorun Buli-Holmberg :
  Special and Inclusive Education in Norway - Challenges to Practice Inclusion for all in Norwegian schools
  2011
 • Jorun Buli-Holmberg, Grethe Vogt :
  Teachers' perception of how the school will arrange for Inclusive Education
  2010
 • Jorun Buli-Holmberg, Grethe Vogt :
  Lærerens opplevelse av skolens tilrettelegging av tilpasset opplæring - Resultater fra en intevjustudie
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →